O Tarafa

Son güncelleme: 13.06.2006 00:03
 • Gördüm ölüm diyar1n1 rü'yada bir gece
  Sessizlik ortas1nda gezindim kederlice

  Durmu_ saat gibiydi durup geçmeyen zaman
  Donmu_ sükut içinde güne_ görmeyen cihan

  Hakimdi yerde ufka kadar uhrevi vakar
  Bir çe_me vard1 her taraf1ndan ziya akar

  Geçtikçe bembeyaz gezinenler üçer be_er
  Bildim ki ahiret denilen yerdedir be_er

  Bakt1m hüzünle her birinin benzi sapsar1
  Sezdim ki gövdesizdi hayaliydi boylar1

  Bir ba_ka semte doru dönerken bu gezmeden
  Bir tas ziya al1p içiyorlar o çe_meden

  Allaha _ükredip duruyorlar ve kol kola
  Sessiz yava_ yava_ dal1yorlard1 bir yola

  Naklettiim gibiydi bu rü'yada gördüüm
  Rü'ya bu. Yoksa ba_ka bir alem midir ölüm
#04.04.2004 20:00 0 0 0
 • :super:
#05.04.2004 14:49 0 0 0
 • yüreğine sağlık
#12.06.2006 23:37 0 0 0
 • güzel saol
#13.06.2006 00:03 0 0 0