Aşık Edebiyatının Genel Özellikleri

Son güncelleme: 03.07.2023 16:03
 • koşma - varsağı - muamma - semai - destanİslamiyet’in kabulü ile birlikte sözlü edebiyatın Anadolu’da geliştirilerek devam ettirildiği türüne halk edebiyatı denir. Halk edebiyatı biçim ve yönünden incelendiği taktirde üç gruba ayrılabilir.

  1) Aşık Edebiyatı

  2) Anonim Halk Edebiyatı

  3) Tekke ve Tasavvuf Edebiyatı

  1) Aşık Edebiyatı : İslamiyet’ten önce kam, baksı gibi adlar verilen şairlerce sürdürülen bu edebiyat İslamiyet’in kabulünden sonra aşık adı verilen şairlerce devam ettirilmiştir. Aşık edebiyatında nazım birimi dörtlük olmuştur ve hece ölçüsü kullanmıştır. Aşıklar şiirlerini cönk adını verdikleri defterlerde toplamışlardır. Sade bir dil kullanılan şiirlerin son dörtlüğünde ozan “Mahlasına (ad)” yer vermiştir. Lirik bir söyleyişin hakim olduğu şiirlerde aşk, ayrılık, özlem gibi konular işlenmiştir. 17. yy’dan sonra divan edebiyatı etkisinin görüldüğü Aşık edebiyatında koşma, varsağı, ninni, mani, semai gibi nazım türleri kullanılmıştır.

  - Koşma : Aşık edebiyatının en çok kullanılan nazım biçimi olan koşmalarda genellikle hecenin 11′li ölçüsü tercih edilmiştir. 3 ila 5 dörtlük arasında değişen koşmaların son dörtlüğünde ozan mahlasını kullanmıştır. Uyak düzeni ise abab, cccb, dddb… şeklinde olmuştur. Koşmalar konularına göre taşlama (yergi), koçaklama (yiğitlik), güzelleme (insan ve doğa sevgisi), ağıt (ölenlerin arkasından) gibi adlar alır.

  Koşma Örneği

  Vara vara vardım ol kara taşa,
  Hasret ettin beni kavim kardaşa,
  Sebep ne gözden akan kanlı yaşa,
  Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm

  Nice sultanları tahttan indirdi
  Nicesinin gül benzini soldurdu
  Nicelerin gelmez yola gönderdi
  Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm

  Karac’oğlan der ki kondum göçülmez
  Acıdır ecel şerbeti içilmez
  Üç derdim var birbirinden seçilmez
  Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm (Karacaoğlan)


  Varsağı : Anadolu’nun güneyinde yaşayan Türklerin kendine has bir ezgi ile söyledikleri türkülerin farklı bir formatıdır. Kafiye düzeni ve dörtlük sayısı bakımından “Semai” türüne benzemektedir. Dörtlüklerde “hey, bre” gibi üsluplar kullanılarak mertçe, yiğitçe bir üslup takınılır. Bu nazım biçimini edebiyatımızda en çok kullanan aşık Karacaoğlan olmuştur.


  Muamma : Bir bilginin ya da olayın okuyucu tarafından anlaşılmasını bekleyerek kapalı bir biçimde anlatılan manzum bilmecelerdir.

  Nasihat : Okuyucuya bir şeyler öğretmek, öğüt vermek maksatlı yazılan didaktik türdeki şiirlere verilen addır.


  Semai : 4+4 duraklı ve ya duraksız şekilde hecenin sekizli ölçüsüyle söylenen şiirlerdir. 3 ila 5 arasında değişen dörtlük sayılarında söylenir. Kafiye düzeni koşmalar ile aynıdır. Semailerde insana ve doğaya olan sevgi, güzellik gibi konular işlenmiştir. Koşmalardan farklı yönleri koşmaların 11′li hece ölçüsü ile yazılmaları semailerin ise 8′li hece ölçüsü ile yazılmalarıdır. Özel bir ezgileri vardır.

  Semai Örneği

  Gönül gurbet ele çıkma
  Ya gelinir ya gelinmez
  Her dilbere meyil verme
  Ya sevilir ya sevilmez

  Yöğrüktür bizim atımız
  Yardan atlattı zatımız
  Gurbet ilde kıymatımız
  Ya bilinir ya bilinmez

  Bahçemizde nar ağacı
  Kimi tatlı kimi acı
  Gönüldeki dert ilacı
  Ya bulunur ya bulunmaz (Erzurumlu Emrah)

  Destan :

  Dörtlük sayısı yüzü geçen örnekleri olan destanlar dört mısralı bentler şeklinde yazılmıştır. Uyak düzeni koşmalar gibi olan destanlar hecenin 11′li kalıbı ile söylenmiştir. Savaş, deprem, hastalık gibi konularda yazılan destanların son dörtlüğünde şair mahlasını kullanmıştır. Dörtlük sayısında sınırlama olmayan destanlar halk edebiyatının en uzun nazım biçimidir.

  alıntı
#15.12.2014 20:55 2 0 0
 • Teşekkürler
#11.10.2022 18:58 1 0 0
 • Paylaşım için Teşekkürler
#03.07.2023 16:03 0 0 0