ÇİMDİN KALE

Soğmatar'ın 50 km. kuzeydoğusundaki bu tarihi kaleye Soğmatar'dan ulaşılabileceği gibi, Urfa-Mardin karayolunun 61. km.'sinden güneye sapan şose yol ile 9. km. sonra ulaşmak mümkündür.

Büyük bir kayalık tepe üzerine inşa edilmiş olan Çimdin Kale'nin yüksek kemerli anıtsal kapısı ba*tıya bakmaktadır. Dar ve yüksek bir eyvan şeklin*deki bu kapının kuzey yan duvarı aşağısında ol*dukça silik 3 satırlık Arapça kitabede "Allahu la ilahe illa hu........" , "el-Melik el Kuddusi....", "La ilahe illallah Muhammeden resulallah" okunabil*mektedir. Ayrıca anıtsal kapının çıkıntılı yan duva*rının kuzeye bakan cephesi yukarılarındaki bir taş üzerinde "el Mali lillah (?)" yazılıdır.

Çimdinkale'nin; 1182-1239 yılları arasında böl*geyi ellerinde tutan Eyyûbiler zamanında savunma ve konaklama amaçlı "Ribat" olarak inşa edildiği tahmin edilmektedir. Şanlıurfa kalesi gibi dört ta*rafı kayadan oyma derin savunma hendeğiyle çev*rili Çimdin Kale'nin batıdaki girişi altında yer alan büyük mağaralar ahır olarak kullanılmış olmalıdır. Kale üzerinde çeşitli yapı kalıntıları ve bir su ku*yusu yer almaktadır.

Kalenin burç ve duvarlarının önemli bir kısmı*nın Urfa bölgesine 1272-1394, 1404-1505 ve ....-1517 tarihleri arasında üç kez hakim olan Memluklar döneminde restore edildiği anlaşılmaktadır. Zira Urfa kalesi ve Birecik şehir surlarındaki Memluk restorasyonlarının bariz işareti sayılan, çevrelerinin 5 cm.'lik bölümleri düzlenmiş, bunun ortasında ka*lan alan kabarık bırakılmış taşlardan oluşan duvar*ların Çimdin Kale'de görülmesi bu görüşü güçlen*diren önemli işaretlerdir.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 484
favori
like
share