Qənirə Paşayeva - Qarabağ 2

Son güncelleme: 05.06.2014 07:31
 • Qənirə Paşayeva - Qarabağ şeiri

  Qarabağım!
  Güneyliyik, Quzeyliyik,
  Təbrizdənik, Bakındanıq,
  Borçalıdan, Dərbənddənik,
  Anadolu, Kərkükdənik.
  Türküstandan, Altaydanıq
  Fərqi yoxdur biz hardanıq,
  Fərqi yoxdur biz hardayıq,
  Uzaqdayıq, yaxındayıq.
  Biz hamımız üzümüzü
  sənə tutduq!
  Biz hamımız sözümüzü
  sənə tutduq!
  Sözümüzdə səni tutduq!

  Qarabağim!
  Heç qalarmı günah yerdə?!
  Qalmayacaq bu ah yerdə!
  Qalmayacaq bu qan yerdə!
  Qarabağım yad əllərdə!
  Qarabağım düşmən əldə!

  Öləcəyik sənin üçün, Qarabağım!
  Qanımızdır sənə fəda, Qarabağım!
  Öləcəyik sənin üçün, Qarabağım!
  Canımızdır sənə fəda, Qarabağım!

  Qəm yeməynən,
  Keçəcəkdir acı günlər,
  Qəm yeməynən,
  Bitəcək xarı bülbüllər,
  Ötəcək sarı bülbüllər.
#05.06.2014 07:31 0 0 0