ilklerin gecesi

Son güncelleme: 05.04.2004 09:43
 • 0lklerin gecesi

  Be_ikta_ bu sezon ilk kez bir derbiden 3 puanla ayr1ld1, Pancu ilk derbi golünü att1, Ilie eski tak1m1n1n alar1n1 ilk kez havaland1rd1


  Önce Cim Bom sevindi
  Hem Galatasaray hem de Be_ikta_ için çok önemli bir kar_1la_mayd1. Tüm hedeflerinden dü_en Cim Bom, yeni hocas1 Hagi yönetiminde sezonu hiç olmazsa bir derbi galibiyetiyle taçland1rmak istiyordu. Kartal’1n ise _ampiyonluk mücadelesinde kayba tahammülü yoktu. Durum böyle olunca iki taraf da a_1r1 temkinli ba_lad1 müsabakaya ve ilk 45 dakika içinde tek bir net pozisyon ya_and1. Onda da Galatasaray, 31. dakikada Orhan Ak ile alar1 havaland1rd1, Sar1-K1rm1z1l1lar, sevinçten yumak oldu.

  Dakika 14: Emre’nin uzun pas1nla topla bulu_an Ahmed Hassan topu gösüyle düzeltti. Dönerek vuru_unda kaleci Mondragon ba_ar1l1yd1.
  Dakika 31: Soldan kullan1lan kornerde Necati’nin indirdii topu Orhan Ak, topukla kaleye gönderdi, 0brahim’e çarpan me_in yuvarlak alara gitti: 1-0.

  Tart1_mal1 penalt1lar
  0kinci yar1da oyun biraz daha hareketlenirken, iki kalede de pozisyonlar ya_and1. 54. dakikada Ali Ayd1n, Suat’1n Ahmed Hassan’1 formas1ndan çektiini belirtip, penalt1ya hükmetti. Topun ba_1na geçen Pancu, ikinci sezonunda ilk derbi golüne imza koydu. Ümit Karan’1n 69. dakikadaki a_1rtmas1nda top diree çarp1p d1_ar1 gitti. 88’de Ali Ayd1n bir kez daha “Penalt1” dedi. 0lie, eski tak1m1n1n alar1n1 havaland1r1p, Be_ikta_’1n iddias1n1 sürdürdü.

  Dakika 51: Necati, Emre’den topu kapt1ktan sonra h1zla ceza alan1na yöneldi. Pas1nda Hasan ^a_ a_1rtmay1 tercih etti, top üst alarda kald1.
  Dakika 54: Suat Usta ile Ahmed Hassan’1n ceza alan1 içindeki mücadelesinde Ayd1n penalt1ya hükmetti. At1_1 kullanan Pancu skora denge getirdi: 1-1.
  Dakika 59: Orta alandan gelen topla bulu_an Ahmed Hassan düzeltip, 25 metreden mermi gibi vurdu, me_in yuvarlak direi s1y1r1p, d1_ar1 gitti.
  Dakika 60: Giunti’den seken topla bulu_an Sabri ceza alan1na yakla_1rken çok sert vurdu, kaleci Cordoba zorlukla tehlikeyi kornerle savu_turdu.
  Dakika 69: Ceza alan1nda topla bulu_an Ümit Karan kaleci Cordoba’n1n üzerinden a_1rtt1. Ancak me_in yuvarlak, yan diree çarp1p d1_ar1 gitti.
  Dakika 88: Yasin ile Sabri aras1ndaki mücadelede Ali Ayd1n bir kez daha penalt1ya hükmetti. Bu kez topun ba_1na 0lie geçti ve skoru belirledi: 1-2
#05.04.2004 09:43 0 0 0