Ankara Nallıhan Bilal Güngör Anadolu Öğretmen Lisesi

Son güncelleme: 19.03.2009 00:03
 • noimage

  Okulumuz Anadolu Öğretmen Lisesi 2005 / 2006 öğretim yılında 31 /08 / 2005 günü eğitim ve öğretimine başlamıştır.Kurucu Müdür olarak Nuri TAŞKIN göreve başlamıştır.

  1999 Yılında Kız Meslek Lisesi olarak eğitim öğretime başlanılan hizmet binasında 2005 / 2006 öğretim yılında Anadolu Öğretmen Lisesi olarak eğitim ve öğretime devam etmektedir.

  OKULUN ÖZELLİKLERİ

  Okulumuzda Fizik, Kimya ve Biyoloji Laboratuvarı olarak ortak kullanılan bir laboratuvarımızı ve Okul Kütüphane salonumuzu açma çalışmaları devam etmektedir.

  Okulumuzun 1 adet Çok Amaçlı Salonu, 24 adet derslik, 1 öğretmenler odası, 1 müdür odası, 1 müdür yardımcısı odası, 1 rehberlik servisi odası, 1 spor odası mevcuttur.

  Okulumuzun ayrıca 80 öğrenci kapasiteli Kız Öğrenci yurdu bulunmaktadır.


  ANADOLU ÖĞRETMEN LİSELERİ

  A-AMAÇLARI

  1- Genel ve öğretmen yetiştiren yüksek öğretim programlarına öğrenci hazırlar

  2- Öğrencilerine ;

  -Öğretmenlik ruhunu aşılar ve öğretmenlik mesleğini sevdirir.

  -Öğretmenlik mesleğini gerektirdiği davranışları kazandırır.

  -Orta öğretim düzeyinde ortak bir genel kültür verir.

  3- Ülke kalkınmasında ekonomik, sosyal kültürel katkıda bulunma bilinci ve gücünü kazandırır.

  B-ÖĞRETİM PROĞRAMLARI

  1- Ara sınıfların programları;

  - Ortak genel kültür derslerinden

  - Öğretmenlik mesleği ile ilgili derslerden

  - Öğrencilerin bireysel ilgi ve yeteneklerini tanıyıp anlamalarına, geliştirmelerine ve bazı alanlarda derinleşmelerine imkan sağlayan derslerden meydana gelir.

  2- Öğretim programında yer alan dersler, öğrencilerin istek ve yetenekleri doğrultusunda yönelecekleri yüksek öğretim programlarına uygun olarak; Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Y.Dil, Sanat (Resim, Müzik) ve spor alanlarına göre gruplandırılır.

  3- Bütün alanlarda ağırlıklı olarak Y.Dil dersi okutulur.

  C- ÖĞRENCİLERE SAĞLANAN HAKLAR

  1- Yeterli puan almak kaydıyla öğrencilerine tüm yüksek öğretim programları açıktır.
  2- Öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumları tercih edildiğinde, 2547 sayılı yasanın 45/a maddesi gereğince ayrıca ek puan verilir.

  3- Burs kontenjanı tanınan öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumlarını ilk 5 sırada tercih edenlere 3580 sayılı yasa gereğince doğrudan burs verilecektir.

  4- Bir Y.Dil en iyi şekilde öğretilir.

  5- Öğrenci mevcudu azami olarak 30'dur. Ayrıca özel giriş sınavları sonuçlarına göre öğrenci alındığından, bilgi ve yetenek bakımından aynı seviyede öğrencilerden oluşan sınıflarda, sınıf içi grup dinamiği yüksektir.

  6- Öğretmenleri; en az 3 yıl kıdemi olan ve bakanlıkça yapılan yazılı ve mülakat sonuçlarına göre başarılı olanlar arasından atanır.

  7- Bazı derslerin öğretimini Y.Dille yapan resmi ve özel okulların sekizinci sınıfından mezun olanlar, özel giriş sınavını kazanmaları halinde doğrudan dokuzuncu sınıfa devam ettirilir.

  8- Cinsiyetlerine uygun pansiyon bulunması halinde, gerekli şartları taşıyan öğrencilere, ikinci bir sınava girme koşulu aranmaksızın, kontenjan nispetinde parasız yatılılık hakkı sağlanır.

  ANADOLU ÖĞRETMEN LİSELERİNE KESİN KAYIT YAPTIRACAKLARDAN İSTENECEK BELGELER:

  A. Mezuniyet Belgesi (Diplomanın aslı veya çıkma)

  B. Altı adet fotoğraf (Ön cepheden çekilmiş.)

  C. Nüfus cüzdanı sureti.

  D. Mezun olduğu okulun öğretmenler kurulunca aday gösterildiğine dair karar özeti,

  E. Sınav sonuç belgesi

  F.İlköğretim okulunun 8. sınıfında Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi ve Yabancı Dil derslerinden şube öğretmenler kurulu kararı ile sınıf geçmemiş olduğuna dair belge  Adres Hacıbey Mah.Gürsel Cad. Sanayi Üstü Nallıhan / ANKARA
  Telefon 0 312 785 12 14 Faks 0 312 785 12 14
#19.03.2009 00:03 0 0 0