1. Abadov Hacırəhim Xəlil oğlu (16.11.1937*, 29 yaş)
2. Abbasəli Durmuş oğlu (14.1.1938*, 68 yaş)
3. Abbasquluyev Şahlar Şıxəli oğlu (1.3.1938*, 35 yaş)
4. Abbasov Abbas Mehdi oğlu (8.11.1937*, 60 yaş)
5. Abbasov (Məşədi) Abbas Namaz oğlu (18.3.1938*, 64 yaş)
6. Abbasov Abdulla Abbas oğlu (14.1.1938*, 30 yaş)
7. Abbasov (Quluyev) (Məşədi) Abuzər Mehdi oğlu (1.9.1937*, 52 yaş)
8. Abbasov Ağa Ağalar oğlu (14.1.1938*, 35 yaş)
9. Abbasov (Kərbəlayı) Aslan Əbdülqasım oğlu (1.3.1938*, 68 yaş)
10. Abbasov Dadaş Abdulla oğlu (20.11.1937*, 40 yaş)
11. Abbasov Eynulla Fəti oğlu (20.1.1938*, 47 yaş)
12. Abbasov Əbdülxalıq (Hacı) İsmayıl oğlu (1878-16.3.1938*, 60 yaş)
13. Abbasov (Seyid) Əhəd (Seyid) Nəsir oğlu (6.3.1938*, 48 yaş)
14. Abbasov Əkbər Məhəmmədbağır oğlu (18.3.1938*, 35 yaş)
15. Abbasov Ələkbər Məhəmməd oğlu (14.1.1938*, 25 yaş)
16. Abbasov Əsəd Balakişi oğlu (29.11.1937*, 39 yaş)
17. Abbasov Fərman Həsən oğlu (14.1.1938*, 25 yaş)
18. Abbasov Güləsər Əbdülbağı oğlu (14.1.1938*, 25 yaş)
19. Abbasov (Molla) Hacıağa Hüseyn oğlu (1877-20.1.1938*)
20. Abbasov Hüseyn Astan oğlu (16.9.1937*, 52 yaş)
21. Abbasov Xəlil Əli oğlu (8.1.1938*)
22. Abbasov İslam (Molla) Rəşid oğlu (29.3.1938*, 43 yaş)
23. Abbasov Mehbalı Niftalı oğlu (18.3.1938*, 60 yaş)
24. Abbasov Mədəd Abbas oğlu (8.11.1937*, 45 yaş)
25. Abbasov Məhəmməd Cabbar oğlu (29.10.1937*, 33 yaş)
26. Abbasov Məhi Nəsrulla oğlu (14.1.1938*, 27 yaş)
27. Abbasov (Molla) Məhiş Abbasqulu oğlu (16.3.1938*, 50 yaş)
28. Abbasov Misir Dadaş oğlu (4.1.1938*)
29. Abbasov (Kərbəlayı) Mürsəl Abdulla oğlu (29.11.1937*, 70 yaş)
30. Abbasov Osman Xıdır oğlu (29.3.1938*, 70 yaş)
31. Abbasov Poladxan Qubad oğlu (9.9.1937*, 40 yaş)
32. Abbasov (Seyid) Rəsul (Seyid) Nəsir oğlu (16.3.1938*, 65 yaş)
33. Abbasov Rza (Kərbəlayı Molla) İsa oğlu (16.9.1937*, 40 yaş)
34. Abbasov Rza Müseyib oğlu (14.1.1938*, 45 yaş)
35. Abbasov Sultan Əliheydər oğlu (9.9.1937*, 68 yaş)
36. Abbasov (Məşədi) Tarıverdi (Hacı) Rəhim oğlu (18.3.1938*, 60 yaş)
37. Abbasov Üzeyir (Məşədi) Qara oğlu (16.9.1937*, 45 yaş)
38. Abdı Abdı oğlu (20.1.1938*, 33 yaş)
39. Abdinbəyov Əhməd bəy Süleyman bəy oğlu (16.11.1937*, 49 yaş)
40. Abdinov (Molla) Dünyamalı Rəşid oğlu (1.9.1937*, 55 yaş)
41. Abdiyev Yunus Musa oğlu (16.11.1937*, 42 yaş)
42. Abdulağa Cavad oğlu (29.10.1937*, 34 yaş)
43. [Qazı] Abdulxalıq əfəndi Allahverdi oğlu (16.11.1937*, 90 yaş)
44. Abdulxanov Fanrislan (?) Abdulla oğlu (3.1.1938*)
45. Abdulkərimov Fətulla Abdulqədir oğlu (9.9.1937*, 53 yaş)
46. Abdulkərimov (Kərbəlayı) Həmid Yusif oğlu (16.9.1937*, 65 yaş)
47. Abdulkərimov Şihabəddin (Hacı) Kərim oğlu (16.11.1937*, 50 yaş)
48. Abdulla Əhməd (Nəcəf) oğlu (16.9.1937*, 61 yaş)
49. Abdullabəyov İman bəy Tərlan bəy oğlu (18.3.1938*, 38 yaş)
50. Abdullayev Abbas Ağasəf oğlu (29.8.1937*, 60 yaş)
51. Abdullayev Abbas Namaz oğlu (26.8.1937*, 51 yaş)
52. Abdullayev Abdulla Nuru oğlu (27.7.1937*, 25 yaş)
53. Abdullayev Abdulla Teymur oğlu (14.10.1937*)
54. Abdullayev Aman Abdulla oğlu (1900-4.7.1938*) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.252-253)
55. Abdullayev Bahadır Abdulla oğlu (14.1.1938*, 46 yaş)
56. Abdullayev Bəxti Hümbət oğlu (16.3.1938*, 40 yaş)
57. Abdullayev Bəylər bəy Fətulla bəy oğlu (18.3.1938*, 45 yaş)
58. Abdullayev (Hacı) Cəlal Qulaməli oğlu (11.3.1938*, 70 yaş)
59. Abdullayev Əbdül Əhməd Bala oğlu (1.9.1937*, 61 yaş)
60. Abdullayev Əbdül Xəlil oğlu (16.3.1938*, 25 yaş)
61. Abdullayev Əbdüləziz Hafiz əfəndi oğlu (29.11.1937*, 24 yaş)
62. Abdullayev Əhməd Nəsib oğlu (29.3.1938*, 40 yaş)
63. Abdullayev Ələkbər Abdul oğlu (27.7.1937*, 35 yaş)
64. Abdullayev Ələkbər Qulaməli oğlu (14.1.1938*, 49 yaş)
65. Abdullayev Əli Fətulla oğlu (16.9.1937*, 33 yaş)
66. Abdullayev Əliheydər Mirzə oğlu (1895-31.12.1937*)
67. Abdullayev (Şahnigarov) Əli Yolçu oğlu (20.11.1937*, 50 yaş)
68. Abdullayev Əmir Abbas oğlu (8.11.1937*, 40 yaş)
69. Abdullayev Əmir İsmayıl oğlu (16.9.1937*, 42 yaş)
70. Abdullayev Əşrəf Cəfər oğlu (1888-11.3.1938*)
71. Abdullayev Fərəc Müzəffər oğlu (16.11.1937*, 38 yaş)
72. Abdullayev Hacıağa bəy Mirzəməhəmməd oğlu (20.1.1938*, 57 yaş)
73. Abdullayev Hüseyn Qasım oğlu (1.3.1938*, 43 yaş)
74. Abdullayev Hüseyn Məhəmməd oğlu (16.9.1937*, 38 yaş)
75. Abdullayev Xəlil Abbas oğlu (26.8.1937*, 35 yaş)
76. Abdullayev İsa bəy Mahmud bəy oğlu (27.9.1937*, 42 yaş)
77. Abdullayev İsmayıl Nurəhməd oğlu (27.9.1937*, 47 yaş)
78. Abdullayev (Məşədi) Qara Səfiyar oğlu (20.11.1937*, 59 yaş)
79. Abdullayev (Molla) Qasım Əbdülmanaf oğlu (16.3.1938*, 60 yaş)
80. Abdullayev Qəhrəman Yusub oğlu (16.11.1937*, 31 yaş)
81. Abdullayev Qəni Əhəd oğlu (20.11.1937*, 36 yaş)
82. Abdullayev Maqsud Abdulla oğlu (18.3.1938*, 48 yaş)
83. Abdullayev Mehralı (Kərbəlayı) Hüseyn oğlu (16.9.1937*, 60 yaş)
84. Abdullayev Məcid Əlipaşa oğlu (29.10.1937*, 27 yaş)
85. Abdullayev Məhəmməd Hafiz əfəndi oğlu (29.11.1937*, 30 yaş)
86. Abdullayev (Molla) Məhəmməd Hidayət oğlu (29.11.1937*, 52 yaş)
87. Abdullayev (Molla) Məhyəddin Abdulla əfəndi oğlu (1885-11.3.1938*)
88. Abdullayev Məhəmməd Mütəllib oğlu (20.8.1937*, 21 yaş)
89. Abdullayev (Kərbəlayı) Məhəmmədhüseyn (Hacı) Maqsud oğlu (27.9.1937*, 65 yaş)
90. Abdullayev Mənsur Səməd oğlu (11.3.1938*, 40 yaş)
91. Abdullayev Mirəhməd Mirfəttah oğlu (18.3.1938*, 47 yaş)
92. Abdullayev Miri Mirseyid oğlu (29.3.1938*, 45 yaş)
93. Abdullayev Mirsəməd Mirhadı oğlu (29.3.1938*, 49 yaş)
94. Abdullayev Mövsüm Məhəmməd oğlu (6.1.1938*)
95. Abdullayev Muxtar Şəfi oğlu (1.9.1937*, 44 yaş)
96. Abdullayev Muxtar Nağı oğlu (13.10.1937*)
97. Abdullayev Rəşid İsgəndər oğlu (1.9.1937*, 50 yaş)
98. Abdullayev Salman Rüstəm oğlu (16.9.1937*, 57 yaş)
99. Abdullayev Seyidxəlil Şükür oğlu (18.3.1938*, 60 yaş)
100. Abdullayev Sədulla Beydulla oğlu (27.7.1937*, 39 yaş)
101. Abdullayev Sədulla bəy Nurulla bəy oğlu (18.3.1938*, 38 yaş)
102. Abdullayev Sədyar Məhəmməd oğlu (14.1.1938*, 45 yaş)
103. Abdullayev Şahnəzər İman oğlu (26.8.1937*, 75 yaş)
104. Abdullayev Şahverən Rəsul oğlu (20.11.1937*, 59 yaş)
105. Abdullayev Şirin bəy Əbdüsalam oğlu (27.7.1937*, 27 yaş)
106. Abdullayev Şükür (Hacı) Abdulla oğlu (29.11.1937*, 44 yaş)
107. Abdullayev Talıb bəy İsmixan bəy oğlu (27.3.1938*, 51 yaş)
108. Abdullayev Umud Həmid oğlu (3.8.1937*, 70 yaş)
109. Abdullayev Veysəl (Yüzbaşı) Bəndalı oğlu (27.11.1937*, 70 yaş)
110. Abdullayev Yəhya Həsən oğlu (29.3.1938*, 47 yaş)
111. Abdullayev (Molla) Yunus Gülməhəmməd oğlu (20.11.1937*, 65 yaş)
112. Abdullayev Yusif Fətulla oğlu (9.9.1937*, 31 yaş)
113. Abdullayev (Molla) Zəkəriyyə (Molla) Qurban oğlu (1.9.1937*, 70 yaş)
114. Abdulov Kərim Yəhya oğlu (12.10.1937) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.103)
115. Abıdov (?) Hüseyn Paşa oğlu (29.3.1938*, 30 yaş)
116. Abıdov (?) Lətif Paşa oğlu (29.3.1938*, 35 yaş)
117. Abışov Məhəmmədhüseyn Əbdülhüseyn oğlu (29.3.1938*, 52 yaş)
118. Abışov Musa Abdulla oğlu (8.11.1937*, 55 yaş)
119. Abıtalıbov Abıtalıb Ələkbər oğlu (8.11.1937*, 40 yaş)
120. Abıyev Qasım (Hacı) Əsədulla oğlu (1.9.1937*, 66 yaş)
121. Abudov Qüdrət Sədrəddin oğlu (27.11.1937*, 35 yaş)
122. Abudov Meybulla Adıgözəl oğlu (1.3.1938*, 55 yaş)
123. Abukov Şamil Kaşifoviç (1.9.1937*, 35 yaş)
124. Abulov Feyzulla Abdulla oğlu (20.1.1938*, 55 yaş)
125. Abusəlimov Zakir Siracəddin oğlu (13.10.1937*)
126. Abusəlimov Balamirzə Cəbrayıl oğlu (14.1.1938*, 61 yaş)
127. Abutalıbov Məşədi Məhəmməd oğlu (28.9.1937*, 57 yaş)
128. Abuzər Kərim oğlu (20.1.1938*, 70 yaş)
129. Acigitov Feyzi Usmanoviç (30.7.1937*, 22 yaş)
130. Adıgözəlbəyov Mikayıl bəy Əsgər bəy oğlu (27.3.1938*, 26 yaş)
131. Adıgözəlbəyov (Rüstəmov) Cəfər bəy Mustafa bəy oğlu (29.11.1937*, 57 yaş)
132. Adıgözəlov (Kərbəlayı) Cəlil (Məşədi) Qəmbərəli oğlu (16.9.1937*, 65 yaş)
133. Adıgözəlov Əsgər bəy Kazım bəy oğlu (29.11.1937*, 60 yaş)
134. Adıgözəlov Hümbət Adıgözəl oğlu (16.9.1937*, 62 yaş)
135. Adıgözəlov Xələf Məcid oğlu (29.10.1937*, 51 yaş)
136. Adıgözəlov Xəlil (Məşədi) Qəmbərəli oğlu (16.9.1937*, 70 yaş)
137. Adıgözəlov İbadullah Cəfərəli oğlu (16.9.1937*, 50 yaş)
138. Adıgözəlov Qəzənfər Cəfər[əli] oğlu (8.11.1937*, 50 yaş)
139. Adıgözəlov Mədət Rəhim oğlu (16.3.1938*, 50 yaş)
140. Adıgözəlov Nadir (Yüzbaşı) Yusub oğlu (29.8.1937*, 60 yaş)
141. Adi(l)xanov (?) Pərviz xan Məhəmməd xan oğlu (28.9.1937*, 59 yaş)
142. Adilov Əmir Cünnüt oğlu (29.11.1937*, 35 yaş)
143. (Kərbəlayı) Ağabəy Ağakişi oğlu (8.11.1937*, 58 yaş)
144. Ağabəyov Abbas Mehdi oğlu (30.7.1937*, 31 yaş)
145. Ağabəyov Rüstəm bəy Cavad bəy oğlu (18.3.1938*, 45 yaş)
146. Ağaəliyev Məcid Dadaş oğlu (16.9.1937*, 67 yaş)
147. Ağaəliyev Məhərrəm Həbib oğlu (16.3.1938*, 47 yaş)
148. Ağaəliyev (Molla) Mövlud Aşur bəy oğlu (16.9.1937*, 60 yaş)
149. Ağakişiyev Ağakişi Babaş oğlu (18.3.1938*, 55 yaş)
150. Ağakişiyev Ağakişi Nuru oğlu (30.7.1937*, 45 yaş)
151. Ağa[ki]şiyev Xanış Əmikişi oğlu (8.11.1937*, 50 yaş)
152. Ağakişiyev Paşa (Kərbəlayı) Paşa oğlu (6.3.1938*, 30 yaş)
153. Ağakişiyev Süleyman Əlikişi oğlu (6.3.1938*, 65 yaş)
154. Ağakişiyev Şıxsadıq Nəcəf oğlu (16.11.1937*, 67 yaş)
155. Ağalarov Miriş Mirnağı oğlu (20.1.1938*, 36 yaş)
156. Ağamalıyev Hacıağa Dünyamalı oğlu (30.7.1937*, 26 yaş)
157. Ağamalıyev Məhərrəm Əkbər oğlu (6.3.1938*, 70 yaş)
158. Ağamalıyev Misir Abdulla oğlu (14.1.1938*, 39 yaş)
159. Ağaməhəmmədov Babakişi (Məşədi) Sadıq oğlu (20.1.1938*, 37 yaş)
160. Ağaməhəmmədov Əbdülkərim Qurban oğlu (9.9.1937*, 47 yaş)
161. Ağaməhəmmədov (Molla) Əlif Hacı oğlu (16.3.1938*, 62 yaş)
162. Ağaməhəmmədov Rəhim (Kərbəlayı) Hüseyn oğlu (18.3.1938*, 40 yaş)
163. Ağamirov Fəttah Məhəmməd oğlu (1.3.1938*, 40 yaş)
164. Ağamirov Mirməcid [Hüseyn oğlu] (27.7.1937*, 39 yaş)
165. Ağamirov Mütəllib Səttar oğlu (1.3.1938*, 34 yaş)
166. Ağamirov Seyidcəfər Mirfəttah oğlu (18.3.1938*, 47 yaş)
167. Ağamirov Seyidhəbib Seyidəhməd oğlu (1.3.1938*, 50 yaş)
168. Ağanəzərov Əbdüləli Mirzə oğlu (14.1.1938*, 48 yaş)
169. Ağarazi Nəbi oğlu (16.11.1937*, 53 yaş)
170. Ağasultan Əbusalam oğlu (14.1.1938*, 72 yaş)
171. Ağaverdi Ələkbər oğlu (8.11.1937*, 50 yaş)
172. Ağaverdiyev Hüseynbala Ağaverdi oğlu (1890-13.10.1937*) – Azərb. SSR XTNS keçmiş sədri, xalq yerli sənaye komissarı
173. Ağayev Abdulla Məhəmmədrza oğlu (14.1.1938*, 52 yaş)
174. Ağayev Abış bəy Qasım bəy oğlu (18.3.1938*, 38 yaş)
175. Ağayev Abuş bəy Cabbar bəy oğlu (29.10.1937*, 27 yaş)
176. Ağayev Ağakişi Əlisultan oğlu (14.1.1938*, 22 yaş)
177. Ağayev Arun Ağanəzər oğlu (14.1.1938*, 35 yaş)
178. Ağayev Babaş (Kərbəlayı) Şıxı oğlu (18.3.1938*, 43 yaş)
179. Ağayev (Məşədi) Baxış Ağamoğlan oğlu (11.3.1938*, 63 yaş)
180. Ağayev Bəhram Cavad oğlu (1884; 17.12.1936-da 5 il iş verilib)
181. Ağayev Cahangir Musa oğlu (9.9.1937*, 43 yaş)
182. Ağayev Cəbrayıl İsmayıl oğlu (16.11.1937*, 67 yaş)
183. Ağayev Cəmil Ağakişi oğlu (16.11.1937*, 63 yaş)
184. Ağayev Əhəd Ağa oğlu (14.1.1938*, 55 yaş)
185. Ağayev Əmrulla Hacıağa oğlu (14.1.1938*, 77 yaş)
186. Ağayev Əziz Əkbər oğlu (16.11.1937*, 30 yaş)
187. Ağayev Fərrux bəy Məhəmməd bəy oğlu (16.9.1937*, 37 yaş)
188. Ağayev Haman Qulu oğlu (29.3.1938*, 35 yaş)
189. Ağayev Həsən bəy Ağa bəy oğlu (29.10.1937*, 60 yaş)
190. Ağayev Həsən Həsən oğlu (16.11.1937*, 37 yaş)
191. Ağayev Xasay bəy Cabbar bəy oğlu (1939*, 33 yaş)
192. Ağayev Qəhrəman bəy Həmid bəy oğlu (16.11.1937*, 56 yaş)
193. Ağayev Qoçu Süleyman oğlu (14.1.1938*, 35 yaş)
194. Ağayev Qulu Məhəmməd oğlu (14.1.1938*, 27 yaş)
195. Ağayev Mahmud Səfər oğlu (3.1.1938*)
196. Ağayev (Məşədi) Məhəmməd Həsən oğlu (29.11.1937*, 77 yaş)
197. Ağayev Məhəmməd Məhəmməd oğlu (14.1.1938*, 37 yaş)
198. Ağayev (Hacı) Məhəmməd Fətulla oğlu (14.1.1938*, 65 yaş)
199. Ağayev Məhəmməd Hüseyn oğlu (29.3.1938*, 55 yaş)
200. Ağayev Məhəmməd bəy Qasım bəy oğlu (16.11.1937*, 45 yaş)
201. Ağayev Məhəmməd Əzim oğlu (27.7.1937*, 24 yaş)
202. Ağayev (Məşədi) Novruzəli İbadulla oğlu (18.3.1938*, 59 yaş)
203. Ağayev Mikayıl Ağa oğlu (14.10.1937*)
204. Ağayev Mirəşrəf Mirhadı oğlu (20.1.1938*, 58 yaş)
205. Ağayev Mustafa Göyüş oğlu (16.9.1937*, 60 yaş)
206. Ağayev Müslüm Osman oğlu (16.9.1937*, 27 yaş)
207. Ağayev Nağı bəy Həsən bəy oğlu (16.9.1937*, 70 yaş)
208. Ağayev Ramazan ağa Süleyman oğlu (29.10.1937*, 40 yaş)
209. Ağayev Sadıq Ağa oğlu (16.11.1937*, 51 yaş)
210. Ağayev Sultanməcid Şahkərim oğlu (1.3.1938*, 45 yaş)
211. Ağayev Süleyman bəy Qasım bəy oğlu (16.11.1937*, 47 yaş)
212. Ağayev Şəmsəddin Həmid oğlu (1.3.1938*, 37 yaş)
213. Ağayev Umar Usmanoviç (14.1.1938*, 40 yaş)
214. Ağazadə Ağamir Bağır oğlu (9.9.1937*, 80 yaş)
215. Axundov Abdulla Mirzə oğlu (20.11.1937*, 68 yaş)
216. Axundov Abdulla bəy (Hacı) Rəcəbəli bəy oğlu (16.9.1937*, 59 yaş)
217. Axundov Ağasadıq Mövsüm oğlu (27.7.1937*, 40 yaş)
218. Axundov Ağa Əbdülxalıq oğlu (21.3.1882-26.10.1949) - 16.4.1939-da 15 il iş alıb
219. Axundov Böyükkişi Məhəmmədəli oğlu (8.1.1938*)
220. Axundov (Kərbəlayı) Cabbar Zeynalabdin oğlu (16.11.1937*, 60 yaş)
221. Axundov (Molla) Cəfər (Molla) Məhəmməd oğlu (16.9.1937*, 76 yaş)
222. Axundov Cəlal Məhəmməd bəy (8.11.1937*, 48 yaş)
223. Axundov Əbasəlt Ağarazi oğlu (14.1.1938*, 35 yaş)
224. Axundov Əbdüləhəd Teymur oğlu (9.9.1937*, 31 yaş)
225. Axundov Əbdülhüseyn (Molla) Qazı oğlu (21.9.1937*, 38 yaş)
226. Axundov Əsəd bəy Nəsir bəy oğlu ([19.4.]1939*, 46 yaş) – Azərnəşrin direktoru
227. Axundov (Məşədi) Həmzə Mirzə oğlu (6.3.1938*, 51 yaş)
228. Axundov (Hacı Molla) Həsən Əsəd oğlu (16.9.1937*, 80 yaş)
229. Axundov (Şeyx Molla) Həsən Hüseyn oğlu (16.11.1937*, 62 yaş)
230. Axundov (Molla) Kamyab Fətulla oğlu (14.1.1938*, 67 yaş)
231. Axundov Maksim Dadaş oğlu (27.7.1937*, 35 yaş)
232. Axundov (Molla) Mehbalı (Molla) Mikayıl oğlu (29.11.1937*, 42 yaş)
233. Axundov Məhəmməd İsmayıl oğlu (16.11.1937*, 45 yaş)
234. Axundov Məhəmmədəli Muxtar oğlu (20.1.1938*, 57 yaş)
235. Axundov (Mirzəyev) (Molla) Məhəmmədhüseyn Sadıq oğlu (16.9.1937*, 70 yaş)
236. Axundov Məhəmmədsadıq Əliyas oğlu (29.3.1938*, 58 yaş)
237. Axundov/Quluyev (Məşədi) Məhərrəm Həsən oğlu (29.3.1938*, 64 yaş)
238. Axundov (Molla) Nemətulla Ağamirzə oğlu (29.10.1937*, 61 yaş)
239. Axundov (Molla) Nəcəfəli Məmun oğlu (20.11.1937*, 47 yaş)
240. Axundov Ruhulla Əli oğlu (13.1.1897, Bakı-21.4.1938, Moskva) - EA Az. F Rəyasət Heyətinin sədri (həbsi: 17.12.1936)
241. Axundov Tağı Baxşəli oğlu (1.9.1937*, 48 yaş)
242. Axundov (Kərbəlayı) Yusif (Məşədi) Əbülqasım oğlu (27.9.1937*, 60 yaş)
243. Axundov (Molla) Zülfüqar Mustafa oğlu (16.9.1937*, 67 yaş)
244. Axundzadə Əhməd Cavad Məhəmməd oğlu (1892-13.10.1937*) (həbsi: 4.6.1937)
245. Axundzadə Şükriyyə Süleyman qızı (1902-?) (9.12.1937-də 8 il iş alıb; 1.12.1955-də bəraət) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, ss.42-45)
246. Akçurin İdris Osmanoviç (14.1.1938*, 52 yaş)
247. Akçurin Xasay İksanoviç (həbs edilib) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.46)
248. Akçurin Yunus Osmanoviç (8.11.1937*, 62 yaş)
249. Akimov Ağaələsgər Mehdi oğlu (16.11.1937*, 54 yaş)
250. Alxanov (Məşədi) Əhməd Məhərrəm oğlu (28.9.1937*, 80 yaş)
251. Alxasov Fətağa Ağaəhməd oğlu (1886-11.3.1938*)
252. Alxazov (Şeyx) Əbdüləhəd (Şeyx) İbrahim oğlu (27.7.1937*, 55 yaş)
253. Alxazov Mirzə Ağaməhəmməd (Mirzəağa Məhəmməd?) oğlu (29.10.1937*, 49 yaş)
254. Alıməhəmmədov (Əhmədov) Qara (Oruc) Vəli (Sarı) oğlu (29.10.1937*, 25 yaş)
255. Alıməhəmmədov (Əhmədov) Əliyar (İsgəndər) Vəli (Sarı) oğlu (29.10.1937*, 44 yaş)
256. Alışev Allahverdi Cəfər oğlu (16.9.1937*, 50 yaş)
257. Allahquluyev Basay Canıbəy oğlu (1.9.1937*, 62 yaş)
258. Allahquluyev Musa Əliağa oğlu (1.9.1937*, 45 yaş)
259. Allahquluyev Sarı Canıbəy oğlu (1.9.1937*, 70 yaş)
260. Allahverdiyev Allahverdi Yusif oğlu (16.3.1938*, 34 yaş)
261. Allahverdiyev Bəhram – ASSR heyvandarlıq idarəsinin rəisi
262. Allahverdiyev Cəmil Kərim oğlu (16.11.1937*, 63 yaş)
263. Allahverdiyev Dadaş Cəfər oğlu (27.7.1937*, 60 yaş)
264. Allahverdiyev (Məşədi) Əbdül Astan oğlu (16.11.1937*, 52 yaş)
265. Allahverdiyev Əhmədəli Cəvzəli (20.11.1937*, 70 yaş)
266. Allahverdiyev Əli Mahar oğlu (16.11.1937*, 33 yaş)
267. Allahverdiyev Əliverdi (Məşədi) Məhəmməd oğlu (16.3.1938*, 65 yaş)
268. Allahverdiyev Gəray Qulu oğlu (18.3.1938*, 45 yaş)
269. Allahverdiyev Gülməhəmməd Səmməd oğlu (11.3.1938*, 65 yaş)
270. Allahverdiyev Həsənqulu Məhəmmədhəsən oğlu (29.3.1938*, 80 yaş)
271. Allahverdiyev Həşim (Hacı) Qara oğlu (1.3.1938*, 41 yaş)
272. Allahverdiyev Hüseyn əfəndi Əli oğlu (14.1.1938*, 48 yaş)
273. Allahverdiyev Qəni Hüseyn oğlu (16.9.1937*, 23 yaş)
274. Allahverdiyev Mehdiqulu Sadıq oğlu (1.3.1938*, 31 yaş)
275. Allahverdiyev Mehrəli Qasım oğlu (29.11.1937*, 30 yaş)
276. Allahverdiyev Məhəmməd Adətulla oğlu (1.9.1937*, 37 yaş)
277. Allahverdiyev Məhəmmədfərəc Rza oğlu (16.9.1937*, 34 yaş)
278. Allahverdiyev Məlik Xəlil oğlu (27.9.1937*, 52 yaş)
279. Allahverdiyev Nəsib Ələkbər oğlu (18.3.1938*, 68 yaş)
280. Allahverdiyev Oruc Hüseyn oğlu (16.3.1938*, 55 yaş)
281. Allahverdiyev Rəhim (Seyid) Kərim oğlu (16.11.1937*, 32 yaş)
282. Allahverdiyev (Molla) Seyfəddin (Molla) İsa oğlu (16.9.1937*, 80 yaş)
283. Allahverdiyev (Molla) Süleyman Salman oğlu (8.11.1937*, 59 yaş)
284. Allahverdiyev Teyyub Qulu oğlu (18.3.1938*, 60 yaş)
285. Allahverdiyev Vəliağa Ələkbər oğlu (29.10.1937*, 59 yaş)
286. Allahverdiyev (Molla) Zal Sadıq oğlu (29.10.1937*, 55 yaş)
287. Allahverənov Bəyalı Mustafa oğlu (26.8.1937*, 40 yaş)
288. Allahyarbəyov Mustafa bəy Sultan bəy oğlu (18.3.1938*, 60 yaş)
289. Allahyarov (Molla) Atakişi Qəmbər oğlu (20.11.1937*, 68 yaş)
290. Allahyarov (Kərbəlayı) Şəfi (Kərbəlayı) Piri oğlu (11.3.1938*, 50 yaş)
291. Almasov İsrail İsmayıl oğlu (29.3.1938*, 40 yaş)
292. Almazov Müseyib Musa oğlu (16.9.1937*, 46 yaş)
293. Altunbayev Süleyman Qəni oğlu (1888-13.10.1937*) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.49-50)
294. Anfinogenov Aleksandr Zaxaroviç (12.10.1937*)
295. Anfinogenov Viktor Zaxaroviç (1906-31.12.1937*) (2.11.1937)
296. Asanov Allahverən Hüseyn oğlu (29.8.1937*, 26 yaş)
297. Asayev Baba Mövlud oğlu (16.9.1937*, 73 yaş)
298. (Molla) Aslan (Kərbəlayı) Canmirzə oğlu (16.9.1937*, 50 yaş)
299. Aslanov Ağaməhəmməd Hüseyn oğlu (1904-30.12.1937*) («Kommunist» qəzetinin redaktoru olub) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.52)
300. Aslanov Aslan Mirabdin oğlu (14.1.1938*, 58 yaş)
301. Aslanov Əjdər bəy Mirəli bəy oğlu (20.11.1937*, 50 yaş)
302. Aslanov Əli Məhəmməd Hüseyn oğlu (31.12.1937*)
303. Aslanov Xeyri Atababa oğlu (20.11.1937*, 46 yaş)
304. Aslanov İbrahim Əmircan oğlu (3.8.1937*, 42 yaş)
305. Aslanov (Molla) Qulamhüseyn (Məşədi) Məhəmmədəli oğlu (14.1.1938*, 30 yaş)
306. Aslanov Mədət Allahverdi oğlu (16.9.1937*, 37 yaş)
307. Aslanzadə Əliheydər Əsədulla oğlu (27.7.1937*, 28 yaş)
308. (Məşədi) Astan Cəfər oğlu (29.11.1937*, 59 yaş)
309. Aşur Qeyna (?) oğlu (16.9.1937*, 80 yaş)
310. Aşurbəyov Əziz bəy (Hacı) Cəbi oğlu (16.9.1937*, 65 yaş)
311. Aşurbəyov İsgəndər Məhəmməd bəy oğlu (16.11.1937*, 41 yaş)
312. Aşurov Bəkir Bəşir oğlu (11.3.1938*, 45 yaş)
313. Aşurov İbrahim Polad oğlu (29.10.1937*, 60 yaş)
314. Aşurov İlyas İbrahim oğlu (1.9.1937*, 23 yaş)
