Safer Ayında Okunacak Dualar

Son güncelleme: 04.09.2022 19:49
 • Safer ayı ne zaman - Safer ayı kılınacak namaz - safer ayı ile ilgili ayetler


  Safer ayı, Hicrî ayların ikincisidir. Hicrî takvimde bazı ayların ve günlerin; gerek içinde farz kılınan ibadetler, gerekse bir kudsî tarihin unvanı olmaları hasebiyle mukaddes olduğu biliniyor. Muhtelif nafile ibâdetler için münbit birer zemin teşkil ettiği sahih hadislerde beyan edilen Safer ayında yapılması tavsiye edilen dualar.
  Safer ayında yeryüzüne nazil olacak belâlardan biiznillahi teâlâ muhafaza olmak için ilk çarşamba gecesi sabah namazından evvel dört rek’at nafile namaz kılıp birinci rek’atda, Fâtiha’dan sonra onyedi Kevser suresi, İkinci rek’atda Fâtiha’dan sonra beş İhlâs-ı şerif üçüncüde Fâtiha’dan sonra bir Felâk Suresi, dördüncüde bir Nâs Suresi okuyup selam verilip duâ edilecektir.

  SAFER AYI NAMAZI VE DUALARI
  Keza Safer ayının son çarşambasının gecesi veya gündüzü iki rek’at namaz kılıp birinci ve ikinci rek’atta Fâtiha’dan sonra onbir İhlâs-ı şerîf okunacak, namazdan sonra yedi defa istiğfar edip el kaldırıp onbir defa Salât-ı Münciye ve sonlarında 3. duâ okunacaktır.

  Bu duâlarda, “Beni ve efrâd-ı ailemi ve bilcümle mü’minleri yer ve gök afatlarından ve cemî’ belâlardan muhafaza buyur ya Rabbi!” diye duâ edilecektir.

  SAFER AYI İLE İLGİLİ AYETLER


  İlâhi rahmetten kovulmuş şeytandan Allah’a sığınırım.

  Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

  “…Selâm size! Rabbiniz merhamet etmeyi kendisine yazdı…” (el-En’âm, 54)

  “Sabrettiğinize karşılık size selam olsun! Dünya yurdunun sonu (cennet) ne güzeldir!” (er-Ra’d, 24)

  “…Size selâm olsun. Yapmış olduğunuz (sâlih) amellere karşılık cennete girin!” (en-Nahl, 32)

  “Doğduğu gün, öleceği gün ve diri olarak kabirden kaldırılacağı gün ona (Hz. Îsâ’ya) selâm olsun!” (Meryem, 15)

  “Doğduğum gün, öleceğim gün ve diri olarak kabirden kaldırılacağım gün selâm banadır.” (Meryem, 33)

  “(İbrahim babasına:) Selâm sana, dedi, Rabbimden senin için mağfiret dileyeceğim. Çünkü O, bana karşı çok lütufkârdır.” (Meryem, 47)

  “…Selâm hidâyete tâbî olanlaradır.” (Tâhâ, 47)

  “…Selâm olsun seçkin kıldığı kullarına!” (en-Neml, 59

  “«…Size selâm olsun. Biz kendini bilmezleri (arkadaş edinmek) istemeyiz» derler.” (el-Kasas, 55)

  “Onlara merhametli Rabb’in söylediği selâm vardır.” (Yâsîn, 58)

  “Bütün âlemlerde Nûh’a selam olsun! İşte biz muhsinleri (iyiliklerde bulunan, işini sağlam yapan ve ihsan duygusuyla yaşayan güzel insanları) böyle mükâfatlandırırız. Zira o, bizim mü’min kullarımızdan idi.” (es-Sâffât, 79-81)

  “İbrahim’e selâm! dedik. Biz muhsinleri böyle mükâfatlandırırız. Çünkü o, bizim mü’min kullarımızdandır.” (es-Sâffât, 109-111)

  “Mûsâ ve Hârûn’a selâm olsun. Doğrusu biz, muhsinleri böylece mükâfatlandırırız. Şüphesiz, ikisi de mü’min kullarımızdandı.” (es-Sâffât, 120-122)

  “Selâm olsun İlyâsîn’e! Şüphesiz biz, muhsinleri işte böyle mükâfatlandırırız. Çünkü o, bizim mü’min kullarımızdandı.” (es-Sâffât, 130-132)

  “Gönderilen bütün peygamberlere selâm olsun!” (es-Sâffât, 181)

  “…Selâm size! Tertemiz geldiniz. Artık ebedî kalmak üzere girin buraya.” (ez-Zümer, 73)

  “O gece, selâm doludur. Ta fecrin doğuşuna kadar.” (el-Kadir, 5)
#04.09.2022 19:31 0 0 0
#04.09.2022 19:49 0 0 0