Saglik Ve Yasam

Son güncelleme: 18.08.2008 13:44
 • BURUN ESTETİĞİ ( RHİNOPLASTY ) :

  Doğumsal, gelişimsel veya travmatik burun deformitelerinin onarımı ve bu arada yüze uygun estetik bir burun oluşturma amacıyla yapılan operasyonlardır. Burun estetiği ameliyatları; burun şekil bozukluğu, nefes alma zorluğu gibi nedenlerin her birini veya ikisini birden çözmeyi amaçlar. Bu şekliyle operasyon hem estetik hem de fonksiyonel bir özellik kazanır. Burun ameliyatlarında amaç, bozuk fonksiyonları düzeltirken aynı zamanda buruna doğal ve yüz oranlarıyla uyumlu bir görünüm vermektir. Yani, burnun ameliyatlı olduğu ne kadar zor anlaşılıyor ise, o kadar başarılıdır demektir.


  YÜZ GERME OPERASYONU ( FACELİFT ):

  İlerleyen yaş ve yerçekiminin etkisi ile yüzde meydana gelen kırışıklıklar ve sarkmaların giderilmesi amacıyla yapılan operasyonlardır. Bu ameliyatlardan sonra, boyundaki sarkıklıklarda, kaz ayağı denilen göz kenarı çizgilenmelerinde belirgin düzelmenin yanında, yanaklarda da daha gergin ve genç bir görünüm elde edilir. Yüz germe ameliyatına alın germe de eklendiğinde daha iyi sonuçlar alınır. Endoskopik yöntemlerle minimum ameliyat izi bırakılan alın germe işlemi sonrası alın kırışıklık larında azalma, kaşlarda kalkma elde edilir


  GÖZ KAPAĞI ESTETİĞİ ( BLEFAROPLASTİ ) :  Blefaroplasti; alt ve üst gözkapaklarındaki fazla yağ, kas ve derilerin çıkarılması suretiyle kişiye daha genç bir görünüm verme amacıyla yapılan bir operasyondur. Bu ameliyatlarla, kişiye yorgun ve yaşlı bir görünüm veren sarkmalar ve alt gözkapaklarındaki torbalanmalar düzeltilebilirken, kaşlardaki düşüklükler ve kazayağı denilen göz çevresi kırışıklıklarına bir faydamız olmaz.

  Blefaroplasti tek başına yapılabileceği gibi, yüz germe ve kaş asma gibi diğer estetik cerrahi girişimlerle birlikte de yapılabilir.

  Yaşın ilerlemesiyle birlikte, üst ve alt gözkapaklarında deri gerginliğini kaybetmekte, kaslar gevşemekte ve yağlar dışa doğru belirginleşmektedir. Cerrahinin amacı, zaman içinde özelliklerini kaybetmiş olan bu dokulara eski formlarını vermektir.  KAŞ KALDIRMA:

  Yac ilerledikçe ve yüz kötü çevre kocullarına uzun süre maruz kaldıkça yer çekiminin de etkisiyle kaşlarda aşağıya doğru bir düşme başlar. Bu durum bazı hallerde kişinin üst gözkapaklarını da etkileyerek hem görünüm olarak hem de fonksiyonel olarak problemlere sebep olur. Bu tür problemlere çözüm olarak hastanın yaşı, cilt özellikleri ve tercihleri göz önünde bulundurularak merkezimizde kaş asma ve kaldırma amacıyla bir takım operasyonlar uygulanmaktadır.  DUDAK KALINLAŞTIRMA:

  Kliniğimizde, dudak kalınlaştırma amacıyla kişinin kendi vücudundan elde edilen veya dışarıdan verilen bir takım dolgu materyalleri kullanılmaktadır. Kişinin kendi vücudundan yağ veya deri altı dokusu ile yağ birlikte kullanılabildiği gibi fasya adı verilen bir takım zarımsı dokular da kullanılmaktadır. Dışarıdan verilen materyaller ise kollojen, restylane ve perlane gibi vücutla uyumu son derece iyi olan bir takım materyaller kullanılmaktadır.  YÜZ GENÇLEŞTİRME :

  BOTOX:

  Botox ( Botulinum toksin-A ) yedi ayrı botulinum toksininden biridir. Botulinum toksini; besin zehirlenmesine yolaçan Clostridium botulinumadlı bakteri tarafından salgılanan bir nörotoksindir. Uzun yıllar klinik olarak uygulanmakta olan Botox son 10 12 yıldır plastik cerrahide de güvenle kullanılmaktadır.

