alperenercan

alperenercan

Üye
20.12.2004
Onbaşı
685
Hakkında

 • Pasif sigara içimi, çevresel tütün kullanımı (ÇTS), ikinciel sigara içimi, istemsiz sigara kullanımı gibi isimlerle anılmakta olup, sağlık açısından ciddi riskler içermektedir.

  "Sigara içen bir kişiyle aynı odada hergün bir saat geçiren bir kişinin akciğer kanseri olma şansı, asbest içeren bir binada 20 yıldır yaşayan sigara içmeyen bir kişiden yaklaşık 100 kat fazladır". Sir Richard Doll, 1985

  Pasif sigara içiminin tehlikeleri konusundaki ilk kesin kanıt, 1981 yılında Takeshi Hirayama'nın Japonya'da kocası sigara içen kadınlarda akciğer kanseri konusunda yaptığı çalışmadır.

  Çevresel tütün kullanımı, sigara, puro, pipo gibi tütün ürünlerini kullananların çevreye verdikleri dumanların, sigara içmeyenler tarafından doğrudan nefesle alınması ile gerçekleşen ikinci el tütün kullanımıdır. Pasif içiciler, sigara içen kişilerin maruz kaldığı zehirli kimyasallara, miktarı daha az olmakla birlikte aynen maruz kalırlar.

  Çevresel tütün kullanımıyla kişiler 4000 kadar kimyasalı nefesleriyle vücutlarına alırlar. Bunların 40 kadarı sigara içenlerin doğrudan vücutlarına aldıkları bilinenen kanser yapıcı maddelerdir. Başlıcaları; benzen, arsenik, vinil klorid, siyanid, kadmiyum, kurşun, radyoaktif polonyum, benzo(a)piren, amonyak, karbonmonoksid ve nikotindir.

  Kanser ve kalp hastalıkları

  Amerika Birleşik Devletlerinde her yıl 3000 kişi pasif sigara içimine bağlı akciğer kanserinden ölmektedir. Bununla birlikte, ABD'de pasif sigara içimine bağlı koroner kalp hastalıklarından ölenlerin sayısı kanserden daha fazla olup, her yıl 35000-62000 civarındadır.

  Çevresel tütün kullanımı koroner kalp hastalıklarına pasif sigara içimi ile alınan zehirin kalp kasını etkilemesiyle, kan damarlarının kan basıncını ve kan akımını kontrol ederkenki uyumunu bozmasıyla, damarların tıkanmasına yol açması ve böylecek kalp krizlerine yol açmasıyla neden olur. Kanı daha yapışkan bir hale getirir.

  Amerikan Kalp Cemiyeti'nce 1997'de yapılan önemli bir çalışma, işyerinde ya da evde devamlı pasif sigara dumanına maruz kalanlarda kalp krizi riskinin 2 kat fazla olduğunu göstermiştir.

  Finlandiya'da 2002 yılında Laakarilehti isimli Tıp dergisinde yayınlanan bir çalışma Çevresel tütün kullanımına bağlı en ölümcül hastalığın koroner kalp hastalıkları olduğunu göstermiştir. Bu çalışmada 1996 yılında işyerlerinde pasif sigara içimine bağlı 250 ölüm olmuştur. Bunların 100'ü kalp hastalıklarından, 80'i beyinde kan dolaşımı bozukluğundan, 50'si akciğer kanserinden ölmüştür. Diğer ölümler ise kronik obstrüktif akciğer hastalıkları, astma ve pnömokok infeksiyonlarıdır.


  Çocuklar risk altında

  Çocuklar erişkinlerin sigara içmesinden dolayı risk altındadır. Bu çocuklar, zatürre, bronşit, öksürük, hışıltı, astma'nın ağırlaşması, orta kulak iltihabı, olası nörolojik-davranışsal bozukluklar ve ileriki yaşlarında kardiyovasküler hastalıklara yakalanırlar.

  Çevresel tütün kullanımı doğmamış çocuğa da zararlıdır. Düşük doğum ağırlığına ve ani bebek ölümüne yol açmaktadır.