315. Aşurov Sarı (Kərbəlayı) Rəhim oğlu (16.9.1937*, 54 yaş)
316. Aşurov Şəmşad (Kərbəlayı) Rəhim oğlu (26.8.1937*, 48 yaş)
317. Atakişiyev Atakişi Əhmədsadıq oğlu (30.7.1937*, 21 yaş)
318. Atakişiyev (Molla) Əmiraslan Atakişi oğlu (16.9.1937*, 70 yaş)
319. Atakişiyev (Məşədi) Həşim Oruc oğlu (18.3.1938*, 50 yaş)
320. Atakişiyev (Kərbəlayı) Pirməhəmməd Nurməhəmməd oğlu (1.9.1937*, 60 yaş)
321. Atakişiyev Yusif Əkbər oğlu (1.3.1938*, 65 yaş)
322. Atamoğlanov Baba Tarverdi oğlu (22.8.1937*, 32 yaş)
323. Atayev Əliqulu (Molla) Eldar oğlu (20.1.1938*, 42 yaş)
324. Atayev Əlirza Əsgər oğlu (1898-1962)– doktor
325. Atayev Məhəmməd (Hacı) Abdulla oğlu (1.9.1937*, 39 yaş)
326. Aydəmirov İlabaxış Xalıq oğlu (16.11.1937*, 74 yaş)
327. Aydəmirov Rahab Vəli bəy oğlu (29.11.1937*, 29 yaş)
328. Aydəmirov (Molla) Tomraz Daşdəmir oğlu (1.9.1937*, 60 yaş)
329. Ayzatulin Seyfulla Bəbir oğlu (1881-3.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.56-57)
330. Azay Vəlixan oğlu (16.9.1937*, 74 yaş)
331. Azaybəyov Azay bəy Abal bəy oğlu (18.3.1938*, 35 yaş)
332. Babaxanov Xalıqverdi Vəli oğlu (18.3.1938*, 50 yaş)
333. Babaxayev Həsənbala Hacıbala oğlu (29.11.1937*, 35 yaş)
334. Babakişiyev (Məşədi) Mövsüm Balaca oğlu (16.9.1937*, 72 yaş)
335. Babayev (Kərbəlayı) Abbas Ələsgər oğlu (29.10.1937*, 45 yaş)
336. Babayev Abdin Baba oğlu (16.3.1938*, 58 yaş)
337. Babayev Abdin Tərlan oğlu (16.9.1937*, 70 yaş)
338. Babayev Ağababa Hüseynbaba oğlu (29.8.1937*, 45 yaş)
339. Babayev Ağarəşid Kazım oğlu (20.11.1937*, 66 yaş)
340. Babayev Ağasəf Qəmbər oğlu (27.11.1937*, 26 yaş)
341. Babayev Aqil Məşədi oğlu (16.11.1937*, 45 yaş)
342. Babayev Aman Qafur oğlu (29.10.1937*, 43 yaş)
343. Babayev Ataxan Balakişi oğlu (27.7.1937*, 33 yaş)
344. Babayev Atamoğlan Paşa oğlu (29.3.1938*, 45 yaş)
345. Babayev Atakişi Abbasəli oğlu (16.9.1937*, 55 yaş)
346. Babayev Aydın Məhəmməd oğlu (16.9.1937*, 60 yaş)
347. Babayev Baba İdris oğlu (29.10.1937*, 30 yaş)
348. Babayev Balabəy (1895-3.7.1938*) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.59-60)
349. Babayev Babaxan Paşa oğlu (29.3.1938*, 65 yaş)
350. Babayev Əbdül Məhəmmədatam oğlu (9.9.1937*, 54 yaş)
351. Babayev Əbülfəz Ələsgər oğlu (27.7.1937*, 38 yaş)
352. Babayev (Muxtarov) Əbülfəz Hacımuxtar oğlu (16.9.1937*, 47 yaş)
353. Babayev Əhməd Məhəmməd oğlu (27.11.1937*, 36 yaş)
354. Babayev Əlibaba Baba oğlu (27.9.1937*, 65 yaş)
355. Babayev Əlihüseyn Məhəmməd oğlu (6.3.1938*, 63 yaş)
356. Babayev Əlövsət Zərbalı oğlu (14.1.1938*, 45 yaş)
357. Babayev (Kərbəlayı) Əşrəf Abuzər oğlu (29.3.1938*, 52 yaş)
358. Babayev Fərhad Əmirəhməd oğlu (1.9.1937*, 67 yaş)
359. Babayev Fərhad Məhəmmədəli oğlu (4.1.1938*)
360. Babayev Fərzi Səfərqulu oğlu (16.11.1937*, 38 yaş)
361. Babayev Heydər Alxaz oğlu (6.3.1938*, 36 yaş)
362. Babayev (Orucov) Həsən Novruz oğlu (9.9.1937*, 28 yaş)
363. Babayev Xanqulu Oruc oğlu (29.3.1938*, 35 yaş)
364. Babayev (Məşədi) İsmayıl Baba oğlu (1.9.1937*, 52 yaş)
365. Babayev İsmayıl Tanrıverdi oğlu (6.3.1938*, 40 yaş)
366. Babayev İsmayıl Zahid oğlu (1886-20.1.1938*)
367. Babayev Kamal Balakişi oğlu (27.7.1937*, 45 yaş)
368. Babayev Kərim Atakişi oğlu (16.9.1937*, 64 yaş)
369. Babayev Qarabəy Hacıbayram oğlu (29.10.1937*, 27 yaş)
370. Babayev Mahmud Məhəmmədrza oğlu (18.3.1938*, 63 yaş)
371. Babayev Məhəmməd Babaəli oğlu (21.9.1937*, 67 yaş)
372. Babayev Məhəmməd Böyükkişi oğlu (26.8.1937*, 35 yaş)
373. Babayev Məhəmmədkərim Əzizəli oğlu (3.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.57)
374. Babayev Miriş Paşa oğlu (29.3.1938*, 35 yaş)
375. Babayev Mizi Cavad oğlu (29.3.1938*, 45 yaş)
376. Babayev Muxtar Ələsgər oğlu (27.7.1937*, 45 yaş)
377. Babayev Muxtar bəy Feyzi bəy oğlu (6.3.1938*, 60 yaş)
378. Babayev Murad Cəbrayıl oğlu (1.3.1938*, 65 yaş)
379. Babayev Musa Baba oğlu (1910-3.1938*)
380. Babayev Nəsib Mehdi oğlu (27.9.1937*, 32 yaş)
381. Babayev Novruz(əli) (Həsən)əli oğlu (26.8.1937*, 22 yaş)
382. Babayev Novruz Oruc oğlu (27.7.1937*, 57 yaş)
383. Babayev (Molla) Rəşid (Molla) Məhəmməd oğlu (11.3.1938*, 60 yaş)
384. Babayev (Kərbəlayı) Salah Allahqasım oğlu (16.9.1937*, 50 yaş)
385. Babayev (Molla) Süleyman Ələkbər oğlu (6.3.1938*, 48 yaş)
386. Babayev (Molla) Tahir (Molla) Qafar oğlu (29.11.1937*, 47 yaş)
387. Babayev Yusif Ağaverdi oğlu (30.7.1937*, 22 yaş)
388. Babazadə Rza Hacıbaba oğlu (6.3.1938*, 28 yaş)
389. Bağırbəyov Talış bəy (Kərbəlayı) Heydər bəy oğlu (18.3.1938*, 50 yaş)
390. Bağırlı Qəhrəman Səməd oğlu (8.1.1938*)
391. Bağırov (Kərbəlayı) Abbas Həmzə oğlu (18.3.1938*, 56 yaş)
392. Bağırov Adıgözəl Abbas oğlu (6.3.1938*, 38 yaş)
393. Bağırov Ağabağır bəy Əbülfət bəy oğlu (9.9.1937*, 57 yaş)
394. Bağırov Balaoğlan Əbdülbağı oğlu (6.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.63)
395. Bağırov Cavad Fərman oğlu (1908-1974) – dilçi (8 il Sibirdə olub)
396. Bağırov Cəfər Abbas oğlu (6.3.1938*, 60 yaş)
397. Bağırov (Məşədi) Cümşüd bəy Ələkbər bəy oğlu (27.11.1937*, 32 yaş)
398. Bağırov Əbdülqasım Cəfər oğlu (6.3.1938*, 65 yaş)
399. Bağırov (Molla) Əhməd (Molla) Fəttah oğlu (27.7.1937*, 55 yaş)
400. Bağırov (Molla) Əhməd (Molla) Murtuz oğlu (1.9.1937*, 72 yaş)
401. Bağırov Əlisəməd Sərdar oğlu (14.1.1938*, 64 yaş)
402. Bağırov Əşrəf bəy Ələkbər bəy oğlu (1910-20.1.1938*)
403. Bağırov Heybət Bağır oğlu (14.1.1938*, 75 yaş)
404. Bağırov Heydər bəy Şəfi bəy oğlu (16.9.1938*, 65 yaş)
405. Bağırov Həbib Məhərrəm oğlu (29.11.1937*, 37 yaş)
406. Bağırov Xanmurad Sərdar oğlu (20.11.1937*, 67 yaş)
407. Bağırov Xəlfəli Məhəmmədbağır oğlu (1911-4.7.1937*) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.63)
408. Bağırov İrəvan Məhəmmədbağır oğlu (16.11.1937*, 55 yaş)
409. Bağırov (Molla) İsmayıl Əbdürrəhim oğlu (16.9.1937*, 47 yaş)
410. Bağırov Qulam Kərim oğlu (1904-1986) – EA Az. F Ədəbiyyat və Dilçilik İnstitutunun direktor müavini, sonralar professor
411. Bağırov Məhəmməd Mahmud oğlu (16.9.1937*, 36 yaş)
412. Bağırov Mirməcid Mirbağır oğlu (18.3.1938*, 78 yaş)
413. Bağırov Mustafa Ağababa oğlu (1922-20.1.1938*, 16 yaş)
414. Bağırov Nağı Əliisgəndər/Ələsgər oğlu (3.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.65)
415. Bağırov (Kərbəlayı) Nəcəfqulu Əkbər oğlu (1.9.1937*, 64 yaş)
416. Bağırov Rəsul İbrahimxəlil oğlu (14.1.1938*, 35 yaş)
417. Bağırov Yusif Əli oğlu (4.1.1938*)
418. Bağırov Yusif Məhəmmədhüseyn oğlu (11.3.1938*, 40 yaş)
419. Bağıyev Nağı Ağa oğlu (16.9.1937*, 70 yaş)
420. Bağırov Sultan Ağaverdi oğlu (29.3.1938*, 30 yaş)
421. Bağırov Şərif bəy Mürsəl bəy oğlu (16.9.1937*, 67 yaş)
422. Baharlı (Vəlili) Məhəmmədhəsən Nəcəfqulu bəy oğlu (27.7.1937*, 41 yaş)
423. Baxşəlibəyov Baxşəli bəy Cavad bəy oğlu (26.8.1937*, 37 yaş)
424. Baxşəlibəyov Cümşüd bəy Cavad bəy oğlu (29.10.1937*, 31 yaş)
425. Baxşəlibəyov Firidun bəy Cavad bəy oğlu (29.10.1937*, 30 yaş)
426. Baxşəlibəyov Gəray bəy Mehralı bəy oğlu (16.9.1937*, 40 yaş)
427. Baxşəlibəyov Paşa bəy Cavad bəy oğlu (29.10.1937*, 23 yaş)
428. Baxşəliyev Əli Həsən oğlu (3.7.1938*) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.67)
429. Baxşəliyev Hacılar Yusif oğlu (29.11.1937*, 30 yaş)
430. Baxşəliyev Məhərrəm Rza oğlu (18.3.1938*, 47 yaş)
431. Baxşəliyev Məhərrəm Şirin oğlu (16.3.1938*, 49 yaş)
432. Baxşıyev Ağababa Bəybala oğlu (16.9.1937*, 48 yaş)
433. Baxşıyev Atababa Abdal oğlu (20.11.1937*, 32 yaş)
434. Baxşıyev Baxış Məhəmməd oğlu (16.3.1938*, 37 yaş)
435. Baxşıyev Fərman Dayanəli (?) oğlu (20.11.1937*, 37 yaş)
436. Baxşıyev (Molla) Muradəli Zülfəli oğlu (27.9.1937*, 60 yaş)
437. Bakıxanov Balaxan Məlik oğlu (1880-1.4.1938) (10 il kəsilib)
438. Bakıxanov Şəst (?) bəy Ağabala bəy oğlu (20.11.1937*, 56 yaş)
439. Bakinski Məhərrəm Paşa oğlu (3.7.1938*)
440. Bakkayev Musa (Hacı) Əli oğlu (1.9.1937*, 76 yaş)
441. Bakkayev Nəcməddin Məhəmməd oğlu (1.9.1937*, 24 yaş)
442. Bakkayev Ömərxan (Hacı) Bilal oğlu (1.9.1937*, 25 yaş)
443. Balabəy Uluxan oğlu (21.9.1937*, 65 yaş)
444. Balabəyov Yusif bəy (Hacı) Bəhərçin bəy oğlu (18.3.1938*, 32 yaş)
445. Balagədə (Kərbəlayı) Rəhim oğlu (29.3.1938*, 32 yaş)
446. Balaxlinski Zaxar Romanoviç (Zəkəriyyə Ramazan oğlu) (1898-4.7.1938*) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.69)
447. Balakişi Ağamirzə oğlu (16.9.1937*, 36 yaş)
448. Balaməhəmmədov Yusif Səlim oğlu (14.1.1938*, 42 yaş)
449. Balayev Həsənağa Əsəd oğlu (20.8.1937*, 36 yaş)
450. Balayev (Məşədi) Ağa Əlibəndə oğlu (16.11.1937*, 47 yaş )
451. Bantalov İsrafil Əhməd oğlu (20.1.1938*, 55 yaş)
452. Baratov Həmid Barat oğlu (6.3.1938*, 61 yaş)
453. Baratzadə (Hacı Molla) Yaqub Məhəmmədqulu oğlu (1861-3.1938*, 77 yaş)
454. (Molla) Bayram (Molla) Abdulla oğlu (1.9.1937*, 78 yaş)
455. (Kərbəlayı) Bayram Abış oğlu (11.3.1938*, 66 yaş)
456. (Hacı) Bayram Qurban oğlu (1.9.1937*, 60 yaş)
457. Bayramov (Kərbəlayı) Abbas Atakişi oğlu (18.3.1938*, 56 yaş)
458. Bayramov Adil (Yüzbaşı) Mustafa oğlu (20.11.1937*, 59 yaş)
459. Bayramov Ağaqulu Salman oğlu (8.11.1937*, 55 yaş)
460. Bayramov Bayram Ələkbər oğlu (29.10.1937*, 40 yaş)
461. Bayramov Bəhram Hüseyn oğlu (16.3.1938*, 25 yaş)
462. Bayramov (Məşədi) Eyvaz (Molla) Əliabbas oğlu (9.9.1937*, 35 yaş)
463. Bayramov Ələkbər Cəfər oğlu (29.10.1937*, 75 yaş)
464. Bayramov Əlinəzər Qafar oğlu (1.3.1938*, 50 yaş)
465. Bayramov Əmrah Kərim oğlu (16.11.1937*, 54 yaş)
466. Bayramov Həsən Hacıkərim oğlu (29.10.1937*, 50 yaş)
467. Bayramaov Xalıqverdi Niftalı oğlu (20.1.1938*, 46 yaş)
468. Bayramov Qara (Kərbəlayı) Cəfər Fərəc (?) oğlu (18.3.1938*, 64 yaş)
469. Bayramov Mənsur Ağaməhəmməd oğlu (29.10.1937*, 62 yaş)
470. Bayramov Mollaməhəmməd Dəmir oğlu (26.8.1937*, 64 yaş)
471. Bayramov Muxtar (Molla) Murtuz oğlu (18.3.1938*, 60 yaş)
472. Bayramov Mürsəl (Molla) Əliabbas oğlu (9.9.1937*, 48 yaş)
473. Bayramov (Hacı) Rəhim Əmiraslan oğlu (6.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.77)
474. Bayramov Saat İsmayıl oğlu (16.9.1937*, 30 yaş)
475. Bayramov Salman Qurban oğlu (6.3.1938*, 65 yaş)
476. Bayramov Salman Şirin oğlu (14.1.1938*, 27 yaş)
477. Bayramov Səfərəli Şükür oğlu (29.11.1937*, 47 yaş)
478. Bayramov Səməd Xanəli oğlu (27.9.1937*, 65 yaş)
479. Bayramov Süleyman Kərim oğlu (16.9.1937*, 65 yaş)
480. Bayramaov Şəmistan Babakişi oğlu (20.1.1938*, 34 yaş)
481. Behbudov Əli bəy Rəhim bəy oğlu (27.9.1937*, 67 yaş)
482. Behbudov Xanlar Namaz oğlu (6.3.1938*, 45 yaş)
483. Behbudov Mirzəli bəy Rəhim oğlu (1.9.1937*, 50 yaş)
484. Behbudov Musa Abbasqulu oğlu (14.1.1938*, 54 yaş)
485. Behbudov Sərdar İldar oğlu (1.9.1937*, 55 yaş)
486. Bəbirov Ruf (?) Səməd oğlu (9.9.1937*, 65 yaş)
487. Bəbiyev Sarı Məhərrəm oğlu (6.1.1938*)
488. Bədəlbəyov Müseyib Xosrov oğlu (27.7.1937*, 39 yaş)
489. Bədəlov (Kərbəlayı) Abuzər Baxış oğlu (14.1.1938*, 58 yaş)
490. Bədəlov Ağakərim Məhəmmədrəhim oğlu (1.9.1937*, 45 yaş)
491. Bədəlov Allahverdi Qasıməli oğlu (1.9.1937*, 48 yaş)
492. Bədəlov Bədəl Əmrah oğlu (3.8.1937*, 47 yaş)
493. Bədəlov (Məşədi) Bədəl Məhəmməd oğlu (1878-9.3.1938*)
494. Bədəlov (Məşədi) Abbas (Hacı) İrzaqulu oğlu (1905-9.3.1938*)
495. Bədəlov (Məşədi) Hüseyn (Hacı) İrzaqulu oğlu (1904-9.3.1938*)
496. Bədəlov (Məşədi) İsa (Hacı) İrzaqulu oğlu (1890-9.3.1938*)

Beğeniler: 1
Favoriler: 1
İzlenmeler: 3389
favori
like
share
Leyl-i Lal Tarih: 09.02.2010 22:35
3604. Zəkiyev (Molla) Həsən İsmayıl oğlu (29.3.1938*, 60 yaş)
3605. Zəliyev Sirac Məhərrəm oğlu (16.9.1937*, 33 yaş)
3606. Zərbalı Yusif oğlu (30.7.1937*, 28 yaş)
3607. Zərbalıyev Hüseynbaba Baba oğlu (27.11.1937*, 38 yaş)
3608. Zərbəlibəyov Əkbər bəy Nəsir bəy oğlu (1872-20.1.1938*)
3609. Zərbəlibəyov Kərim bəy Şahnəsib bəy oğlu (16.9.1937*, 37 yaş)
3610. Zərbəliyev Abbasqulu İsmayıl oğlu (28.9.1937*, 62 yaş)
3611. Zərbəliyev Yusif Zərbəli oğlu (16.9.1937*, 60 yaş)
3612. Zərgərov Miriş Hüseynbala oğlu (8.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.504)
3613. Zifeldt-Simumyagi Artur Rudolfoviç (1889-1938) (11.2.1938-də həbs olunub, 21.6.1939-da 8 il iş verilib) – EA Az. F. Dil və Ədəbiyyat İnstitutunun direktoru, professor
3614. Zizikski Əli bəy Harun bəy oğlu (1876-17.9.1929)
3615. Zülfüqaraov Camal Niftalı oğlu (20.8.1937*, 35 yaş)
3616. Zülfüqarov Əliqulu Nəbi oğlu (27.7.1937*, 25 yaş)
3617. Zülfüqarov Gülhüseyn Hacıməhəmməd oğlu (14.1.1938*, 45 yaş)
3618. Zülfüqaraov Qasım Ələkbər oğlu (18.3.1938*, 47 yaş)
3619. Zülfüqarov Məhəmməd(ağa) İsa oğlu (4.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.506)
3620. Zülqədərov İsgəndər Əmir oğlu (14.10.1937*)

Başlıca qaynaq: «Yaddaşın bərpası», ¹1 («Sərhəd» qəzetinin xüsusi buraxılışı)

Şəfiqə Məhəmmədovanın kitabında bu siyahıdakı şəxslərin arvadlarının repressiya olunması haqqında bilgi verilib.
Leyl-i Lal Tarih: 09.02.2010 22:35
3071. Salahzadə (Seyid) Söhbət (Seyid) Abdulla oğlu (1877-6.3.1938*, 61 yaş)
3072. Salamov Hüseynxan Şirəli oğlu (29.10.1937*, 60 yaş)
3073. Salamov Mahmud bəy Zülfüqar bəy oğlu (8.11.1937*, 33 yaş)
3074. Salamov Mövsüm bəy Zülfüqar bəy oğlu (8.11.1937*, 41 yaş)
3075. Salamov Novruz (Oruc) Eyyub oğlu (26.8.1937*, 23 yaş)
3076. Salamzadə (Molla) Əbdül Həsən oğlu (9.9.1937*, 72 yaş)
3077. Salamzadə Əbdüləziz Heydər oğlu (1907-12.10.1937*) - EA Az. F Tarix, Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun doktorantı; Azərb-da ilk tarix elmləri namizədi (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.425)
3078. Salayev Ağa Dadaş oğlu (8.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.426)
3079. Salayev Gülməhəmməd Məhəmmədsalah oğlu (20.1.1938*, 45 yaş)
3080. Salayev Salah İbrahim oğlu (14.1.1938*, 45 yaş)
3081. Salayev Şıxəli Zərbəli oğlu (20.1.1938*, 46 yaş)
3082. Salayev Şıxməhəmməd Şıxbala oğlu (14.1.1938*, 50 yaş)
3083. Salman (Mirzəağa) Talıb (Beydar) oğlu (30.7.1937*, 27 yaş)
3084. Salmanov Ağa bəy Sücəddin bəy oğlu (1.9.1937*, 60 yaş)
3085. Salmanov Dadaş Nurət oğlu (29.11.1937*, 30 yaş)
3086. Salmanov Əsgər bəy Fərhad bəy oğlu (16.11.1937*, 32 yaş)
3087. Salmanov Xanlar Qəhrəman oğlu (28.9.1937*, 26 yaş)
3088. Salmanov Rza Ağa oğlu (1904-13.10.1937*) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.427)
3089. Salmanov Saleh Süleyman oğlu (16.9.1937*, 45 yaş)
3090. Sanıılı (Sanıyev) Hacıkərim (Kərbəlayı) Hüseyn oğlu (1878-16.9.1937*) – şair və müəllim
3091. Saniyev Kəbi Hacımurad oğlu (11.10.1937*) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.428)
3092. Sarıyev Əkbər Şükür oğlu (16.11.1937*, 30 yaş)
3093. Sarıyev Xəlil Qubad oğlu (20.1.1938*, 27 yaş)
3094. Sarıyev Rəhim Astan oğlu (16.11.1937*, 25 yaş)
3095. Sarıyev Sarı bəy İmanəli oğlu (16.3.1938*, 48 yaş)
3096. Sayatxanov Ağagül (Hacı) Eyvaz oğlu (16.11.1937*, 50 yaş)
3097. Saybalinski Bəylər bəy Hüseyn bəy oğlu (9.9.1937*, 50 yaş)
3098. Sayılov (Molla) Əhməd Qaratqulu oğlu (9.9.1937*, 61 yaş)
3099. Sayılov Heybət Məhəmməd oğlu (29.10.1937*, 67 yaş)
3100. (Molla) Seyfulla Rövşən oğlu (1878-20.1.1938*)
3101. Seyid Hüseyn - Sadıqzadə Seyid Hüseyn Mirkazım oğlu’na bax
3102. Seyidbəyli Zülfüqar Abbas oğlu (1892-8.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.432)
3103. Seyidəliyev Bassan (?) Aslan oğlu (29.11.1937*, 60 yaş)
3104. Seyidəliyev Həsən (Hacı) Məhəmmədyar oğlu (29.11.1937*, 60 yaş)
3105. Seyidəliyev Zülfüqar Əli oğlu (16.11.1937*, 45 yaş)
3106. Seyidhəsənov (Molla) Mirsəttar ağa Seyidəli oğlu (1858-11.3.1938*, 80 yaş )
3107. Seyidhəsənov Seyidmustafa Seyidhəsən oğlu (1.9.1937*, 65 yaş)
3108. Seyidqiyasov (Molla) Məhəmməd (Seyid) Sədrəddin oğlu (16.9.1937*, 80 yaş)
3109. Seyidməhəmmədov Seyidmahmud Seyidməhəmməd oğlu (26.8.1937*, 88 yaş)
3110. Seyidov (Seyid) Həşim Ələsgər oğlu (16.3.1938*, 64 yaş)
3111. Seyidov Hətəm Salman oğlu (29.10.1937*, 40 yaş)
3112. Seyidov (Molla) İsmayıl Nuru bəy oğlu (27.9.1937*, 72 yaş)
3113. Seyidov Məhəmməd Əhməd oğlu (8.11.1937*, 65 yaş)
3114. Seyidov Mirhəbib Mirməhəmməd oğlu (18.3.1938*, 55 yaş)
3115. Seyidov Mirhəşim Mirəli oğlu (18.3.1938*, 57 yaş)
3116. Seyidov Mirqasım Mirəziz oğlu (18.3.1938*, 45 yaş)
3117. Seyidov (Seyid) Sadıq (Seyid) Bayram oğlu (1893-9.3.1938*)
3118. Seyidov (Məşədi) Seyidağa Əli oğlu (28.9.1937*, 80 yaş)
3119. Seyidov Səlimxan Fərman oğlu (29.11.1937*, 40 yaş)
3120. Seyidov Sultanəli Məhəmməd oğlu (27.7.1937*, 25 yaş)
3121. Seyidzadə (Molla) Murad Hacı oğlu (9.9.1937*, 47 yaş)
3122. Səbzəliyev Hətəm Əli oğlu (29.10.1937*, 27 yaş)
3123. Səbzəliyev Səbzəli Heybət oğlu (29.11.1937*, 44 yaş)
3124. Sədiyev Məhəmməd Həmid oğlu (3.8.1937*, 20 yaş)
3125. Sədrəddinov Cəbiş bəy Həmid bəy oğlu (18.3.1938*, 50 yaş)
3126. (Məşədi) Səfər Baxşəli oğlu (1.9.1937*, 66 yaş)
3127. Səfərbəyov Əliabbas bəy Nəsrulla bəy oğlu (16.11.1937*, 56 yaş)
3128. Səfərəlibəyov Heydər bəy Mehdiqulu bəy oğlu (14.1.1938*, 49 yaş)
3129. Səfərəlibəyov Şirin bəy Hüseyn bəy oğlu (14.1.1938*, 49 yaş)
3130. Səfərəliyev Ağalar Fərzəli oğlu (18.3.1938*, 55 yaş)
3131. Səfərəliyev Həbib Zərbəli oğlu (27.7.1937*, 65 yaş)
3132. Səfərəliyev Süleyman Sərdar oğlu (1870-6.3.1938*, 68 yaş)
3133. Səfərəliyev Mirəsəd Əbdülcəfər oğlu (14.1.1938*, 42 yaş)
3134. Səfərəliyev Şahbaz Rüstəm oğlu (16.11.1937*, 70 yaş)
3135. Səfərov Ağalar Qasımxan oğlu (16.3.1938*, 44 yaş)
3136. Səfərov (Kərbəlayı) Ağaverdi Əli oğlu (1.9.1937*, 45 yaş)
3137. Səfərov Behbud Qaraş oğlu (6.3.1938*, 45 yaş)
3138. Səfərov Bəhrəm Babalı oğlu (16.11.1937*, 53 yaş)
3139. Səfərov Çingiz Qəhrəman oğlu (29.10.1937*, 29 yaş)
3140. Səfərov Əvəz Namaz oğlu (8.11.1937*, 61 yaş)
3141. Səfərov Əziz Baba oğlu (29.11.1937*, 39 yaş)
3142. Səfərov Həsən Qulam oğlu (1898-1937*)– Azərb. K(b)P MK kənd təsərrüfatı şöbəsinin müdiri (həbsi: 28.8.1936) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.420)
3143. Səfərov Hüseynqulu İmanqulu oğlu (16.9.1937*, 45 yaş)
3144. Səfərov İsmayıl Hənifə oğlu (27.9.1937*, 39 yaş)
3145. Səfərov Mahmud Qaraş oğlu (18.3.1938*, 65 yaş)
3146. Səfərov (?) Mehdi Fərzəli oğlu (16.3.1938*, 60 yaş)
3147. Səfərov Məhəmməd (Hacı) Baxşəli oğlu (18.3.1938*, 58 yaş)
3148. Səfərov Məhəmməd Səlim oğlu (29.10.1937*, 27 yaş)
3149. Səfərov (Molla) Mövsüm Səfərəli oğlu (20.1.1938*, 60 yaş)
3150. Səfərov Murad Əli oğlu (28.9.1937*, 53 yaş)
3151. Səfərov Nəcəf (Hacı) Ələsgər oğlu (16.9.1937*, 61 yaş)
3152. Səfərov Nuhbala (Hacı) Almurad oğlu (29.10.1937*, 77 yaş)
3153. Səfərov Səfər Gülmirzə oğlu (6.3.1938*, 43 yaş)
3154. Səfərov (Molla) Səfər Nurməhəmməd oğlu (1.9.1937*, 64 yaş)
3155. Səfərov Surxay bəy Muxtar bəy oğlu (16.3.1938*, 35 yaş)
3156. Səfərov (?) Vəli Fərzəli oğlu (16.3.1938*, 60 yaş)
3157. Səfərov Yusif Səfərəli oğlu (16.11.1937*, 60 yaş)
3158. Səfiyev Bəhmən Əli oğlu (14.10.1937*)
3159. Səfiyev Əhməd Səfərəli oğlu (4.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.437)
3160. Səfiyev Əziz çələbi Əziz çələbi oğlu (18.3.1938*, 48 yaş)
3161. Səfiyev Pənah Niftəli oğlu (18.3.1938*, 50 yaş)
3162. Səhərli Mirabutalıb Əli oğlu (6.1.1938*)
3163. Səlim İmanqulu oğlu (16.11.1937*, 38 yaş)
3164. Səlimbəyov Ağa bəy Cabbar bəy oğlu (6.1.1938*)
3165. Səlimxanov Nəriman Əhməd oğlu (1902-15.11.1937) – Dövlət Plan Komitəsinin mühəndisi (27.7.1937)
3166. Səlimov (Kərbəlayı) Abdulkərim Şirin oğlu (29.8.1937*, 71 yaş)
3167. Səlimov Ağakişi (Hacı) Həmid oğlu (16.9.1937*, 66 yaş)
3168. Səlimov (Hacı) Cəfər Məhəmmədsəlim oğlu (14.1.1938*, 67 yaş)