  Botox un plastik cerrahide esas kullanım alanı; mimik kaslarının aşırı çalışmasına bağlı olarak gelişen kazayağı olarak tabir edilen göz kenarı bölgesi çizgilenmelerinin, alındaki yatay çizgilenmelerin, kaşlar arasındaki dik çizgilerin giderilmesi ve kaş kaldırılmasıdır.

  Kaşlar arasındaki dikine çizgilerin tedavisinde Botox ile birlikte Restylene adlı dolgu malzemesinin kullanımı oldukça başarılı sonuçlar vermektedir. Yine, kazayağı denilen göz kenarı çizgilerinin tedavisinde Botox kullanımı ile cerrahiye gerek kalmadan oldukça iyi sonuçlar alınmaktadır.

  Uygun kullanımlarda hiçbir kalıcı yan etkisi olmayan ve kolay uygulanabilir Botox un etkisi 68 ay arasında devam etmekte, bu süre sonunda tekrarlanması gerekmektedir.  PEELİNG :

  PLASTİK CERRAHİDE LASER :

  Laser peel olarak adlandırılan işlemde zarar görmüş cilt, tabakalar halinde CO2 laser ile soyulur. Bu işlem sıklıkla ağız ve göz çevresindeki ince çizgilerin giderilmesi için kullanılır. Yüzdeki nedbe dokusunu veya lekeleri gidermek amacı ile kullanılabilir. Nedbe dokusunun veya çizgilerin derinliğine göre yüzeyel veya derin olarak iki farklı tipi vardır.İyileşme süreleri bu tiplere göre farklılık gösterir. Genellikle bu işlem yüz germe veya gözkapağına yönelik yapılan operasyonlar ile birlikte gerçekleştirilir. Yeni bir yöntem olmakla birlikte, daha az kanama ve morluk yapmama avantajları arasındadır. Ancak tüm hastalarda uygun bir yöntem değildir.Bazı durumlarda dermabrazyon veya kimyasal soyma iclemi tercih edilebilir. Laser tekniği için en uygun adaylar sağlıklı ve yağsız cildi olan, belli bir bölgede yoğunlaşan kırışıklıkları olan kişilerdir.  YELKEN KULAK DÜZELTİLMESİ ( OTOPLASTY ) :

  Çocuklardaki doğumsal yelken kulak deformitelerinin en uygun tedavi zamanı, çocuğun kendine dikkat etmeye ve sosyal hayatla ilşkiye girmeye başladığı okul öncesi dönemdir. Çünkü bu tür deformiteler bu dönemde arkadaşları tarafından sıklıkla çocuğun yüzüne vurulur ve alay konusu yapılır. Merkezimizde bu tür kulak operasyonları kişinin yaşına bağlı olarak genel anestezi veya lokal anestezi altında yapılmaktadır.  SAÇ EKİMİ:

  Özellikle erkeklerde görülen, birtakım genetik ve hormonal sebeplere bağlı olan, erkek tipi saç dökülmelerinin tedavisinde saç ekimi başarıyla uygulanmaktadır. Saç dökülmelerinin tedavisinde peruk ve yapma saç gibi bazı yöntemler mevcut ise de kişinin kendi saçlarından alınan saç köklerinin ekimi yöntemi, bunların hepsinden daha doğal dolayısıyla daha üstündür. Kliniğimizde lokal anestezi altında, mini-mikro greft yöntemiyle saç ekimi yapılmaktadır. Saç ekimi, açık olan alanın büyüklüğüne bağlı olarak tek seans veya birden çok seans halinde yapılabilmektedir.  ÇENE VE YÜZ ŞEKİL BOZUKLUKLARI:

  Çene ve yüz kemiklerindeki doğumsal veya sonradan olma edinsel anomaliler, hem yüzde şekil bozukluğu ve asimetriye hem de ağzın ve dişlerin normal kapanamamasına sebep olabilirler. Bu tür deformitelerin tedavisinde dic hekimleri ile birlikte planlanan operasyonlarla, kişiler olması gereken görünüme ve normal çene fonksiyonlarına kavuşabilmektedirler. Bu operasyonlar kemik büyümesinin tamamlandığı 17-19 yaşlarından sonra uygun ortodontik tedavinin ardından yapılırlar.  DOĞUMSAL ANOMALİLER:

  Çocuklarda kafa ve yüz iskeletindeki veya yumuşak dokulardaki doğumsal bir takım anomaliler uygun yaşlarda tedavi edilirler. Bunlar arasında oldukça sık rastlanan dudak ve damak yarıklarının tadavileri daha bir özellik arzeder. Çünkü bunlar görünümü bozduğu gibi uygun zamanlarda ve uygun şekillerde tedavi edilmedikleri takdirde konuşma bozukluğu, kulak problemleri ve beslenme bozukluğuna da sebep olurlar. Dudak yarığı ( tavşan dudak ) çocuk 2 aylık iken, damak yarığı ise ortalama 16-18 aylık iken tedavi edilir.

