Kibirli İnsanlar Özellikleri Ve Davranışları

Son güncelleme: 04.03.2023 14:22
 • Kibirli İnsanlar Özellikleri Ve Davranışları  Her zaman haklı olduklarını düşünen insanlar tanıyor musunuz? Başkalarını hor görüp onlara üstünlük tasladıklarını hissediyor musunuz? Cevabınız evetse, karşınızda olan kişi kibirli bir insandır. Kibirli insanlar, kendilerini taparcasına sevdikleri kadar başkalarını da hakir görürler.

  Kendini beğenmişlik, aşırı gurur ve kişinin kendi fazilet ve yeteneklerine gereğinden fazla kıymet vermesi olarak tanımlanır. Aynı şekilde, kibirli insanlar, sadece üstün oldukları için, başkalarının da kendilerini üstte tuttuğuna inanır. Kişilikleri aşırı gurur ve kibirden oluşur.

  Kibirli insanların üç karakteristik özelliği
  Kibir  “Size su veren kuyuya çöp dökmeyin.” William Shakespeare’in bu alıntısı, kendini beğenmiş tüm insanların ortak noktası olan ana psikolojik özelliklerden bir tanesini mükemmel bir şekilde özetler: kibir.

  Kibirli insanlar dikkat çekmeden duramazlar çünkü sahip oldukları kibir onları ele verir. Kibir ve kendilerini üstün görmeleri belki bazen gözden kaçabilir; fakat kendilerini biraz da olsa zor bir durumda bulur bulmaz, kontrol edilemeyen kibirleri gün yüzüne çıkar. Not: kibir ve gurur arasındaki fark, ikincisinin diğer insanlara yukarıdan bakma ihtiyacıyla bir ilişkisi olmamasıdır.


  “Kibri gösterecek başka hiçbir bir şeyi olmayan kimselere bırakmalıyız.”
  Narsisizm
  Kibirli insanlar kendilerini çok sever ve en başarılı, en güçlü ve en güzel olanın kendileri olduğuna inandıkları bir fantezi dünyasında yaşar.

  Bununla birlikte ihtişamlı havaları, güvensizliği ve bolca itimatsızlığı gizler. Bu nedenle, diğer insanların onların karakter ve görünüşleri hakkında neler düşündüklerine sürekli dikkat ederler. Yine de, kendi görüşleri dışındakilerin hiçbir önemi yokmuş gibi hareket ederler.


  “İyi beslenen bir kibir cömert, aç bir kibirse despottur.”
  Megalomani  Narsisizmle yakından ilişkili olmasına rağmen, megalomani biraz daha patolojik bir ayrıntıya sahiptir. Zihinsel bir bozukluk olarak kabul edilir; çünkü fantezilere, büyüklük sanrılarına ve kendi arzularının esiri olma seviyesine varan şiddetli davranış biçimlerinde kendini gösterir.

  Megalomani eğilimi olan kibirli insanlar, sosyal açıdan çok önemli olduklarını düşünürler. Kendilerinin büyük işler başarabileceğine ve muazzam bir zenginliğe sahip olabileceklerine inanırlar. Ancak, bu hayaller hem mantık dışı hem de aşırı abartıdır.

  Kibirli insanlar nasıl hareket eder?  Kibir, insanların kendini beğenmiş bir şekilde hareket etmelerine neden olur ve söz konusu bireyler başkaları tarafından kendilerine hayranlık duyulmasına ihtiyaç duyarlar. Aşağıda, bu davranışlardan bazılarına değindik:

  Her zaman haklı olduklarına inanırlar  Tevazu ve alçak gönüllülük eksikliği, söz konusu birey sırf kendileri oldukları için, her zaman haklı olduklarına inanmalarına neden olur. Bu nedenle, kendi görüşlerini başkalarına dayatmak ya da onlara karşı savunmak için sık sık sahte güç mevkilerini veya otoritelerini kullanırlar.
  Toplumsal imajlarının gayet farkında olduklarını gizlerler

  Sürekli olarak başkalarının onlar hakkında ne düşündüğünü bilme ihtiyacı hissederler. Bununla birlikte, bu ihtiyacı gizlemeye ve kayıtsız görünmeye çalışırlar. Bu bireylerin sosyal medyaya verdiği önem oldukça dikkat çekicidir. Ve burası, ihtişamlarının yanılsamalarını gördüğümüz yerdir.