3169. Səlimov Ələkbər (Molla) Əliheydər oğlu (1.9.1937*, 29 yaş)
3170. Səlimov Əliqardaş Əsəd oğlu (27.7.1937*, 65 yaş)
3171. Səlimov Əsgər Məhəmmədsəlim oğlu (11.3.1938*, 57 yaş)
3172. Səlimov Hacıbala Məhəmməd oğlu (14.1.1938*, 69 yaş)
3173. Səlimov İmamverdi Əsəd oğlu (27.7.1937*, 52 yaş)
3174. Səlimov Qaxi (?) Lətif oğlu (9.9.1937*, 20 yaş)
3175. Səlimov Məhəmmədəli Əhməd oğlu (20.1.1938*, 50 yaş)
3176. Səlimov Məhəmmədəli Hacıbaba oğlu (9.9.1937*, 56 yaş)
3177. Səlimov Məşədi (Mirzə Əsgər oğlu (18.3.1938*, 62 yaş)
3178. Səlimov Rəsul Məhəmməd oğlu (29.8.1937*, 47 yaş)
3179. Səlimov (Məşədi) Rza Əsgər oğlu (1.9.1937*, 67 yaş)
3180. Səlimov Sərxan Səlimxan oğlu (16.9.1937*, 52 yaş)
3181. Səlimzadə (Molla) Qivam Abdulla oğlu (14.1.1938*, 64 yaş)
3182. Səməd (Yüzbaşı) Allahverdi oğlu (21.9.1937*, 70 yaş)
3183. Səməd Pircan oğlu (20.1.1938*, 65 yaş)
3184. Səmədov Ağabala Xələf oğlu (16.9.1937*, 45 yaş)
3185. Səmədov Azay bəy – Qəhrəmanbəyov Azay bəy Abbasəli bəy oğlu’na bax
3186. Səmədov Eldar (Hacı) Səfərəli oğlu (27.11.1937*, 50 yaş)
3187. Səmədov Hümbət Rüstəm oğlu (29.10.1937*, 29 yaş)
3188. Səmədov Xalıq Məhəmmədzahir oğlu (20.8.1937*, 41 yaş)
3189. Səmədov (Molla) Qəhrəman Osman oğlu (16.9.1937*, 75 yaş)
3190. Səmədov Qulam Həsən oğlu (18.3.1938*, 42 yaş)
3191. Səmədov (Kərbəlayı) Rza Əlimusa oğlu (18.3.1938*, 55 yaş)
3192. Səmədulla Dadaş oğlu (27.7.1937*, 25 yaş)
3193. Sərdarov Habil İmanqulu oğlu (16.11.1937*, 32 yaş)
3194. Sərdarov Fətiş Hüseyn oğlu (16.3.1938*, 48 yaş)
3195. Sərdarov Vəliqulu Allahverdi oğlu (16.3.1938*, 31 yaş)
3196. (Məşədi) Sərxan Hümbət oğlu (29.10.1937*, 62 yaş)
3197. Sərkərov Şaban Sərkər oğlu (27.9.1937*, 45 yaş)
3198. Səttarov Hacı Abdulla oğlu (6.1.1938*)
3199. Səttarov (Məşədi) Həsən Səttar oğlu (14.1.1938*, 55 yaş)
3200. Sısoyev Fyodor Matveyeviç (8.11.1937*, 47 yaş)
3201. Sofiyev Hacıibrahim Məhəmməd oğlu (9.9.1937*, 49 yaş)
3202. Sofiyev Zeynalabdin (Hacı) Abbas oğlu (16.11.1937*, 57 yaş)
3203. Söhbətov Şirinbala Abbas oğlu (16.11.1937*, 39 yaş)
3204. Söhbətov Zinhar Ağayar oğlu (20.1.1938*, 40 yaş)
3205. Sultan Ramazan oğlu (21.9.1937*, 28 yaş)
3206. Sultanbəyov Əli bəy (Hacı) Mürsəl bəy oğlu (16.9.1937*, 53 yaş)
3207. Sultanbəyov Hacıməhəmməd bəy (6.3.1938*, 55 yaş)
3208. Sultanbəyov Hadı bəy İrza bəy oğlu (29.10.1937*, 45 yaş)
3209. Sultanbəyov Murad bəy Məhəmməd bəy oğlu (27.3.1938*, 35 yaş)
3210. Sultanov Abbas [bəy] Ağalar bəy oğlu (1896-9.1.1938*)
3211. Sultanov Adil ağa Həsən ağa oğlu (20.1.1938*, 52 yaş)
3212. Sultanov Ağacan Mirzəcan oğlu (18.3.1938*, 47 yaş)
3213. Sultanov Allahyar İsgəndər oğlu (1894-20.1.1938*)
3214. Sultanov Baxış Mirzəkişi oğlu (18.3.1938*, 43 yaş)
3215. Sultanov Balakişi Baloğlan oğlu (1887-20.1.1938*)
3216. Sultanov Böyükağa Sübhan bəy oğlu (9.3.1938*, 55 yaş)
3217. Sultanov Əli Sultan oğlu (4.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.449)
3218. Sultanov Əliməhəmməd Heybətqulu oğlu (29.10.1937*, 55 yaş)
3219. Sultanov Əlisəftər Sultan oğlu (14.1.1938*, 60 yaş)
3220. Sultanov Əsgər Cabbar oğlu (1897-3.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.448-449)
3221. Sultanov Fərhad Sadıq oğlu (11.3.1938*, 64 yaş)
3222. Sultanov Həmid Həsən oğlu (1889-21.1.1938*) – Azərb. SSR xalq kommunal təsərrüfat komissarı
3223. Sultanov Həmid bəy Rüstəm bəy oğlu (16.9.1937*, 75 yaş)
3224. Sultanov Hidayət Sultan oğlu (16.9.1937*, 53 yaş)
3225. Sultanov İbrahim Salman oğlu (28.9.1937*, 25 yaş)
3226. Sultanov Kərim bəy Bəyalı oğlu (14.1.1938*, 48 yaş)
3227. Sultanov Kərim bəy Əli bəy oğlu (6.3.1938*, 43 yaş)
3228. Sultanov Qəzənfər (Hacı) Zeynal oğlu (27.7.1937*, 40 yaş)
3229. Sultanov Qulam Həmid oğlu (1900-3.1.1938*) – direktor UKF’a (arvadı Şahtaxtinskaya Adilə İsa [Sultan] qızına 5 il iş kəsilib; bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.463)
3230. Sultanov Mehdi bəy Eynalı bəy oğlu (27.7.1937*, 57 yaş)
3231. Sultanov Məcid Ağaşərif oğlu (27.11.1937*, 32 yaş)
3232. Sultanov Mərdan bəy Babaxan bəy oğlu (16.9.1937*, 59 yaş)
3233. Sultanov Nadirbəy ağa (Məşədi) Müseyib ağa oğlu (1.3.1938*, 53 yaş)
3234. Sultanov Nəsib Məhəmmədhəsən oğlu (8.11.1937*, 37 yaş)
3235. Sultanov Nəsrulla bəy Sultan bəy oğlu (18.3.1938*, 48 yaş)
3236. Sultanov Salman Ələkbər oğlu (26.8.1937*, 45 yaş)
3237. Sultanov Sultan Teymur oğlu (1905-9.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.453)
3238. Sultanov (Məşədi) Talıb bəy Rüstəm bəy oğlu (29.10.1937*, 75 yaş)
3239. Sultanov Yaqubəli Yaqub oğlu (20.1.1938*, 39 yaş)
3240. Sultanov Zülfüqar bəy Süleyman bəy oğlu (29.8.1937*, 37 yaş)
3241. Sultanova Ayna Mahmud qızı (1895-4.7.1938*) (Qəzənfər Musabəyovun bacısı, Həmid Sultanovun arvadı) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.444-446)
3242. Sücəddinov İqdır Ağəddin oğlu (9.9.1937*, 24 yaş)
3243. Süleymanov Ağalar İrzaqulu oğlu (1883-9.3.1938*)
3244. Süleymanov Alı Xası oğlu (28.9.1937*, 32 yaş)
3245. Süleymanov Bünyad Vəli oğlu (26.8.1937*, 35 yaş)
3246. Süleymanov Çıraq Məstan oğlu (16.3.1938*, 35 yaş)
3247. Süleymanov Ələsgər Nəbi oğlu (8.11.1937*, 57 yaş)
3248. Süleymanov Hacı Hacıbala oğlu (14.1.1938*, 54 yaş)
3249. Süleymanov Həmzə Güləli oğlu (16.9.1937*, 72 yaş)
3250. Süleymanov Hüseyn Mürsəl oğlu (Aşıq Hüseyn) (3.8.1937*, 45 yaş)
3251. Süleymanov Mahmud Hacı oğlu (20.1.1938*, 33 yaş)
3252. Süleymanov (Məşədi) Məhəmməd Əliqurban oğlu (9.9.1937*, 78 yaş)
3253. Süleymanov Məhəmməd Yusif oğlu (1898-11.3.1938*)
3254. Süleymanov Məhəmməd Rəhim oğlu (27.11.1937*, 33 yaş)
3255. Süleymanov Mənsur Qayıb oğlu (1897-9.3.1938*)
3256. Süleymanov Məstan Astan oğlu (16.11.1937*, 60 yaş)
3257. Süleymanov Nəbi İbrahim oğlu (16.9.1937*, 45 yaş)
3258. Süleymanov Sərdar Süleyman oğlu (1.9.1937*, 67 yaş)
3259. Süleymanov Süleyman Pirməhəmməd oğlu (1.9.1937*, 60 yaş)
3260. Süleymanov Şahmar Qəhrəman oğlu (28.9.1937*, 27 yaş)
3261. Süleymanov Şahmar Süleyman oğlu (6.3.1938*, 38 yaş)
3262. Süleymanov Şalbuz Mehdi oğlu (1.9.1937*, 60 yaş)
3263. Süleymanov Zəki əfəndi Güllü oğlu (27.9.1937*, 70 yaş)
3264. Şaban Murtuz oğlu (29.10.1937*, 40 yaş)
3265. Şabanov Ağakişi Nuru oğlu (16.9.1937*, 62 yaş)
3266. Şabanov Gülhəsən Mirzəhəsən oğlu (29.10.1937*, 63 yaş)
3267. Şabanov Hacı Novruz oğlu (1.9.1937*, 66 yaş)
3268. Şabanov Rza Həqqi (1895-?) – mühəndis
3269. Şahbazi Tağı Abbas oğlu (1889-3.1.1938*) – Yazıçılar Cəmiyyətinin keçmiş sədri, Fiziologiya İnstitutunun assistenti (həbsi: 11.7.1937) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.459)
3270. Şahbazov Ağadədə Xeyrulla oğlu (27.7.1937*, 33 yaş)
3271. Şahbazov Bəhrəm Qulu oğlu (1.9.1937*, 24 yaş)
3272. Şahbazov Mehdi Haqverdi oğlu (14.1.1938*, 35 yaş)
3273. Şahbazov Müseyib Alim oğlu (3.1.1938) – Azərb. SSR xalq maarif komissarı
3274. Şahdələn (?) Rəhim oğlu (9.9.1937*, 68 yaş)
3275. Şahhüseyn Heydər İman oğlu (1.9.1937*, 60 yaş)
3276. Şahmalıyev Kamil Şahmalı oğlu (1.3.1938*, 60 yaş)
3277. Şahmirov Baba Şahmir oğlu (1.9.1937*, 60 yaş)
3278. Şahmirov İslam Hacıməhəmməd oğlu (9.9.1937*, 75 yaş)
3279. Şahmuradov Əhliman Murad oğlu (16.9.1937*, 70 yaş)
3280. Şahmuradov Şahməhəmməd Xaspolad oğlu (14.1.1938*, 25 yaş)
3281. Şahnəzərov Salman Muradxan oğlu (18.3.1938*, 55 yaş)
3282. Şahnəzərov Şahnəzər Ağarəhim oğlu (16.11.1937*, 68 yaş)
3283. Şahnəzərov Şamil Abbas oğlu (30.7.1937*, 19 yaş)
3284. Şahsuvarov Nurməhəmməd Adilxan oğlu – 9.2.1940-da 5 il sürgün olunub (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.462)
3285. Şahtaxtinski Ataulla Baxşəli oğlu (1904-10.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.464-465)
3286. Şahtaxtinski Nəcəf Əbülfət oğlu (16.11.1937*, 39 yaş)
3287. Şahverdiyev Əlibəndə Ağaverdi oğlu (20.11.1937*, 49 yaş)
3288. Şahverdiyev Hüseyn Ağa oğlu (16.9.1937*, 46 yaş)
3289. Şahverdiyev Hüseynəli Şahbaz oğlu (1902-20.1.1938*)
3290. Şahverdiyev İsa bəy Səfərəli bəy oğlu (18.3.1938*, 42 yaş)
3291. Şahverdiyev İsabala Xudabaxış oğlu (16.11.1937*, 60 yaş)
3292. Şahverdiyev Qafar İmamqulu oğlu (20.11.1937*, 45 yaş)
3293. Şahverdiyev (Molla) Lətif Süleyman oğlu (9.9.1937*, 67 yaş)
3294. Şamçızadə Əli Razi Yəhya oğlu (1886-8.1.1938*)
3295. Şamxalov (Çopur) Məhəmməd Əhməd oğlu (16.9.1937*, 68 yaş)
3296. Şamxalov Şamil Hüseyn oğlu (16.9.1937*, 63 yaş)
3297. Şamxorski Firidun bəy Mehdi bəy oğlu (25.8.1938*, 43 yaş)
3298. Şamilov (Hüseynbəyov Mehdi bəy Şamil bəy oğlu (18.3.1938*, 56 yaş))
3299. Şapiro Abram Davidoviç (12.10.1937*)
3300. Şaşıqzadə Ülvi Rəcəb Molla oğlu (1901-2.1.1938*) – artist (həbsi: 16.9.1937)
3301. Şeydabəyov Cəlil bəy Cəbrayıl bəy oğlu (16.11.1937*, 27 yaş)
3302. Şeydayev Ağasəf Müseyib oğlu (14.1.1938*, 29 yaş)
3303. Şeyxəli Adıgözəl oğlu (20.1.1938*, 66 yaş)
3304. Şeyxov (Məşədi) Tağı (Kərbəlayı) Əsgər oğlu (18.3.1938*, 37 yaş)
3305. Şeyxzadə Əhməd əfəndi Məhəmməd oğlu (1.9.1937*, 32 yaş)
3306. Şeyxzadə (Molla) Mustafa Məhəmməd oğlu (1.9.1937*, 31 yaş)
3307. Şəfiyev (Molla) Ağa Əsgər oğlu (16.11.1937*, 62 yaş)
3308. Şəfiyev Əli Şəfi oğlu (16.11.1937*, 38 yaş)
3309. Şəfiyev (Məşədi) Mahmud Şəfi oğlu (8.11.1937*, 66 yaş)
3310. Şəfiyev Teymur bəy Cabbar bəy oğlu (1.9.1937*, 73 yaş)
3311. Şəkərəliyev Cəbrayıl Şəkərəli (Baba) oğlu (26.8.1937*, 27 yaş)
3312. Şəkixanov Həmid ağa Əbdürrəhman ağa oğlu (1886-11.3.1938*)
3313. Şəkilinski Əsgər İsmayıl oğlu (29.10.1937*, 65 yaş)
3314. Şəmmədov İsgəndər Şəmməd oğlu (16.11.1937*, 50 yaş)
3315. Şəmmədov Yusif Qəhrəman oğlu (20.11.1937*, 60 yaş)
3316. Şəmsəddinov Şeyxməhəmməd İsrafil oğlu (27.9.1937*, 56 yaş)
3317. Şəmsəddinski Musa – Azərb. MİK katibi
3318. Şəmsiyev İbad Şəmsi oğlu (20.11.1937*, 70 yaş)
3319. Şərifov Abdulla Məhəmməd oğlu (1893-4.7.1938*) - EA Az. F Tarix, Ədəbiyyat və Dilçilik İnstitutunun elmi işçisi, APİ-nin dil ədəbiyyat kafedrasının müdiri; 22 dərsliyin müəllifi
3320. Şərifov Camal Cəfər oğlu (16.9.1937*, 44 yaş)
3321. Şərifov Eyyub ağa Şərif ağa oğlu (16.9.1937*, 59 yaş)
3322. Şərifov Ələsgər Zülfüqar oğlu (16.9.1937*, 45 yaş)
3323. Şərifov Əli İsmayıl oğlu (1902-4.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.362)
3324. Şərifov Xəlil Şərif oğlu (1.9.1937*, 61 yaş)
3325. Şərifov Nəcəf Heydər oğlu (4.1.1938*)
3326. Şərifzadə Abbas Mirzə Rəsul oğlu (1891-16.11.1938*) – artist (həbsi: 3.12.1937)
3327. Şıxcamalov Mahal Hacımet oğlu (27.9.1937*, 80 yaş)
3328. Şıxəliyev Həsən Muxtar oğlu (23.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.468)
3329. Şıxəliyev Qafur Abbasəli oğlu (16.11.1937*, 42 yaş)
3330. Şıxəliyev Şıxəli Dövlət oğlu (27.7.1937*, 31 yaş)
3331. Şıxəlizadə (Molla) Yusup Məhəmmədsaat oğlu (9.9.1937*, 40 yaş)
3332. Şıxıyev Namaz Allahverdi oğlu (14.1.1938*, 30 yaş)
3333. Şıxməhəmmədbəyov Şirin bəy Nəzir bəy oğlu (8.11.1937*, 65 yaş)
3334. Şıxseyidov Mirzə Seyid oğlu (1905-6.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.222-223)
3335. Şıxzadə Zeynal Baba oğlu (16.9.1937*, 51 yaş)
3336. Şikarov Ağa Abbasəli oğlu (27.9.1937*, 62 yaş)
3337. Şirəlibəyov Məhəmməd bəy Səlim bəy oğlu (18.3.1938*, 43 yaş)
3338. Şirəlibəyov (Məşədi) Mənsur bəy Səlim bəy oğlu (18.3.1938*, 55 yaş)
3339. Şirəlibəyov Səməd bəy Abış bəy oğlu (16.11.1937*, 56 yaş)
3340. Şirəli(bəy)ov Səməd (Hacı) Şirəli oğlu (18.3.1938*, 55 yaş)
3341. Şirəlibəyov Şirəli bəy Səlim bəy oğlu (18.3.1938*, 50 yaş)
3342. Şirəliyev Balabəy Bəylər oğlu (30.7.1937*, 22 yaş)
3343. Şirəliyev Mikayıl Alı oğlu (29.10.1937*, 27 yaş)
3344. Şirin Əli oğlu (6.3.1938*, 70 yaş)
3345. Şirinbəyov Sərdar bəy İmran bəy oğlu (18.3.1938*, 42 yaş)
3346. Şirinov Azəd bəy Cavad bəy oğlu (16.9.1937*, 61 yaş)
3347. Şirinov Bəylər Vəlikişi oğlu (29.10.1937*, 37 yaş)
3348. Şirinov Böyükkişi Balakişi oğlu (16.9.1937*, 30 yaş)
3349. Şirinov Cəlil Qulu oğlu (16.11.1937*, 70 yaş)
3350. Şirinov Əhli Nuru oğlu (1906-20.1.1938*)
3351. Şirinov Əhməd Rəcəb oğlu (1.9.1937*, 73 yaş)
3352. Şirinov İldırım (Məşədi) Kazım oğlu (29.10.1937*, 35 yaş)
3353. Şirinov İsmayıl İmamverdi oğlu (6.3.1938*, 45 yaş)
3354. Şirinov (Məşədi) Məlik Baloğlan oğlu (27.7.1937*, 23 yaş)
3355. Şirinov Sadıq Abdulsalam oğlu (9.9.1937*, 46 yaş)
3356. Şirinov Şamil Şirin oğlu (21.9.1937*, 72 yaş)
3357. Şirinov Şirin bəy Hacı ağa oğlu (18.3.1938*, 45 yaş)
3358. Şirinov (Məşədi) Şirin Usub oğlu (16.11.1937*, 47 yaş)
3359. Şirinov Tərlan bəy Kamran bəy oğlu (26.8.1937*, 54 yaş)
3360. Şirməhəmmədov Sadıq (30.7.1937*, 53 yaş)
3361. Şirvanski Sultan Həmidxan oğlu (9.9.1937*, 36 yaş)
3362. Şövkətov Əliheydər İsa oğlu (9.9.1937*, 80 yaş)
3363. Şükürbəyli Məhəmməd Əli oğlu (8.1.1938*)
3364. Şükürov Balay Gülməhəmməd oğlu (16.11.1937*, 26 yaş)
3365. Şükürov Rəhim Şükür oğlu (16.3.1938*, 30 yaş)
3366. Tağarov (?) (Məşədi) Müseyib Rza oğlu (18.3.1938*, 60 yaş)
3367. Tağı Nağı oğlu (20.1.1938*, 65 yaş)
3368. Tağıbəyov Məhəmməd ağa Tağı bəy oğlu (18.3.1938*, 61 yaş)
3369. Tağıyev Adil Qəmbər oğlu (9.3.1938*, 46 yaş)
3370. Tağıyev Ağaqulu Allahqulu oğlu (14.1.1938*, 55 yaş)
3371. Tağıyev Ağamir (Məşədi) (Seyid) Rəhim oğlu (18.3.1938*, 49 yaş)
3372. Tağıyev Əbülfəz İsa bəy oğlu (20.11.1937*, 27 yaş)
3373. Tağıyev Əlif Allahqulu oğlu (14.1.1938*, 50 yaş)
3374. Tağıyev Əsəd (Məşədi) (Seyid) Rəhim oğlu (18.3.1938*, 58 yaş)
3375. Tağıyev İbrahim Tağı oğlu (1894-13.10.1937*) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.475)
3376. Tağıyev İsmayıl Əhməd (Heydər?) oğlu (1897-9.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.473)
3377. Tağıyev (Məşədi) Kərim Tağı oğlu (16.11.1937*, 56 yaş)
3378. Tağıyev Məlikməhəmməd Məlik oğlu (16.11.1937*, 55 yaş)
3379. Tağıyev Mirxalıq Mirqasım oğlu (11.3.1938*, 47 yaş)
3380. Tağıyev Nağı Əli oğlu (16.9.1937*, 68 yaş)
3381. Tağıyev Rəhim bəy Mürsəl bəy oğlu (29.8.1937*, 54 yaş)
3382. Tağıyev Rəşid Ağası oğlu (16.9.1937*, 37 yaş)
3383. Tağıyev Rüstəm Ağalar oğlu (16.11.1937*, 30 yaş)
3384. Tağıyev Sadıq (Məşədi) Əlinağı oğlu (9.3.1938*, 40 yaş)
3385. Tağıyev (Molla) Salah Əbdüləzim oğlu (18.3.1938*, 62 yaş)
3386. Tağıyev Seyidağa (Seyid) Rəhim oğlu (26.8.1937*, 70 yaş)
3387. Tağıyev Tağı Nağı oğlu (16.9.1937*, 36 yaş)
3388. Tağıyev (Seyid) Usub (Məşədi) (Seyid) Rəhim oğlu (18.3.1938*, 59 yaş)
3389. Tağıyev (Ağa)Zeynal Sadıq oğlu (1893-28.12.1939)
3390. Tağızadə Abdulla Məhəmməd oğlu (1897-3.1.1938*) – EA AzF elmi işçisi, APİ-nin dilçilik kafedrasının müdiri
3391. Tağızadə (Məşədi) İlyas Abbas oğlu (16.9.1937*, 37 yaş)
3392. Tağızadə Qafar Əsəd oğlu (1902-9.1.1938*)
3393. Tağızadə Mirzə Hüseynqulu oğlu (20.11.1937*, 73 yaş)
3394. Tahirov Adıgözəl Qəni oğlu (2.3.1938*, 41 yaş)
3395. Tahirov Aman Əmirəli oğlu (30.7.1937*, 30 yaş)
3396. Tahirov Baba Tahir oğlu (16.9.1937*, 68 yaş)
3397. Tahirov (Molla) Əli (Molla) Əhmədəli oğlu (16.9.1937*, 60 yaş)
3398. Tahirov Əli Həmzə oğlu (16.9.1937*, 35 yaş)
3399. Tahirov Heydər Məhəmmədnağı oğlu (1892-19.10.1938*)
3400. Tahirov (Məhəmmədov) (Molla) Mahmud Məhəmmədəli oğlu (16.9.1937*, 65 yaş)
3401. Tahirov Mehdi Nəzir oğlu (14.1.1938*, 54 yaş)
3402. Tahirov Mirzə Tarverdi oğlu (18.3.1938*, 65 yaş)
3403. Tahirov Süleyman (Molla) Həmzə oğlu (18.3.1938*, 62 yaş)
3404. Tahirov Yusif Paşa oğlu (1893-8.1.1938*) – Gəncədəki Azərb.KTİ-nun keçmiş direktoru, Azərb. SSR Xalq Torpaq Komissarlığı plan şöbəsi rəisinin müavini (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.480)
3405. Talıblı Böyükağa Mirqasım oğlu (1897-13.10.1937*) – Azərb. SSR Xalq Torpaq Komissarlığının əməkdaşı, Yazıçılar İttifaqının, Azərbaycan MİK-nın, Bakı Sovetinin üzvü (həbsi: 9.1.1937) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.479)
3406. Talıbov Məhərrəm Cəlil oğlu (18.3.1938*, 27 yaş)
3407. Talıbov (Kərbəlayı) Vəliqulu Paşa oğlu (16.11.1937*, 60 yaş)
3408. Talıbzadə Murtuş Heydər oğlu (1902-9.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.481)
3409. Talışxanov Cavad Əbdül oğlu (14.1.1938*, 67 yaş)
3410. Talışxanov Sərxan bəy Əhməd bəy oğlu (20.11.1937*, 60 yaş)
3411. Talışinski Fətəli Mövsüm xan oğlu (20.11.1937*, 26 yaş)
3412. Tamrazov Əmrah Cuma oğlu (9.9.1937*, 25 yaş)
3413. Tanrıverdiyev Qafar Tağı oğlu (16.9.1937*, 40 yaş)
3414. Tapdıqov Həsən Sadıq oğlu (6.3.1938*, 59 yaş)
3415. Taralov (Xəlilov) Qurbanmaqoma Ramazan oğlu (29.10.1937*, 77 yaş)
3416. Tarıverdiyev Baloğlan Etibar oğlu (27.9.1937*, 65 yaş)
3417. Tarıverdiyev Hacı Zülfüqar oğlu (1900-9.10.1938*)
3418. Teymurov Məhəmmədşah Nurməhəmməd oğlu (29.10.1937*, 45 yaş)
3419. Teyyubzadə (Teyyubov) Camal Teyyub oğlu (27.7.1937*, 24 yaş)
3420. Təhməzov Əlibaba Şahmədət oğlu (16.9.1937*, 67 yaş)
3421. Təhməzov (Hacı) Musa (Hacı) Məhəmməd oğlu (27.9.1937*, 65 yaş)
3422. Təkinski Məhəmməd xan (18.3.1938*, 58 yaş)
3423. Təmbiyev Dövlət Təmbət oğlu (16.9.1937*, 54 yaş)
3424. Tərxan Sərxan oğlu (14.1.1938*, 46 yaş)
3425. Tixomirov Boris Nikolayeviç (1898-14.10.1937*) – Partiya Tarixi İnstitutunun direktoru, ADU-nun tarix fakültəsinin dekanı, professor
3426. Tomarov Qaraxan Hüseyn oğlu (16.11.1937*, 29 yaş)
3427. Torqəliyev (?) Həbib Bayram oğlu (18.3.1938*, 47 yaş)
3428. *Triniç Əhməd Bədi – Azərnəşrin direktoru (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.312)
3429. Turabxanov Əhməd Turabxan oğlu (9.3.1938*, 50 yaş)
3430. Umudəliyev Adil Ağalar oğlu (16.11.1937*, 60 yaş)
3431. Umudəliyev Hüseyn Nəzərəli oğlu (29.10.1937*, 52 yaş)
3432. Umudov Eyvazəli Bayram oğlu (20.1.1938*, 48 yaş)
3433. Umudov Müseyib Hacıəli oğlu (20.1.1938*, 55 yaş)
3434. Umuxanov Cəngi Camal yüzbaşı oğlu (9.9.1937*, 33 yaş)
3435. Usubov Abdal Usub oğlu (6.1.1938*)
3436. Usubov Ağalar (Kərbəlayı) Allahqulu oğlu (14.1.1938*, 77 yaş)
3437. Usubov Baxış Əli oğlu (16.11.1937*, 26 yaş)
3438. Usubov (Məşədi) Bayraməli Usub oğlu (1875-9.3.1938*)
3439. Usubov Əşrəf Əhməd oğlu (20.1.1938*, 32 yaş)
3440. Usubov Həbibulla Lətif oğlu (9.9.1937*, 42 yaş)
3441. Usubov Səttar Mövsüməli oğlu (16.11.1937*, 25 yaş)
3442. Usubov Usub Ocaqqulu oğlu (16.9.1937*, 60 yaş)
3443. Usubov Zəkəriyyə Yunis oğlu (9.9.1937*, 79 yaş)
3444. (Molla) Üzeyir Rza əfəndi oğlu (21.9.1937*, 50 yaş)
3445. Üzeyirov Babaxan Murad oğlu (20.1.1938*, 28 yaş)
3446. (Molla) Vahab (Molla) İmanqulu oğlu (16.11.1937*, 67 yaş)
3447. Vahabov (Şulumxanov) (Kərbəlayı) Əsəd Rəsul oğlu (16.11.1937*, 67 yaş)
3448. Vahabov Hüseyn İbad oğlu (16.11.1937*, 55 yaş)
3449. Vahabov Məhəmməd (Hacı) Rəsul oğlu (20.11.1937*, 36 yaş)
3450. Vahabov Səbzəli Niftalı oğlu (29.8.1937*, 60 yaş)
3451. Vahidov (Məşədi) İman Nəcəf oğlu (1902-20.1.1938*)
3452. (Molla) Vatsi (?) (Hacı) Ömər oğlu (21.10.1937*, 65 yaş)
3453. Verdiyev Ağakişi Kamil oğlu (20.8.1937*, 25 yaş)
3454. Verdiyev Əsəd Tağı oğlu (3.1.1938*)
3455. Verdiyev Hüseyn Abbas oğlu (16.11.1937*, 37 yaş)
3456. Verdiyev Nurməhəmməd Canməhəmməd oğlu (16.11.1937*, 36 yaş)
3457. Veyisov Əsgər Qara oğlu (26.8.1937*, 27 yaş)
3458. Vəkilov Həsən İsmayıl oğlu (26.8.1937*, 41 yaş)
3459. Vəkilov Qalib bəy İbrahim ağa oğlu (16.11.1937*, 49 yaş)
3460. Vəkilov Qasım Əyyub oğlu (18.3.1938*, 57 yaş)
3461. Vəli Musa oğlu (29.3.1938*, 48 yaş)
3462. Vəli Mustafa oğlu (20.1.1938*, 50 yaş)
3463. Vəlibəyov Allahverdi Baxşəli oğlu (29.11.1937*, 50 yaş)
3464. Vəlibəyov Bahadır Qasım oğlu (1894-17.2.1940) – respublika prokuroru (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.488)