  Dünya Sağlık teşkilatı, Dünya'daki çocukların hemen hemen yarısının çevresel tütün kullanımına maruz kaldıklarını tahmin etmektedir.


  Dünya Sigara ya da Sağlık Kongre'sinde sunulan pasif sigara içimi ile ilgili konular

  Çevresel tütün kullanımı ile ilgili çalışmalar kongrede sunuldu. Bunlardan birisi, yedi Avrupa ülkesinde bazı şehirlede yapılan "Avrupa şehirlerinde çevresel tütün kullanımı" idi. Bu çalışmada havalanı, istasyon, hastane, restoran, okul, üniversite, disko-bar gibi halkın bulunduğu yerlerde çevresel tütün kullanımı araştırılmıştır. Çalışmanın erken sonuçları, Avrupa'da sigarasız alanlar yaratmaya yönelik onca çabaya rağmen bu tür kamuya açık yerlerde ciddi düzeylerde çevresel tütün maruziyetinin olduğunu göstermektedir.

  Bir başka çalışmada ise Finlandiya'da, 8 yaşındaki çocuklarda çevresel tütün maruziyeti araştırılmıştır. 652 sağlıklı çocukta "nikotin'in" metaboliti "kotinin" düzeyleri ölçülmüş ve yaklaşık yarısının kanlarında tespit edilebilir düzeylerde kotinin saptanmıştır. Bu da göstemektedir ki, çocuklar ciddi düzeylerde çevresel tütüne maruz kalmaktadırlar.

  Her iki çalışmada, sigarasız çevreler geliştirilmesi konusundaki ihtiyacı göstermektedir.

  Sigarasız işyerleri

  Eylül 2001 yılında Amerikan Halk Sağlığı Dergisinde (American Journal of Public Health) yayınlanan bir Finlandiya çalışmasına göre sigarasız işyerlerinin yararı hissedilir düzeydedir. Bu çalışma, Finlandiya'da Sigarasız işyerleri yasasının pasif sigara içimi ve tütün kullanımı üzerine kısa dönemdeki etkilerini araştırmıştır. Çalışmaya alınan 1000 kişideki değerlendirme sonuçları Çevresel tütün maruziyetinde belirgin azalma olduğunu gösterdi. Çalışma, yasal tedbirlerin, işyerlerinde sigaranın sınırlandırılmasına yönelik gönüllülük ya da sağlığın iyileştirilmesi çabalarından daha etkili olduğunu göstermiştir. Finlandiya çevresel tütün kullanımını yasalarına karsinojen olarak koymuştur, ve bunu yapan ilk ülkedir.

  İnsanları çevresel tütün kullanımından korumanın en önemli yönlerinden birisi, sigarasız bir çevre oluşturulması ile tehlikenin kaldırılmasıdır. Ülekeler bir çok halka açık yerlerde işyerlerinde buna yönelik tedbirler almışlardır. Fakat, böyle sigarasız çevrelerin oluşturulması hala çok yaygın olmayıp, bazı yerlerde hiç mevcut değildir.  Bar ve restoranlar

  ABD, Nordik ülkeleri ve bazı diğer ülkelerde bar ve restoranların sigarasız bir ortama dönüştürülmesi için çalışılmaktadır. Düzenli ve devamlı çevresel tütüne maruz kalan restoran ve bar çalışanları ciddi tehlike altındadır.

  İrlanda Tütün Kontrol Ofisinin Şubat 202 yılında açıkladığı bir çalışmanın sonuçlarına göre her yıl 150 kadar bar çalışanı pasif sigara içimi ile ilgili bir hastalık nedeniyle ölmektedir.

  Tütün şirketleri, tütün yasağı genişletilirse, bar ve restoranların müşteri kaybedeceği ve zarar edeceği konusunu işlemekte ise de, Dünya Sağlık Teşkilatı Kaliforniya'da 1996'da bar ve restoranlardaki sigara yasağının bar ve restoran gelirlerini etkilemediğini göstermiştir.
#02.04.2005 12:30 1 0 0