  ı

  MİKROCERRAHİ ve EL CERRAHİSİ:

  Kliniğimizde hem doğumsal el anomalileri hem de çeşitli kazalara bağlı el yaralanmalarına, tendon,damar ve sinir kesilmelerine müdahale edilmektedir.  BENLER VE TEDAVİLERİ:
  Normalde zararsız birer lezyon olan benler, insanların kafalarında sıklıkla sorulara ve sorunlara sebep olmaktadırlar. Bunların en başta geleni ise, benlere dokunulduğu takdirde kansere dönüşeceği şeklindeki tamamen yanlış bir inanıştır. Evet, benler normalde iyi huylu birer lezyondurlar ama bu onların her zaman iyi huylu olacakları anlamına gelmez. Bazı şüpheli benlerin çıkarılarak vücuttan uzaklaştırılmaları ve patolojik incelemeye alınmaları gerekebilir. Bu sebeple,benlerin hasta ve hekimler tarafından sürekli kontrolde tutulmaları gerekir. Bazı hallerde normalde masum olan benlerden şüphelenmek gerekir. Bunlar; renk değişikliği, büyüme, kenarlarında düzensiz bir görünüm ve kanamadır. Bunlardan en az biri farkedildiği takdirde hemen doktorla bağlantı kurulması gerekir. Doktorun önerileri doğrultusunda hemen alınabilir veya takibe devam edilir.  ÇENE - YÜZ YARALANMALARI:

  Düşme, trafik kazası veya herhangi bir darbeye bağlı olarak gelişen, çene ve yüz yaralanmalarında hem kemiklerde hem de yumuşak dokuda oluşan hasarların hızla ve uygun yöntemlerle tedavi edilmesi gerekir. Bu şekilde gelen hastalara, film çekimi ile hasarın tesbitinin ardından,varsa kemik yaralanmaları onarılır ve ardından da en az iz bırakacak şekilde deri dikilir.


  DERİ KANSERLERİ:

  Deri kanserleri, ilerleyen yaşla birlikte özellikle uzun süre güneşte kalmış kişilerde sık görülmektedirler. Başlıca üç türü olan deri kanserlerinden ilk ikisinde tedavi genellikle iyi sonuçlar vermekte, maliğn melanom denilen üçüncü türde ise, özellikle geç yakalanan durumlarda başarı şansı oldukça azalmaktadır. Deri kanserlerinin tedavisindeki başarı bunların erken dönemde yakalanmalarıyla bağlantılıdır. Bu sebeple, vücudun herhangi bir yerindeki mevcut benlerin veya sonradan ortaya çıkan her türlü lezyonun hekimler tarafından yakından takibi, gerekirse bunların çıkarılması uygundur.
#19.09.2004 11:28 0 0 0
 • sagol abim paylasim icin
#29.10.2004 17:50 0 0 0
 • bunlar baanlari daha cok ilgilendiriyor diye düsünüyorum sagolasin yinede paylasim icin arkadasim
#30.10.2004 01:38 0 0 0
#05.11.2004 19:56 0 0 0
 • bilgilerin için sohol dostum
#06.11.2004 08:54 0 0 0
 • GS2004 teşekkürler eminki çoğu kişinin kafasında bulunan soru işaretlerini kaldırmasında yardımcı oldun
#06.11.2004 10:10 0 0 0
 • Bilgilerin için sagol bunlari ben arasam bulamam
#07.11.2004 13:07 0 0 0
 • ßiLgi İçin Te$ekkürler...........
#06.12.2004 12:11 0 0 0
 • paylasim icin sagol arkadasim
#21.12.2006 03:05 0 0 0
 • Teşekkürler çok güzel bir paylaşım ellerine emeğine sağlık
#03.08.2008 17:29 0 0 0
 • ßiLgi İçin Te$ekkürler
#08.08.2008 00:26 0 0 0
 • EWET KATILIORUM ARKADAŞIM SANA
#08.08.2008 11:12 0 0 0
 • doğru
#08.08.2008 12:41 0 0 0
 • tskrler .. süper bilgiler...
#18.08.2008 13:43 0 0 0
 • tskrler..
#18.08.2008 13:44 0 0 0