3465. Vəlibəyov Camal bəy Həmid bəy oğlu (29.11.1937*, 54 yaş)
3466. Vəlibəyov Cümşüd bəy Əhməd bəy oğlu (16.9.1937*, 70 yaş)
3467. Vəlibəyov İbrahim Mürsəl oğlu (16.11.1937*, 45 yaş)
3468. Vəlibəyov Rəşid Zeynalabdin oğlu (16.9.1937*, 32 yaş)
3469. Vəlibəyov (Hacı) Vəli bəy Hacı bəy oğlu (29.3.1938*, 70 yaş)
3470. Vəliyev Ağahüseyn Qara oğlu (18.3.1938*, 40 yaş)
3471. Vəliyev Bala bəy Şirin bəy oğlu (6.3.1938*, 38 yaş)
3472. Vəliyev (Hacı) Baloğlan Vəlibəy oğlu (16.9.1937*, 80 yaş)
3473. Vəliyev Ələsgər Nəcəf oğlu (16.11.1937*, 55 yaş)
3474. Vəliyev (Molla) Əli (Molla) Qurbanəli oğlu (1.9.1937*, 55 yaş)
3475. Vəliyev/Məhəmmədrzayev (Molla) Əli Vəlibəy oğlu (18.3.1938*, 59 yaş)
3476. Vəliyev Əliməhəmməd Səfiyar oğlu (18.3.1938*, 50 yaş)
3477. Vəliyev Əlövsət Cavad oğlu (27.9.1937*, 62 yaş)
3478. Vəliyev Həbib Qeybulla oğlu (20.1.1938*, 54 yaş)
3479. Vəliyev Həsən İbrahim oğlu (16.11.1937*, 35 yaş)
3480. Vəliyev Xanlar (Hacı) Əliisgəndər oğlu (27.11.1937*, 49 yaş)
3481. Vəliyev Kamran Polad oğlu (29.3.1938*, 54 yaş)
3482. Vəliyev Kərəm Muxtar oğlu (16.11.1937*, 35 yaş)
3483. Vəliyev Qəmbər Məhəmməd oğlu (28.9.1937*, 27 yaş)
3484. Vəliyev Quba İsa oğlu (16.11.1937*, 39 yaş)
3485. Vəliyev Məhəmməd Babakişi oğlu (29.3.1938*, 45 yaş)
3486. Vəliyev (Məşədi) Məhəmməd Əli oğlu (16.11.1937*, 57 yaş)
3487. Vəliyev Məhəmməd İbrahim oğlu (16.11.1937*, 50 yaş)
3488. Vəliyev Molla İsgəndər oğlu (16.11.1937*, 37 yaş)
3489. Vəliyev (Məşədi) Muxtar Heydər oğlu (16.11.1937*, 55 yaş)
3490. Vəliyev Rəcəb Qurban oğlu (16.3.1938*, 63 yaş)
3491. Vəliyev Səməd Vəli oğlu (20.1.1938*, 62 yaş)
3492. Vəliyev (Hacı) Səməd Vəli oğlu (29.3.1938*, 65 yaş)
3493. Vəliyev Sərkər Aydın oğlu (6.3.1938*, 75 yaş)
3494. Vəliyev Şahbala Polad oğlu (27.7.1937*, 37 yaş)
3495. Vəliyev Vəli Cabbar oğlu (26.8.1937*, 37 yaş)
3496. Vəliyev Vəli Əli oğlu (16.9.1937*, 42 yaş)
3497. Vəliyev Vəli Hüseyn oğlu (16.11.1937*, 26 yaş)
3498. Vəliyev Vəli Hüseyn oğlu (18.3.1938*, 56 yaş)
3499. Vəliyev Vəli Məhəmmədbağır oğlu (16.9.1937*, 71 yaş)
3500. Vəliyev (Məşədi) Vəli Şıxməhəmməd oğlu (9.9.1937*, 72 yaş)
3501. Vəliyev Vəliməhəmməd Nurməhəmməd oğlu (1.9.1937*, 31 yaş)
3502. Vəliyev Yusif Mustafa oğlu (27.9.1937*, 70 yaş)
3503. Vəliyev (Molla) Yusif (Molla) Süleyman oğlu (8.11.1937*, 55 yaş)
3504. Vəzirov Bəhlul Bəyalı oğlu (29.10.1937*, 59 yaş)
3505. Vəzirov Cəmil İsmayıl oğlu (1888-?)
3506. Vəzirov Əsgər bəy Məhəmmədhəsən oğlu (16.3.1938*, 38 yaş)
3507. Vəzirov Heydər Sadıq oğlu (1893-14.10.1937*) – Azərb. SSR-in xalq torpaq komissarı (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.491)
3508. Vəzirov Qambay Məhəmməd oğlu (1899-14.10.1937*) – diviziya komandiri, Azərb.SSR və SSRİ MİK üzvü (27.7.1937) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.492-493)
3509. Vəzirov Sədrəddin Məhəmməd oğlu (4.1.1938*)
3510. Vəzirov Şamxal bəy İsfəndiyar bəy oğlu (29.10.1937*, 52 yaş)
3511. Vəzirov Yusif (Məşədi) Mirbaba oğlu (Çəmənzəminli Yusif Vəzir) (12.9.1887, Şuşa-3.1.1943, həbsdə (Özbəkistan SSR Urgənc Dövlət Pedaqoji İnstitutunun müəllimi) (həbsi: 27.1.1940)
3512. Yağnalıyev Məcid Nuru oğlu (29.10.1937*, 35 yaş)
3513. Yaxşıbəyov Rəsul Ağarazi oğlu (18.3.1938*, 60 yaş)
3514. Yaqub Zəki Mustafa oğlu (13.10.1937*)
3515. Yaqubov Cəmi Məhəmməd oğlu (29.11.1937*, 36 yaş)
3516. Yaqubov Bahadır bəy Həsən bəy oğlu (16.9.1937*, 70 yaş)
3517. Yaqubov Həmid Qulu oğlu (8.1.1938*)
3518. *Yaqubov Həmid (Qulu oğlu???)– Azərb. SSR-in prokuroru
3519. Yaqubov Hüseyn Məhəmməd oğlu (4.1.1938*)
3520. Yaqubov Xəlil Yaqub oğlu (27.7.1937*, 49 yaş)
3521. Yaqubov Hacı Məhəmməd Hüseyn oğlu (20.1.1938*, 60 yaş)
3522. Yaqubov İsmayıl Bayram oğlu (20.1.1938*, 51 yaş)
3523. Yaqubov Salah Xanəli oğlu (18.3.1938*, 58 yaş)
3524. Yaqulin Usman İskaxonoviç (12.10.1937*)
3525. Yampolski İosif Zaxaroviç (16.11.1937*, 59 yaş)
3526. Yaradanquluyev Hüseynqulu Xəlfəqulu oğlu (16.9.1937*, 70 yaş)
3527. Yarıyev Qılıncxan Cəfər oğlu (20.1.1938*, 42 yaş)
3528. Yarməhəmmədov Hacıbala Hacıəhməd oğlu (16.9.1937*, 40 yaş)
3529. Yasinov Niftalı Mustafa oğlu (1.9.1937*, 60 yaş)
3530. Yeqanbəyov Baba bəy Xudaverdi oğlu (16.11.1937*, 65 yaş)
3531. Yəhya Əli oğlu (27.7.1937*, 23 yaş)
3532. Yəhyayev Kərəm Cəfər oğlu (1888-16.9.1937*)
3533. Yolçuyev Huseyn Həsən oğlu (16.11.1937*, 29 yaş)
3534. Yolçuyev Mahmud (Molla) Əli oğlu (29.11.1937*, 53 yaş)
3535. Yolçuyev Məhəmməd Əlişan oğlu (20.1.1938*, 60 yaş)
3536. Yunusov Məhəmməd çələbi Mahmud çələbi oğlu (27.7.1937*, 30 yaş)
3537. (Kərbəlayı) Yusif Qənbər oğlu (14.1.1938*, 69 yaş
3538. Yusifbəyov Abbas bəy Rzaqulu oğlu (18.3.1938*, 48 yaş)
3539. Yusifbəyov Mühib bəy Əsəd bəy oğlu (16.9.1937*, 62 yaş)
3540. Yusifov Abbas Əlizadə (1900-12.10.1937*) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.495)
3541. Yusifov Abbas (Kərbəlayı) Məhəmməd oğlu (29.11.1937*, 52 yaş)
3542. Yusifbəyov Abbas bəy Rzaqulu oğlu (18.3.1938*, 48 yaş)
3543. Yusifov (Molla) Bəkir Həsənəli oğlu (27.7.1937*, 70 yaş)
3544. Yusifov Bəşir çələbi (Hacı) İbrahimxəlil oğlu (8.11.1937*, 56 yaş)
3545. Yusifov (Kərbəlayı) İbrahim (Kərbəlayı) Muxtar oğlu (1.9.1937*, 52 yaş)
3546. Yusifov (Dərzi) İsmayıl Abdulla oğlu (27.7.1937*, 42 yaş)
3547. Yusifov Məhəmməd Hacı oğlu (30.7.1937*, 23 yaş)
3548. Yusifov (Kərbəlayı) Məhəmməd (Kərbəlayı) Muxtar oğlu (1.9.1937*, 52 yaş)
3549. Yusifov Məhəmməd Vahab oğlu (16.3.1938*, 60 yaş)
3550. Yusifov Miryusif Mirhüseyn əfəndi oğlu (27.9.1937*, 47 yaş)
3551. Yusifov Nüsrətəli Məhəmmədyusif oğlu (20.1.1938*, 60 yaş)
3552. Yusubov (Kərbəlayı) Qaytaran Yusub oğlu (29.10.1937*, 67 yaş)
3553. Yusubov Seyidəli Tahirxan oğlu (9.3.1938*, 36 yaş)
3554. Yüzbəyov Yüzbəy Qədim oğlu (16.9.1937*, 61 yaş)
3555. Zahidov Zahid Məhəmməd oğlu (26.8.1937*, 29 yaş)
3556. Zahirov (Hacı) Əli (Hacı) Zahir oğlu (14.1.1938*, 76 yaş)
3557. Zahirov Sahib Əlizadə (6.1.1938*)
3558. Zakir Bəşir oğlu (27.7.1937*, 36 yaş)
3559. Zalov Sədrəddin Mail oğlu (14.1.1938*, 30 yaş)
3560. Zamanbəyov Əli bəy Nəcəfqulu bəy oğlu (9.3.1938*, 50 yaş)
3561. Zamanov Eynulla Zaman oğlu (29.3.1938*, 41 yaş)
3562. Zamanov (Hüseynov) (Molla Mirzə Əkbər Qədim oğlu (29.11.1937*, 65 yaş)
3563. Zamanov Əlimirzə Məhəmməd (Feyzulla) oğlu (27.11.1937*, 32 yaş)
3564. Zamanov (Kərbəlayı) Kərəm Ağalar oğlu (16.11.1937*, 40 yaş)
3565. Zamanov Səməd bəy Zaman bəy oğlu (16.9.1937*, 64 yaş)
3566. (Molla) Zeynal Abdinəli oğlu (20.1.1938*, 66 yaş)
3567. Zeynalabdinov Müseyib Seyid oğlu (29.11.1937*, 50 yaş)
3568. Zeynallı Hənəfi/Hənifə Baba oğlu (1896-13.10.1937*) – Ədəbiyyat və Dilçilik İnstitutunun elmi katibi (həbsi: 27.1.1937) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.499)
3569. Zeynalov (Molla Mirzə Abbas Cəfər oğlu (16.3.1938*, 60 yaş)
3570. Zeynalov Abbasəli Balakişi oğlu (27.7.1937*, 32 yaş)
3571. Zeynalov Abdulla (Əbdül) Məhəmməd(əli) oğlu (9.9.1937*, 30 yaş)
3572. Zeynalov Ağasadıq Zeynal oğlu (8.11.1937*, 50 yaş)
3573. Zeynalov Baba Əbdülhəsən oğlu (29.3.1938*, 32 yaş)
3574. Zeynalov Babaş Səməd oğlu (29.3.1938*, 35 yaş)
3575. Zeynalov (Seyid) Bağı Mirzeynal oğlu (27.7.1937*, 58 yaş)
3576. Zeynalov Balasadıq Umruz oğlu (16.11.1937*, 50 yaş)
3577. Zeynalov (Kərbəlayı) Cəfər (Hacı) Məhəmmədəli oğlu (6.3.1938*, 70 yaş)
3578. Zeynalov Eynulla Məhəmmədxan oğlu (6.3.1938*, 55 yaş)
3579. Zeynalov Əbdüləli Zeynalabdin oğlu (16.9.1937*, 59 yaş)
3580. Zeynalov Əli Muxtar oğlu (6.3.1938*, 45 yaş)
3581. Zeynalov Əziz Əli Əmir oğlu (1904-20.1.1938*)
3582. Zeynalov Feyruz Qulu oğlu (30.7.1937*, 36 yaş)
3583. Zeynalov (Həmzəyev) Hacımirzə Zeynal oğlu (21.9.1937*, 29 yaş)
3584. Zeynalov (Molla) Hüseyn (Molla) Əhməd oğlu (14.1.1938*, 72 yaş)
3585. Zeynalov Xanlar Abbas oğlu (16.3.1938*, 47 yaş)
3586. Zeynalov İbrahim Kərim oğlu (11.10.1937*)
3587. Zeynalov İdris Qurban oğlu (1916-16.9.1937*, 21 yaş)
3588. Zeynalov (Molla) İsgəndər (Hacı) Qurbanəli oğlu (16.9.1937*, 62 yaş)
3589. Zeynalov Qafar (Hacı) Zeynal oğlu (20.11.1937*, 55 yaş)
3590. Zeynalov Məhərrəm Hüseynbala oğlu (8.11.1937*, 50 yaş)
3591. Zeynalov (Kərbəlayı) Murtuz Zeynal oğlu (18.3.1938*, 57 yaş)
3592. Zeynalov Nurulla Zeynalabdin oğlu (6.3.1938*, 61 yaş)
3593. Zeynalov (Molla) Ruhulla (Axund) Abdulla oğlu (14.1.1938*, 60 yaş)
3594. Zeynalov Səfər Allahverdi oğlu (27.9.1937*, 54 yaş)
3595. Zeynalov Şamur bəy Fərəculla bəy oğlu (27.7.1937*, 66 yaş)
3596. Zeynalov Şirməhəmməd Gülməhəmməd oğlu (20.1.1938*, 48 yaş)
3597. Zeynalov Teymur Cəfər oğlu (14.1.1938*, 40 yaş)
3598. Zeynalov (Hüseynov) Yəhya (Kərbəlayı) Abdulla oğlu (29.10.1937*, 60 yaş)
3599. Zeynalov Yusif Cəfərqulu oğlu (16.3.1938*, 30 yaş)
3600. Zeynalov Zeynal İbrahim oğlu (1874-9.3.1938*)
3601. Zeynalov Zeynal Rəhim oğlu (16.3.1938*, 34 yaş)
3602. Zeynalov Zeynal Tanrıqulu oğlu (8.11.1937*, 78 yaş)
3603. Zəki Kərim oğlu (28.9.1937*, 45 yaş)
Leyl-i Lal Tarih: 09.02.2010 22:34
2661. Murtuzayev (Molla) Seyfəddin Aydəmir oğlu (27.9.1937*, 75 yaş)
2662. Murtuzov Lətif Murtuz oğlu (14.1.1938*, 51 yaş)
2663. Musa Atababa oğlu (20.8.1937*, 31 yaş)
2664. Musa Babakişi oğlu (26.8.1937*, 42 yaş)
2665. (Məşədi) Musa (Məşədi) Əli oğlu (20.1.1938*, 55 yaş)
2666. *Musabəyov İbrahim bəy Mehdi bəy oğlu (1880–14.9.1942)
2667. Musabəyov Qəzənfər Mahmud oğlu (1888-1938*) (özündən sonra arvadı Arifəyə 8 il iş kəsilib; 66 yaşlı anası Ziba 5 illiyə Qazaxıstana sürgün edilib; qardaşı Müzəffər güllələnib, onun arvadı Zəhraya 8 il iş verilib; bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.356-357, 359)
2668. Musabəyov Müzəffər Mahmud oğlu (4.1.1938*)
2669. Musabəyov Zülfüqar Paşa oğlu (11.3.1938*, 51 yaş)
2670. Musaxanlı Atababa Daşdəmir oğlu (8.2.1938*, 32 yaş) (son həbsi: 17.12.1937)
2671. Musayev Əsgər İmaməli oğlu (27.11.1937*, 87 yaş)
2672. Musayev Fərzəli İbad oğlu (27.9.1937*, 65 yaş)
2673. Musayev Həmid Qafar oğlu (9.9.1937*, 31 yaş)
2674. Musayev Xannan Əli oğlu (27.7.1937*, 43 yaş)
2675. Musayev İmamqulu Əlisgəndər oğlu (26.8.1937*, 60 yaş)
2676. Musayev (Molla) Kərim (Hacı) Cəbrayıl oğlu (16.11.1937*, 70 yaş)
2677. Musayev Qasım Musa oğlu (8.11.1937*, 36 yaş)
2678. Musayev Qüdrət (Məşədi) Nağı oğlu (1919-16.9.1937*, 18 yaş)
2679. Musayev Məhəmməd Osman oğlu (1896-8.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.358)
2680. Musayev Mustafa Muxtar oğlu (6.3.1938*, 48 yaş)
2681. Musayev Peziməhəmməd Abdulla oğlu (9.9.1937*, 55 yaş)
2682. Musayev Sədi Məhəmməd oğlu (14.1.1938*, 30 yaş)
2683. Musayev (Molla) Şirin (Molla) İbiş oğlu (16.9.1937*, 67 yaş)
2684. Musayev Yusif İsa oğlu (29.10.1937*, 67 yaş)
2685. Musazadə Baxış əfəndi Salman oğlu (8.11.1937*, 55 yaş)
2686. Mustafa Əliqara Abdin oğlu (26.8.1937*, 28 yaş)
2687. (Molla) Mustafa Ərzuman oğlu (1.9.1937*, 71 yaş)
2688. Mustafayev Acar Mustafa oğlu (16.11.1937*, 47 yaş)
2689. Mustafayev Bayram Mehdiqulu oğlu (16.11.1937*, 30 yaş)
2690. Mustafayev Boran Əsəd oğlu (8.11.1937*, 35 yaş)
2691. Mustafayev Curu Atakişi oğlu (16.11.1937*, 30 yaş)
2692. Mustafayev Əhəd Süleyman oğlu (1909-9.3.1938*)
2693. Mustafayev Əhməd Salam oğlu (29.10.1937*, 45 yaş)
2694. Mustafayev Əlisəttar Mirzə oğlu (30.7.1937*, 22 yaş)
2695. Mustafayev Həsən Mustafa oğlu (6.3.1938*, 66 yaş)
2696. Mustafayev Hüseyn Allahverdi oğlu (29.10.1937*, 38 yaş)
2697. Mustafayev (Məşədi) Hüseyn (Məşədi) Məhəmmədrza oğlu (6.3.1938*, 58 yaş)
2698. Mustafayev Qurban (Hacı) Qara oğlu (16.3.1938*, 58 yaş)
2699. Mustafayev Qurbanəli Yaqub oğlu (11.1937*) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.358)
2700. Mustafayev Məhşəli (?) İsa oğlu (1.9.1937*, 59 yaş)
2701. Mustafayev (Molla) Muxtar Mustafa oğlu (1.9.1937*, 59 yaş)
2702. Mustafayev Musa Həbibulla oğlu (8.11.1937*, 25 yaş)
2703. Mustafabəyov Mustafa bəy Dərya bəy oğlu (16.9.1937*, 67 yaş)
2704. Mustafayev Nizam Zeybala oğlu (27.7.1937*, 29 yaş)
2705. Mustafayev Rəfi Həmid oğlu (29.10.1937*, 22 yaş)
2706. Mustafayev Səməd Hüseynəli oğlu (16.11.1937*, 25 yaş)
2707. Mustafayev Yunus İbrahim oğlu (16.9.1937*, 47 yaş)
2708. Mustafayev Yunus Məhərrəm oğlu (16.9.1937*, 25 yaş)
2709. Mustafayev Yusif Mustafa oğlu (16.9.1937*, 40 yaş)
2710. Mustafayev Yusif Süleyman oğlu (16.11.1937*, 23 yaş)
2711. Müfidzadə Mirmehdi ağa Mirmüfid oğlu (18.3.1938*, 64 yaş)
2712. Mürsəliyev (Molla) Tacəddin Məhərrəm oğlu (16.9.1937*, 80 yaş)
2713. Mürsəlqulu Məhərrəm oğlu (16.9.1937*, 70 yaş)
2714. Mürsəlov/Məhəmmədov Cabbar (Məşədi) Şıx oğlu (6.3.1938*, 37 yaş)
2715. Mürsəlov Cümə Qulu oğlu (16.9.1937*, 64 yaş)
2716. Mürsəlov Mirzə (Aşıq) Hüseyn oğlu (3.8.1937*, 25 yaş)
2717. Mürsəlov Mürsəl Məhəmməd oğlu (29.8.1937*, 24 yaş)
2718. Mürsəlov Nəsrəddin (Sədrəddin?) Ağakişi oğlu (4.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.358)
2719. (Kərbəlayı Molla) Müseyib (Kərbəlayı) Əbdülhüseyn oğlu (8.11.1937*, 59 yaş)
2720. Müslümov Ağalar Ağababa oğlu (29.10.1937*, 47 yaş)
2721. Müşkiyev Tahir Hüseynqulu oğlu (9.3.1938*, 38 yaş)
2722. (Molla) Mütəllim Qafar oğlu (8.11.1937*, 60 yaş)
2723. Mütəllimov Əbdül Kərim oğlu (3.8.1937*, 32 yaş)
2724. Nadir Allahhüseyn (?) oğlu (26.8.1937*, 37 yaş)
2725. Nadirli Hacıağa bəy Xanbaba oğlu (16.9.1937*, 65 yaş)
2726. Nadirov Yusifəli Nadirxan oğlu (16.9.1937*, 45 yaş)
2727. Nağdəliyev Abuzər (Hacı) Ataməli oğlu (29.10.1937*, 60 yaş)
2728. Nağdəliyev Zeynal (Hacı) Qəmbər oğlu (16.9.1937*, 75 yaş)
2729. Nağıyev Cahangir Rüstəm oğlu (13.10.1937*)
2730. Nağıyev Canəli Mövsüm oğlu (1883-9.3.1938*)
2731. Nağıyev Əbdülqəni Cəfər oğlu (20.1.1938*, 54 yaş)
2732. Nağıyev Əli (Kərbəlayı) Abuzər oğlu (14.1.1938*, 45 yaş)
2733. Nağıyev Əli Həsən oğlu (6.1.1938*)
2734. Nağıyev Hacıverdi Baxşəli oğlu (29.11.1937*, 35 yaş)
2735. Nağıyev (Kərbəlayı) Həbib (Hacı) Ramazan oğlu (11.3.1938*, 53 yaş)
2736. Nağıyev Həsənqulu (Molla) Zülfüqar oğlu (9.3.1938*, 26 yaş)
2737. Nağıyev Hüseyn (Hacı) Əli oğlu (6.1.1937*) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.368)
2738. Nağıyev Xalıq (Kərbəlayı) Abbas oğlu (20.1.1938*, 65 yaş)
2739. Nağıyev Qasım Həsən oğlu (16.9.1937*, 66 yaş)
2740. Nağıyev Mikayıl (Əl)əsgər/Tahir oğlu – Əhmədov Hümbət Ələkbər oğlu’na bax
2741. Nağıyev Rüstəm (Kərbəlayı) Abuzər oğlu (14.1.1938*, 33 yaş)
2742. Nağıyev (Hacı) Şahəli (Hacı) Mehdi oğlu (18.3.1938*, 60 yaş)
2743. Nağıyev Usub Əbdüləzim oğlu (1875-11.3.1938*) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.368)
2744. Nağıyev Zülfüqar Bəxtiyar oğlu (18.3.1938*, 58 yaş)
2745. Naibov Bəhram İsmayıl oğlu (6.3.1938*, 35 yaş)
2746. *Naibov Məhəmməd Əhməd oğlu (12.10.1937*) – ASSR torpaq komissarının müavini
2747. Namazəliyev Azad Abdulla oğlu (14.1.1938*, 57 yaş)
2748. Namazəliyev Balaca Məhəmmədəli oğlu (16.11.1937*, 43 yaş)
2749. Namazəliyev Kazım İbrahimxəlil oğlu (16.9.1937*, 45 yaş)
2750. Namazov Əbdülqədir Allahverdi oğlu (18.3.1938*, 57 yaş)
2751. Namazov (Məcidov) Əhəd Məcid (Məhəmmədədi) oğlu (16.11.1937*, 36 yaş)
2752. Namazov Əliqulu Rüstəm oğlu (16.11.1937*, 32 yaş)
2753. Namazov (Bədəlov) İbad (Kərbəlayı) Musa oğlu (20.11.1937*, 60 yaş)
2754. Namazov Lətif Allahverdi oğlu (1883-9.3.1938*)
2755. Nazimov Əli Ayzal (?) oğlu (14.1.1938*, 49 yaş)
2756. Nemətov Hüseynbala Nemət oğlu (16.9.1937*, 71 yaş)
2757. Nəbibəyov Səfi bəy Əliməhəmməd bəy oğlu (18.3.1938*, 59 yaş)
2758. Nəbiyev Əli Səfərəli oğlu (16.9.1937*, 65 yaş)
2759. Nəbiyev Əliməhəmməd Hacıağa oğlu (8.11.1937*, 70 yaş)
2760. Nəbiyev Hacıməhəmməd əfəndi Həşim oğlu (1.9.1937*, 69 yaş)
2761. Nəbiyev Hüseyn Hacıəli oğlu (6.1.1938*)
2762. Nəbiyev İmamqulu (Kərbəlayı) Nəbi oğlu (16.9.1937*, 64 yaş)
2763. Nəbiyev Kamal Baba oğlu (29.10.1937*, 40 yaş)
2764. Nəbiyev Kəbi Əsgər oğlu (8.11.1937*, 30 yaş)
2765. Nəbiyev Məhəmməd Maqsud oğlu (9.9.1937*, 55 yaş)
2766. Nəbiyev (Hacı) Nəbi Nurulla oğlu (16.3.1938*, 55 yaş)
2767. Nəbiyev Şəfayət Heydər oğlu (29.10.1937*, 30 yaş)
2768. Nəbiyev (Molla) Zəkəriyyə (Hacı) İsmayıl oğlu (29.10.1937*, 46 yaş)
2769. Nəbiyev Zərbalı Əziz oğlu (26.8.1937*, 24 yaş)
2770. (Məşədi) Nəcəf İman oğlu (1.9.1937*, 65 yaş)
2771. Nəcəfbəyov Mehdi bəy Məhəmmədəli bəy oğlu (29.11.1937*, 51 yaş)
2772. Nəcəfxan İsa oğlu (27.7.1937*, 22 yaş)
2773. Nəcəfqulu Əsgər oğlu (9.9.1937*, 28 yaş)
2774. Nəcəfov (Məşədi) Baba (Hacı) Əli oğlu (16.9.1937*, 64 yaş)
2775. Nəcəfov Əli Xan Məhəmməd oğlu (20.1.1938*, 70 yaş)
2776. Nəcəfov (Məşədi) Əlövsət (Kərbəlayı) Nəcəf oğlu (27.9.1937*, 65 yaş)
2777. Nəcəfov Ərəstun (Kərbəlayı) Nəcəf oğlu (27.7.1937*, 46 yaş)
2778. Nəcəfov (Molla) Fəttah İlyas oğlu (1.9.1937*, 73 yaş)
2779. Nəcəfov Gülməhəmməd Abbasəli oğlu (16.11.1937*, 40 yaş)
2780. Nəcəfov İbiş Şirməhəmməd oğlu (20.1.1938*, 35 yaş)
2781. Nəcəfov (Məşədi) İsa İmamqulu oğlu (14.1.1938*, 51 yaş)
2782. Nəcəfov Nəcəf Bayram oğlu (16.11.1937*, 62 yaş)
2783. Nəcəfov Nəcəfqulu Məhəmmədhüseyn oğlu (29.10.1937*, 56 yaş)
2784. Nəcəfov (Məşədi) Nəsir (Hacı) Qulu oğlu (1.9.1937*, 67 yaş)
2785. Nəcəfov Rzaqulu Ələkbər oğlu (1885-29.10.1937*, 52 yaş) (həbsi: 27.9.1937)
2786. Nəcəfov Zahid Əsvər oğlu (29.8.1937*, 50 yaş)
2787. Nəcəfov Zaman Ələsgər oğlu (29.10.1937*, 80 yaş)
2788. Nəcəfov Zəbibulla İzzətulla oğlu (6.3.1938*, 33 yaş)
2789. Nəcəfzadə (Molla) Əbdüləli Nəcəf oğlu (14.1.1938*, 79 yaş)
2790. Nəcməddin Həmzə (Fərz)əli oğlu (21.9.1937*, 32 yaş)
2791. Nəcməddinov Əli Paşa oğlu (30.7.1937*, 34 yaş)
2792. Nərimanbəyli Nəriman Həşim oğlu (14.1.1938*, 48 yaş)
2793. Nərimanov Əbdül (Abdulla?) Rəhim oğlu (9.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.341-342)
2794. Nərimanov Müzəffər Əkbər oğlu (1897-4.9.1937*) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.375)
2795. Nərimanov Tahir Nəriman oğlu (27.7.1937*, 47 yaş)
2796. Nəsibov Güllər Nəsib oğlu (16.11.1937*, 52 yaş)
2797. Nəsibov Məhəd Əmirastan oğlu (29.10.1937*, 30 yaş)
2798. Nəsibov (Məşədi) Məhəmmədhəsən Ələkbər oğlu (16.9.1937*, 75 yaş)
2799. Nəsibov Nəsib Abdulla oğlu (18.3.1938*, 53 yaş)
2800. Nəsirov Əlabbas Babaş oğlu (20.1.1938*, 54 yaş)
2801. Nəsirov Əliniyaz (Hacı) Məhəmmədgül oğlu (20.11.1937*, 47 yaş)
2802. Nəsirov İbrahim (Hacı) Qəmbər oğlu (16.9.1937*, 57 yaş)
2803. Nəsirov İsa Xudaverdi oğlu (18.3.1938*, 50 yaş)
2804. Nəsirov Kərim (Hacı) Xudu oğlu (16.3.1938*, 45 yaş)
2805. Nəsirov Məhər Rüstəm oğlu (16.9.1937*, 35 yaş)
2806. Nəsirov Mirzə Şirin oğlu (16.9.1937*, 65 yaş)
2807. Nəsirov Paşa Cabbar oğlu (20.1.1938*, 50 yaş)
2808. Nəsirov Salman Həsənəli oğlu (18.3.1938*, 61 yaş)
2809. Nəsirov (Məşədi) Səttar Hacı oğlu (18.3.1938*, 53 yaş)
2810. Nəsrəddin (Məşədi) İmamqulu oğlu (26.8.1937*, 47 yaş)
2811. Nəsrullayev Feyzulla Əsəd oğlu (16.11.1937*, 45 yaş)
2812. Nəsrullayev Mirzəağa Zeynalabdin oğlu (27.9.1937*, 23 yaş)
2813. Nəzərəliyev Əli İbrahim oğlu (1888-16.9.1937*)
2814. Nəzərli Hacı[baba] [Əli]əsgər oğlu (1895-9.1.1938*) (həbsi: 16.7.1937) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.379)
2815. Nəzərov Ağasəf İbadulla oğlu (27.9.1937*, 57 yaş)
2816. Nəzərov Əbdülhüseyn Abbasəli oğlu (14.1.1938*, 59 yaş)
2817. Nəzərov (Molla) Hafiz İbrahim oğlu (1.9.1937*, 50 yaş)
2818. Nəzərov Həsən Əsgər oğlu (18.3.1938*, 52 yaş)
2819. Nəzərov Ömər Əziz oğlu (27.11.1937*, 72 yaş)
2820. Nəzirməhəmmədov (Əfəndiyev) (Molla) Zəki əfəndi (Molla) Rəhim oğlu (1.9.1937*, 83 yaş)
2821. Niftəliyev Astan Pənah oğlu (8.11.1937*, 60 yaş)
2822. Niftəliyev Məhəmməd (Kərbəlayı) Mehbalı oğlu (16.11.1937*, 45 yaş)
2823. Niftəliyev Rəhim Əmir oğlu (14.1.1938*, 38 yaş)
2824. Niyarov (Molla) Kərim Seyfulla oğlu (9.9.1937*, 67 yaş)
2825. Niyazov Əli Zeynalabdin oğlu (20.1.1938*, 47 yaş)
2826. Niyazov Qara Qulu oğlu (16.11.1937*, 60 yaş)
2827. Niyazquluyev Hümbətəli Həsənqulu oğlu (29.10.1937*, 48 yaş)
2828. Niyazov Qara Qulu oğlu (16.9.1937*, 60 yaş)
2829. Nizaməddinov Aynəddin (11.10.1937*)
2830. Novruz Tağı oğlu (27.9.1937*, 32 yaş)
2831. Novruzbəyov Fərhad bəy Nəsir bəy oğlu (16.11.1937*, 57 yaş)
2832. Novruzbəyov Fərrux bəy Cəfərqulu bəy oğlu (16.11.1937*, 67 yaş)
2833. Novruzəliyev (Kəlbə Yarəli Məhəmmədbağır oğlu (16.9.1937*, 60 yaş)
2834. Novruzi İsmayıl Xairdinoviç (13.10.1937*)
2835. Novruzov Əli Əjdər oğlu (20.11.1937*, 46 yaş)
2836. Novruzov (Kərbəlayı) Əsgər İsmayıl oğlu (16.11.1937*, 63 yaş)
2837. Novruzov Əsgər Musa oğlu (14.10.1937*)
2838. Novruzov Heydər Əli oğlu (6.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.383-384)
2839. Novruzov Həsənxan Qurbanəli oğlu (18.3.1938*, 36 yaş)
2840. Novruzov (Məşədi) İbad (Hacı) Səməd oğlu (29.10.1937*, 73 yaş)
2841. Novruzov (Molla) Məhəmmədəli Novruz oğlu (20.11.1937*, 58 yaş)
2842. Novruzov Mərdan İsgəndər oğlu (18.3.1938*, 63 yaş)
2843. Novruzov Müseyib Mail oğlu (26.7.1937*) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.385)
2844. Novruzov Novruz (Kərbəlayı) Həsən oğlu (1895-9.3.1938*)
2845. Novruzov (Hacı) Novruz Mehdi oğlu (26.8.1937*, 48 yaş)
2846. Novruzov Oruc Novruz oğlu (16.9.1937*, 60 yaş)
2847. Novruzov Səfər Novruz oğlu (14.1.1938*, 54 yaş)
2848. Novruzov Sərkər Ramazan oğlu (16.9.1937*, 65 yaş)
2849. Novruzov (Kərbəlayı) Vəli (Kərbəlayı) Qurbanəli oğlu (18.3.1938*, 54 yaş)
2850. Novruzov Yaqub Əli oğlu (30.7.1937*, 19 yaş)
2851. Novruzov (Kərbəlayı) Yaqub (Kərbəlayı) Mahmud oğlu (18.3.1938*, 60 yaş)
2852. Novruzov (Molla) Zeynal (Kərbəlayı) Cəfər oğlu (29.11.1937*, 70 yaş)
2853. Nurayev Harun Keçibala (?) oğlu (1.9.1937*, 30 yaş)
2854. Nurəddinov Canı Söhbət oğlu (27.9.1937*, 65 yaş)
2855. Nurəliyev Salah bəy Teymur bəy oğlu (18.3.1938*, 37 yaş)
2856. Nurəliyev Şaib Hacışaib oğlu (20.1.1938*, 45 yaş)
2857. Nurməhəmmədov (Molla) Muxtar Kərim oğlu (29.10.1937*, 50 yaş)
2858. Nurullabəyov Şirəli Xankişi oğlu (1888-11.3.1938*)
2859. Nuruyev Əkbər Camal oğlu (18.3.1938*, 35 yaş)
