Bursa Uludağ Üniversitesi Dil Bölümleri

Son güncelleme: 25.12.2021 08:17
 • Bursa Uludağ Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu  Bölümler:

  Almanca Öğretmenliği
  (Eğitim Fakültesi)

  Fransızca Öğretmenliği
  (Eğitim Fakültesi)

  İngilizce Öğretmenliği
  (Eğitim Fakültesi)

  Bursa Uludağ Üniversitesi Dil Bölümleri

  Aklın ve bilimin öncülük ettiği çağdaş, demokratik, özgür düşünceli ve kişisel sorumluluk duyguları gelişmiş, toplumun inanç ve değerlerine saygılı, kültürel ve tarihi değerlerini benimsemiş, uluslararası vizyon sahibi gençler yetiştirmeyi amaç edinen üniversitemize bağlı olarak, 15 Fakülte, 2 Yüksekokul, 15 Meslek Yüksekokulu, 1 Konservatuar, 4 Enstitü, 27 Uygulama ve Araştırma Merkezi ile 1 Araştırma Merkezi ve Rektörlüğe bağlı olarak kurulan 5 bölüm bulunmaktadır.

  Yüksekokulumuz Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak Bakanlar Kurulu kararınca 4.3.2002 tarihinde Yabancı Diller Yüksekokulu adıyla kurulmuştur. Uludağ Üniversitesi YDYO dört yıllık bir okul olarak açılmış olup 2001-2002 Eğitim-Öğretim yılında Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı eğitimine başlamıştır. Aynı yıl rektörlüğe bağlı Yabancı Diller Bölümü de yüksekokulumuz bünyesine katılmıştır. YDYO aynı zamanda tüm fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının birinci sınıflarında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5/ı maddesinde öngörülen ortak zorunlu yabancı dil derslerini de (İngilizce, Fransızca, Almanca) yürütmektedir. Ali Osman Sönmez Kampüsü A ve B Bloklarında eğitim veren Yüksekokulumuzda toplam 50 derslik, bir bilgisayar laboratuvarı, bir bireysel öğrenme merkezi ) bulunmaktadır. 86'sı İngilizce, 4'ü Fransızca, 2si Almanca, 14'ü Arapça ve 1'i Latince olmak üzere toplam 109 öğretim görevlisi görev yapmaktadır.


  Misyon ve Vizyon  1. Misyonumuz
  Bursa Uludağ Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu olarak misyonumuz, öğrencilerimizin akademik çalışmalarında ve gelecek yaşamlarında gereksinim duyacakları yabancı dil becerilerini yenilikçi teknolojiler kullanarak kazanmalarına öğrenci- merkezli ve iletişimsel bir ortamda destek sağlamaktır. Ayrıca kurumumuz, öğrencilerimizi dil öğrenme süreçlerini yaşam boyu sürdürmeleri konusunda motive etmeyi ve daha etkili dil öğrenim uygulamalarına ulaşabilmek adına öğrenciler ve öğretim görevlileri arasında iş birliğini teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

  2. Vizyonumuz
  Bursa Uludağ Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu olarak vizyonumuz; herhangi bir dil programından bağımsız olarak da öğrencilerimizin kendi öğrenmelerini geliştirebilmelerine olanak sağlayan ve beraberinde yeni öğretim tekniklerinden faydalanarak öğrenci merkezli, işbirlikçi ve yaratıcı bir öğrenim becerisini kazandıracak en mükemmel ortamı sağlamaktır.

  3. Eşitlik İlkesi
  Bursa Uludağ Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu eğitim ve istihdamda fırsat eşitliği ve eşit muamele ilkesine bağlıdır. Eğitim ve kabul süreçlerinde cinsiyet, din, ulusal ve etnik köken, ırk, renk, fiziksel engel, fiziksel görünüm, medeni veya ebeveynlik durumu ayrımı yapmaksızın tüm bireylere saygı gösterir.

  Bursa Uludağ Üniversitesi B.U.Ü.Yabancı Diller Yüksekokulu  web: http://uludag.edu.tr/ydyo
  Adres: ydyo@uludag.edu.tr
  Mail: ydyo@uludag.edu.tr
#24.12.2021 23:31 12 0 0
 • Bursa Uludağ Üniversitesi'nde hangi bölümler var?
  Uludağ Üniversitesinde dil bölümü var mı?
  Bursa Uludağ Üniversitesi ingilizce öğretmenliği kaç yıllık?
  Bursa Uludağ Üniversitesi ingilizce öğretmenliği kaç puan?
#25.12.2021 08:08 0 0 0
 • 2021 Uludağ Üniversitesi bölümleri 2022
  Bursa uludağ üniversitesi - ekşi
  Uludağ Üniversitesi Taban Puanları 2021 2022
  uludağ üniversitesi yabancı diller yüksekokulu - akademik takvim
  Uludağ Üniversitesi Yabancı Dil Sınavı
#25.12.2021 08:09 0 0 0