Kiz Ogrencinin Namaz Kilisi???

Son güncelleme: 13.07.2007 09:40
 • 1- Abdest alinip, ayakta olarak kibleye dönülür. Ayaklarin arasi dört parmak aciklikta olur. Kadinlar, vücüdun sekli belli olmayacak sekilde, tepeden tirnaga kadar örtünür. Yalniz eller ve yüz acik kalir. Ellerini kol agzindan disari cikarmaz. Namazda, kadinlar icin en iyi örtülü olmanin en kolay sekli, ellerini de örtecek genis bir basörtüsü ve ayaklarini da örtecek, genis ve uzun bir etektir.

  2- “Allahü ekber” diyerek iftitâh tekbiri alinir.


  Kad1nlar tekbir alirken; ellerinin ici kibleye kars1, parmak aralari normal aciklikta ve parmak uclari omuz hizasina gelecek sekilde ellerini yukariya kaldirirlar.


  3- Tekbirden sonra eller baslanir. Kiyamda yani ayakta iken secde edilecek yere bakilir.

  Kadinlar Sag el sol elin üzerinde olacak sekilde ellerini gögüs üstüne koyarlar. Erkeklerde oldugu gibi sag elin parmaklari ile sol elin bilegini kavramazlar. Elleri bas örtüsünün altinda tutmaya çalismalidir.

  Ayakta sirasiyla;

  - Sübhâneke,


  Sübhânekellâhümme ve bi hamdik ve tebârakesmük ve teâlâ ceddük (ve celle senâük) ve lâ ilâhe gayrük.

  - Eûzü Besmele

  - Fâtiha sûresi


  Elhamdü lillâhi rabbil’âlemîn. Errahmânirrahîm. Mâliki yevmiddîn. 0yyâke na’büdü ve iyyâke neste’în. 0hdinas-s1râtal müstekîm. S1râtallezîne en’amte aleyhim gayrilmagdûbi aleyhim ve leddâllîn.

  Zamm-1 sûre okunur. Meselâ, innâa'taynâ... okunur. (Zamm-1 sûre, namazda okunan sûrelere denir.)


  4- “Allahü ekber” diyerek rükü’a varilir yani bel doksan derece egilir ve burada en az üc defa “Sübhâne rabbiyel-azîm” denilir. Rükü’da iken ayaklarin üzerine bakilir.

  Kadinlar rüküda, sirtini ve basini, bacaklarini, kollarini dik tutmaz. Sirtlarini biraz meyilli tutarak erkeklerden daha az egilirler. Ellerini parmaklarini acmayarak dizleri üzerine koyarlar ve dizlerini biraz bükük bulundururlar.


  Üc defa “Sübhâne rabbiyel-azîm” dedikten sonra, “Semi’allahü limen
  hamideh” diyerek rükü’dan kalkilir ve ayakta “Rabbenâ lekel-hamd” denilir.

  5-Sonra, "Allahü ekber" diyerek secdeye varilir.

  Secdeye inerken önce dizler, sonra eller, daha sonra da burun ve alin yere konur. Secdede bas iki elin arasinda ve hizasinda bulunur. El parmaklari birbirine bitisiktir. Secdede iken ayaklar kaldirilmaz. Secdede gözler kapali olmaz. Burada en az üc kere “Sübhâne rabbiyel-a’lâ” denilir.


  Kadinlar, secdede kollarini yanlarina bitisik halde bulundururlar.

  Ayaklar bitisik olarak parmaklar üzerine dik tutulur ve parmak uclari kibleye gelecek sekilde kivrilarak yere konur

  - “Allahü ekber” diyerek basini secdeden kaldirip diz üstü oturulur. Otururken, parmaklar dizlerin hizasina gelecek sekilde eller uyluklarin üzerine konur ve kucaga bakilir. Burada “Sübhânallah” diyecek kadar kisa bir an oturulur.

  Kadinlar, ayaklarini yatik olarak sag tarafina cikarir ve öylece otururlar


  7- “Allahü ekber” diyerek secdeden ayaga (ikinci rek’ata) kalkilir ve eller baglanir.

  Ikinci rek’atte sirasiyla;

  - Besmele,

  - Fâtiha,

  - Zamm-i süre okunur.

  Sonra, birinci rek’atta oldugu gibi, “Allahü ekber” diyerek rükü’a varilir ve en az üç kere “Sübhâne rabbiyel-azîm” denilir.

  8- “Semi’allahü limen hamideh” diyerek rüküdan ayaga kalkilir ve ayakta “Rabbenâ lekel-hamd” denilir.

  Sonra “Allahü ekber” diyerek secdeye varilir. Birinci rek’atte oldugu gibi yine en az üç kere “Sübhâne rabbiyel-a’lâ” denilir.

  Sonra, “Allahü ekber” diyerek secdeden kalkilip oturulur ve burada “Sübhânallah” diyecek kadar kisa bir an oturulur.

  Sonra, “Allahü ekber” diyerek ikinci defa secdeye varilir ve en az üç kere “Sübhâne rabbiyel-a’lâ” denilir.

  9- “Allahü ekber” diyerek secdeden dogrulup oturulur.

  Otururken, el parmaklari dizlerin hizasina gelecek sekilde uyluklarin üzerine konur ve kucaga bakilir. Buna ilk oturus ya'ni kâdei ula denir.

  Ettehiyyatüyü okuyup ücüncü rek’eta kalkilir.