2860. Nuruyev Əlişah Zərbalı oğlu (14.1.1938*, 42 yaş)
2861. Nuruyev (Molla) Fəttah (Molla) Abdulla oğlu (27.7.1937*, 67 yaş)
2862. Nuruyev Hacımirzə Mustafa oğlu (20.11.1937*, 29 yaş)
2863. Nuruyev İxtiyar (Hacı) Fərzəli oğlu (29.10.1937*, 37 yaş)
2864. Nuruyev İmran Qasım oğlu (20.8.1937*, 43 yaş)
2865. Nuruyev (Molla) Nurbaba Əbdüssəməd oğlu (20.1.1938*, 45 yaş)
2866. Nuruyev Nurməhəmməd Dünyamalı oğlu (14.1.1938*, 47 yaş)
2867. Nuruyev Qara Ağahəsən oğlu (9.9.1937*, 80 yaş)
2868. Nuruyev Rəsul İslam oğlu (29.8.1937*, 32 yaş)
2869. Nuruyev Vəli Həsən oğlu (16.9.1937*, 50 yaş)
2870. Orxanbəyli (Əliyev) Məhəmməd (Hacı) Mirzəbaba oğlu (1893-14.1.1938*) – terapevt həkim (1911-də İstanbulda Hərbi Tibb Akademiyasını bitirib)
2871. Oruc Hüseyn oğlu (26.8.1937*, 50 yaş)
2872. Orucov Abbas Şükür oğlu (8.11.1937*, 68 yaş)
2873. Orucov Ağasəf Əlif oğlu (30.7.1937*, 42 yaş)
2874. Orucov Allahverdi Ağamirzə oğlu (27.9.1937*, 60 yaş)
2875. Orucov Bilal Mustafa oğlu (29.8.1937*, 62 yaş)
2876. Orucov Dadaşəli Əliağa oğlu (16.11.1937*, 61 yaş)
2877. Orucov Həsən Mahmud oğlu (14.10.1937*)
2878. Orucov Məhəmmədcəfər Nəbi oğlu (16.9.1937*, 51 yaş)
2879. Orucov Məhəmmədəli Seyidəli oğlu (8.11.1937*, 36 yaş)
2880. Orucov Orucəli Vahab oğlu (29.11.1937*, 22 yaş)
2881. Orucov Seyidqəni Seyidhəsən oğlu (29.10.1937*, 70 yaş)
2882. Osmanbəyov Şəfisultan bəy Nəsib bəy oğlu (27.9.1937*, 60 yaş)
2883. Osmanov Əliosman Məhəmməd oğlu (8.11.1937*, 65 yaş)
2884. Osmanov (Hacı) Qurban İbrahim oğlu (16.3.1938*, 61 yaş)
2885. Osmanov Paşa (30.7.1937*)
2886. Osmanov (Molla) Şalbuz Nəsrulla oğlu (29.11.1937*, 42 yaş)
2887. Ömərov İmam Qəzal Ömər oğlu (21.9.1937*, 65 yaş)
2888. Ömərov Osman Əziz oğlu (16.9.1937*, 62 yaş)
2889. (Məşədi) Paşa Səfərəli oğlu (26.8.1937*, 75 yaş)
2890. Paşabəyov Əzim Əziz oğlu (18.3.1938*, 45 yaş)
2891. Paşayev Abdulməcid Əjdər oğlu (29.10.1937*, 37 yaş)
2892. Paşayev (Məşədi) Allahqulu Paşa oğlu (1.9.1937*, 64 yaş)
2893. Paşayev Əhməd ağa Mirzəli ağa oğlu (20.1.1938*, 34 yaş)
2894. Paşayev Həmid Paşa oğlu (20.11.1937*, 65 yaş)
2895. Paşayev Kazım Ədalət oğlu (14.1.1938*, 28 yaş)
2896. Paşayev Məhəmməd Ələsgər oğlu (9.3.1938*, 51 yaş)
2897. Paşayev Paşa Kərbəla[yı] oğlu (16.11.1937*, 30 yaş)
2898. Paşayev Sultanhəmid Cəbrayıl oğlu (4.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.392-393)
2899. Pepinov Əhməd bəy Ömər oğlu (3.7.1938*/19.4.1939*)
2900. Pənahlı Əlimərdan Əlipənah oğlu (1869-6.3.1938*, 69 yaş)
2901. Pənahov Ələs Binnət oğlu (26.8.1937*, 28 yaş)
2902. Pənahov Periş (?) Həsən oğlu (29.11.1937*, 66 yaş)
2903. Piriyev Qaçay Abbasqulu oğlu (16.3.1938*, 33 yaş)
2904. Piriyev Sultan Əli oğlu (27.11.1937*, 32 yaş)
2905. Pirməhəmmədov Abdulla Səfər oğlu (29.10.1937*, 67 yaş)
2906. Pirverdiyev Bilal Mahmud oğlu (13.10.1937*)
2907. Pirverdiyev İzətulla Fətulla oğlu (16.11.1937*, 50 yaş)
2908. Pirverdiyev Məhəmmədəli (Məşədi) Əlisəfər oğlu (29.11.1937*, 60 yaş)
2909. Poladov Abid Əhməd oğlu (21.9.1937*, 70 yaş)
2910. Poladov İsbat Söhbət oğlu (29.10.1937*, 70 yaş)
2911. Poladov Məcid Abid oğlu (1.9.1937*, 41 yaş)
2912. Poladzadə Əli – Tərtər SES tikintisi rəisinin müavini, Elmi-Tədqiqat Hidrotexnika İnstitutunun direktoru
2913. Ramazanov Alxas Bağı oğlu (16.11.1937*, 50 yaş)
2914. Ramazanov Bəhərçin Ramazan oğlu (16.3.1938*, 44 yaş)
2915. Ramazanov Əbdülcəlil əfəndi Sadıq oğlu (27.9.1937*, 63 yaş)
2916. Ramazanov Şüqait Hüseyn oğlu – Kazım(bəy)ov Kərim bəy Xosrov [bəy] oğlu’na bax
2917. Rasizadə Hüseyn Cavid Molla Abdulla oğlu (24.10.1882-5.12.1941) – şair (həbsi: 3.6.1937)
2918. Rəcəb (Hacı) Kərim oğlu (1.9.1937*, 29 yaş)
2919. Rəcəbli İbrahim Cabbar oğlu (1904-?) – Gəncədəki Azərb. KTİ genetika, seleksiya və toxumçuluq kafedrasının müdiri, dosent (1.3.1938)
2920. Rəcəbov Heybət Malı oğlu (20.11.1937*, 34 yaş)
2921. Rəcəbov Rəcəb Məhəmməd oğlu (16.3.1938*, 35 yaş)
2922. Rəcəbov Şərif Seyfulla oğlu (9.9.1937*, 72 yaş)
2923. Rəcəbov Şıxbala Piri oğlu (27.9.1937*, 60 yaş)
2924. Rəcəbov Valeh Canbaba oğlu (27.9.1937*, 30 yaş)
2925. Rəfibəyov Cabbar bəy Əlibaba bəy oğlu (1865-16.9.1937*, 72 yaş)
2926. Rəfiyev Əlisəfa Baba oğlu (16.3.1938*, 42 yaş)
2927. Rəfibəyov/Rəfizadə Həmid Əlinağı oğlu (27.7.1937*, 28 yaş)
2928. Rəfibəyov/Rəfizadə İlyas bəy Məşədi bəy oğlu (18.3.1938*, 50 yaş)
2929. Rəfiyev İnayət Zaman oğlu (1897-10.10.1938*)
2930. Rəfiyev Nazim Qara oğlu (16.11.1937*, 27 yaş)
2931. Rəfiyev Seyidməhəmməd Yüzbaşı oğlu (29.8.1937*, 70 yaş)
2932. Rəhimbəyov Dadaş bəy İsmayıl bəy oğlu (6.3.1938*, 55 yaş)
2933. Rəhimbəyov Paşa bəy İsgəndər bəy oğlu (6.3.1938*, 55 yaş)
2934. Rəhimov Çoban Yaqub oğlu (16.11.1937*, 37 yaş)
2935. Rəhimov Əbdülhəsən Ələkbər oğlu (27.7.1937*, 38 yaş)
2936. Rəhimov Əlihüseyn Məhəmmədhüseyn oğlu (14.1.1938*, 30 yaş)
2937. Rəhimov Əliqulu Gülməhəmməd oğlu (29.10.1937*, 32 yaş)
2938. Rəhimov Əsədulla Bayram oğlu (27.11.1937*, 32 yaş)
2939. Rəhimov Əsgər Rəhim oğlu (9.1.1938*)
2940. Rəhimov İbadulla Yunis oğlu (27.7.1937*)
2941. Rəhimov İbrahim Müseyib oğlu (16.9.1937*, 35 yaş)
2942. Rəhimov İsa Murad oğlu (30.7.1937*)
2943. Rəhimov İsmayıl Rəhim oğlu (30.7.1937*, 63 yaş)
2944. Rəhimov İsrafil – AHİŞ-in sədri
2945. Rəhimov Kamal (Usta) Kərim oğlu (8.11.1937*, 55 yaş)
2946. Rəhimov Qaraş Məhəmmədrza oğlu (28.9.1937*, 35 yaş)
2947. Rəhimov Qurban Nurməhəmməd oğlu (16.9.1937*,36 yaş)
2948. Rəhimov (Kərbəlayı) Məhəmməd Həsənağa oğlu (29.11.1937*, 67 yaş)
2949. Rəhimov Məhəmməd Yunis oğlu – Abdullayev Şirin bəy Əbdüsalam oğlu’na bax
2950. Rəhimov Məhəmməd Zeynal oğlu (16.9.1937*, 25 yaş)
2951. Rəhimov Məhəmmədnağı Tağı oğlu (14.1.1938*, 39 yaş)
2952. Rəhimov Nəbi Əlimərdan oğlu (20.1.1938*, 61 yaş)
2953. Rəhimov Rəhim Məcid oğlu (27.7.1937*, 65 yaş)
2954. Rəhimov Rza Rəhim oğlu (21.9.1937*, 29 yaş)
2955. Rəhimov Salam Ağarəhim oğlu (20.1.1938*, 42 yaş)
2956. Rəhimov Sanqa (?) Mənsim oğlu (8.11.1937*, 50 yaş)
2957. Rəhimov Sərdar Yəhya oğlu (16.11.1937*, 40 yaş)
2958. Rəhimov (Hacı) Talıb Cəfər oğlu (27.9.1937*, 60 yaş)
2959. Rəhimov Zeynal Rəhim oğlu (8.11.1937*, 55 yaş)
2960. Rəhmanov A[ğa]səf Səttar oğlu (3.1.1938*) – (G.Qədirbəyovanın əri, çekist)
2961. Rəhmanov Eynulla İmamverdi (?) oğlu (6.3.1938*, 41 yaş)
2962. Rəhmanov Əli Şahverdi oğlu (11.3.1938*, 69 yaş)
2963. Rəhmanov Hüseyn Paşa oğlu (1902-1938) – Azərb. SSR XKŞ sədri
2964. Rəsulbəyov Əlihüseyn bəy Şeyda bəy oğlu (11.3.1938*, 46 yaş)
2965. Rəsulov Ağabala Həşim oğlu (1882-20.1.1938*)
2966. Rəsulov Əhmədağa Rəsul oğlu (27.7.1937*, 34 yaş)
2967. Rəsulov Əhməd(əli) Məlik oğlu (29.10.1937*, 30 yaş)
2968. Rəsulov Əli Əlimərdan oğlu (16.11.1937*, 42 yaş)
2969. Rəsulov Qədir İbrahim oğlu (18.3.1938*, 38 yaş)
2970. Rəsulov Məhəmməd (Hacı) Abdulla oğlu (27.9.1937*, 39 yaş)
2971. Rəsulov Məhəmməd Hacıməhəmməd oğlu (18.3.1938*, 66 yaş)
2972. Rəsulov Məhərrəm Hacı oğlu (1913-20.1.1938*)
2973. Rəsulov Rəsul Məhəmmədəmin oğlu (20.1.1938*, 24 yaş)
2974. Rəsulov Səlim Qədir oğlu (9.9.1937*, 65 yaş)
2975. Rəşidbəyov Rüstəm Bahadır oğlu (4.1.1938*)
2976. Rəşidov İsmayıl Şahsübut oğlu (27.7.1937*, 56 yaş)
2977. Rəşidov Salman Məlik oğlu (1887-20.1.1938)
2978. Rəşidov Süleyman Məlik oğlu (20.1.1938*, 48 yaş)
2979. Rubel (??) Hacı Fətullah oğlu (14.1.1938*, 47 yaş)
2980. Rufulla Fətulla oğlu (27.7.1937*, 35 yaş)
2981. Rüstəmbəyov Fərrux bəy Talıb bəy oğlu (16.11.1937*, 35 yaş)
2982. Rüstəmbəyov Xosrov bəy (Məşədi) Talıb bəy oğlu (1902-1941*)
2983. Rüstəmbəyov Qasım bəy Səlim bəy oğlu (16.9.1937*, 60 yaş)
2984. Rüstəmbəyov Zeynalabdin bəy Hüseyn bəy oğlu (14.1.1938*, 42 yaş)
2985. Rüstəmov Abbas Dövlət oğlu (18.3.1938*, 40 yaş)
2986. Rüstəmov Astan (Molla) Alış oğlu (8.11.1937*, 50 yaş)
2987. Rüstəmov Behbud bəy Mikayıl bəy oğlu (29.10.1937*, 31 yaş)
2988. Rüstəmov (Adıgözəlbəyov) Cəfər bəy Mustafa bəy oğlu (29.11.1937*, 57 yaş)
2989. Rüstəmov Əhməd Məhəmmədbağır oğlu (16.9.1937*, 45 yaş)
2990. Rüstəmov Xanlar bəy Teymur bəy oğlu (9.3.1938*, 36 yaş)
2991. Rüstəmov Xəlil Zaman oğlu (18.3.1938*, 40 yaş)
2992. Rüstəmov İsgəndər Məhəmməd oğlu (20.1.1938*, 50 yaş)
2993. Rüstəmov İsmayıl bəy Gəray bəy oğlu (16.9.1937*, 30 yaş)
2994. Rüstəmov Kərim Süleyman oğlu (16.11.1937*, 37 yaş)
2995. Rüstəmov Konsur Əmir oğlu (27.7.1937*, 65 yaş)
2996. Rüstəmov Qara Astan oğlu (20.1.1938*, 57 yaş)
2997. Rüstəmov Qasım (Xası) Məhəmmədəli oğlu (30.7.1937*, 31 yaş)
2998. Rüstəmov Qulam Əsədulla oğlu (16.11.1937*, 42 yaş)
2999. Rüstəmov Şahmur Hüseyn oğlu (29.11.1937*, 38 yaş)
3000. Rüstəmov Şükür (Hacı) Abbas oğlu (8.11.1937*, 45 yaş)
3001. Rüstəmov Üzeyir Rüstəm oğlu (16.3.1938*, 40 yaş)
3002. Rüstəmov Yunus bəy Cümşüd bəy oğlu (29.10.1937*, 30 yaş)
3003. Rüstəmov Zal Məhəmməd oğlu (1.9.1937*, 80 yaş)
3004. Rzabəyov Hüseynqulu bəy Hüseynqulu bəy oğlu (1.9.1937*, 50 yaş)
3005. Rzaxanov Feyzulla Nazir oğlu (8.11.1937*, 55 yaş)
3006. Rzaquluyev Həmzə Şahbaz oğlu (6.3.1938*, 38 yaş)
3007. Rzaquluyev Yusif Aslan (?) oğlu (16.3.1938*, 67 yaş)
3008. Rzayev Ağarza Məlikrza oğlu (20.1.1938*, 65 yaş)
3009. Rzayev Atamalı Kiçikmirzə oğlu (16.11.1937*, 40 yaş)
3010. Rzayev (Əliyev) Bəylər Əli oğlu (26.8.1937*, 50 yaş)
3011. Rzayev Böyükəli Məhəmmədrza oğlu (11.3.1938*, 70 yaş)
3012. Rzayev Cəfər İbad oğlu (4.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.415)
3013. Rzayev David Namaz oğlu (29.3.1938*, 40 yaş)
3014. Rzayev Əlibəndə Baxşəli oğlu (29.10.1937*, 46 yaş)
3015. Rzayev Həsən (Hacı) Əli oğlu (18.3.1938*, 47 yaş)
3016. Rzayev (Kərbəlayı) Hüseyn Rəsul oğlu (14.1.1938*, 50 yaş)
3017. Rzayev İmamqulu (Məşədi) Hüseyn oğlu (18.3.1938*, 40 yaş)
3018. Rzayev (Kərbəlayı) İsa Süleyman oğlu (26.8.1937*, 60 yaş)
3019. Rzayev İsmayıl Əbdülxaliq oğlu (27.9.1937*, 62 yaş)
3020. Rzayev Kamil Sübhan (?) oğlu (20.11.1937*, 21 yaş)
3021. Rzayev (Məşədi) Kərim (Məşədi) Teymur oğlu (16.9.1937*, 60 yaş)
3022. Rzayev (Məşədi) Məhəmmədəli (Hacı) Rza oğlu (29.11.1937*, 60 yaş)
3023. Rzayev Məhəmməd Abbasəli oğlu (29.8.1937*, 42 yaş)
3024. Rzayev Məhəmmədrza (Hacı) Əhməd oğlu (1.9.1937*, 30 yaş)
3025. Rzayev Muxtar (Kərbəlayı) Salman oğlu (18.3.1938*, 55 yaş)
3026. Rzayev Mürvətəli Əlimirzə oğlu (11.3.1938*, 67 yaş)
3027. Rzayev Namaz Əli oğlu (16.3.1938*, 51 yaş)
3028. Rzayev Novruz – Azərb. Dövlət Siyasi İdarəsinin rəisi
3029. Rzayev Rəhman Hüseyn oğlu (9.3.1938*, 42 yaş)
3030. Rzayev Sədrəddin bəy Hacıağa bəy oğlu (25.8.1938*, 48 yaş)
3031. Rzayev Səlim Cavad oğlu (6.3.1938*, 40 yaş)
3032. Rzayev (Kərbəlayı) Səməd Məhəmmədbağır oğlu (14.1.1938*, 55 yaş)
3033. Rzazadə İsgəndər Mirzə Cabbar oğlu (18.11.1897-1.1.1938*) – ZSFSR MİK üzvü, SSRİ Xalq Ağır Sənaye Komissarlığı «Hidroenerjilayihə» tresti Azərbaycan şöbəsinin müdiri, SSRİ EA Zaqafqaziya Filialı Azərbaycan Bölməsi Energetika Bölümü müdirinin müavini, Azərb. Qırmızıbayraqlı Neft İnstitutunun dosenti; Azərbaycanın ali təhsilli ilk energetiki
3034. Sadatov Hətəm Rüstəm oğlu (18.3.1938*, 65 yaş)
3035. (Molla) Sadıq (Molla) Cabbar oğlu (26.8.1937*, 55 yaş)
3036. Sadıq Əbdül oğlu (20.8.1937*, 23 yaş)
3037. Sadıqbəyov Bahadır Həmid bəy oğlu (1.3.1938*, 32 yaş)
3038. Sadıqbəyov Əlı Qabil bəy oğlu (16.11.1937*, 47 yaş)
3039. Sadıqov Abbas Aslan oğlu (16.11.1937*, 50 yaş)
3040. Sadıqov Ağabala Əli oğlu (29.10.1937*, 37 yaş)
3041. Sadıqov Ağabala Yaqubəli oğlu (16.9.1937*, 61 yaş)
3042. Sadıqov Ağahüseyn Hənifə oğlu (20.1.1938*, 50 yaş)
3043. Sadıqov Əbdüləli Ələsgər oğlu (1.9.1937*, 41 yaş)
3044. Sadıqov (Məşədi) Əbil Ələkbər oğlu (1.9.1937*, 58 yaş)
3045. Sadıqov (Molla) Əkbər Allahverdi oğlu (16.11.1937*, 79 yaş)
3046. Sadıqov Ələkbər Mehdi oğlu (20.1.1938*, 44 yaş)
3047. Sadıqov (Kərbəlayı) Əli Ələkbər oğlu (16.11.1937*, 59 yaş)
3048. Sadıqov Əliqulu Qara oğlu (16.11.1937*, 40 yaş)
3049. Sadıqov Xalıq Nurəli oğlu (1894-20.1.1938*)
3050. Sadıqov Qəhrəman Sadıq oğlu (3.1.1938*)
3051. Sadıqov Qəmbər Nəzir oğlu (1901-13.10.1937*) – Sovet Quruculuğu və Hüququ İnstitutunun rektoru, Marksizm-leninizm İnstitutunun direktoru, AK(b)P MK sovet ticarəti şöbəsi müdirinin müavini (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.422-423)
3052. Sadıqov Qulam Əli oğlu (16.3.1938*, 32 yaş)
3053. Sadıqov Məhəmmədəli Əhməd oğlu (18.3.1938*, 30 yaş)
3054. Sadıqov Məhət (Molla) Osman oğlu (8.11.1937*, 48 yaş)
3055. Sadıqov Musa Balakişi oğlu (16.9.1937*, 45 yaş)
3056. Sadıqov Nəsrulla Ağaəli oğlu (1.9.1937*, 41 yaş)
3057. Sadıqov Oruc Əziz oğlu (8.11.1937*, 30 yaş)
3058. Sadıqov Rza Abdulla oğlu (18.3.1938*, 60 yaş)
3059. Sadıqov Sadıq bəy Məhəmməd bəy oğlu (9.9.1937*, 60 yaş)
3060. Sadıqov Sarı (Hacı) Mansur oğlu (26.8.1937*, 58 yaş)
3061. Sadıqov Səlim Duman oğlu (16.11.1937*, 25 yaş)
3062. Sadıqov (Molla) Teyyub Hacı əfəndi oğlu (9.9.1937*, 50 yaş)
3063. Sadıqzadə Seyid Hüseyn Mirkazım oğlu (6.1.1938*) (son həbsi: 11.7.1937) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.421-422)
3064. Sagitov Alim Temirbayeviç (12, 13.10.1937*)
3065. Sağıyev Balaqardaş Ələkbər oğlu (1907-20.1.1938*)
3066. Salahov Əbdürrəhim (Kərbəlayı) Nəsir oğlu (16.11.1937*, 67 yaş)
3067. Salahov Pənah (Kərbəlayı) Abbas oğlu (16.11.1937*, 65 yaş)
3068. Salahov Şirəli Salah oğlu (29.10.1937*, 35 yaş)
3069. Salahov Teymur Heydər oğlu (1896-4.7.1938*) – AK(b)P Laçın rayon komitəsinin keçmiş birinci katibi, Azərb. Meyvə-Tərəvəz Ticarəti Təşkilatının direktoru (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.424-425)
3070. Salahov Yasiməli Hüseyn oğlu (1.9.1937*, 70 yaş)
Leyl-i Lal Tarih: 09.02.2010 22:34
2378. Məhəmmədov Astan Əliqulu oğlu (14.1.1938*, 60 yaş)
2379. Məhəmmədov Astan Ağarza oğlu (16.9.1937*, 40 yaş)
2380. Məhəmmədov Aydın Hacıəhməd oğlu (29.10.1937*, 29 yaş)
2381. Məhəmmədov Bahadır Babış oğlu (20.11.1937*, 38 yaş)
2382. Məhəmmədov (Molla) Bayram Məhəmmədhüseyn oğlu (9.9.1937*, 67 yaş)
2383. Məhəmmədov Bəhram Baba oğlu (18.3.1938*, 60 yaş)
2384. Məhəmmədov Bəkir (15.8.1937*)
2385. Məhəmmədov Bəşir Kərim oğlu (20.11.1937*, 65 yaş)
2386. Məhəmmədov/Məhəmmədzadə Cabbar Abbas oğlu (1882-3.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.329)
2387. Məhəmmədov Cabbar İsa oğlu (6.3.1938*, 48 yaş)
2388. Məhəmmədov Camal (Kərbəlayı) Hüseyn oğlu (9.3.1938*, 36 yaş)
2389. Məhəmmədov Cavad Nəcəfqulu oğlu (16.3.1938*, 34 yaş)
2390. Məhəmmədov Cəlal Əbdül oğlu (3.8.1937*, 26 yaş)
2391. Məhəmmədov Cəlil Məhəmməd oğlu (9.9.1937*, 30 yaş)
2392. Məhəmmədov Cəlil Mustafa oğlu (5.7.1938*) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.325-326)
2393. Məhəmmədov Dəmir İsmayıl oğlu (16.3.1938*, 26 yaş)
2394. Məhəmmədov Dəmir Müslüm oğlu (1.9.1937*, 60 yaş)
2395. Məhəmmədov (Məşədi) Əbdül (Hacı) Əbdülxalıq oğlu (16.3.1938*, 36 yaş)
2396. Məhəmmədov Əbdül Məhəmməd oğlu (20.8.1937*, 30 yaş)
2397. Məhəmmədov Əbdül Məhəmməd oğlu (6.3.1938*, 37 yaş)
2398. *Məhəmmədov Əbülfət Heydər oğlu
2399. Məhəmmədov (Məşədi) Əhməd Ağa oğlu (1.9.1937*, 50 yaş)
2400. Məhəmmədov Əhməd (Hacı) Rəşid oğlu (11.3.1938*, 68 yaş)
2401. Məhəmmədov Əhməd Səid oğlu (16.9.1937*, 62 yaş)
2402. Məhəmmədov (Molla) Əkbər Əsgər oğlu (9.9.1937*, 65 yaş)
2403. Məhəmmədov Ələsgər Ələkbər oğlu (9.9.1937*, 24 yaş)
2404. Məhəmmədov Ələsgər Əli oğlu (8.11.1937*, 27 yaş)
2405. Məhəmmədov (Məşədi) Ələsgər (Kərbəlayı) Həsən oğlu (18.3.1938*, 59 yaş)
2406. Məhəmmədov Əli Abbas oğlu (27.9.1937*, 33 yaş)
2407. Məhəmmədov Əli Bağır oğlu (9.3.1938*, 35 yaş)
2408. Məhəmmədov Əli Məhəmməd oğlu (9.3.1938*, 55 yaş)
2409. Məhəmmədov (Kərbəlayı) Əli (Yüzbaşı) Murtuzəli oğlu (16.11.1937*, 85 yaş)
2410. Məhəmmədov Əli Səməd oğlu (1900-8.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.340)
2411. Məhəmmədov Əliağa bəy Əli [bəy] oğlu (27.11.1937*, 36 yaş)
2412. Məhəmmədov Əlixan Qulu oğlu (1.9.1937*, 28 yaş)
2413. Məhəmmədov Əliqara Yəhya oğlu (6.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.337)
2414. Məhəmmədov Əlirza (Kərbəlayı) Əli oğlu (27.9.1937*, 57 yaş)
2415. Məhəmmədov Əmir Teymur oğlu (16.9.1937*, 47 yaş)
2416. Məhəmmədov Əsgər Ağamürsəl oğlu (27.9.1937*, 59 yaş)
2417. Məhəmmədov Əşrəf Əliməhəmməd oğlu (6.3.1938*, 45 yaş)
2418. Məhəmmədov Əziz Xanməhəmməd oğlu (11.3.1938*, 45 yaş)
2419. Məhəmmədov Fərman Cəfər oğlu (29.10.1937*, 70 yaş)
2420. Məhəmmədov Gəray Məhəmməd oğlu (29.10.1937*, 26 yaş)
2421. Məhəmmədov (Məşədi) Güləli Şirəli oğlu (16.11.1937*, 57 yaş)
2422. Məhəmmədov Heybət (Hacı) Əmir oğlu (20.11.1937*, 43 yaş)
2423. Məhəmmədov Heydər (Hacı) Ələkbər oğlu (1905-9.3.1938*)
2424. Məhəmmədov Həbib Kərim oğlu (16.9.1937*, 65 yaş)
2425. Məhəmmədov (Kərbəlayı) Həbib Məhəmmədtağı oğlu (1888-9.3.1938*)
2426. Məhəmmədov Həsən Abış oğlu (29.11.1937*, 62 yaş)
2427. Məhəmmədov (Məşədi) Həsən (Kərbəlayı) Cəfər oğlu (14.1.1938*, 60 yaş)
2428. Məhəmmədov Həsən (Məşədi) Mehdi oğlu (14.1.1938*, 30 yaş)
2429. Məhəmmədov Həsən Məhəmməd oğlu (1898-20.1.1938*)
2430. Məhəmmədov Həsən Rza oğlu (26.8.1937*, 24 yaş)
2431. Məhəmmədov Həsən Tağı oğlu (8.1.1938*)
2432. Məhəmmədov Hidayət (Kərbəlayı) Məhəmməd oğlu (16.9.1937*, 65 yaş)
2433. Məhəmmədov Hüseyn(əli) İsrafil oğlu – Marksizm-Leninizm İnstitutunun partiya təşkilat katibi
2434. Məhəmmədov (Molla) Hüseyn Mustafa oğlu (16.11.1937*, 38 yaş)
2435. Məhəmmədov/Cəfərov Hüsən (Məşədi) Həsən oğlu (14.1.1938*, 35 yaş
2436. Məhəmmədov Hüseynqulu Məlik oğlu (20.11.1937*, 42 yaş)
2437. Məhəmmədov (Molla) Xalid baba Şeyxyusif oğlu (16.3.1938*, 60 yaş)
2438. Məhəmmədov Xasay Abbasəli oğlu (16.9.1937*, 45 yaş)
2439. Məhəmmədov İbrahimxəlil İbrahimxəlil oğlu (9.9.1937*, 30 yaş)
2440. Məhəmmədov İdris Dadaş oğlu (9.9.1937*, 54 yaş)
2441. Məhəmmədov İdris Məhəmmədqulu oğlu (16.3.1938*, 32 yaş)
2442. Məhəmmədov İman Məhəmməd oğlu (8.11.1937*, 65 yaş)
2443. Məhəmmədov (Kərbəlayı) İmanqulu Qasım oğlu (20.1.1938*, 37 yaş)
2444. Məhəmmədov İsmayıl Xəlil oğlu (6.3.1938*, 50 yaş)
2445. Məhəmmədov Kərim Əsgər oğlu (1873-16.9.1937*, 64 yaş)
2446. Məhəmmədov Kərim Rəhim oğlu (16.9.1937*, 27 yaş)
2447. Məhəmmədov Qafar Heydər oğlu (18.3.1938*, 49 yaş)
2448. Məhəmmədov Qambay Aslan oğlu (14.1.1938*, 52 yaş)
2449. Məhəmmədov Qaraxan (Hacı) Rəhim oğlu (9.9.1937*, 60 yaş)
2450. Məhəmmədov (Molla) Qədim Mirzə oğlu (16.11.1937*, 45 yaş)
2451. Məhəmmədov (Molla) Qədir Namazəli oğlu (16.9.1937*, 79 yaş)
2452. Məhəmmədov Qəhrəman İsrafil oğlu – mühəndis
2453. Məhəmmədov Qəhrəman Qəhrəman oğlu (16.11.1937*, 48 yaş)
2454. Məhəmmədov (Məşədi Molla) Qəni Qasım oğlu (18.3.1938*, 60 yaş)
2455. Məhəmmədov Qulam Bağır oğlu (11.3.1938*, 30 yaş)
2456. Məhəmmədov Qurban Talış oğlu (16.3.1938*, 44 yaş)
2457. Məhəmmədov Laçın Darçın oğlu (1.9.1937*, 25 yaş)
2458. Məhəmmədov (Kərbəlayı) Lətif (Hacı) Heydər oğlu (18.3.1938*, 64 yaş)
2459. Məhəmmədov Lətif Rüstəm oğlu (26.8.1937*, 50 yaş)
2460. Məhəmmədov Mahmud (Kərbəlayı) İbrahim oğlu (16.11.1937*, 45 yaş)
2461. Məhəmmədov Maqsud Məhəmməd oğlu (6.1.1938*) – AK(b)P məktəblər şöbəsinin müdiri
2462. Məhəmmədov Mastan Əliqulu oğlu (14.1.1938*, 60 yaş)
2463. Məhəmmədov (Molla) Məhərrəm Abdulla oğlu (16.9.1937*, 60 yaş)
2464. Məhəmmədov Məlik (Məşədi) Əhəd oğlu (14.1.1938*, 34 yaş)
2465. Məhəmmədov Məhəmməd Abış oğlu (29.11.1937*, 62 yaş)
2466. Məhəmmədov Məhəmməd Haqverdi oğlu (14.1.1938*, 40 yaş)
2467. Məhəmmədov (Molla) Məhəmməd (Hacı Molla) Əli oğlu (18.3.1938*, 60 yaş)
2468. Məhəmmədov Məhəmməd Məhərrəm oğlu (1901-4.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.333)
2469. Məhəmmədov Məhəmməd Polad oğlu (29.8.1937*, 71 yaş)
2470. Məhəmmədov Məhəmməd Sadıq oğlu (1.9.1937*, 68 yaş)
2471. Məhəmmədov Məhəmməd Sübhü oğlu (16.9.1937*, 85 yaş)
2472. Məhəmmədov Məhəmmədəli Feyzulla oğlu (20.11.1937*, 32 yaş)
2473. Məhəmmədov Məhəmmədəli Qəhrəman oğlu (16.9.1937*, 60 yaş)
2474. Məhəmmədov Məhəmmədrza Əbdülrza oğlu (16.11.1937*, 61 yaş)
2475. Məhəmmədov Mirağa bəy İsrafil bəy oğlu (18.3.1938*, 25 yaş) (qardaşı Məhəmmədov Mirzəməhəmməd İsrafil oğlu da 10 il azadlıqdan məhrum edilib; bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.333)
2476. Məhəmmədov Mirağa Seyidməhəmməd oğlu (14.1.1938*, 53 yaş)
2477. Məhəmmədov Mirzə Qulu oğlu (14.1.1938*, 35 yaş)
2478. Məhəmmədov Mirzə Sultan oğlu (1901-6.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.332)
2479. Məhəmmədov Mövsüm Fərəc oğlu (20.1.1938*, 48 yaş)
2480. Məhəmmədov Muxtar (Kərbəlayı) Nemət oğlu (6.3.1938*, 38 yaş)
2481. Məhəmmədov Murad (Hacı) Əkbər oğlu (8.11.1937*, 57 yaş)
2482. Məhəmmədov Musa Hacıağa oğlu (27.7.1937*, 46 yaş)
2483. Məhəmmədov Musa Həsən oğlu (18.3.1938*, 64 yaş)
2484. Məhəmmədov Mustafa Abbas oğlu (16.9.1937*, 67 yaş)
2485. Məhəmmədov Nəcəf Əli oğlu (1899-9.3.1938*)
2486. Məhəmmədov Nəcəf Səlim oğlu (16.3.1938*, 41 yaş)
2487. Məhəmmədov Nəcəfqulu Paşa oğlu (8.11.1937*, 44 yaş)
2488. Məhəmmədov Nəhmət Cəfər oğlu (16.11.1937*, 39 yaş)
2489. Məhəmmədov Nəsir Məhəmməd oğlu (1904-4.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.315)
2490. Məhəmmədov Nəsir Zair oğlu (20.11.1937*, 48 yaş)
2491. Məhəmmədov Novruz Yusif oğlu (1904-20.1.1938*)
2492. Məhəmmədov Nurməhəmməd (Kərbəlayı) Əli oğlu (18.3.1938*, 44 yaş)
2493. Məhəmmədov Ocaq Həşim oğlu (18.3.1938*, 43 yaş)
2494. Məhəmmədov Paşa bəy Məmiş bəy oğlu (18.3.1938*, 51 yaş)
2495. Məhəmmədov Ramazan Ömər oğlu (20.8.1937*, 25 yaş)
2496. Məhəmmədov Rəhim Ağa oğlu (14.1.1938*, 58 yaş)
2497. Məhəmmədov Rəhim bəy Şirin bəy oğlu (18.3.1938*, 65 yaş)
2498. Məhəmmədov Rizvan (Hacı) Məhəmmədcan oğlu (29.8.1937*, 35 yaş)
2499. Məhəmmədov (Molla) Rza (Hacı) Səfər oğlu (16.9.1937*, 60 yaş)
2500. Məhəmmədov Salah (Məhəmməd Saleh) İbrahim oğlu (20.8.1937*, 23 yaş)
2501. Məhəmmədov Sarı Mehdi oğlu (16.11.1937*, 40 yaş)
2502. Məhəmmədov Sevindik İsgəndər oğlu (14.1.1938*, 52 yaş)
2503. Məhəmmədov Səməd Məmiş oğlu (29.10.1937*, 75 yaş)
