Yakınca Lisesi - Malatya Yakınca LisesiYakınca Lisesi camiasına "Merhaba!" diyerek söze başlayalım. Yeni bir aşamanın eşiğindeyiz. Daha önce çeşitli dar kapsamlı etkinliklerin yanında "Yakınca Lisesi Genç Kalemler" dergisi ve geçtiğimiz eğitim ve öğretim yılında düzenlediğimiz Şiir gecemizden sonra bugün de okulumuzun web sitesi ile eğitim öğretim anlayışımıza yeni bir açılım getirdik.

Eğitim-öğretimde yöntem, metot ve uygulamalar hızla değişiyor. Bu değişimin sebeplerinin başında bilim ve teknolojideki hızlı gelişme vardır. Bilim ve teknoloji sayesinde on yıl önce okullarımızda lüks sayılabilecek fotokopi makinesi, video, tepegöz bilgisayar gibi eğitim araçları bugün okullarımızın vazgeçilmezlerindendir. Bu eğitim ve öğretim araçlarından faydalanarak öğrenciye daha hızlı ve etkili kılavuzluk yapmak mümkün olabilmektedir. Ne var ki; sahip olduğumuz araç-gereçler, bilim ve teknolojideki hızlı gelişme sayesinde aynı hızla eskiyebilmektedir. Dolayısıyla okullarımızın imkanları bir taraftan yenilenirken diğer taraftan eksik kalabilmektedir. Eğitim-öğretim, ihmali felaketler doğurabilecek bir süreç olduğu için bu sahada mazeretlere sığınmak mümkün değildir. Eğitim, her şeye rağmen başarılı olunması gereken bir iştir.
Okulda yapılan her türlü faaliyetin merkezinde öğrenci vardır. Amaç, öğrencinin fiziki ve ruhi gelişiminde ona yardımcı olmak, rehberlik etmektir. Böylelikle onun daha iyi yetişmiş, olumlu değerlerle donanmış bir insan olarak topluma karışması amaçlanır. Bu yapılarak suçtan uzak, çalışan, üreten karar verme ve intikal yeteneğine sahip insanlar yetiştirmek suretiyle toplumun kalitesi de yükseltilir. Öyleyse eğitimde çıtayı yükseltmek, kaliteyi artırmak gereklidir. Bunun için eğitime daha fazla kaynak ayrılmalıdır. "Muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmak" şeklinde ifade edilen hedefi yakalamak ancak böyle mümkün olacaktır.
Okul bir taraftan medeni insanlar yetiştirerek, toplumsul kalitenin artmasına katkıda bulunurken, diğer taraftan toplumun ürettiği değerleri de kucaklayarak, bunları yeni nesillere aktarma görevini de yerine getirmelidir. Milletimizin ürettiği maddi ve manevi değerlerin toplamı olan kültür değerlerimizi benimseyen gençler sayesinde milli birliğimiz korunacaktır.
Bu web sitesiyle amacımız ilerleyen zamanlarda Okul aile işbirliğini daha da geliştşrerek velinin öğrencisi ve okulumuz hakkında daha kolay bilgi almasını sağlayabilmektir. Bunu da başarabilirsek amacımıza biriz daha yaklaşmış olacağız.

Yayın Ekibi adına; Nazım ŞEKERCİ


Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 573
favori
like
share