  Ücüncü rekatte, Fatiha'yi okur, rüku ve secdeyi yapip, dördüncü rek'ate kalkar. Dördüncü rek'atte yine Fatiha okunur sonra rüku ve secde yapilarak kâde-i ahire yani son oturusa oturulur.

  Oturusta sirasiyla;

  - Ettehiyyâtü,


  Etteh1yyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibât. Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü ve rahmetullâhi ve berekâtüh, Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-Sâlihîn. E_hedü en lâ ilâhe illallah ve e_hedü enne Muhammeden abdühü ve Resûlüh.

  - Allahümme salli,

  - Allahümme bârik,


  Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ 0brâhime ve alâ âli 0brâhim. 0nneke hamîdün mecîd.


  Allahümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ bârekte alâ Ibrâhime ve alâ âli Ibrâhim. 0nneke hamîdün mecîd.

  - Rabbenâ âtinâ...duâlari okunur.


  Rabbenâ âtinâ fid’dünyâ haseneten ve fil’âhireti haseneten ve kinâ azâbennâr.

  Kadinlar, ayaklarini yatik olarak sag tarafa çikarir ve öylece otururlar


  10- Önce basini saga çevirerek “Esselâmü aleyküm ve rahmetullah” denir. Selâm verirken omuzlara bakilir.


  Sonra basini sola cevirerek sag tarafta oldugu gibi yine, “Esselâmü aleyküm ve rahmetullah” denilir. Böylece dört rek’at namaz tamamlanmis olur.

  Bundan sonra, üç kere "Estagfirullah" denir, sonra "Âyet-el-kürsî"


  Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yesfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bisey’in min ilmihî illâ bimâ sâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hifzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.

  okunur ve tesbih çekilir. Yani, otuzüç defa, Sübhânallah, otuzüç defa Elhamdülillah, otuzüç defa Allahü ekber denir. Sonra, Lâ ilâhe illallahü vahdehû lâ serîkeleh, lehülmülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ külli sey'in kadîr, denir. Bunlari sessizce okumalidir. Yüksek sesle okumak bid’attir.

  Daha sonra duâ edilir. Duâ ederken, eller gögüs hizasina kaldirilir. Eller göge dogru acilarak avuclar1n ici yüze dogru biraz meyilli tutulur ve iki elin arasi acik bulundurlur. Dirsekler yanlara yapisik olmaz.


  Dört rek’atli sünnetlerin ve farzlarin ikinci rek’atindan sonra Tehiyyat okuyup kalkilir. Sünnetlerin üç ve dördüncü rek’atlarinda Fâtiha'dan sonra, zamm-i sûre okunur. Farzlarin ücüncü ve dördüncü rek’atlarinda yalniz Fâtiha okunur, zamm-i sûre okunmaz. Aksam1n farzi da böyledir. Ya’nî ücüncü rek’atinda zamm-i süre okunmaz. Vitrin ücüncü rek’atinda da, Fâtiha ve zamm-i sûre okunduktan sonra tekbîr getirip eller yanlara salinmadan erkekler iftitah tekbirinde oldugu gibi kulaklarina, kadinlar omuz hizâsina kaldirir.Sonra "Kunut" duâlari okunur.


  Allahümme innâ nesteînüke ve nestagfirüke ve nestehdîke ve nü’minü bike ve netûbü ileyk. Ve netevekkelü aleyke ve nüsnî aleykel-hayra küllehü nesküruke ve lâ nekfüruke ve nahleu ve netrukü men yefcüruk.


  Allahümme iyyâke na’büdü ve leke nüsallî ve nescüdü ve ileyke nes’â ve nahfidü nercû rahmeteke ve nahsâ azâbeke inne azâbeke bilküffâri mülhik.

  Gayr-i müekked olan ikindinin ve yatsinin önceki sünnetleri de diger dört rek’atli sünnetler gibidir. Ancak, ikinci rek’attan sonraki oturmada Tehiyyattan sonra Allahümme salli ve bârik de okunur. Ayrica, ücüncü rek’ate ayaga kalkildig1 zaman, birinci rek’atte oldugu gibi, Fâtiha ve zamm-i süreden önce Sübhâneke ve sonra Eûzü Besmele de okunur.Yani, Eûzübillahi minesseytânirracîm, Bismillâhirrahmânirrahîm, denir.

  Eûzü , Eûzübillahi minesseytânirracîm; Besmele, Bismillâhirrahmânirrahîm, demektir.


#26.03.2004 22:03 0 0 0
 • Degerli bilgilerin icin Allah senden razi olsun abim :razi:
#26.03.2004 22:29 0 0 0
 • :razi:
#26.03.2004 22:39 0 0 0
 • :razi:
#26.03.2004 22:57 0 0 0
 • :razi: :razi:
#30.03.2004 14:53 0 0 0
 • bilgiler icin :razi: eline saglik
#17.01.2005 00:10 0 0 0
 • bilgiler icin tesekkürler
#07.03.2005 03:03 0 0 0
 • Bence çok ayrıntıya inilmiş
#07.03.2005 18:50 0 0 0
 • bilgiler için teşekkürler...
#07.03.2005 19:05 0 0 0
 • Allah razı olsun
#21.05.2007 12:32 0 0 0
 • ellerine sağlık kardeşim teşekkür ederim bilgi paylaşımın için
#28.05.2007 19:46 0 0 0
 • çok güzell olmuş
#13.07.2007 09:40 0 0 0