2504. Məhəmmədov Səfər Qurban oğlu (1911-16.9.1937*)
2505. Məhəmmədov Soltan Osman oğlu (29.11.1937*, 50 yaş)
2506. Məhəmmədov Söyün Xanaslan oğlu (20.1.1938*, 40 yaş)
2507. Məhəmmədov Surxay Sədrəddin oğlu (20.8.1937*, 28 yaş)
2508. Məhəmmədov Şahməhəmməd Rəhim oğlu (18.3.1938*, 59 yaş)
2509. Məhəmmədov Şıxsəttar Baxşı oğlu (29.10.1937*, 76 yaş)
2510. Məhəmmədov Tacəddin Qubad oğlu (11.3.1938*, 52 yaş)
2511. Məhəmmədov Tağı (Kərbəlayı) Həbib oğlu (1898-9.3.1938*)
2512. Məhəmmədov Talıb Qəmbər oğlu (1878-9.3.1938*)
2513. Məhəmmədov Teymur Musa oğlu (18.3.1938*, 38 yaş)
2514. Məhəmmədov Veysəl (Hacı) İslam oğlu (16.9.1937*, 66 yaş)
2515. Məhəmmədov Yadigar Məmi oğlu (16.3.1938*, 45 yaş)
2516. Məhəmmədov Yasin Zeynal oğlu (18.3.1938*, 48 yaş)
2517. Məhəmmədov Yunis Sarı (Heydər) oğlu (8, 27.11.1937*, 31 yaş)
2518. Məhəmmədov Yusif Fətulla oğlu (11.3.1938*, 39 yaş)
2519. Məhəmmədov Yusif Nurməhəmməd oğlu (1868-20.1.1938*)
2520. Məhəmmədov Zalan (?) Nəsir oğlu (6.3.1938*, 64 yaş)
2521. Məhəmmədov Zülfüqar Abış oğlu (16.3.1938*, 49 yaş)
2522. Məhəmmədrəhimov Əlican Hidayət oğlu (1.9.1937*, 67 yaş)
2523. Məhəmmədrəhimov/Kərimbəyov Zahid bəy (Məşədi) Xanlar bəy oğlu (16.11.1937*, 45 yaş)
2524. Məhəmmədrzayev Həmzə Həmzəli oğlu (29.10.1937*, 36 yaş)
2525. Məhəmmədrzayev Ziyad Dadaş oğlu (18.3.1938*, 52 yaş)
2526. Məhəmmədvəliyev Yarəli Novruzəli oğlu (29.11.1937*, 70 yaş)
2527. Məhəmmədyarov Əhəd Ənvər oğlu (9.9.1937*, 31 yaş)
2528. Məhəmmədyarov Mikayıl Məhəmməd oğlu (13.10.1937*)
2529. Məhəmmədyarov Yaqub Həbibulla oğlu (4.1.1938*)
2530. Məhəmmədzadə Əbdülbaqi Nəsrulla oğlu (27.7.1937*, 47 yaş)
2531. Məhəmmədzadə (Hacı) Camal əfəndi (Molla) Səfərəli oğlu (16.11.1937*, 68 yaş)
2532. Məhəmmədzadə Əyyub Məhəmmədəli oğlu (18.3.1938*, 32 yaş)
2533. Məhərrəm Allahverdi oğlu (27.7.1937*, 45 yaş)
2534. Məhərrəm Kamil (1897-1938) – dilçi
2535. Məhərrəmov Ağamalı Məhəmmədəli oğlu (27.7.1937*, 37 yaş)
2536. Məhərrəmov Bünyad Eyvaz oğlu (20.11.1937*, 70 yaş)
2537. Məhərrəmov Əli İbrahim oğlu (1.9.1937*, 25 yaş)
2538. Məhərrəmov Əli Rəhim oğlu (27.7.1937*, 30 yaş)
2539. Məhərrəmov Əlihəsən Zülfəli oğlu (29.11.1937*, 60 yaş)
2540. Məhərrəmov Əlövsət Əlipaşa oğlu (1.9.1937*, 56 yaş)
2541. Məhərrəmov Həsən Əbdüləli oğlu (10.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.309)
2542. Məhərrəmov Hüseyn Hacımurad oğlu (29.10.1937*, 65 yaş)
2543. Məhərrəmov Hüseyn (Hacı Molla) Haqverdi oğlu (29.11.1937*, 62 yaş)
2544. Məhərrəmov Manaf Murad oğlu (4.1.1938*)
2545. Məhərrəmov Mehdi Tağı oğlu (3.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.154)
2546. Məhərrəmov Məhərrəm Sultan oğlu (30.7.1937*, 21 yaş)
2547. Məhərrəmov Musa Ələkbər oğlu (14.1.1938*, 42 yaş)
2548. Məhərrəmov Oğuzxan Həsənxan oğlu (29.10.1937*, 27 yaş)
2549. Məhərrəmov Surxay Səməd oğlu (4.1.1938*)
2550. Məhərrəmov (Qasımov) Şahmar Göyüş oğlu (16.9.1937*, 28 yaş)
2551. Məhərrəmov Tağı Məhərrəm oğlu (14.1.1938*, 66 yaş)
2552. Məhyəddinov (İsayev) Məhəmməd Abbas oğlu (9.9.1937*, 50 yaş)
2553. Məlikaslanov Xudadat bəy Ağa bəy oğlu (1879-23.7.1935) – Azərb. SSR Dövlət Plan Komitəsinin keçmiş sədri
2554. Məlikbəyov Məhəmməd bəy Xələf bəy oğlu (27.9.1937*, 45 yaş)
2555. Məlikbəyov Səməd bəy Hüseyn bəy oğlu (1939*, 35 yaş)
2556. Məlikməhəmməd Mövsüm oğlu (29.10.1937*, 49 yaş)
2557. Məlikov Abdulla Hüseyn oğlu (14.10.1937*)
2558. Məlikov Bəhram Yusif oğlu (1894-10.10.1938*) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.313)
2559. Məlikov (Məşədi) Əliş Səfər oğlu (9.9.1937*, 50 yaş)
2560. Məlikov (Molla) İslam (Hacı) Əli oğlu (29.10.1937*, 75 yaş)
2561. Məlikov İsmayıl İsmayıl oğlu (1.9.1937*, 23 yaş)
2562. Məlikov Məhərrəm Hacı oğlu (9.9.1937*, 35 yaş)
2563. Məlikov Nadir Nəcəf oğlu (1894-20.1.1938*)
2564. Məlikov Rəsul Hüseyn oğlu
2565. Məlikov Səməd (Hacı) Dadaş oğlu (29.11.1937*, 55 yaş)
2566. Məlikov (Kərbəlayı) Sultan (Molla) Məlik oğlu (9.9.1937*, 68 yaş)
2567. Məlikov Tağı Yusif oğlu (9.9.1937*, 21 yaş)
2568. Məlikova/Triniç Nemət Kamal Rəcəb qızı (1903-6.3.1938*, 57 yaş) (Əhməd Triniçin bacısı) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.312)
2569. Məlikyeqanov Bəhram bəy Rza bəy oğlu (14.1.1938*, 43 yaş)
2570. Məlikzadə Ülvi Rəcəb oğlu (3.1.1938*)
2571. Məliyev Əbdülbaği Əbdürrəhim oğlu (16.9.1937*, 65 yaş)
2572. Məmiyev (Məşədi) Əbdülhəsən (Hacı) Allahverdi oğlu (1887-9.3.1938*)
2573. Məmiyev Feyruz Əzizəli oğlu (20.1.1938*, 35 yaş)
2574. Məmiyev Xanbaba (Kərbəlayı) Bayram oğlu (9.9.1937*, 54 yaş)
2575. Məmiyev Xankişi Paşa oğlu (1.9.1937*, 58 yaş)
2576. Məmiyev Məmi Kərim oğlu (20.1.1938*, 59 yaş)
2577. Məmli Cəfər oğlu (20.1.1938*, 60 yaş)
2578. (Hacı) Məhəmməd Əmrah oğlu (9.9.1937*, 80 yaş)
2579. Mənsimov Cəbrayıl bəy Cavad bəy oğlu (18.3.1938*, 50 yaş)
2580. Mənsimov İsfəndiyar (Çopur) Hidayət oğlu (9.9.1937*, 27 yaş)
2581. Mərdanov İdris Şahmalı oğlu (29.10.1937*, 26 yaş)
2582. Mərdəliyev Mərdəli Əbdülhüseyn oğlu (18.3.1938*, 59 yaş)
2583. Məsim (Məşədi) Bağır oğlu (20.1.1938*, 42 yaş)
2584. Məsimov (Molla Hacı) Səməd İsgəndər oğlu (16.9.1937*, 65 yaş)
2585. Məstəliyev Əsədulla Bayram oğlu (16.9.1937*, 60 yaş)
2586. Məşədicamalov Rəhim (Kərbəlayı) Mirzə oğlu (18.3.1938*, 69 yaş)
2587. Məzahir (Mirzəağa) Məhəmmədhüseyn oğlu (27.11.1937*, 23 yaş)
2588. Məzahir Övsət oğlu (20.1.1938*, 65 yaş)
2589. Mikayıl Müşfiq – İsmayılzadə Mikayıl Müşfiq (Mirzə Qədir oğlu’na bax
2590. Mikayılov Babaxan Baba oğlu (14.1.1938*, 32 yaş)
2591. Mikayılov Bilal Mustafa oğlu (Aşıq Bilal) (1872-27.11.1937*, 65 yaş) (həbsi: 7.8.1937)
2592. Mikayılov Fərəməz Ağamirzə oğlu (8.11.1937*, 40 yaş)
2593. Mikayılov Qədir Şirin oğlu (29.11.1937*, 45 yaş)
2594. Mikayılov Mehbalı Süleyman oğlu (14.1.1938*, 59 yaş)
2595. Mikayılov (Molla) Məhəmməd əfəndi (Hacı) Osman əfəndi oğlu (27.9.1937*, 60 yaş)
2596. Mikayılov Şirin Cəbrayıl oğlu (27.7.1937*, 50 yaş)
2597. Mirbabayev Yusif Abbas oğlu (1889-1951) – lüğətçi
2598. Mirbağırov Mirtağı Mirfəttah oğlu (30.7.1937*, 32 yaş)
2599. Mircəfərov Mirəbdülhəsən Mirməhəmmədəmin oğlu (8.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.88)
2600. Mircəfərzadə Mirməhəmmədkərim Mircəfər oğlu (1872-2.3.1938*)
2601. Mirimov Hacı Misirxan oğlu (27.7.1937*, 40 yaş)
2602. Miriyev Əfrasiyab Xələf oğlu (20.11.1937*, 55 yaş)
2603. Mirkazımov Miri Mirabbas oğlu (27.9.1937*, 65 yaş)
2604. Mirkişiyev Həsən Ağakişi oğlu (27.7.1937*, 30 yaş)
2605. Mirqasımov Mirəbdülqəni Ələkbər oğlu (27.7.1937*, 40 yaş)
2606. Mirqəniyev Mircəlal Əziz oğlu (31.12.1937*)
2607. Mirməhəmmədkərim ağa Mircəfər oğlu (1853-2.5.1938*) – keçmiş Zaqafqaziya qazisi
2608. Mirsalayev Böyükağa Əbülfət oğlu (8.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.350)
2609. Mirzə Yusif
2610. Mirzəbəyov Mirzə Arab oğlu (27.9.1937*, 70 yaş)
2611. Mirzəgülov (Molla) Əziz Nurməhəmməd oğlu (27.9.1937*, 70 yaş)
2612. Mirzəməhəmmədov Əlimirzə Məhəmməd oğlu (27.7.1937*, 66 yaş)
2613. Mirzəyev Baxış Əli oğlu (29.10.1937*, 40 yaş)
2614. Mirzəyev Balarazi Ağarazi oğlu (14.1.1938*, 54 yaş)
2615. Mirzəyev Əhməd Hacıağa oğlu (3.1.1938*)
2616. Mirzəyev Əli Rüstəm oğlu (16.9.1937*, 60 yaş)
2617. Mirzəyev Fətulla Eynulla oğlu (29.11.1937*, 65 yaş)
2618. Mirzəyev Mahmud Rza oğlu (1891-9.3.1938*)
2619. Mirzəyev Məhəmməd (Məşədi) Mirzə oğlu (20.11.1937*, 29 yaş)
2620. Mirzəyev Məhərrəm Cəfər oğlu (9.9.1937*, 70 yaş)
2621. Mirzəyev Nəbi (Yüzbaşı) Əli oğlu (26.8.1937*, 64 yaş)
2622. Mirzəyev Nəcəfqulu Gülmirzə oğlu (20.1.1938*, 50 yaş)
2623. Mirzəyev Səhərqulu Maumiəli (?) oğlu (16.11.1937*, 35 yaş)
2624. Mirzəyev Səttar Mirzə oğlu (16.9.1937*, 54 yaş)
2625. Misirxanov Ağa bəy Həşim bəy oğlu (18.3.1938*, 47 yaş)
2626. Mollaəhmədov (Molla) Nuh əfəndi Yunus oğlu (25.8.1938*, 65 yaş)
2627. Mollaməhəmmədov (Molla) Hidayət (Molla) Yasin oğlu (16.9.1937*, 75 yaş)
2628. Mollaməhəmmədov (Molla) Nəbi (Hacı) Şıxməhəmməd oğlu (16.11.1937*, 54 yaş)
2629. Mollausubov (Məşədi Molla Mirzə Ələkbər (Molla) Nəcəf oğlu (16.3.1938*, 62 yaş)
2630. Mollayev Əbdül Əzim oğlu (4.1.1938*)
2631. Mollayev İsmayıl İsakoviç (3.7.1938) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.351)
2632. Mollayev Məhəmmədəli İsmayıl oğlu (16.11.1937*, 70 yaş)
2633. Möminov Davud (Hacı) Gəray oğlu (16.3.1938*, 60 yaş)
2634. Mövlanov (Məşədi) Novruz Əbdürrəzzaq oğlu (29.11.1937*, 55 yaş)
2635. Mövlayev Babaş Allahverdi oğlu (16.11.1937*, 39 yaş)
2636. Mövlayev Əlixan İsmayıl oğlu (18.3.1938*, 32 yaş)
2637. Mövsümov Kərəm Kərim oğlu (29.10.1937*, 29 yaş)
2638. Muğumov Muğum (Hacı) Mustafa oğlu (29.10.1937*, 35 yaş)
2639. Muxtarov Kovtar (?) Əlimuxtar oğlu (16.11.1937*, 53 yaş)
2640. Muxtarov (Babayev) Əbülfəz Hacımuxtar oğlu (16.9.1937*, 47 yaş)
2641. Muxtarov (Molla) Zeynal Abdin oğlu (18.3.1938*, 59 yaş)
2642. Muradəliyev (Məşədi) Məhəmməd Rüstəməli oğlu (14.1.1938*, 41 yaş)
2643. Muradəliyev Muradəli Zeynal oğlu (23.7.1937*) – keçmiş Zaqafqaziya qazisi
2644. Muradov Cəlal (Kərbəlayı) Rəhman Cavad oğlu (18.3.1938*, 63 yaş)
2645. Muradov Fərəc Qurban oğlu (29.10.1937*, 31 yaş)
2646. Muradov Həsənbala Mürsəl oğlu (16.11.1937*, 35 yaş)
2647. Muradov Hüseynxan Zeynal oğlu (29.11.1937*, 64 yaş)
2648. Muradov Gülüş Məhəmməd oğlu (27.7.1937*, 48 yaş) – keçmiş Zaqafqaziya qazisi
2649. Muradov İsmayıl Yusif oğlu (27.9.1937*, 30 yaş)
2650. Muradov Köçəri Gülməhəmməd oğlu (16.3.1938*, 40 yaş)
2651. Muradov Qaraş (Kərbəlayı) Balaş oğlu (9.9.1937*, 30 yaş)
2652. Muradov Mehdi Muradəli oğlu (14.1.1938*, 51 yaş)
2653. Muradov Məhəmməd İsmayıl oğlu (20.11.1937*, 66 yaş)
2654. Muradov Məhəmmədqulu Əbilqasım oğlu (18.3.1938*, 48 yaş)
2655. Muradov Məhəmmədyar Muradhasil oğlu (11.3.1938*, 39 yaş)
2656. Muradov Murad Gülməhəmməd oğlu (6.3.1938*, 45 yaş)
2657. Muradov Novruz Qurban oğlu (29.10.1937*, 24 yaş)
2658. Muradov Səbri bəy Murad oğlu (4.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.355)
2659. Muradov Vəli Gülüməli oğlu (16.11.1937*, 55 yaş)
2660. Muradov (Molla) Zahid (16.3.1938*, 68 yaş)
Leyl-i Lal Tarih: 09.02.2010 22:33
2001. Qafarov Rəsul Hacıbala oğlu (22.8.1937*, 25 yaş)
2002. Qalacayev İsa Əli oğlu (29.10.1937*, 67 yaş)
2003. Qalayev Cüci Qurban oğlu (1.9.1937*, 31 yaş)
2004. Qamiyev (?) Ömər Qaçay oğlu (29.11.1937*, 28 yaş)
2005. Qantəmirov Almuk Tembulatoviç (1.9.1937*, 49 yaş)
2006. Qantəmirov Hambi Qadayeviç (1.9.1937*, 64 yaş)
2007. Qapçiyev Əli Axund oğlu (16.11.1937*, 55 yaş)
2008. Qaracayev Mixayıl Aslan-Gireyeviç (16.9.1937*, 33 yaş)
2009. Qaragözov Yusif bəy Eldar bəy oğlu (8.11.1937*, 50 yaş)
2010. Qaraxan Kərim oğlu (27.7.1937*, 25 yaş)
2011. Qarayev Ağaəli (Hacı) Sübhan oğlu (20.8.1937*, 25 yaş)
2012. Qarayev Əhməd Davud oğlu (1.9.1937*, 28 yaş)
2013. Qarayev Əliheydər (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.261-262)
2014. Qarayev Əsəd Həsənəli oğlu (6.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.262-263)
2015. Qarayev Məmiş Bayram oğlu (9.9.1937*, 41 yaş)
2016. Qarayev Şaban Əlimirzə oğlu (9.9.1937*, 39 yaş)
2017. Qarayev Yaqub Ağa oğlu (16.11.1937*, 58 yaş)
2018. Qardaşov (Molla) Saleh Qardaş oğlu (29.10.1937*, 61 yaş)
2019. Qarsevənov (Hacı) Əhməd Balabəy oğlu (29.10.1937*, 75 yaş)
2020. Qasımov Abbas (Kərbəlayı) Mirzəli oğlu (1908-9.3.1938*)
2021. Qasımov Ağakərim (Penc)alı oğlu (1918-20.1.1938*)
2022. Qasımov Ağamoğlan Məhəmməd oğlu (1908-20.1.1938*)
2023. Qasımov Ağarza Fərman oğlu (1906-4.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.267)
2024. Qasımov Adil (Məşədi) Məsim oğlu (20.1.1938*, 45 yaş)
2025. Qasımov Alxas Əsgəralı oğlu (16.11.1937*, 70 yaş)
2026. Qasımov Bayram İsmayıl oğlu (26.8.1937*, 50 yaş)
2027. Qasımov Cəlil Məhəmmədəli oğlu (6.1.1938*)
2028. Qasımov Cümi Mustafa oğlu (16.3.1938*, 36 yaş)
2029. Qasımov Dıbır Murtuz oğlu (1.9.1937*, 29 yaş)
2030. Qasımov Eyyub Mikayıl oğlu (19.4.1938-də 5 il iş verilib)
2031. Qasımov Əbil Qasım oğlu (20.11.1937*, 50 yaş)
2032. Qasımov Ələkbər (Hacı) Mustafa oğlu (1882-11.3.1938*)
2033. Qasımov (Molla) Əli Cəbrayıl əfəndi oğlu (1899-20.1.1938*)
2034. Qasımov Əli Gülməhəmməd oğlu (16.11.1937*, 57 yaş)
2035. Qasımov Əli (Əliağa, Əliyar) Məhəmmədrəsul oğlu – Ələkbərov Abdulla Məhəmməd(rəsul) oğlu’na bax
2036. Qasımov Əlinağı Məhəmmədtağı oğlu (1887-20.1.1938*)
2037. Qasımov Əliş (Hacı) Hətəm oğlu (16.3.1938*, 50 yaş)
2038. Qasımov Əzməhəmməd Mahmud oğlu (8.11.1937*, 50 yaş)
2039. Qasımov Fərəc Cəfər oğlu (29.11.1937*, 54 yaş)
2040. Qasımov Fərman Şirin oğlu (16.3.1938*, 50 yaş)
2041. Qasımov (Məşədi) Hacıağa (Kərbəlayı) Əhməd oğlu (16.3.1938*, 60 yaş)
2042. Qasımov Hacıəli (Kərbəlayı) Qasım oğlu (29.10.1937*, 81 yaş)
2043. Qasımov Həsən Qulammirzə oğlu (18.3.1938*, 56 yaş)
2044. Qasımov Hilal Teymur oğlu (16.11.1937*, 57 yaş)
2045. Qasımov (Məşədi) Hüseyn (Hacı) Rəsul oğlu (6.3.1938*, 60 yaş)
2046. Qasımov (Molla) İbad Musa oğlu (6.3.1938*, 59 yaş)
2047. Qasımov İmran Məhəmməd oğlu (18.3.1938*, 33 yaş)
2048. Qasımov İsi Mövsüm oğlu (16.9.1937*, 37 yaş)
2049. Qasımov Kamal Cəmaləddin oğlu (16.9.1937*, 55 yaş)
2050. Qasımov Qara Qubuş oğlu (16.3.1938*, 25 yaş)
2051. Qasımov Kazım Qasım oğlu (1917-20.1.1938*)
2052. Qasımov Qasım Əli oğlu (9.3.1938*, 40 yaş)
2053. Qasımov Qasım Əliyar oğlu (16.11.1937*, 59 yaş)
2054. Qasımov (Molla) Qasım Hüseynqulu oğlu (29.11.1937*, 62 yaş)
2055. Qasımov Qasım Məhəmməd oğlu (11.10.1937*)
2056. Qasımov (Kərbəlayı) Mabut Zəkəriyya bəy oğlu (26.8.1937*, 65 yaş)
2057. Qasımov Mahmud Gülqasım oğlu (1907.1.1938*)
2058. Qasımov Məhəmməd Süleyman oğlu (8.11.1937*, 56 yaş)
2059. Qasımov Məhəmmədbağır Məhərrəm oğlu (29.10.1937*, 32 yaş)
2060. Qasımov Məstəli Gülmirzə oğlu (20.11.1937*, 45 yaş)
2061. Qasımov Məşədi (Kərbəlayı) Qasım oğlu (29.10.1937*, 67 yaş)
2062. Qasımov Mirzəməhəmməd Abdul oğlu (1899-3.7.1938*) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.266)
2063. Qasımov Murtuz Paşa oğlu (20.1.1938*, 43 yaş)
2064. Qasımov Musa Xəlil oğlu (20.11.1937*, 60 yaş)
2065. Qasımov Mürsəl (Kərbəlayı) Xudu oğlu (6.3.1938*, 60 yaş)
2066. Qasımov Rəhim Nəzərəli oğlu (16.9.1937*, 36 yaş)
2067. Qasımov Rəşid [bəy] Həmid bəy oğlu (29.11.1937*, 25 yaş)
2068. Qasımov (Seyid) Səcət (Seyid) Hüseyn oğlu (9.3.1938*, 40 yaş)
2069. Qasımov Səttar Xəlil oğlu (16.9.1937*, 62 yaş)
2070. Qasımov Süleyman Rza oğlu (1913-16.9.1937*, 24 yaş)
2071. Qasımov Şahpələng Qasım oğlu (20.11.1937*, 65 yaş)
2072. Qasımov Şamil (Məşədi) Məsim oğlu (20.1.1938*, 40 yaş)
2073. Qasımov Şamil Muxtar oğlu (18.3.1938*, 61 yaş)
2074. Qasımov Yusif Hacı oğlu (14.1.1938*, 40 yaş)
2075. Qayıbov (Məşədi) Qasım (Kərbəlayı) Qasım oğlu (26.8.1937*, 65 yaş)
2076. Qayıbov Rəşid Abdulla oğlu (3.7.1938*)
2077. Qayıbova (qız. Müftizadə Xədicə Osman qızı (1893-19.10.1938) – Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının müəlliməsi
2078. Qazıbəyov Əbül (Məşədi) Əli oğlu (18.3.1938*, 46 yaş)
2079. Qazıyev (Əbdülov) Əliabbas Bağır oğlu (16.9.1937*, 57 yaş)
2080. Qazıyev (Molla) Mahmud əfəndi (26.8.1937*, 53 yaş)
2081. Qazıyev Sadəddin (Molla) Əbdürrəhman oğlu (29.10.1937*, 32 yaş)
2082. Qazıyev Şıxkərim (Molla) Tağı oğlu (16.9.1937*, 69 yaş)
2083. Qazızadə Nurulla əfəndi Mahmud oğlu (14.1.1938*, 62 yaş)
2084. Qəbulov Baba Abdulla oğlu (29.10.1937*, 44 yaş)
2085. Qəbulov Əhməd bəy Həşim bəy oğlu (16.3.1938*, 52 yaş)
2086. Qəbulov Əziz bəy Həşim bəy oğlu (18.3.1938*, 51 yaş)
2087. Qəbulov Həsən Məhəmməd oğlu (1898-20.1.1938*)
2088. Qəbulov Hidayət Sultan oğlu (29.10.1937*, 39 yaş)
2089. Qəbulov Hüseyn Əbdürrəhman oğlu (16.3.1938*, 44 yaş)
2090. Qəbulov İdris bəy Rəsul oğlu (9.9.1937*, 63 yaş)
2091. Qəbulov Rəşid bəy Həşim bəy oğlu (18.3.1938*, 56 yaş)
2092. Qədimov Ağanəzər Qədim oğlu (16.11.1937*, 44 yaş)
2093. Qədimov Ələsgər Almaz oğlu (10.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.272)
2094. Qədimov Əlabbas Əli oğlu (28.9.1937*, 50 yaş)
2095. Qədimov Əlabbas Kanpan (?) oğlu (20.11.1937*, 45 yaş)
2096. Qədimov Xorasan (Hacı) Xəlfə oğlu (16.11.1937*, 55 yaş)
2097. Qədir Mahmud oğlu (27.7.1937*, 50 yaş)
2098. Qədirbəyov Məcid Həmid bəy oğlu (27.3.1938*, 60 yaş)
2099. Qədirbəyova (qız. Əfəndiyeva) Gülarə İbrahimxəlil qızı (Köylü qızı) (1905, Baş Göynük/Şəki-may 1942?) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.273-274)
2100. Qədirli Hacı Murad oğlu (27.11.1937*, 49 yaş)
2101. Qədirli Mövsüməli/Möhsün Ağatami oğlu (3.1.1938*) – Malyariya Komitəsinin sədri
2102. Qədirov Abdı Əli oğlu (16.9.1937*, 67 yaş)
2103. Qədirov Əhməd əfəndi (Molla) Kərim oğlu (9.9.1937*, 62 yaş)
2104. Qədirov Əliqara Cəfər oğlu (16.9.1937*, 45 yaş)
2105. Qədirov Sadıq Rəşid oğlu (20.8.1937*, 30 yaş)
2106. Qədirov Salah Şirin oğlu (9.9.1937*, 47 yaş)
2107. Qədirov Zülfüqar Xəzər oğlu (1904-20.1.1938*)
2108. Qəhrəman Qulu oğlu (20.1.1938*, 50 yaş)
2109. Qəhrəmanbəyov Azay bəy Abbasəli bəy oğlu (28.9.1937*, 62 yaş)
2110. Qəhrəmanov İzzət Nurulla oğlu (20.1.1938*, 48 yaş)
2111. Qəhrəmanov Qəhrəman Hümmətəli oğlu (1887-9.3.1938*)
2112. Qəhrəmanov Mehdi Balaş oğlu (18.3.1938*, 35 yaş)
2113. Qəhrəmanov Məzaim Qəhrəman oğlu (27.7.1937*, 36 yaş)
2114. Qəhrəmanov Səlim Həsənqulu oğlu (9.3.1938*, 30 yaş)
2115. Qəmbərov Əliheydər İsa oğlu (18.3.1938*, 36 yaş)
2116. Qəmbərov Hüseyn Qurban oğlu (16.9.1937*, 23 yaş)
2117. Qənbərov Həzrətəli Həsən bəy oğlu (29.11.1937*, 40 yaş)
2118. Qəniyev Abış Qəni oğlu (20.1.1938*, 60 yaş)
2119. Qəniyev Lələ Məhi oğlu (14.1.1938*, 32 yaş)
2120. Qənizadə Sultanməcid (Hacı) Murtuzəli oğlu (4.1866-22.3.1938*, 72 yaş) (həbsi: 26.7.1937)
2121. Qəribov Cəfər Qaraş (Qasım) oğlu (26.8.1937*, 80 yaş)
2122. Qəribov (Kərbəlayı) Həsən Kərim oğlu (16.9.1937*, 69 yaş)
2123. Qəribov (Kərbəlayı) Şükür Heydər oğlu (16.11.1937*, 47 yaş)
2124. Qətibov Həsən Süleyman oğlu (29.10.1937*, 40 yaş)
2125. Qiyasbəyli Mədinə xanım Mehdi bəy qızı (1889-28.9.1937*) – Tibb İnstitutunun müəlliməsi (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.277-279)
2126. Qiyasbəyov Nüsrəddin ağa İsmayıl ağa oğlu (18.3.1938*, 78 yaş)
2127. Qiyasbəyov/Əhmədov Süleyman Məhəmməd oğlu (18.3.1938*, 37 yaş)
2128. Qoca Əliməhəmməd oğlu (20.1.1938*, 65 yaş)
2129. Qocayev Allahverdi Paşa oğlu (16.11.1937*, 36 yaş)
2130. Qorçuyev (Molla) Balakişi (Molla) Əbdülhüseyn oğlu (20.1.1938*, 51 yaş)
2131. Qoşqarov Ağamirzə İbrahim (Məhəmməd?) oğlu (4.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.304)
2132. Qoşqarov Müseyib Məhəmməd oğlu (27.9.1937*, 32 yaş)
2133. Qubadxanov Hüseynqulu Həsənxan oğlu (29.11.1937*, 35 yaş)
2134. Qubaydullin Qazis (Əziz) Salih oğlu (1887-13.10.1937*) – professor (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.283-284)
2135. Qudulov İbrahim Nurmahama oğlu (29.10.1937*, 67 yaş)
2136. Quxman Naum Abramoviç (1903) – «NKVD»-də DT serjantı, orta təhsilli
2137. Qulubəyov Mahmud bəy Adil bəy oğlu (8.11.1937*, 51 yaş)
2138. Quluyev (Abbasov) (Məşədi) Abuzər Mehdi oğlu (1.9.1937*, 52 yaş)
2139. Quluyev Abı Əli oğlu (1.1.1938*)
2140. Quluyev Adil Ağalar oğlu (16.11.1937*, 40 yaş)
2141. Quluyev Baxşəli (Hacı) Mustafa oğlu (16.11.1937*, 56 yaş)
2142. Quluyev Balaqulu (Hacı) Əhməd oğlu (14.1.1938*, 62 yaş)
2143. Quluyev Bəhlul bəy Məhəmməd bəy oğlu (9.3.1938*, 39 yaş)
2144. Quluyev Bibiqulu Cəfərqulu oğlu (1878-11.3.1938*, 60 yaş)
2145. Quluyev (Hacı) Bibiqulu Möylam oğlu (16.11.1937*, 64 yaş)
2146. Quluyev Cabbar Hüsyenqulu oğlu (18.3.1938*, 40 yaş)
2147. Quluyev Camal Qəhrəman oğlu (26.8.1937*, 45 yaş)
2148. Quluyev Cəfər Mirzə oğlu (13.10.1937*) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.290)
2149. Quluyev Cümşüd Zakir (Zair) oğlu – Novruzov Yaqub Əli oğlu’na bax
2150. Quluyev Çərkəz Firidun oğlu (12.10.1937*) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.291)
2151. Quluyev (Hacı) Dərgah Qulu oğlu (26.8.1937*, 22 yaş)
2152. Quluyev Əbdülhəsən Heydər oğlu (9.9.1937*, 75 yaş)
2153. Quluyev Əbdülhüseyn Heydər oğlu (9.9.1937*, 50 yaş)
2154. Quluyev Əbdülməhəmməd Mirzəqulu oğlu (16.9.1937*, 67 yaş)
2155. Quluyev Əhməd Allahverən oğlu (16.3.1938*, 50 yaş)
2156. Quluyev (Məşədi) Əhməd Yusif oğlu (1885-16.9.1937*)
2157. *Quluyev Əlabbas Əmirqulu oğlu (1904-5.1.1938*) – həkim, Bakı ş. Maştağa Rayon Səhiyyə Şöbəsinin müdiri (16.8.1937)
2158. Quluyev Əlif Yarı oğlu (27.9.1937*, 60 yaş)
2159. Quluyev Əliş Nəcəf oğlu (29.10.1937*, 42 yaş)
2160. Quluyev Əmir Mehdiqulu oğlu (9.3.1938*, 28 yaş)
2161. Quluyev Əmirabbas Əmirqulu oğlu (6.1.1938*)
2162. Quluyev Ənvər Eyvaz oğlu (30.7.1937*, 18 yaş)
2163. Quluyev Əsəd Qara oğlu (9.3.1938*, 55 yaş)
2164. Quluyev Əsəd Mustafa oğlu (16.11.1937*, 52 yaş )
2165. Quluyev Əsgər Kərim oğlu (16.11.1937*, 26 yaş)
2166. Quluyev Əşrəf Qulu oğlu (14.10.1937*) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.292)
2167. Quluyev Feyzi (Kərbəlayı) Qulu oğlu (14.1.1938*, 57 yaş)
2168. Quluyev Hacı Mürsəl oğlu (9.9.1937*, 37 yaş)
2169. Quluyev Hacıağa Hidayət oğlu (31.12.1937*)
2170. Quluyev (Molla) Hacıdadaş Abbasqulu oğlu (20.11.1937*, 66 yaş)
2171. Quluyev Heydər Molla oğlu (1.9.1937*, 35 yaş)
2172. Quluyev Həsən Məhəmməd oğlu (1919-?) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.179)
2173. Quluyev (Kərbəlayı) Həsən Mövsümxan oğlu (18.3.1938*, 60 yaş)
2174. Quluyev Həsən Nəbi oğlu (9.3.1938*, 38 yaş)
2175. Quluyev (Kərbəlayı) Həsən Saatqulu oğlu (11.3.1938*, 52 yaş)
2176. Quluyev Həsənqulu (Kərbəlayı) Məhəmmədcəfər oğlu (16.9.1937*, 62 yaş)
2177. Quluyev Hüseyn Ağa oğlu (27.7.1937*, 39 yaş)
2178. Quluyev Hüseyn (Hacı) Hümmətəli oğlu (11.3.1938*, 51 yaş)
2179. Quluyev (Molla) Hüseyn İbrahim oğlu (16.3.1938*, 60 yaş)
2180. Quluyev Hüseyn (Məşədi) Kərim oğlu (1865-16.9.1937*, 72 yaş)
2181. Quluyev Hüseynəli Aslan oğlu (29.10.1937*, 43 yaş)