  Her zaman dikkat çekmek ve ilgi odağı olmak isterler  Her şeyi dramatik bir şekilde yaparlar.  “Kibir, orijinal görünme korkusudur. Bu nedenle de gurur eksikliğidir; fakat yine de özgünlük eksikliği değildir.”


  Ufak şeylere üzülürler  Sahip oldukları kibir, ufak tefek şeyler hakkında bile çabucak sinirlenmelerine neden olur. Örneğin, onlara yeterince ilgi göstermediğinizi düşünüyorlarsa, sizle zıt düşmek için bilinçsizce herhangi bir bahane ararlar.

  “Kibir, kendini bir birey olarak görmeye körü körüne meyledip, birey olmamaktır.”
  Başkalarını nesneleştirirler  Narsisizm gösteren insanlar, çevrelerindeki insanlara basit birer nesne ya da araçmış gibi davranırlar. Başkalarını nesneleştirmek, gösterişlerini ve kendilerini üstün varlıklar olarak gördükleri anlayışı besler. Ve ihtişamlı havaları, daha fazla güç elde etmek için, bu bireylerin başkalarını manipüle etmelerine neden olur.


  Bu noktada, kendini sevmenin narsisizm ya da kibirle aynı olmadığını unutmayın; tam tersine özgüven ve benlik kavramınızın sağlıklı olduğuna dair bir işarettir. Bununla birlikte, başkalarının karakter sınırlarına adım atmak için ahlaki bir yetkiye sahip olduğunuza inanmak, sadece ve sadece kibir ve aynı zamanda tevazu eksikliğinin kanıtıdır.
#26.02.2023 14:59 0 0 0
 • Bununla birlikte ihtişamlı havaları, güvensizliği ve bolca itimatsızlığı gizler. Bu nedenle, diğer insanların onların karakter ve görünüşleri hakkında neler düşündüklerine sürekli dikkat ederler. Yine de, kendi görüşleri dışındakilerin hiçbir önemi yokmuş gibi hareket ederler.
#27.02.2023 16:57 0 0 0
 • Ufak şeylere üzülürler
#27.02.2023 17:02 0 0 0
 • Her zaman dikkat çekmek ve ilgi odağı olmak isterler
#27.02.2023 17:11 0 0 0
 • “Size su veren kuyuya çöp dökmeyin.

#27.02.2023 17:47 0 0 0
 • Megalomani

#27.02.2023 19:21 0 0 0
 • Kibirli insanların üç karakteristik özelliği

  Kibir
  Kibir
#04.03.2023 10:05 0 0 0
 • Bir toplantıda, hep kendi konuşmayı istemek, başkalarının söze katılmasından rahatsız olmak, onların kuzu gibi dinlemelerini istemek de kibirdendir.
#04.03.2023 10:06 0 0 0
 • başkalarının karakter sınırlarına adım atmak için ahlaki bir yetkiye sahip olduğunuza inanmak, sadece ve sadece kibir ve aynı zamanda tevazu eksikliğinin kanıtıdır.
#04.03.2023 12:30 0 0 0
 • Bu noktada, kendini sevmenin narsisizm ya da kibirle aynı olmadığını unutmayın;
#04.03.2023 12:33 0 0 0
 • kibir ve aynı zamanda tevazu eksikliğinin kanıtıdır.
#04.03.2023 12:56 0 0 0
 • Her şeyi dramatik bir şekilde yaparlar.
#04.03.2023 14:22 0 0 0