kilisde tarım - kiliste tarım - kilis de tarım
Nüfusunun 2/3'üne yakın bir kısmının şehirde yaşadığı Kilis'te tarımsal faaliyetler ilk bakışta sadece kırsal kesimde yaşayan nüfusu ilgilendiren bir uğraşmış gibi gözükse de tarımsal faaliyetler yalnızca kırsal kesimde yaşayanların uğraşı değil, aynı zamanda şehir halkının ticaretten sonra en fazla meşgul olduğu bir faaliyettir. Yörede ticari aktivite de büyük ölçüde tarımsal üretime bağlıdır. Aynı durum hemen hemen yörede üretilen tarımsal ürünleri değerlendiren sanayi için de geçerlidir Kısaca tarım, ekonomik bakımdan Kilis'in can damarıdır

Yüzölçümü 1521 km2 olan Kilis'in % 77'si tarım alanı % 16' sı orman ve fundalık arazi, % 5'i çayır ve mera arazisi ve % 2'si de tarım dışı araziden oluşmaktadır

TARIM ALANLARININ SULAMA BıÇıMLERı ıTıBARıYLE DAğILIMI (1996)

Veriler T.C. Kilis Valiliği ıl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün Hazırlamış Olduğu 1996 Yılı Kilis ıli'nin Ekonomik ve Ticaret Durumu Hakkındaki Rapordan Alınmıştır

Tarımsal arazi kullanışının dağılışına bakıldığında değişik ürünlerin yetiştirildiği farklı alanların mevcut .olmadığı görülür. Bunun en önemli nedeni, ortalama yükseltisi fazla olmayan ilde büyük yükselti farklarının bulunmaması ve hemen hemen arazinin tamamının güneye bakan yamaçlardan oluşması yüzünden, çeşitli kısımların genelde aynı iklim şartlarına sahip olmasıdır.

Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 4099
favori
like
share