Çorum - Alaca - Şehit Nedim Tugaltay Lisesi

a)Mülkiyeti:
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına Aittir.

Bakanlığımızca yapılan protokolle 49 yıllığına kullanım hakkı -her türlü bakım-onarımını yapmak şartıyla- elde edilmiştir. Büyük onarım yapılmıştır. 2007’de de onarım için keşif istenecektir.b) Kapasitesi

1996 yılında müfettiş raporlarında 144 kişi barınabilir şeklinde ifade edilmesine rağmen 200 kişi kapasite onayı ile Erkek Öğrenci Pansiyonu olarak açılmıştır. 1997-1998 Eğitim- Öğretim yılından itibaren öğrenci barınmaktadır. 2006-2007 Eğitim- Öğretim yılında 90 öğrenci barınmaktadır.c) Hizmet Akışı:

Pansiyonumuzda hizmet akışını sağlayacak kadrolu personel mevcut değildir. Fakat pansiyon bütçemizde 3 yıldır mevcut olan hizmet alımları kalemi marifetiyle önemli ölçüde hizmet akışı sağlanmaktadır. Buna rağmen aşçı, ehliyetli ateşçi, gece bekçisi, ambar ve ayniyat memurları, sağlık görevlisi eksiklerimiz mevcuttur.d) Nöbet ve Belleticilik Hizmetleri:

Okulumuz erkek öğretmenleri tarafından ikişer kişi olarak nöbet görevleri yerine getirilmektedir.e) Bina Durumu:

Binamızın yemekhane, mutfak, yatakhane, banyo, bahçe ve idari bölümlerde onarım yapılmıştır. Fakat hala onarım ihtiyacımız devam etmektedir. Bunda da en önemli etkenin binanın farklı amaçlar için inşa edilmesi olduğu düşünülmektedir. 2006 yılında çatı, drenaj, sıcak su sistemi gibi konularda onarım için keşif raporu istenmiş ve 23.750,00 YTL’ lik tamirat yaptırılmıştır.


MİSYONUMUZ

Öğrencilerimizin bireysel yeteneklerini dikkate alarak öğrenmeyi öğrenmelerini sağlamak, onların çok yönlü ve tarafsız bakabilmelerini, çevresi ve aileleri ile barışık, çağın olumsuzluklarından etkilenmeden bilgiyi seven, kendine güvenen, atılımlı ve teknolojiyi kullana beceriler kazanmaları için buradayız (varız). Öğrencilerimizi Alaca ilçesinin genel ve özel mesleklerini bilen, bu konular üzerinde fikir yürüten ve çözüm yolları arayan; bulmuş olduğu çözüm önerilerinin çevresi ve ilgili kurumlarla paylaşarak hayata geçirme konusunda istekli olan, cemiyet içerisinde olumlu değişimlere karşı negatif baskı unsuru olan anlayışlara karşı, onlara da kazanarak mücadele eden ve nihayet kendilerinden sonraki nesillere çok daha güzel bir Alaca bırakmak sevdalısı olan kişiler olarak yetiştirmektir.

İNANDIĞIMIZ İLKELER

1- Atatürk inkılap ve ilklerine ve Atatürk Milliyetçiliğine bağlı, Türk Milletinin Kültürel değerlerini benimseyen, ailesinin, vatanının, milletini seven, Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen birer gençlik yetirmek önceliğimizdir .

2- Öğrencilerimiz bütün çalışmaların odak noktasıdır, hedef onların geleceğidir.

3- “Tam öğrenme”, “öğrenmeyi öğrenme” , “bütün öğrenciler öğrenebilir” ilkeleri en etkili stratejileridir.

4- Personelin bütün gücünü ve potansiyelinin kullanabileceği bir çalışma ortamı sağlamaktır.

5- Hedefteki öğrenci profilimiz, bilimsel ve akılcı düşünme becerisine sahip, araştırmacı ve sorgulayıcı ve bilgiyi ezberleyen değil bilgiye ulaşabilen ve paylaşabilen, teknolojiyi etkin bir biçimde kullanabilen üretken bireyler yetiştirmektir.

VİZYONUMUZ

Vizyonumuz, ideallerimiz, hatta ulaşacağımızı düşünemediğimiz hayallerimizdir. Bilimsel ve teknolojik esaslara, yeniliklere açık ülkenin ve bulunduğumuz çevrenin ihtiyaçlarına uygun planlı çalışan, gelişen, kendini yenileyen, yüksek öğretime hazırlayan her açıdan donatılmış çağdaş, demokratik bireyler yetiştirmektir.

Öğrencilerimiz, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütün olan TC’ne bağlı görev ve sorumlulukların bilincinde olan, bunları davranış haline getiren bireyler olarak yetişmelerine özen göstermek, önceliğimizdir.

ÖZELDE

Öğrencilerimizi dünyadaki ve toplumdaki değişim ve yenileşmenin sona ermeyeceğini inandırarak okulumuzun ilçemiz gündeminde sürekli yer almasını sağlamaktır. Bilgiyi seven özümseyen ilçenin lokomotifi olan yönümüzü belirleyen hedeflerimizin saptığında bize yol gösteren sosyal kültürel ve sportif alanlarda dinamik ve canlı bir gençlik vizyonumuz.

Çevredeki okullar ile etkili bir iletişim kurularak elli yıldır üstlendiği misyonu vizyona dönüştürerek liderlik yapmak edindiği deneyimle gücümüze güç katacaktır.

BİZLER İSTİYORUZ Kİ…

+ İlçemizde en temel ihtiyacımız öğrenme olsun. Velilerimiz de öğrenciye bu imkanının verildiğini, önceliğin onlarda olduğunu bilsin.

+ Eğitim ve öğretim yuvamızın sürekli değiştiğini, her gün daha iyiye görelim ve buna inanalım.

+ Eğitim ordumuz ise, ben “öğretmeyenin” değil, “öğretmenim” düsturu içerisinde görsün ve değerlendirsin

+ Klasik okul anlayışından, öğrenci mesleki okul anlayışına geçiş sürecine, öğretmen ve yöneticilerin bu değişim sürecine inansın ve daha hızlı gerçekleşmesini sağlasın.

+ “Bütün öğrenciler öğrenmeye karşı isteklidir ve bir öğrenme potansiyeline sahiptirler.“ anlayışı bir diğer ölçüt olarak yer almalıdır.

+ Araştırmalar zekanın sahip olmadığını göstermiş, “bütün zekalar geliştirilebilir özellikledir.” anlayışı ile hareket edilsin.

+ Öğretmenler farklı yöntemleri kullanan, öğrenmeyi kolaylaştıran, öğrenciler takım çalışmasını uygulayan olsunlar. SONUÇ OLARAK Öğüt vermekten çok örnek olan, değişen ihtiyaçları dikkate alarak sürekli kendini yenileyen, farklılığını çevrede ortaya koyan dinamik yapımız olduğunu bütün çevremiz bilir.


Günhan Mahallesi Yavuz Selim Sokak
Alaca
Çorum
Türkiye
19600

Telefon: (0.364)411 53 23
Fax: (0.364)411 50 43

Beğeniler: 3
Favoriler: 1
İzlenmeler: 1502
favori
like
share