2182. Quluyev Hüseynqulu Səfiqulu oğlu (9.3.1938*, 60 yaş)
2183. Quluyev Hüseynqulu (Hacı) Zamanqulu oğlu (27.7.1937*, 41 yaş)
2184. Quluyev Xudaverdi Mövlam oğlu (18.3.1938*, 56 yaş)
2185. Quluyev İbrahim Hilal oğlu (6.1.1938*)
2186. Quluyev İmamnəzər Muradqulu oğlu (20.11.1937*, 46 yaş)
2187. Quluyev İmanqulu (Əliqulu) Nəcəfqulu oğlu (27.9.1937*, 29 yaş)
2188. Quluyev İsgəndər Camal oğlu (30.7.1937*, 20 yaş)
2189. Quluyev Qulu Nəsir oğlu (26.8.1937*, 46 yaş)
2190. Quluyev Qüdrət Musa oğlu – Haşımov Qəhrəman Məhəmmədhüseyn oğlu’na bax
2191. Quluyev Mehdi Yusif oğlu (16.9.1937*, 36 yaş)
2192. Quluyev Məcid Əmiraslan oğlu (16.11.1937*, 25 yaş)
2193. Quluyev Məhəmmədhüseyn Əliqulu oğlu (18.3.1938*, 41 yaş)
2194. Quluyev (Məşədi) Məhərrəm (Kərbəlayı) Miriş oğlu (27.7.1937*, 52 yaş)
2195. Quluyev Məlikheydər Cəfərqulu oğlu (1885-20.1.1938*)
2196. Quluyev Məhəmməd Heybətqulu oğlu (1889-20.1.1938*)
2197. Quluyev (Kərbəlayı) Məhəmməd Məhəmmədqulu oğlu (16.11.1937*, 55 yaş)
2198. Quluyev Məhəmmədəli Bayraməli oğlu (6.3.1938*, 35 yaş)
2199. Quluyev Məhəmmədqulu Mehdiqulu oğlu (16.9.1937*, 48 yaş)
2200. [Quluyev?] (Molla) Məhəmmədrəsul Aslan oğlu (29.10.1937*, 55 yaş)
2201. Quluyev Mirələkbər Mircəfər oğlu (1874-11.3.1938*, 64 yaş)
2202. Quluyev Molla Nəsib oğlu (16.3.1938*, 65 yaş)
2203. Quluyev (Kərbəlayı) Mövsüm Nəcəfqulu oğlu (29.10.1937*, 44 yaş)
2204. Quluyev Muxtar İmamqulu oğlu (16.12.1937*, 60 yaş)
2205. Quluyev Musa Bibiqulu oğlu (6.3.1938*, 45 yaş)
2206. Quluyev Mustafa Zəkəriyyə oğlu (18.1.1893-3.7.1938*) – Azərb. SSR xalq maarif komissarı (həbsi: 2.8.1937)
2207. Quluyev Nəcəf Hacıqulu oğlu (30.7.1937*, 26 yaş)
2208. Quluyev Nəcəfqulu Qulu oğlu (6.3.1938*, 73 yaş)
2209. Quluyev Niftulla Rəsul oğlu (20.1.1938*, 62 yaş)
2210. Quluyev Rəşidxan Rüstəm oğlu (18.3.1938*, 48 yaş)
2211. Quluyev Rzaqulu Bibiqulu oğlu (30.7.1937*, 20 yaş)
2212. Quluyev Sair (?) Naib oğlu (4.1.1938*)
2213. Quluyev Seyfəddin Ömər oğlu (29.10.1937*, 42 yaş)
2214. Quluyev Seyidcan (Hacı) Zeyd oğlu (14.1.1938*, 58 yaş)
2215. Quluyev Səhrəd Xudaqulu oğlu (26.8.1937*, 24 yaş)
2216. Quluyev (Molla) Şahverdi Tanrıqulu oğlu (18.3.1938*, 72 yaş)
2217. Quluyev Şamil bəy Allahverdi bəy oğlu (18.3.1938*, 39 yaş)
2218. Quluyev Şoşan Ələsgər oğlu (28.9.1937*, 66 yaş)
2219. Quluyev Şükür Kərim oğlu (6.3.1938*, 65 yaş)
2220. Quluyev Sultan Əmircan oğlu (4.1.1938*)
2221. Quluyev Tacı Xanbaba oğlu (29.10.1937*, 35 yaş)
2222. Quluyev (Molla) Yusif (Molla) Nəzər oğlu (29.10.1937*, 65 yaş)
2223. Qummel Georq İosifoviç (8.11.1937*, 46 yaş)
2224. Qummel Xristian Georgiyeviç (29.10.1937*, 70 yaş)
2225. Qummel Qotlob Qotloviç (20.11.1937*, 50 yaş)
2226. Qummel Otto Xristianoviç (29.10.1937*, 51 yaş)
2227. Qurbanbəyov Məhəmmədəli bəy Cəfərqulu bəy oğlu (9.9.1937*, 60 yaş)
2228. Qurbanəliyev Allahverdi Məsim oğlu (29.10.1937*, 37 yaş)
2229. Qurbanəliyev Astan Abdulla oğlu (20.1.1938*, 65 yaş)
2230. Qurbanəliyev Cəbrayıl Həsən oğlu (29.3.1938*, 53 yaş)
2231. Qurbanov Abbasəli (Molla) Həsən oğlu (29.11.1937*, 50 yaş)
2232. Qurbanov Baba (Hacı) İbrahimxəlil oğlu (29.10.1937*, 37 yaş)
2233. Qurbanov Bahadır İbad oğlu (14.1.1938*, 35 yaş)
2234. Qurbanov Bahəddin (Hacı) Canum oğlu (1.9.1937*, 40 yaş)
2235. Qurbanov Bəylər Fərman oğlu (29.11.1937*, 69 yaş)
2236. Qurbanov Eyvaz Məhəmmədəli oğlu (16.11.1937*, 38 yaş )
2237. Qurbanov Əbdülhüseyn (Molla) Rüstəm oğlu (18.3.1938*, 29 yaş)
2238. Qurbanov Əbil Qəmbər oğlu (29.11.1937*, 27 yaş)
2239. Qurbanov Əbülfəz Həşim oğlu (6.3.1938*, 72 yaş)
2240. Qurbanov Əhməd Qurban oğlu (1.9.1937*, 61 yaş)
2241. Qurbanov Əli Vəli oğlu (11.3.1938*, 33 yaş)
2242. Qurbanov Hacıbala Qurbanqulu oğlu (27.11.1937*, 23 yaş)
2243. Qurbanov Həmid Məhəmməd oğlu (27.11.1937*, 35 yaş)
2244. Qurbanov Hüseyn (Hacı) Mustafa oğlu (27.9.1937*, 62 yaş)
2245. Qurbanov Hüseyn Əli oğlu (9.3.1938*, 40 yaş)
2246. Qurbanov (Hacı) Hüseynəli Qurban oğlu (29.10.1937*, 80 yaş)
2247. Qurbanov Hüsən Kamran oğlu (8.11.1937*, 35 yaş)
2248. Qurbanov (Qoca) Qurban Abdulla oğlu (9.9.1937*, 60 yaş)
2249. Qurbanov Qurban Şahgəldi oğlu (16.9.1937*, 42 yaş)
2250. Qurbanov Məhəmməd Namazəli oğlu (1909-6.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.290)
2251. Qurbanov (Molla) Muxtar Kərim oğlu (29.10.1937*, 77 yaş)
2252. Qurbanov Musa Nəcəfqulu oğlu (8.1.1938*)
2253. Qurbanov Müseyib (Məşədi) Məhəmməd oğlu (16.3.1938*, 55 yaş)
2254. Qurbanov Nəcəf (Məşədi) Əsgər oğlu (16.9.1937*, 50 yaş)
2255. Qurbanov (Molla) Ömər Ağamirzə oğlu (16.9.1937*, 65 yaş)
2256. Qurbanov Rəcəb (Hacı) Şaban oğlu (16.3.1938*, 45 yaş)
2257. Qurbanov Səlim Süleyman oğlu (16.3.1938*, 31 yaş)
2258. Qurbanov Səttar Qurban oğlu (27.7.1937*, 28 yaş)
2259. (Qurbanov) Şıxəli Qurbanəli oğlu (16.11.1937*, 22 yaş)
2260. Laişev Xasyan Xeyrullayeviç (13.10.1937*)
2261. Laqarov Qəhrəman Səfər oğlu (29.10.1937*, 36 yaş)
2262. Lazımov Mirzə Hüseyn oğlu (29.10.1937*, 36 yaş)
2263. Lələyev Şamil Məhəmməd oğlu (29.10.1937*, 55 yaş)
2264. Lətifbəyov Mustafa bəy Sadıq bəy oğlu (18.3.1938*, 56 yaş)
2265. Ləzgiyev Mahmud İsmayıl oğlu (16.11.1937*, 47 yaş)
2266. Lütfəlibəyov İsmayıl Zahid oğlu (16.9.1937*, 40 yaş)
2267. Lütfullayev Nəcəf Talıb oğlu (16.11.1937*, 39 yaş)
2268. Mahmud Aslan oğlu (20.1.1938*, 75 yaş)
2269. Mahmudov Abbas Yusif oğlu (18.3.1938*, 37 yaş)
2270. Mahmudov Cəfər Fərəc oğlu (27.9.1937*, 32 yaş)
2271. Mahmudov Əliabbas Cavad oğlu (1.9.1937*, 67 yaş)
2272. Mahmudov Əlihəsən (Molla) Gülverdi oğlu (27.7.1937*, 37 yaş)
2273. Mahmudov Əmirbaxış Mahmud oğlu (20.1.1938*, 60 yaş)
2274. Mahmudov Heydər (Hacı) Osman oğlu (14.1.1938*, 30 yaş)
2275. Mahmudov Həsən Adıgözəl oğlu (16.9.1937*, 70 yaş)
2276. Mahmudov Həsən Hacı oğlu (16.3.1938*, 54 yaş)
2277. Mahmudov (Molla) İmamnəzər Mahmud oğlu (28.9.1937*, 76 yaş)
2278. Mahmudov İsfəndiyar İsmayıl oğlu (26.8.1937*, 35 yaş)
2279. Mahmudov İsgəndər (Dəllək) Məhəmməd oğlu (16.9.1937*, 35 yaş)
2280. Mahmudov İslam Əliqulu oğlu (9.3.1938*, 29 yaş)
2281. Mahmudov (Məşədi) Qasım (Kərbəlayı) Məhəmməd oğlu (1890-9.3.1938*)
2282. Mahmudov Mahmud çələbi İsa çələbi oğlu (16.3.1938*, 40 yaş)
2283. Mahmudov Mahmud Urun oğlu (20.1.1938*, 36 yaş)
2284. Mahmudov (Molla) Məhəmməd (Molla) Əhməd oğlu (27.9.1937*, 66 yaş)
2285. Mahmudov Mustafa Hacı Musa oğlu (1878-16.11.1937*, 59 yaş)
2286. Mahmudov (Molla) Rəhim Rüstəm oğlu (22.8.1937*, 63 yaş)
2287. Mahmudov Süleyman Mahmud oğlu (29.11.1937*, 48 yaş)
2288. Mahmudov (Məşədi) Usub (Molla) Hüseyn oğlu (14.1.1938*, 45 yaş)
2289. Mahmudov (Molla) Yəhya (Hacı) Mahmud əfəndi oğlu (16.9.1937*, 65 yaş)
2290. Mahmudov Yusif İsrafil oğlu (16.9.1937*, 71 yaş)
2291. Mahmudzadə Əli Nazim Mahmud oğlu (1906-22.8.1941) – EA Az.F Dilçilik və Ədəbiyyat İnstitutunun elmi işçisi (həbsi: 17.3.1937)
2292. Mailov Alış Mail oğlu (11.3.1938*, 63 yaş)
2293. Makinski Abbasəli Bəhram oğlu (1888-3.1938*)
2294. *Makinski Bəhram Abbasəli oğlu (1908-?) – Gəncədəki Azərb. KTİ bitkiçilik kafedrasının assisteni və institut komsomol komitəsinin katibi (29.3.1938)
2295. Maqsudxan Heydər xan Xəncər xan oğlu (1899-9.3.1938*)
2296. Maqsudov Ağagül Pir oğlu (16.11.1937*, 65 yaş)
2297. Maqsudov Eyyub çələbi Hüseyn çələbi oğlu (26.8.1937*, 40 yaş)
2298. Maqsudov Əhməd çələbi Yunus çələbi oğlu (16.3.1938*, 60 yaş)
2299. Maqsudov Musa İbrahimxəlil oğlu (16.3.1938*, 45 yaş)
2300. Maqsudov Mustafa çələbi Eyyub çələbi oğlu (26.8.1937*, 50 yaş)*
2301. Malaxov Məhəmməd Ramazan oğlu (21.9.1937*, 27 yaş)
2302. Manafov Əjdər Manaf oğlu (20.11.1937*, 47 yaş)
2303. Manafov Hümmət Həsən oğlu (6.3.1938*, 50 yaş)
2304. Manafov Xəlilullah Satin (?) oğlu (29.10.1937*, 35 yaş)
2305. Mansurov Əmirqulu Xəlil oğlu (8.11.1937*, 34 yaş)
2306. Mansurov (Molla) Həmid (Molla) Səməd oğlu (18.3.1938*, 44 yaş)
2307. Mansurov (Molla) Məhəmmədqulu Rzaqulu oğlu (18.3.1938*, 66 yaş)
2308. Mansurov Yusif Xəlil oğlu (8.11.1937*, 60 yaş)
2309. Matanov Qazıxan Qara oğlu (27.9.1937*, 25 yaş)
2310. Mazanov Xeyrulla Xəlilqulu oğlu (27.11.1937*, 33 yaş)
2311. Mehdiyev Abdulla Rəsul oğlu (27.7.1937*, 36 yaş)
2312. Mehdiyev Ağacan Mehdi oğlu (27.11.1937*, 40 yaş)
2313. Mehdiyev (Molla) Ağalar Məhəmməd oğlu (16.9.1937*, 70 yaş)
2314. Mehdiyev Azad Babakişi oğlu (16.9.1937*, 50 yaş)
2315. Mehdiyev Bala Qardaş oğlu (27.11.1937*, 29 yaş)
2316. Mehdiyev Eyyub (Əli)nağı oğlu (14.10.1937*) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.302)
2317. Mehdiyev (Ağacanov) Ələkbər Hacəli (Məhəmmədəli) oğlu (21.9.1937*, 29 yaş)
2318. Mehdiyev Əlfid (?) İsmayıl oğlu (16.9.1937*, 33 yaş)
2319. Mehdiyev Əşrəf Abbas oğlu (14.1.1938*, 45 yaş)
2320. Mehdiyev Fərəc (Molla) Mövsüm oğlu (20.11.1937*, 49 yaş)
2321. Mehdiyev Hüseyn Dadaş oğlu (9.3.1938*, 27 yaş)
2322. Mehdiyev Xanlar Muxtar oğlu (21.9.1937*, 29 yaş)
2323. Mehdiyev (Molla) Xütbəddin əfəndi Qulu oğlu (27.9.1937*, 67 yaş)
2324. Mehdiyev İaliət (?) Rüstəm oğlu (27.11.1937*, 34 yaş)
2325. Mehdiyev Qara Məhəmmədhəsən oğlu (20.1.1938*, 34 yaş)
2326. Mehdiyev Qara Musa oğlu (20.1.1938*, 45 yaş)
2327. Mehdiyev Qurban Səlim oğlu (1.9.1937*, 70 yaş)
2328. Mehdiyev Mehdi Adıgözəl oğlu (14.10.1937*) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.303)
2329. Mehdiyev Mehdi Əlikişi oğlu (16.9.1937*, 45 yaş)
2330. Mehdiyev Mehdi Şıxməhəmməd oğlu (22.8.1937*, 63 yaş)
2331. Mehdiyev (Molla) Mehdi Udul oğlu (1.9.1937*, 45 yaş)
2332. Mehdiyev Məhəmmədmehdi Yunis oğlu (27.9.1937*, 61 yaş)
2333. Mehdiyev Nəbi Həsən oğlu (16.11.1937*, 33 yaş)
2334. Mehdiyev Sultan Şıxməhəmməd oğlu (11.3.1938*, 47 yaş)
2335. Mehdiyev Şıxı (Kərbəlayı) Məhəmməd oğlu (1900-9.3.1938*)
2336. Mehdiyev (Kərbəlayı) Şihan (?) Mehdi oğlu (20.1.1938*, 48 yaş)
2337. Mehdiyev Üstəli Ramazan oğlu (1.9.1937*, 66 yaş)
2338. Mehmandarov Adil bəy [Əbdül]kərim bəy oğlu (1.9.1937*, 58 yaş)
2339. Mehmandarov Rəşid bəy [Əbdül]kərim bəy oğlu (1888-14.1.1938*)
2340. Mehmanov Abbas Mehman oğlu (1895-20.1.1938*)
2341. Mehmanov Əbdürrəhman Əziz oğlu (9.9.1937*, 64 yaş)
2342. Mehrəliyev Əlican Mirzəli oğlu (18.3.1938*, 52 yaş)
2343. Merimov Samir Paşa oğlu (1.9.1937*, 60 yaş)
2344. Meybullayev Cabir Bəşir oğlu (29.10.1937*, 65 yaş)
2345. Məcidov Əhəd Məcid oğlu - Namazov Əhəd Məcid oğlu’na bax
2346. Məcidov Mirhəsən Mirkazım oğlu (1.9.1937*, 85 yaş)
2347. Mədətov Həsən Məhəmmədhəsən oğlu (16.9.1937*, 64 yaş)
2348. Mədətov Hənifə İbrahim oğlu (1888-1.8.1937*) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.306)
2349. (Hacı) Məhəmməd (Əli) (Əli)sultan oğlu (16.11.1937*, 75 yaş)
2350. Məhəmməd (Hacı) Kərim oğlu (1.9.1937*, 28 yaş)
2351. Məhəmmədbəyov Abdulla bəy Məhəmmədhəsən oğlu (16.9.1937*, 88 yaş)
2352. Məhəmmədbəyov Böyükağa Əliquzu bəy oğlu (16.9.1937*, 32 yaş)
2353. Məhəmmədbəyov Cəfərqulu bəy Həbibulla bəy oğlu (16.11.1937*, 57 yaş)
2354. Məhəmmədbəyov Heybətqulu bəy Həbibullah bəy oğlu (16.11.1937*, 59 yaş) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.451-453)
2355. Məhəmmədbəyov İsa bəy Nəsrulla oğlu (14.1.1938*, 49 yaş)
2356. Məhəmmədəli Kazım oğlu (26.8.1937*, 55 yaş)
2357. Məhəmmədəliyev Bədəl Hüseynəli oğlu (16.9.1937*, 50 yaş)
2358. Məhəmmədəliyev Cabbarəli Gözəl oğlu (16.9.1937*, 59 yaş)
2359. Məhəmmədəliyev Əlif Məmiş oğlu (29.10.1937*, 70 yaş)
2360. Məhəmmədəliyev Həmid (Məşədi) Hüseyn oğlu (26.8.1937*, 66 yaş)
2361. Məhəmmədəliyev Mahmud Ramazan oğlu (16.3.1938*, 35 yaş)
2362. Məhəmmədhəsənbəyov Məhəmmədhəsən bəy Curux bəy oğlu (18.3.1938*, 36 yaş)
2363. Məhəmmədhəsənov Arıx (Məşədi) Məsim oğlu (29.11.1937*, 52 yaş)
2364. Məhəmmədhəsənov İsrafil bəy Mustafa bəy oğlu (1.3.1938*, 65 yaş)
2365. Məhəmmədxanov Məhəmmədxan Məhəmmədxan oğlu (6.1.1938*)
2366. Məhəmmədquluyev Məhəmməd (Hacı) Qurban oğlu (27.9.1937*, 60 yaş)
2367. Məhəmmədov (Məşədi) Abdulla (Kərbəlayı) Mahmud oğlu (29.10.1937*)
2368. Məhəmmədov Abdulla Şahbaz oğlu (18.3.1938*, 32 yaş)

2369. Məhəmmədov Adıgözəl Əliməhəmməd oğlu (6.3.1938*, 46 yaş)
2370. Məhəmmədov Ağa İsmayıl oğlu (16.9.1937*, 82 yaş)
2371. Məhəmmədov Ağalar Mehdi oğlu (16.9.1937*, 37 yaş)
2372. Məhəmmədov Ağamir Sadıq oğlu (1900-6.1.1938*) – ADU-nun əsaslı kitabxanasının direktoru. (Rəşid bəy Əfəndiyevin kürəkəni). (Sınmayıb!) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.318-320)
2373. Məhəmmədov Ağamirzə Hümbət oğlu (29.10.1937*, 22 yaş)
2374. Məhəmmədov Ağaverdi Babaverdi oğlu (1876-11.3.1938*, 62 yaş)
2375. Məhəmmədov Allahverdi Xudaverdi oğlu (6.3.1938*, 50 yaş)
2376. Məhəmmədov Allahyar Nəcəf oğlu (18.3.1938*, 67 yaş)
2377. Məhəmmədov/Səmədov Allahyar Osman oğlu (29.11.1937*, 24 yaş)
Leyl-i Lal Tarih: 09.02.2010 22:32
1625. Xankişi Əlikişi oğlu (27.7.1937*, 35 yaş)
1626. Xankişiyev Ağakişi Rəcəb oğlu (11.3.1938*, 50 yaş)
1627. Xankişiyev Güləhməd Xankişi oğlu (20.1.1938*, 55 yaş)
1628. Xankişiyev Murad Ağakişi oğlu (20.11.1937*, 55 yaş)
1629. Xanquluyev (Kərbəlayı) Abbas Xanqulu oğlu (16.9.1937*, 63 yaş)
1630. Xanlarov İsmayıl Bəylər oğlu (1899-29.12.1939*)
1631. Xanməhəmmədov Əmiraslan Qurban oğlu (8.11.1937*, 75 yaş)
1632. Xanmirzəyev Əlişirin (Hacı) Hüseynqulu oğlu (14.1.1938*, 57 yaş)
1633. Xanmirzəyev Hilal Cəbrayıl oğlu (9.9.1937*, 56 yaş)
1634. Xanmirzəyev Xanmirzə (Hacı) Rzaqulu oğlu (16.11.1937*, 61 yaş)
1635. Xansuvarov Məmi Əhməd oğlu (29.10.1937*, 80 yaş)
1636. Xasayev Məhəmməd Kəbi oğlu (1896-8.1.1938*)
1637. Xasayev Məhəmməd Qurban oğlu (1.9.1937*, 57 yaş) – Salyan RİK sədri
1638. Xasıyev Rəsul (Kərbəlayı) Abbas oğlu (20.1.1938*, 66 yaş)
1639. Xasməhəmmədov Balaca Paşa oğlu (29.11.1937*, 27 yaş)
1640. Xasməhəmmədov Əlövsət Xasməhəmməd oğlu (16.11.1937*, 69 yaş)
1641. Xasməhəmmədov Mahmud Ələkbər oğlu (20.1.1938*, 58 yaş)
1642. Xeyrullayev Əliyənnağı Xeyrulla oğlu (16.11.1937*, 60 yaş)
1643. Xeyrullayev Xeyrullahüseyn (Hacı) Heybət oğlu (8.1.1938*)
1644. Xələfov Həsənqulu Məhəmməd[əli] oğlu (6.3.1938*, 50 yaş)
1645. Xələfov Cəfərqulu Məhəmmədəli oğlu (6.3.1938*, 58 yaş)
1646. Xəlfəyev Muxtar Məhəddinoviç (1.9.1937*, 50 yaş)
1647. Xəlilov Atakişi Saqi oğlu (29.11.1937*, 65 yaş)
1648. Xəlilov Bəhram Əliilyas oğlu (16.11.1937*, 33 yaş)
1649. Xəlilov Əhməd Abdulla oğlu (9.9.1937*, 75 yaş)
1650. Xəlilov Əhməd Məhəmməd oğlu (16.9.1937*, 63 yaş)
1651. Xəlilov Əliağa Camal oğlu (27.7.1937*, 34 yaş)
1652. Xəlilov (Kərbəlayı) Fərhad Mirzəli oğlu (18.3.1938*, 63 yaş)
1653. Xəlilov Həmzə Məhəmməd oğlu (1911-3.7.1938*) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.222)
1654. Xəlilov Hümbət Şirin oğlu (8.11.1937*, 45 yaş)
1655. Xəlilov Xankişi Fəti oğlu (27.7.1937*, 30 yaş)
1656. Xəlilov Xəlil Vəli oğlu (20.8.1937*, 43 yaş)
1657. Xəlilov Kazım (Hacı) Usub oğlu (20.1.1938*, 66 yaş)
1658. Xəlilov Qəhrəman Bəhram oğlu (20.1.1938*, 45 yaş)
1659. *Xəlilov Manaf Abbas oğlu (30.8.1941-də 15 il iş alıb)
1660. Xəlilov Məhəmməd Murad oğlu (1890-9.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.221)
1661. Xəlilov (Hacı) Məhəmmədhüseyn Hüseynxan oğlu (28.9.1937*, 80 yaş)
1662. Xəlilov Məşədi Bəybala oğlu (1.9.1937*, 40 yaş)
1663. Xəlilov Mirzə Kərim oğlu (27.11.1937*, 37 yaş)
1664. Xəlilov Mövsüm Rəsul oğlu (11.3.1938*, 65 yaş)
1665. Xəlilov Murtuz Rüstəm oğlu (27.7.1937*, 41 yaş)
1666. Xəlilov Musa Cəfər oğlu (14.1.1938*, 28 yaş)
1667. Xəlilov Seyfəddin İbrahim oğlu (27.7.1937*, 30 yaş)
1668. Xəlilov Seyfulla Həbi (?) bəy oğlu (20.11.1937*, 66 yaş)
1669. Xəlilov Səfərəli Əbdülkərim oğlu (14.1.1938*, 55 yaş)
1670. Xəlilov Tapdıq Rəcəb oğlu (11.3.1938*, 37 yaş)
1671. Xəlilov Tələt (Hacı) Talıb oğlu (16.9.1937*, 50 yaş)
1672. Xəzərov (?) (Molla) Cəmaləddin Şıxəli oğlu (16.9.1937*, 68 yaş)
1673. Xıdırov Zülfüqar Mehdi oğlu (6.3.1938*, 42 yaş)
1674. Xındırıstanski Rüstəm bəy Sadıq bəy oğlu (29.11.1937*, 54 yaş)
1675. Xocaxanski Həsənəli bəy Hüseyn bəy oğlu (14.1.1938*, 49 yaş)
1676. Xocayev Xalid Səid (1888-13.10.1937*) - EA Az. F Ədəbiyyat və Dilçilik İnstitutunun elmi işçisi
1677. Xozalanski Əbdürrəhim Adil oğlu (16.9.1937*, 74 yaş)
1678. Xudadatov Əsəd(ulla) İsmayıl oğlu (3.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.225)
1679. Xudaverdiyev Abbasqulu Şirin oğlu (29.11.1937*, 51 yaş)
1680. Xuduyev Ələkbər Hüseynqulu oğlu (18.3.1938*, 60 yaş)
1681. Xuduyev Həsən (Kərbəlayı) Məhəmmədqulu oğlu (16.11.1937*, 50 yaş)
1682. Xuduyev Tapdıq Əmrah oğlu (16.11.1937*, 52 yaş)
1683. Xuduyev (Məşədi) Yunus (Hacı) Hüseynəli oğlu (16.11.1937*, 42 yaş)
1684. Xuluflu Vəli Məhəmmədhüseyn oğlu (1894-13.10.1937*) – Tarix, Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun direktor müavini, ASE-nin direktor müavini (həbsi: 27.1.1937) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.227-228)
1685. İbadov Əmiraslan Qəhrəman oğlu (29.10.1937*, 50 yaş)
1686. İbadov Əzim Əziz oğlu (16.3.1938*, 29 yaş)
1687. İbadov Qafar Eyvaz oğlu (20.11.1937*, 48 yaş)
1688. İbadov Seyfulla İbrahim oğlu (1.9.1937*, 64 yaş)
1689. İbişov Xanlar Baxış oğlu (14.1.1938*, 58 yaş)
1690. İbrahimbəyov Bəşir bəy Şirin bəy oğlu (29.3.1938*, 37 yaş)
1691. İbrahimbəyov Əsəd bəy Xancan bəy oğlu (18.3.1938*, 40 yaş)
1692. İbrahimbəyov Fərrux bəy Bahadır bəy oğlu (27.3.1938*, 36 yaş)
1693. İbrahimxəlilov Həbibulla (Hacı) İbrahim oğlu (16.9.1937*, 61 yaş)
1694. İbrahimxəlilov Qambay İlyas oğlu (29.11.1937*, 60 yaş)
1695. İbrahimov Abdul Ağamoğlan oğlu (27.7.1937*, 29 yaş)
1696. İbrahimov Baba Cavad oğlu (29.3.1938*, 58 yaş)
1697. İbrahimov Dadaş Həmzə oğlu (18.3.1938*, 51 yaş)
1698. İbrahimov Dadaş İbrahim oğlu (14.1.1938*, 56 yaş)
1699. İbrahimov (Molla) Əbülhəsən Bünyad oğlu (29.10.1937*, 70 yaş)
1700. İbrahimov (Kərbəlayı) Əli Abbas oğlu (1.9.1937*, 60 yaş)
1701. İbrahimov Əlisəttar Murad oğlu (9.1.1938*)– yazıçı, jurnalist
1702. İbrahimov Fərman Cəbrayıl oğlu (30.7.1937*, 28 yaş)
1703. İbrahimov Fərman (Kərbəlayı) Məhəmməd oğlu (16.11.1937*, 48 yaş)
1704. İbrahimov Fərzi Səməd oğlu (29.10.1937*, 80 yaş)
1705. İbrahimov Fətulla Əsgər oğlu (9.9.1937*, 66 yaş)
1706. İbrahimov Hacağa Atamoğlan oğlu (27.7.1937*, 34 yaş)
1707. İbrahimov Heydər Məhəmməd oğlu (27.7.1937*, 33 yaş)
1708. İbrahimov Hüseyn (Məşədi) Həsən oğlu (30.7.1937*, 40 yaş)
1709. İbrahimov Xəlil İbrahim oğlu (1892-1938)
1710. İbrahimov (Molla) İbrahim Abbas oğlu (29.3.1938*, 47 yaş)
1711. İbrahimov (Kərbəlayı) İbrahim Hacımusa oğlu (29.10.1937*, 45 yaş)
1712. İbrahimov İsmayıl Cəbrayıl oğlu (30.7.1937*, 22 yaş)
1713. İbrahimov (Molla) İsmayıl Məhəmməd oğlu (9.9.1937*, 75 yaş)
1714. İbrahimov İsmayıl Sadıq oğlu (30.7.1937*, 26 yaş)
1715. İbrahimov İsrafil Ələkbər oğlu (1900-21.1.1938*) – xalq maarif komissarının müavini
1716. İbrahimov Kamil Lətif oğlu (30.7.1937*, 19 yaş)
1717. (İbrahimov) Qulam Adıgözəl oğlu (16.11.1937*, 27 yaş)
1718. İbrahimov Qüdrət Zeynalabdin oğlu (9.9.1937*, 28 yaş)
1719. İbrahimov Laçın Həsənəli oğlu (16.9.1937*, 55 yaş)
1720. İbrahimov Mehdi Behbud oğlu (29.10.1937*, 30 yaş)
1721. İbrahimov Məhəmməd İbrahim oğlu (29.10.1937*, 24 yaş)
1722. İbrahimov Məhəmməd Vəli oğlu (20.8.1937*, 31 yaş)
1723. İbrahimov (Məşədi) Məmi (Hacı) İbrahim oğlu (18.3.1938*, 70 yaş)
1724. İbrahimov Mirqasım İbrahim oğlu (9.3.1938*, 49 yaş)
1725. İbrahimov Mürsəl Məhəmməd oğlu (14.10.1937*) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.230)
1726. İbrahimov Nadir Bağır oğlu (4.7.1938*) – Azərb. SSR xalq maliyyə komissarı (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.231)
1727. İbrahimov Nəsib Nəsir oğlu (14.1.1938*, 57 yaş)
1728. İbrahimov Ömər Şükür oğlu (18.3.1938*, 49 yaş)
1729. İbrahimov Paşa Həmzə oğlu (18.3.1938*, 53 yaş)
1730. İbrahimov (Molla) Rəfi Veyis əfəndi oğlu (29.11.1937*, 48 yaş)
1731. İbrahimov Seyfulla Hacı Qulamhüseyn oğlu (29.4.1937-də 5 il iş verilib)
1732. İbrahimov (Məşədi) Səlim Cəbrayıl oğlu (16.11.1937*, 66 yaş)
1733. İbrahimov Səlim Kərim oğlu (29.8.1937*, 20 yaş)
1734. İbrahimov Sultan Fərəc bəy oğlu (16.9.1937*, 36 yaş)
1735. İbrahimov Şəbi Nəcəfqulu oğlu (16.11.1937*, 56 yaş)
1736. İbrahimov Teymur Məhəmməd oğlu (4.1.1938*)
1737. İbrahimov Təhməz Rüstəm oğlu (16.3.1938*, 58 yaş)
1738. İbrahimov Valeh İsgəndər oğlu (31.12.1937*, 35 yaş)
1739. İbrahimov Zahid Baxşı oğlu (26.8.1937*, 37 yaş)
1740. İdris Musa oğlu (20.1.1938*, 33 yaş)
1741. İdrisov İlya İdris oğlu (20.1.1938*, 56 yaş)
1742. İlyasbəyov Barxudar bəy Şükür bəy oğlu (29.11.1937*, 65 yaş)
1743. İlyasov Qara Həmzə oğlu (27.7.1937*, 46 yaş)
1744. İlyasov Tacib Talıb oğlu (29.11.1937*, 35 yaş)
1745. İlyasov (Molla) Zülfüqar İbrahim oğlu (28.9.1937*, 82 yaş)
1746. İmadi Fikri Hüseynzadə (8.1.1938*)
1747. İmaməli Rüstəm oğlu (26.8.1937*, 47 yaş)
1748. İmaməliyev (Molla) Əbülfəz Əhəd oğlu (20.11.1937*, 60 yaş)
1749. İmaməliyev Əli İmaməli oğlu (20.11.1937*, 55 yaş)
1750. İmamquluyev İmamqulu (Kərbəlayı) Qasım oğlu (16.11.1937*, 45 yaş)
1751. İmamquluyev (Məşədi) İmanqulu Kərim oğlu (16.9.1937*, 62 yaş)
1752. İmamverdiyev Canhəsən İbrahimxəlil oğlu (20.11.1937*, 30 yaş)
1753. İmamverdiyev İmamverdi Rüstəm oğlu (1872-16.9.1937*, 65 yaş)
1754. İmamverdiyev Kərəm Həsən oğlu (16.3.1938*, 46 yaş)
1755. İmanbaxış Həmid oğlu (20.1.1938*, 70 yaş)
1756. İmanqulubəyov Hüseyn bəy Qulu bəy oğlu (16.9.1937*, 55 yaş)
1757. İmanquluyev Abdulla Əsəd oğlu (9.9.1937*, 65 yaş)
1758. İmanov Abdulla Əli oğlu (1.9.1937*, 33 yaş)
1759. İmanov (Molla) Bayram Cəbrayıl oğlu (16.11.1937*, 54 yaş)
1760. İmanov Burzu Heydər oğlu (16.3.1938*, 48 yaş)
1761. İmanov Əbdüləzim Həşim oğlu (14.1.1938*, 67 yaş)
1762. İmanov (Məşədi) Əliqulu Məhəmmədqulu oğlu (1882-9.3.1938*)
1763. İmanov Fəttah (Patax) Baxşəli oğlu (1.9.1937*, 22 yaş)
1764. İmanov Həsən Həşim oğlu (1901-13.10.1937*) – EA Az. F Tarix, Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu tarix bölməsinin elmi işçisi. (Sınmayıb!)
