Hacerülesved'in büyük sırrı

Son güncelleme: 07.08.2022 21:16
 • Hz. İbrahim'in Kabe-i Muazzama'nın inşası sırasında yerleştirdiği "Hacerülesved" tarihte iki kez ortadan kayboldu. Taşı bir süre Yemen asıllı bir kabile olan Cürhümlüler saklarken, Karmatiler ise kanlı bir baskınla "Hacerülesved"i kaçırarak 21 sene boyunca Bahreyn'de tuttular. 16. yüzyılda beş parçası İstanbul'a getirilen "Hacerülesved"in Kanuni'nin türbesinde de olduğunu biliyor muydunuz
  "Hacerülesved"ne demek?

  ◾ Siyah taş manasına gelen "Hacerülesved", Hz. İbrahim (AS) tarafından Kâbe'nin inşası sırasında Kâbe'nin köşesine yerleştirilir.

  ◾ Kaynaklarda taşın nereden geldiği, kaynağının ne olduğuna dair verilen bilgiler zayıf kalmaktadır. Konu bu minvalde ele alındığında maalesef net bir cevap verilemez.
  "Hacerülesved" nerden geldi?

  ◾ Cahiliye döneminden günümüze kadar gelen "Hacerülesved", Araplar tarafından her dönemde Kâbe'nin sembolü olarak görüldü.

  ◾ Put tapıcılığının ve taştan putların da "Hacerülesved" ile bağıntılı olduğu, dönem araştırmacıları tarafından üzerinde durulan bir konudur.
  Kâbe'deki tek sabit: "Hacerülesved"

  ◾ Kâbe'nin örtüsü her sene mütemadiyen yenilenir, tarih boyunca Kâbe-i Muazzama belli dönemlerde büyük tadilatlardan geçer ve onarılır.

  ◾ Lakin asırlardır Kâbe üzerinde sabit kalan yegâne nesne "Hacerülesved"dir. Zaman içerisinde hasar alsa da hatta parçalansa da "Hacerülesved" daima -kısa bir süre hariç- Mekke'de kalır.
  Resul-i Ekrem (SAV) ve "Hacerülesved"

  ◾ Efendimizin (SAV) gençliği sırasında muhtelif sebepler kaynaklı olarak Kâbe'nin yenilenmesi büyük bir görev olarak Araplar tarafından ifa edilir.

  ◾ Tamirat bittiğinde "Hacerülesved"in yerine kimin tarafından yerleştirileceği meselesi büyük bir sorun teşkil eder.
  Sorun çözülüyor

  ◾ Bu sırada Resulullah (SAV) taşı bir örtüye koyar ve her kabileden birisinin örtüyü tutmasını sağlar.

  ◾ Taş konulacak hizaya gelince Resulullah (SAV) "Hacerülesved"i mahfazasına yerleştirir. İşte bu sebeple "Hacerülesved" söz konusu olduğunda büyük bir şeref meselesi ortaya çıkar.
#07.08.2022 21:16 0 0 0