Kureyş Müşrikleri Habeş ülkesine hicret eden müslümanları, kendilerine teslim etmemesi üzerine işkencelerini artırmaya başladılar.Kureyş Müşriklerinin azıllılarından Ebu Cehil, kureyşlilere teklif götürerek Peygamberi öldürülmesini teklif etti,ve bunu yapabilen her kim olursa büyük ödülün verileceğini ilan etti.Hz.Ömer ben buna talibim dedi.

Ona Ey ÖmerSen,buna elverişlisindediler.Hz.Ömer,vereceğiniz mallar hakkında Sağlam Kefalet var mı? Diye sordu.Ebu Cehıl Evet var Dedi.Hz.Ömer bu hususta onlarla bir anlaşma yaptı. Hazret-i Ömerin kız kardeşi Fatıma bint-i Hattab, Said b. Zeyd, b, Amr,b. Nufeyl ile evli olup Fatıma hatun da, Said b. Zeyd de, Müslüman olmuşlardı.Fakat, Müslümanlıklarını, Hz. Ömerden, gizli tutuyorlardı.Yine, Hz. Ömerin mensup bulundu§u Adiy b. Kab oğullarından Nuaym b. Abdullah Nahham da, Müslüman olmuştu.Kavmindan korktuğu için, o da, Müslümanlığını, gizli tutuyordu.Habbab, b. Erett, Fatıma hatuna gelip gidip Kuran, okur ve okuturdu,

Bir gün, Hz, Ömer; Peygamberimizle Eshabından bir cemaata saldırmak üzre, kılıcını, kuşanmış olarak, evinden çıkmıştı ki Peygamberimiz ve Eshabının, Safa tepeciğinin yanındaki bir evde toplandıkları ve kadınlı,erkekli kırk

kişiye yakın oldukları, kendisine haber verilmişti.Dar-ı Erkamda; Peygamberimiz Aleyhisselam ile Amucası Hz. Hamza,Eshab-ı Kiramdan Hz. Ebu Bekr, Hz. Ali ve Habeş ülkesine hicret etmeyip Peygamberimizle birlikte Mekkede oturan Müslümanlardan bazıları da, bulunuyordu.Nuaym b. Abdullah, Hz, Ömere rast geldi. Ona "Ey Ömer Nereye gitmek istiyorsun?" diye sordu.Hz, Ömer: "Kureyşilerin işlerini, darmadağan eden,Akıllarını, akılsızlık sayan, Dinlerini, ayıplayan, İlahlarına, dil uzatan , Şu Ata dinini, bırakıp yeni din tutan Muhammede gitmek istiyorum Öldüreceğim onu" dedi.Nuaym b. Abdullah "Vallahi, ey Ömer Seni, nefsin aldatmıştır nefsin Sen, Muhammedi, Öldürünce, Abd. Menaf oğullarının, seni, yeryüzün gezer bırakacağını mı sanıyorsun.Sen, kendi ev halkına, dönsen de, onların işi üzerinde dursan olmaz mı dedi.Hz. Ömer ", Sen, benim Ev halkımdan, hangisini kasdediyorsun?" diye

sordu, Nuaym b. Abdullah "Enişten ve Amucanın oğlu olan Said b, Zeyd, b,Amrı ve kız kardeşin Fatıma bint-i Hattabı, kasd ediyorum Vallahi, ikisi de, Müslüman oldular, Muhammede, uydular ve Onun,dinine girdiler

Sana, önce, onlarla ilgilenmek düşer" dedi. Hz. Ömer, hemen, geri dönüp kız kardeşi ile Eniştesinin evine kadar gitti.O sırada, onların yanında Habbab b. Erett ve onun yanında da, içinde Taha suresi yazılı bir Sahife, bulunuyor, onu, onlara okuyordu: Hz. Ömerin tıkırtısını, işittikleri zaman, Habbab, evin bir köşesinde gizlendi.Fatıma, hatun Sahifeyi alıp uyluğunun altına sakladı. Hz. Ömer, evin yanına geldiği zaman, Habbabın, Fatıma hatunla Said

b.Zeyde, Kuran okuduğunu, işitmişti.Eve, girince "İşitmiş olduğum o şey, ne idi?" diye sordu.Kız kardeşi ile Eşniştesi Sen, bir şey işitmedin dediler.Hz. Ömer "Evet Vallahi, ikinizin de, Muhammede uyduğunuzu ve Onun dinine girdiğinizi, haber aldım?" dedi ve hemen Eniştesi Said b. Zeydin üzerine çullandı.Fatıma hatun kalkıp onu, kocasının üzerinden ayırmak, uzaklaştırmak isteyince, Hz. Ömer, vurup Fatıma hatunun başını yardı

Hz. Ömer, bunu, yapınca, kız kardeşi de, Eniştesi de "Evet Biz, Müslüman olduk, Allaha ve Resulüne iman ettik

Sen, istediğini yap" dediler. Hz. Ömer, kız kardeşinin başını, yarıp kanattığını, görünce, yaptığına pişman oldu. Yapmak istediği şeylerden vaz geçti. Kız kardeşine "Demin okuduğunuzu sizden dinlediğim şeylerin yazılı bu-

lunduğu şu Sahifeyi, bana, ver de, Muhammedin getirdiği şeyin ne olduğuna bir bakayım?" dedi.Kız kardeşi "Biz, senin Sahifeye, bir şey yapmandan,korkarız" dedi.Hz.Ömer "Korkma" dedi ve onu, okuduktan sonra, geri vereceğine, ilahları üzerine yemin etti.Bunun üzerine, Fatıma hatun, Onun Müslüman olacağını umarak "Ey

Kardeşim Sen, puta taptığın müddetce, pissin (temiz değilsin) Halbuki, Ona (Kuran-ı Kerim, yazılı Sahifeye) pak olandan başkası, dokunamaz " dedi.Hz. Ömer, kalkıp yıkanınca Fatıma Hatun, ona, Sahifeyi, verdi.Sahifede, Taha suresi yazılı idi.Hz. Ömer, sureyi baş tarafından okumağa başladı.Hz. Ömer: "Bu sözler, ne kadar güzel, ne kadar değerli" demekten, kendini, alamadı. Habbab, bunu, işitince, saklandığı yerden çıkıp Hz. Ömerin yanına geldi.

"Ey Ömer Vallahi, Allahın, Peygamberinin duasını, sana nasib edeceğini, umuyorum:Ben, dün, Peygamber Aleyhisselamdan işittim ki: O; (Ey Allahım İslamı,Ebulhakem b.Hişam veya Ömer b. Hattab ile güçlendir) diyerek dua etmişti. Ey Ömer Artık, Allahdan, kork Allahdan" dedi.Hz.Ömer, Habbaba "Ey Habbab Sen, bana, Muhammedin bulunduğu yeri, göster de, yanına varıp Müslüman olayım?" dedi.Habbab: "O, Safa tepesinin yanındaki bir Evin içindedir.Yanında da, Eshabından bazıları, bulunuyordur." dedi.Hz. Ömer, hemen kalkıp kılıcını, kuşandı. Sonra, Peygamberimiz Aleyhisselam ile Eshabının bulunduğu yere kadar varıp kapıların, çaldı.Hz. Ömerin sesini, işitince, Peygamberimizin Eshabından bir Zat kalkıp kapının gediğinden dışarı baktı.Hazret-i Ömeri, kılıcını, kuşanmış olarak, görünce, korktu. Peygamberimizin yanına döndü "Ya Resulallah Bu, Ömer b. Hattabdır. Kılıcını kuşanmış bir haldedir" dedi.Hz.Hamza "Ona, izin ver Eğer, o, iyilik için geldi ise, kendisine bol bol iyilik ederiz.

Eğer, kötülük için geldi ise, onu, kendi kılıcıyla öldürürüz" dedi.Peygamberimiz "Ona, izin veriniz" buyurdu.

Kapıdaki zat, ona, izin verdi.Peygamberimiz, kalkıp ona, doğru vardı ve kendisi ile avluda karşılaştı.Kuşağından veya ridasının toplandığı yerden tutup kendine doğru hızlıca çekti. ve Ey İbn. Hattab Ne getirdin Vallahi, Allahın, sana, bir musibet indirmesine kadar duracağını, sanmıyorum" buyurdu. Hazret-i Ömer "Ey Allahın Resulu Ben, Allaha, Allahın Resulüne ve Ona, Allahdan gelen şeylere iman edeyim diye Senin yanına geldim" dedi.

Bunun üzerine, Peygamberimiz "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getirdi.Peygamberimizin Eshabından olan ve evde bulunan halk, hz. Ömerin Müslüman olduğunu, anladılar.Onlar da, Tekbir getirdiler.Tekbir sesleri, Mekke yollarında duyuldu.Hz. Ömer, der ki: "Müslüman olup ta, dövülmeyen, dövmeyen bir kimse görmedim.Ancak, bundan, benim payıma, hiç bir şeyin düşmediğini gördüm.Kendi kendime (Müslümanlar, musibetlere uğrarlarken, ben, musibete

uğramamak istemem ) dedim. Müslüman olduğum gece, kendi kendime düşündüm. (Mekke halkından,Resulullah Aleyhisselama, düşmanlıkta en azılısı kim ise, gidip Müslüman olduğumu, ona, haber vereyim Tamam Ebu Cehle, haber vereyim. dedim.Sabaha çıktığım zaman, Ebu Cehlin kapısını, çaldım. Ebu Cehl, yanıma çıkıp (Hoş geldin kız kardeşimin oğlu Ne haber getirdin?) dedi.(Allaha ve Onun Resulü olan Muhammede iman ve Kendisinin getirip

bildirdiği şeyleri tasdik ettiğimi, sana, haber vereyim diye geldim? deyince, kapıyı, yüzüme çarparcasına kapayıp (Allah, Seni de, Senin getirdiğin haberi de, çirkin ve iyilikten uzak etsin) (Allah, senin de, belanı versin, senin getirdiğin haberin de,belasını versin) dedi." Ve Hz. Ömer Müslüman olduktan sonra Müslümanlar açıktan ,Kabede ,toplu, cemeat halinde namaz kılmaya başladılar.Ve Hz.Ömer Müslümanlığı seçtikten sonra , islamiyete meyili olan bir cok Kureyşli islamiyeti seçmeye başladılar.


hazret-ı ömer hakkinda, hazret-ı ömer ne zaman musluman oldu?, hazret-ı ömer yasami, hazret-ı ömerın müslüman olusu

Beğeniler: 2
Favoriler: 1
İzlenmeler: 429
favori
like
share