1765. İmanov İdris Nəsir oğlu (21.9.1937*, 25 yaş)
1766. İmanov İsmayıl Əli oğlu (1.9.1937*, 49 yaş)
1767. İmanov Qəmbər Qasım oğlu (9.1.1938*)
1768. İmanov Qulu Əli oğlu (1.9.1937*, 34 yaş)
1769. İmanov Qulu (Kərbəlayı) Hüseyn oğlu (16.9.1937*, 39 yaş)
1770. İmanov Şahsəddin Rüstəm oğlu (27.11.1937*, 50 yaş)
1771. İmanov Şükür ağa oğlu (16.9.1937*, 67 yaş)
1772. İmanov Veyis Əli oğlu (1.9.1937*, 36 yaş)
1773. (Məşədi) İsa Məhəmmədrza oğlu (20.1.1938*, 45 yaş)
1774. İsayev Bayram (Hacı) Əmrah oğlu (16.11.1937*, 44 yaş)
1775. İsayev Böyükxan İsa oğlu (9.9.1937*, 65 yaş)
1776. İsayev Əhməd Xankişi oğlu (27.9.1937*, 60 yaş)
1777. İsayev (Hacı) Əmrah İsa oğlu (16.11.1937*, 69 yaş)
1778. İsayev Həmid Əli oğlu (16.11.1937*, 30 yaş)
1779. İsayev (Molla) İsa Məhəmməd oğlu (9.9.1937*, 75 yaş)
1780. İsayev İsa ağa Salah ağa oğlu (20.1.1938*, 57 yaş)
1781. İsayev İsmayıl ağa İsa ağa oğlu (20.1.1938*, 61 yaş)
1782. İsayev Qılınc Böyükxan oğlu (9.9.1937*, 31 yaş)
1783. İsayev Mirhəmzə Səfər oğlu (14.1.1938*, 30 yaş)
1784. İsayev Seyfi Fətulla oğlu (16.11.1937*, 44 yaş )
1785. İsazadə Həsən İsa oğlu (5.7.1937*) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.235)
1786. İsazadə Məhəmməd İsmayıl oğlu (4.1.1938*)
1787. İsgəndərov (Molla) Almaz Fərhad oğlu (14.1.1938*, 70 yaş)
1788. İsgəndərov Astan Məhəmmədtağı oğlu (9.3.1938*, 36 yaş)
1789. İsgəndərov Ələkbər Rza bəy oğlu (16.11.1937*, 36 yaş)
1790. İsgəndərov Əmirxan Həbib oğlu (29.11.1937*, 26 yaş)
1791. İsgəndərov (Molla) Baləddin Rəhim oğlu (16.11.1937*, 60 yaş)
1792. İsgəndərov (Kəkilbəyov) Həmid bəy İsgəndər bəy oğlu (16.9.1937*, 54 yaş)
1793. İsgəndərov (Məşədi) Həsən Sərxoş oğlu (9.9.1937*, 49 yaş)
1794. İsgəndərov Hümbət Baxış oğlu (16.9.1937*, 42 yaş)
1795. İsgəndərov Hüseyn Əliyar oğlu (14.1.1938*, 40 yaş)
1796. İsgəndərov (Kərbəlayı) İsgəndər Allahverən oğlu (14.1.1938*, 53 yaş)
1797. İsgəndərov İsgəndər Əliyar oğlu (14.1.1938*, 45 yaş)
1798. İsgəndərov İsgəndər İsmayıl oğlu (30.7.1937*, 20 yaş)
1799. İsgəndərov İsgəndər Kəlbi oğlu (6.3.1938*, 51 yaş)
1800. İsgəndərov İsgəndər Polad oğlu (1913-1941*)
1801. İsgəndərov (Molla) Qazıəhməd Məhəmmədhüseyn oğlu (16.9.1937*, 74 yaş)
1802. İsgəndərov Qəhrəman Məhəmməd oğlu (29.11.1937*, 22 yaş)
1803. İsgəndərov (Kərbəlayı) Qurban Əliyar oğlu (14.1.1938*, 50 yaş)
1804. İsgəndərov Məhəmmədqulu Nəsrulla oğlu (4.1.1938*)
1805. İsgəndərov Mirzəcan Əlihüseyn oğlu (9.9.1937*, 77 yaş)
1806. İsgəndərov Nəsrəddin (Məşədi) Allahyar oğlu (14.1.1938*, 30 yaş)
1807. İsgəndərov (Hacı) Rüstəm (Hacı) İsmayıl oğlu (27.7.1937*, 92 yaş)
1808. İsgəndərov (Hacı) Rza (Hacı) Cabbar oğlu (6.3.1938*, 40 yaş)
1809. İsgəndərov Səmədulla İmanqulu oğlu (26.8.1937*, 25 yaş)
1810. İsgəndərov Şıxbaba (Hacı) Cabbar oğlu (16.9.1937*, 30 yaş)
1811. İsgəndərov Zahid İsgəndər oğlu (14.1.1938*, 25 yaş)
1812. İslam Qasıməli oğlu (1879-11.3.1938*)
1813. İslamov Atabala Səfər oğlu (14.1.1938*, 53 yaş)
1814. İslamzadə Allahqulu Nəsrulla oğlu (20.11.1937*, 38 yaş)
1815. İsmayıl Əsgər oğlu (28.9.1937*, 55 yaş)
1816. İsmayılbəyov Cəmşid bəy Həsən bəy oğlu (16.11.1937*, 45 yaş)
1817. İsmayılxanov Əlabbas (Molla) Məhəmmədqulu oğlu (27.9.1937*, 52 yaş)
1818. İsmayılov («Çoban») Abbas Rəhim oğlu (26.8.1937*, 50 yaş)
1819. İsmayılov Abbasqulu İsgəndər oğlu (16.11.1937*, 56 yaş)
1820. İsmayılov Abil Ağanurulla oğlu (20.1.1938*, 46 yaş)
1821. İsmayılov Ağaşirin bəy Qubad bəy oğlu (9.9.1937*, 40 yaş)
1822. İsmayılov Baxşəli Dadaşbala oğlu (1.9.1937*, 45 yaş)
1823. İsmayılov Bəkir Həsi oğlu (16.9.1937*, 45 yaş)
1824. İsmayılov Bürcəli Əsəd oğlu (29.8.1937*, 65 yaş)
1825. İsmayılov Çoban (Məşədi) Qurban oğlu (16.11.1937*, 60 yaş)
1826. İsmayılov Dövlətxan Ömər koxa oğlu (16.9.1937*, 29 yaş)
1827. İsmayılov Əbülfəz Abbasəli oğlu (14.10.1937*) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.240)
1828. İsmayılov Əhmədəli Əli oğlu (3.8.1937*, 25 yaş)
1829. İsmayılov Əkbər İsmayıl oğlu (29.11.1937*, 40 yaş)
1830. İsmayılov Əli Sadıq oğlu (16.11.1937*, 63 yaş)
1831. İsmayılov Əli (Məşədi) Sadıq oğlu (18.3.1938*, 60 yaş)
1832. İsmayılov (Molla) Əli Səfər oğlu (29.11.1937*, 55 yaş)
1833. İsmayılov Əlihüseyn Pişan (?) oğlu (29.10.1937*, 24 yaş)
1834. İsmayılov Əlinağı Söyün oğlu (16.11.1937*, 49 yaş)
1835. İsmayılov Əlövsət İmamqulu oğlu (14.1.1938*, 30 yaş)
1836. İsmayılov (Məşədi) Əsgər İsmayıl oğlu (16.11.1937*, 64 yaş)
1837. İsmayılov Fərhad Zeynalabdin oğlu (16.11.1937*, 65 yaş)
1838. İsmayılov Həsənağa Mahmud oğlu (9.9.1937*, 30 yaş)
1839. İsmayılov Hümbət İsmayıl oğlu (9.9.1937*, 70 yaş)
1840. İsmayılov (Məşədi) Hüseynqulu Baxşı oğlu (1877-9.3.1938*)
1841. İsmayılov Hüseynqulu Məhəmməd oğlu (11.10.1937*)
1842. İsmayılov İbrahim Hüseynəli oğlu (16.9.1937*, 42 yaş)
1843. İsmayılov (Molla) İbrahim İsmayıl oğlu (27.9.1937*, 70 yaş)
1844. İsmayılov İbrahimxəlil Məhəmməd oğlu (9.9.1937*, 35 yaş)
1845. İsmayılov İmaməli Abdulla oğlu (27.9.1937*, 31 yaş)
1846. İsmayılov İsgəndər Teyyub oğlu (3.1.1938*)
1847. İsmayılov İsmayıl (Kərbəlayı) Abbas oğlu (27.7.1937*, 74 yaş)
1848. İsmayılov (Kərbəlayı) İsmayıl Abbasqulu oğlu (1886-9.3.1938*)
1849. İsmayılov İsmayıl (Kərbəlayı) Abdulla oğlu (1.9.1937*, 62 yaş)
1850. İsmayılov İsmayıl Baba oğlu (27.9.1937*, 50 yaş)
1851. İsmayılov İsmayıl (Məşədi) Cəfər oğlu (12.1897-3.1.1938*)– Azərb. K(b)P MK keçmiş məktəblər şöbəsinin, sonra kənd təsərrüfatı şöbəsinin müdiri, eyni zamanda ASSR əkinçilik komissarı
1852. İsmayılov (Məşədi) İsmayıl (Hacı) Ələkbər oğlu (20.1.1938*, 65 yaş)
1853. İsmayılov İsmayıl Əli oğlu (29.3.1938*, 70 yaş)
1854. İsmayılov (Hacı) İsmayıl (Hacı) Şahgəldi oğlu (29.10.1937*, 70 yaş)
1855. İsmayılov Qəmbər Şamil oğlu (20.1.1938*, 40 yaş)
1856. İsmayılov İsmayıl Vəli oğlu (14.1.1938*, 70 yaş)
1857. İsmayılov Qurban bəy Baxşəli bəy oğlu (16.9.1937*, 67 yaş)
1858. İsmayılov (Molla) Qurban (Hacı) İsmayıl oğlu (1.9.1937*, 62 yaş)
1859. İsmayılov (Məşədi) Məhəmməd (Hacı) Baxşəli oğlu (1873-9.3.1938*)
1860. İsmayılov Mustafa Əbdülqafar oğlu (16.9.1937*, 55 yaş)
1861. İsmayılov Nüsrət Qulam oğlu (27.9.1937*, 60 yaş)
1862. İsmayılov Paşa Şıxəli oğlu (1887-9.3.1938*)
1863. İsmayılov Rəşid İsmayıl oğlu (20.11.1937*, 46 yaş)
1864. İsmayılov (Məşədi) Səfər Salah oğlu (16.11.1937*, 66 yaş)
1865. İsmayılov Səməd Abdulla oğlu (14.1.1938*, 45 yaş)
1866. İsmayılov Tanrıverdi (Kərbəlayı) Abbas oğlu (26.8.1937*, 65 yaş)
1867. İsmayılov Teymur Teyyub oğlu (6.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.241)
1868. İsmayılov (Molla) Yaqub İbrahimxəlil oğlu (29.11.1937*, 50 yaş)
1869. İsmayılov Zülfüqar İsmayıl oğlu (27.7.1937*, 25 yaş)
1870. İsmayılzadə İbrahim – həkim, t.e.d., prof. (3.4.1938-də tutulub)
1871. İsmayılzadə Mikayıl Müşfiq (Mirzə Əbdülqadir «Vüsaqi» oğlu (1908, Bakı-5.1.1938, Bakı) – şair (həbsi: 3.6.1937) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.246, 247-248)
1872. İsmixanov İsmayıl Sultan oğlu (1905-1941*)
1873. İsmiyev Əhməd Nuru oğlu (20.1.1938*, 55 yaş)
1874. İsmiyev Məhəmmədyusif Hümbət oğlu (20.1.1938*, 50 yaş)
1875. İsrafil Musa oğlu (20.1.1938*, 30 yaş)
1876. İsrafilov Baxış İsrafil oğlu (27.11.1937*, 50 yaş)
1877. İsrafilov Camal Azax oğlu (29.10.1937*, 26 yaş)
1878. İsrafilov Canəli Eybalı oğlu (27.11.1937*, 28 yaş)
1879. İsrafilov Əşrəf Məhəmmədkərim oğlu (16.11.1937*, 44 yaş)
1880. İsrafilov (Hacı) Qulu (Hacı) Vaqif oğlu (14.1.1938*, 45 yaş)
1881. İsrafilov Mehdi Qasım oğlu (16.9.1937*, 75 yaş)
1882. İsrafilov Məhəmməd Məhəmməd oğlu (16.11.1937*, 40 yaş)
1883. İsmayılov İsmayıl Hüseyn oğlu (1902-10.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.243)
1884. İsrafilov Mehdi (Hacı) Bəkir oğlu (11.3.1938*, 68 yaş)
1885. İsmayılov (Kərbəlayı) Nəsir (Hacı) Nağı oğlu (14.1.1938*, 58 yaş)
1886. İsrafilov Nəsrulla Yusif oğlu (1905-27.7.1937*, 32 yaş)
1887. İsrafilov Nurməhəmməd Əziz oğlu (11.3.1938*, 51 yaş)
1888. İsrafilov Süleyman Hüseyn oğlu (27.7.1937*, 38 yaş)
1889. Ka(h)inbəyov Məşdi Möhsüm oğlu (16.9.1937*, 51 yaş)
1890. Kamal Sami Suriya oğlu (1896-9.1.1938*) – alim
1891. Kamalov İbrahimxəlil Sultan oğlu (20.1.1938*, 57 yaş)
1892. Kaşiyev İmran Hüseyn oğlu (8.1.1938*)
1893. Kazım Məhərrəm oğlu (20.1.1938*, 45 yaş)
1894. Kazımbəyov Ağa bəy Muradxan bəy oğlu (27.3.1938*, 63 yaş)
1895. Kazım(bəy)ov Kərim bəy Xosrov [bəy] oğlu (30.7.1937*, 31 yaş)
1896. Kazımov Abbas Zeynal oğlu (29.11.1937*, 60 yaş)
1897. Kazımov (Kərbəlayı) Abdal/Abdul (?) (Hacı) Baxış oğlu (6.3.1938*, 65 yaş)
1898. Kazımov Cəfər (Kərbəlayı) Ələsgər oğlu (4.1.1897-14.8.1968) - EA Az. F Rəyasət Heyəti sədrinin müavini; Azərbaycanın ilk ali təhsilli geoloqlarından biri
1899. Kazımov Əhməd (Hacı) Kazım oğlu (20.11.1937*)
1900. Kazımov Əhməd Hacı oğlu (3.7.1938*) – Partiya Tarixi İnstitutunun əməkdaşı, filosof
1901. Kazımov Əlabbas Cavad oğlu (16.9.1937*, 48 yaş)
1902. Kazımov (Məşədi) Ələkbər Nəzər oğlu (1.9.1937*, 53 yaş)
1903. Kazımov Əli Məhəmməd oğlu (16.9.1937*, 45 yaş)
1904. Kazımov (Əliyev) (Məşədi) Hüseynqulu (Məşədi) Əli oğlu (29.11.1937*, 65 yaş)
1905. Kazımov Hacıağa bəy Muradxan bəy oğlu (18.3.1938*, 70 yaş)
1906. Kazımov Xanlar Məhəmməd oğlu (18.3.1938*, 50 yaş)
1907. Kazımov Kazım Allahverdi oğlu (16.3.1938*, 90 yaş)
1908. Kazımov Kərim (Molla) Nağı oğlu (27.11.1937*, 43 yaş)
1909. Kazımov Mehdi (Hacı) Əhməd oğlu (1880-9.3.1938*)
1910. Kazımov Musa Allahverdi oğlu (16.3.1938*, 75 yaş)
1911. Kazımov Musa İsa oğlu (1.9.1937*, 30 yaş)
1912. Kazımov (Seyid) Mürsəl (Seyid) Abdulla oğlu (14.1.1938*, 55 yaş)
1913. Kazımov (Kərbəlayı) Nəcəf Əsgərxan oğlu (8.11.1937*, 61 yaş)
1914. Kazımov Şirin Əflan oğlu (8.11.1937*, 41 yaş)
1915. Kazımov Şirin Xasməhəmməd oğlu (20.1.1938*, 57 yaş)
1916. Kazımov Vəli (Hacı) Abdulla oğlu (16.9.1937*, 30 yaş)
1917. Kazımzadə (Məşədi) Əli Kazım oğlu (9.3.1938*, 63 yaş)
1918. Kəbeybəyov (Məşədi) Qasım bəy Müslüm bəy oğlu (1.9.1937*, 45 yaş)
1919. Kəkilbəyov (İsgəndərov) Həmid bəy İsgəndər bəy oğlu (16.9.1937*, 54 yaş)
1920. Kələntərov Ağabəy Hüseyn oğlu (1.9.1937*, 65 yaş)
1921. Kələntərov Həbib bəy Məhəmmədrza [bəy] oğlu (16.11.1937*, 48 yaş)
1922. Kələntərov İsrafil bəy Əsədulla oğlu (18.3.1938*, 58 yaş)
1923. Kələntərov Qafar Xəlil bəy oğlu (16.11.1937*, 49 yaş)
1924. Kələntərov Şalbuz Kələntər oğlu (1.9.1937*, 65 yaş)
1925. Kəngərlinski Əlimərdan bəy Qara oğlu (1.9.1937*, 65 yaş)
1926. Kəngərlinski Fərəc Ağanəsir oğlu (29.10.1937*, 49 yaş)
1927. Kəngərlinski Yaqub paşa İsmayıl oğlu (1.9.1937*, 60 yaş)
1928. Kəngərlinski (Əliyev) Cavad Maqsud xan oğlu (1905-9.3.1938*)
1929. Kəngərlinski (Qulamov) Allahverdi Əli oğlu (1900-9.3.1938*)
1930. Kəngərlinski (Qulamov) Cəfərqulu Hüseyn oğlu (1885-9.3.1938*)
1931. Kəngərlinski (Məhəmmədov) Əşrəf Xəncəli oğlu (1909-9.3.1938*)
1932. Kəngərlinski (Məhəmmədov) İsmayıl Sultan oğlu (9.3.1938*, 38 yaş)
1933. Kəngərlinski (Məhəmmədov) Teymur ağa Məhəmməd ağa oğlu (1889-9.3.1938*)
1934. Kərimbəyov Ağaəli Ramazan oğlu (27.7.1937*, 20 yaş)
1935. Kərimbəyov Dadaş bəy Qaytaran bəy oğlu (16.9.1937*, 37 yaş)
1936. Kərim(bəy)ov Əmirxan bəy Cavad bəy oğlu (16.11.1937*, 40 yaş)
1937. Kərimbəyov Həsən bəy Qaytaran bəy oğlu (16.9.1937*, 65 yaş)
1938. Kərimbəyov İsfəndiyar bəy Bəşir bəy oğlu (18.3.1938*, 50 yaş)
1939. Kərimbəyov Məmoy bəy Baxşəli bəy oğlu (18.3.1938*, 50 yaş)
1940. Kərim(bəy)ov (Məhəmmədrəhimov) Zahid bəy (Məşədi) Xanlar bəy oğlu (16.11.1937*, 45 yaş)
1941. Kərimov Abdulla Ağarazi oğlu (9.9.1937*, 55 yaş)
1942. Kərimov Abdulla (Kərbəlayı) Cəfər oğlu (1.9.1937*, 47 yaş)
1943. Kərimov Alış Əyyub oğlu (16.9.1937*, 65 yaş)
1944. Kərimov Bahadır Mustafa oğlu (16.11.1937*, 45 yaş)
1945. Kərimov (Molla) Bəkir Molla (?) oğlu (20.1.1938*, 68 yaş)
1946. Kərimov Bəylər Məhəmməd oğlu (16.11.1937*, 30 yaş)
1947. Kərimov Əbdül (Molla) İbrahimxələf oğlu (16.9.1937*, 70 yaş)
1948. Kərimov Əbülfət Zakir oğlu (16.9.1937*, 32 yaş)
1949. Kərimov Əhməd Məcid oğlu (9.9.1937*, 39 yaş)
1950. Kərimov Əkbər Qasım oğlu (16.3.1938*, 28 yaş)
1951. Kərimov Əkbər Nurəli oğlu (16.11.1937*, 25 yaş)
1952. Kərimov Əli Xasbulat oğlu (1900-13.10.1937*) – Azərbaycan Dövlət Dram Teatrının direktoru
1953. Kərimov Əlimusa Ağababa oğlu (16.11.1937*, 33 yaş)
1954. Kərimov Həmid Əliyar oğlu (16.3.1938*, 37 yaş)
1955. Kərimov (Molla Hacı) Həsən əfəndi Mahmud oğlu (16.9.1937*, 80 yaş)
1956. Kərimov Həsənağa Cəbrayıl oğlu (14.1.1938*, 48 yaş)
1957. Kərimov İbiş Məhərrəm oğlu (16.9.1937*, 48 yaş)
1958. Kərimov İbrahim Əbdüləli oğlu (4.1.1938*)
1959. Kərimov İbrahimxəlil (Məşədi) Vəli oğlu (8.11.1937*, 26 yaş)
1960. Kərimov İslam (Kərbəlayı) Heydər oğlu (1.9.1937*, 31 yaş)
1961. Kərimov İsmayıl Cəbrayıl oğlu (29.8.1937*, 27 yaş)
1962. Kərimov (Molla) Kərim Əhmədəli oğlu (18.3.1938*, 44 yaş)
1963. Kərimov Kərim Fərhad oğlu (9.9.1937*, 26 yaş)
1964. Kərimov Kərim Seyidhəsən oğlu (27.7.1937*, 38 yaş)
1965. Kərimov Kərim Səlim oğlu (27.7.1937*, 30 yaş)
1966. Kərimov Qara Qədiməli oğlu (16.9.1937*, 41 yaş)
1967. Kərimov (Molla) Lətif (Molla) Hacıağa oğlu (8.11.1937*, 62 yaş)
1968. Kərimov Mahmud ağa Cavad oğlu (16.11.1937*, 52 yaş)
1969. Kərimov Mehdi Ağababa oğlu (27.9.1937*, 46 yaş)
1970. Kərimov Məhəmmədəli (Hacı) Nəsir oğlu (16.11.1937*, 50 yaş)
1971. Kərimov Mirəli Səlim oğlu (8.11.1937*, 39 yaş)
1972. Kərimov Mirzəağa Məhəmmədhüseyn oğlu (29.11.1937*, 68 yaş)
1973. Kərimov Mirzəməhəmməd Bayraməli oğlu (16.9.1937*, 35 yaş)
1974. Kərimov Muxtar Əli oğlu (16.11.1937*, 25 yaş)
1975. Kərimov Murad Xəlil oğlu (3.8.1937*, 22 yaş)
1976. Kərimov Polad Sultanəli oğlu (16.11.1937*, 26 yaş)
1977. Kərimov Rəşid Tağı oğlu (1897-4.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.254)
1978. Kərimov Soltanəziz Nəcəfqulu oğlu (16.11.1937*, 39 yaş)
1979. Kərimov Surxay bəy Qədir bəy oğlu (16.11.1937*, 60 yaş)
1980. Kərimov Şaməddin Şərafəddin oğlu (3.8.1937*, 22 yaş)
1981. Kərimov Şamil Əliyar oğlu (16.3.1938*, 27 yaş)
1982. Kərimov (Molla) Şıxbala (Hacı) Niftalı oğlu (1.9.1937*, 69 yaş)
1983. Kibristanov Daşdəmir Dəmi oğlu (29.11.1937*, 44 yaş)
1984. Kitabəli Güləli oğlu (20.1.1938*, 59 yaş)
1985. Koçayev Ağamoğlan Baba oğlu (29.11.1937*, 40 yaş)
1986. Kox Fridrix Fridrixoviç (29.10.1937*, 70 yaş)
1987. Köçərlinski Şükür bəy Kərim bəy oğlu (27.3.1938*, 48 yaş)
1988. Kuçayev [Məhəmməd]əmin Eynuddin oğlu (1898-?) – Gəncədəki Azərb. KTİ bitkiçilik kafedrasının assistenti (6.4.1938)
1989. (Molla) Qafar İsgəndər oğlu (8.11.1937*, 58 yaş)
1990. Qafarov Ağamalı Məhəmməd oğlu (29.11.1937*, 72 yaş)
1991. Qafarov Cəlal Məhəmməd oğlu (29.11.1937*, 57 yaş)
1992. Qafarov Əbdülhüseyn İbrahim oğlu (8.11.1937*, 41 yaş)
1993. Qafarov Əbdüssalam Mirsadıq oğlu (9.9.1937*, 62 yaş)
1994. Qafarov Əşrəf Bilal oğlu (29.8.1937*, 70 yaş)
1995. Qafarov Feyzulla Hacıbala oğlu (22.8.1937*, 29 yaş)
1996. Qafarov Hidayət Qafar oğlu (16.11.1937*, 62 yaş)
1997. Qafarov İmran Allahverdi oğlu (28.9.1937*, 28 yaş)
1998. Qafarov Qafar Səfərəli oğlu (1.9.1937*, 72 yaş)
1999. Qafarov Məhəmməd Hacıbala oğlu (11.3.1938*, 42 yaş)
2000. Qafarov Məhəmmədəli Qafar oğlu (16.9.1937*, 60 yaş)
Leyl-i Lal Tarih: 09.02.2010 22:32
992. Əliyev Əbülfət Abdulla oğlu (9.9.1937*, 31 yaş)
993. Əliyev Əhməd Nəsir oğlu (29.10.1937*, 65 yaş)
994. Əliyev (Molla) Əhməd Səfər oğlu (20.1.1938*, 52 yaş)
995. Əliyev Əjdər Dəmirqaya oğlu (6.1.1938*)
996. Əliyev Əlabbas Zeynalabdin oğlu (14.1.1938*, 47 yaş)
997. Əliyev Ələkbər Bayram oğlu (16.3.1938*, 56 yaş)
998. Əliyev (Molla) Əli Bayraməli oğlu (16.9.1937*, 50 yaş)
999. Əliyev Əli Gül (oğlu?) (27.7.1937*, 33 yaş)
1000. Əliyev Əli (Məşədi) Qasım oğlu (1906-5.7.1938*) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.125)
1001. Əliyev Əli çələbi (Hacı) Qasım çələbi oğlu (16.9.1937*, 60 yaş)
1002. Əliyev Əli Məhərrəm oğlu (16.3.1938*, 35 yaş)
1003. Əliyev Əlibala (Hacı) İsmayıl oğlu (8.11.1937*, 35 yaş)
1004. Əliyev Əlican Ələsgər oğlu (29.11.1937*, 20 yaş)
1005. Əliyev Əligül Əli oğlu (30.7.1937*, 28 yaş)
1006. Əliyev Əlikişi Məhəmməd oğlu (29.11.1937*, 44 yaş)
1007. Əliyev Əliməhəmməd Xəlil oğlu (14.1.1938*, 65 yaş)
1008. Əliyev Əliyoldaş Allahverdi oğlu (14.1.1938*, 64 yaş)
1009. Əliyev Əmir Şirin oğlu (1904-4.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.137)
1010. Əliyev (Məşədi) Ənnağı Ələsgər oğlu (16.9.1937*, 80 yaş)
1011. Əliyev Əsəd Məhəmməd oğlu (8.11.1937*, 68 yaş)
1012. Əliyev Əsgər Məhəmmədhəsən oğlu (1.9.1937*, 27 yaş)
1013. Əliyev Əşrəf Ağaəli oğlu (1900-1937)
1014. Əliyev (Məşədi) Əyyub Cabbar oğlu (18.3.1938*, 44 yaş)
1015. Əliyev Əziz Nemət oğlu (30.7.1937*, 50 yaş)
1016. Əliyev Fərhad Qara oğlu (1.3.1938*, 54 yaş)
1017. Əliyev Fərman Cavad oğlu (16.3.1938*, 65 yaş)
1018. Əliyev Gəncəli Səməd oğlu (1.3.1938*, 42 yaş)
1019. Əliyev Hacı (Məşədi) Namazəli oğlu (18.3.1938*, 50 yaş)
1020. Əliyev Hacıağa Əliağa oğlu (1879-16.3.1938*)
1021. *Əliyev Hacı(əli) (Rza)əli oğlu (1906-13.10.1937*) – AK(b)P Maştağa RK 2-ci katibi (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.134)
1022. Əliyev (Molla) Heybət Fərman oğlu (1.9.1937*, 83 yaş)
1023. Əliyev (Məşədi) Həmdulla Əli oğlu (27.9.1937*, 61 yaş)
1024. Əliyev Həmid Məcid oğlu (27.7.1937*, 27 yaş)
1025. Əliyev (Molla) Həmid Məhəmməd oğlu (29.10.1937*, 55 yaş)
1026. Əliyev Həmid Məhəmməd oğlu (20.11.1937*, 40 yaş)
1027. Əliyev Həsən Əliməhəmməd oğlu (20.1.1938*, 47 yaş)
1028. Əliyev Həsənəli Ələkbər oğlu (8.11.1937*, 60 yaş)
1029. Əliyev Həşim Hüseyn oğlu (6.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.127)
1030. Əliyev (Məşədi) Hüseyn Bayraməli oğlu(16.9.1937*, 75 yaş)
1031. Əliyev Hüseyn Hacıəli oğlu (29.10.1937*)
1032. Əliyev Hüseyn İsgəndər oğlu (29.10.1937*, 27 yaş)
1033. Əliyev Hüseyn (Kərbəlayı) Rəcəb oğlu (16.9.1937*, 44 yaş)
1034. Əliyev Hüseyn Rəfi oğlu (27.7.1937*, 37 yaş)
1035. Əliyev Hüseyn Rüstəm oğlu (20.1.1938*, 58 yaş)
1036. Əliyev Hüseynəli Əbdüləli oğlu (11.3.1938*, 55 yaş)
1037. Əliyev Hüseynəli Şükür oğlu (1873-11.3.1938*, 65 yaş)
1038. Əliyev (Kazımov) (Məşədi) Hüseynqulu (Məşədi) Əli oğlu (29.11.1937*, 65 yaş)
1039. Əliyev Hüseynqulu Həsənqulu oğlu (20.1.1938*, 57 yaş)
1040. Əliyev Xanəli İmamvəli oğlu (29.3.1938*, 74 yaş)
1041. Əliyev Xasay Miri oğlu (16.9.1937*, 40 yaş)
1042. Əliyev (Molla) Xəlil Həsən oğlu (29.10.1937*, 65 yaş)
1043. Əliyev Xudaverdi Əliverdi oğlu (6.3.1938*, 41 yaş)
1044. Əliyev İbadulla Ağaməli oğlu (Əliyev İbad Əli oğlu) (1.1879-7.1.1938*) - Azərb. SSR Xalq Yüngül Sənaye Komissarlığı təchizat-satış bölümünün rəisi (25.7.1937)
1045. Əliyev İdris (Məşədi) Abbas oğlu (20.11.1937*, 38 yaş)
1046. Əliyev İnşallah Əbdürrəhim oğlu (16.3.1938*, 35 yaş)
1047. Əliyev (Molla) İsa Hacıməhəmməd oğlu (27.9.1937*, 54 yaş)
1048. Əliyev İsfəndiyar bəy Cabbar bəy oğlu (8.11.1937*, 53 yaş)
1049. *Əliyev İsgəndər Əli oğlu (30.8.1941-də 10 il iş alıb)
1050. Əliyev İsgəndər Məhəmmədtağı oğlu (3.1.1938*)
1051. Əliyev İslam Səfərəli oğlu (20.1.1938*, 58 yaş)
1052. Əliyev (Məşədi) İsmayıl Əli oğlu (16.9.1937*, 60 yaş)
1053. Əliyev İsmayıl Qurban oğlu (1.3.1938*, 55 yaş)
1054. Əliyev İsmayıl Siyabaxış oğlu (30.7.1937*, 23 yaş)
1055. Əliyev İsmayıl Şirin oğlu (26.8.1937*, 50 yaş)
1056. Əliyev İsrafil Nəbi oğlu (16.9.1937*, 35 yaş)
1057. Əliyev Qara Əsgər oğlu (18.3.1938*, 50 yaş)
1058. Əliyev Qaraxan Atakişi oğlu (29.11.1937*, 52 yaş)
1059. Əliyev Qaraş (Hüseyn) (Hacı) Qasım oğlu (16.11.1937*, 49 yaş)
1060. Əliyev Qazı İbrahimxəlil oğlu (29.10.1937*, 35 yaş)
1061. Əliyev Qənbər Babaəli oğlu (30.7.1937*, 25 yaş)
1062. Əliyev Qiyas (Kərbəlayı) Məhəmməd oğlu (14.1.1938*, 61 yaş)
1063. Əliyev (Molla) Qurban Vəli oğlu (8.11.1937*, 70 yaş)
1064. Əliyev Lətif Mehdi oğlu (4.1.1938*)
1065. Əliyev Maşallah Əbdürrəhim oğlu (16.3.1938*, 25 yaş)
1066. Əliyev Meydan Əli oğlu (29.10.1937*, 57 yaş)
1067. Əliyev Məcnun Cəbrayıl oğlu (16.9.1937*, 43 yaş)
1068. Əliyev Məhəmməd Əli oğlu (4.1.1938*)
1069. Əliyev Məhəmməd Əziz oğlu (29.3.1938*, 57 yaş)
1070. Əliyev Məhəmməd Kazım oğlu (16.3.1938*, 77 yaş)
1071. Əliyev Məhəmməd Qurban oğlu (14.1.1938*, 25 yaş)
1072. Əliyev Məhəmməd Məlikqasım oğlu (29.10.1937*, 42 yaş)
1073. Əliyev Məhəmmədəli Mustafa oğlu (14.1.1938*, 43 yaş)
1074. Əliyev Məhəmmədəli Zülfəli oğlu (20.11.1937*, 37 yaş)
1075. Əliyev Məhərrəm (Hacı) Əşrəf oğlu (4.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.130)
1076. Əliyev Məlikəjdər Məlikəli oğlu (11.3.1938*, 76 yaş)
1077. Əliyev Mənsum (1887-3.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.133)
1078. Əliyev Mənsurxan İsgəndər oğlu (8.11.1937*, 30 yaş)
1079. Əliyev Məstan Paşa oğlu (27.9.1937*, 65 yaş)
1080. Əliyev Məşdi Mustafa oğlu (14.1.1938*, 26 yaş)
1081. Əliyev Məzlum Abdul oğlu (29.10.1937*, 30 yaş)
1082. Əliyev Mirsadıq bəy Həşim bəy oğlu (27.3.1938*)
1083. Əliyev Mirzə Əbdül oğlu (1.9.1937*, 63 yaş)
1084. Əliyev Mirzəhəsən bəy Əli bəy oğlu (9.9.1937*, 60 yaş)
1085. Əliyev (Məşədi) Mirzəli Alıverdi oğlu (28.9.1937*, 48 yaş)
1086. Əliyev (Molla) Muxtar Əli oğlu (16.9.1937*, 67 yaş)
1087. Əliyev Muxtar Kəlbalı oğlu (16.3.1938*, 65 yaş)
1088. Əliyev Muradəli Həmzə oğlu (29.11.1937*, 60 yaş)
1089. Əliyev Muradəli Seyidəli oğlu (18.3.1938*, 53 yaş)
1090. Əliyev Mustafa Yusifəli oğlu (16.9.1937*, 60 yaş)
1091. Əliyev Müseyib Abdulla oğlu (6.1.1938*)
1092. Əliyev Müseyib Niftalı oğlu (16.11.1937*, 32 yaş)
1093. Əliyev Müzəffər Museyib oğlu (26.8.1937*, 24 yaş)
1094. Əliyev (Hacı) Nadir (Hacı) Əbdüləli oğlu (29.10.1937*, 51 yaş)
1095. Əliyev Nəcəf Qulu oğlu (1903-4.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.144)
1096. Əliyev Nəcəfqulu Əhməd oğlu (27.11.1937*, 63 yaş)
1097. Əliyev Nəzər Məmiş oğlu (16.9.1937*, 40 yaş)
1098. Əliyev Niyaz Muxtar oğlu (1904-3.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.133)
1099. Əliyev Novruz Nəcəfqulu oğlu (29.10.1937*, 72 yaş)
1100. Əliyev Novruzəli Qasıməli oğlu (14.1.1938*, 51 yaş)
1101. Əliyev Nuru Qasım oğlu (27.9.1937*, 65 yaş)
1102. Əliyev Nuru bəy Oruc oğlu (29.10.1937*, 37 yaş)
1103. Əliyev Osman Qasım oğlu (8.11.1937*, 38 yaş)
1104. Əliyev (Həsənov) Rəfi (Molla) Xəlil oğlu (29.10.1937*, 30 yaş)
1105. Əliyev Rəhman Ağaverdi oğlu (18.3.1938*, 52 yaş)
1106. Əliyev Rizvan Rəsul oğlu (29.10.1937*, 46 yaş)
1107. Əliyev Rza (Hacı) Rəhman oğlu (20.11.1937*, 36 yaş)
1108. Əliyev (Məşədi) Sadıq (Kərbəlayı) Hüseyn oğlu (18.3.1938*, 50 yaş)
1109. Əliyev (Seyid) Sadıq (Seyid) İbad oğlu (16.9.1937*, 60 yaş)
1110. Əliyev Salman Baxşəli oğlu (27.7.1937*, 51 yaş)
1111. Əliyev (Molla) Seyfi Əbülfət oğlu (29.3.1938*, 60 yaş)
1112. Əliyev (Məhəmmədov) Seyidrza Əli oğlu (16.11.1937*, 48 yaş)
1113. Əliyev Sultan Salah oğlu (6.3.1938*, 40 yaş)
1114. Əliyev Sultan Şükür oğlu (1878-11.3.1938*, 60 yaş)
1115. Əliyev Sübhi Məhəmməd oğlu (1905-4.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.126)
1116. Əliyev (Molla) Süleyman Rüstəmzal oğlu (16.9.1937*, 62 yaş)
1117. Əliyev Şalam/Şalap (?) Fərrux oğlu (4.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.128)
1118. Əliyev Şükür Əlabbas oğlu (6.3.1938*, 68 yaş)
1119. Əliyev (Molla) Vəli Mustafa oğlu (18.3.1938*, 70 yaş)
1120. Əliyev Yumru Əsəd oğlu (28.9.1937*, 56 yaş)
1121. Əliyev Yunis Mövsüm öğlu (29.11.1937*, 40 yaş)
1122. Əliyev Yusif Həsən oğlu (1914-3.1938*, 24 yaş)
1123. Əliyev Yusif Zeynalabdin oğlu (29.10.1937*, 26 yaş)
1124. Əliyev Zeynalabdin bəy Hacağa bəy oğlu (1894-1.9.1937*, 51 yaş)
1125. Əliyusif Ağarəhim oğlu (26.8.1937*, 48 yaş)
1126. Əlizadə (Molla) Kərim Söyünəli oğlu (16.9.1937*, 80 yaş)
1127. Əlizadə Qara Əli oğlu (29.10.1937*, 75 yaş)
1128. Əlizadə Süleyman Pirqulu oğlu (27.7.1937*, 48 yaş)
1129. (Molla) Əlman (Əhliman?) Şaban oğlu (8.11.1937*, 62 yaş)
1130. Əminbəyli İbrahim Abdulla oğlu (1894-13.10.1937*) – Mətbuatda dövlət sirlərini qoruyan baş idarənin – Qlavlitin rəisi (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.104)
1131. Əminov Ağahüseyn Əlibəy oğlu (11.3.1938*, 47 yaş)
1132. Əminov Əliənsər Əmin oğlu (16.11.1937*, 55 yaş)
1133. Əminov Mirəhməd Seyid oğlu (16.9.1937*, 66 yaş)
1134. (Molla) Əmir Nəsrulla oğlu (16.9.1937*, 60 yaş)
1135. Əmiraslan Məhərrəm oğlu (20.1.1938*, 35 yaş)
1136. (Məşədi) Əmiraslan Novruz oğlu (1872-20.1.1938*)
1137. Əmiraslanov Abid İslam oğlu (8.1.1938*)
1138. Əmiraslanov Cəlil Əmirhəmzə oğlu (1.12.1938*)
1139. Əmiraslanov Əli bəy Ələkbər oğlu (16.3.1938*, 65 yaş)
1140. Əmirbəyov İsmayıl Dadaş oğlu (9.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.146)
1141. Əmirəliyev Əhməd (Kərbəlayı) Novruz oğlu (1.3.1938*, 67 yaş)
1142. Əmirxanov Əlimirzə Hüseynəli oğlu (20.11.1937*, 53 yaş)
1143. Əmirxanov Hüseyn Qurban oğlu (18.3.1938*, 65 yaş)
1144. Əmirxanov (Hacı) Mənsur Xamməd oğlu (16.11.1937*, 65 yaş)
1145. Əmirxanov Musarza Qədir oğlu (1868-20.1.1938*)
1146. Əmirquluyev Hacıqulu Həbib oğlu (16.9.1937*, 36 yaş)
1147. Əmirquluyev (Məşədi) Seyib (Hacı) Camal oğlu (16.11.1937*, 70 yaş)
1148. Əmirov Bağır bəy Nadir bəy oğlu (1901-6.3.1938*)
1149. Əmirov Bahadur Həsənxan oğlu (29.3.1938*, 45 yaş)
1150. Əmirov Əliş Cəfərqulu oğlu (29.10.1937*, 27 yaş)
1151. Əmirov Qubad (Hacı) Həmzə oğlu (29.10.1937*, 54 yaş)
1152. Əmirov (Molla) Məhəmməd (Molla) İdris oğlu (1.9.1937*, 44 yaş)
1153. Əmirov Mirzəxan Məşədi Yusif oğlu (27.7.1937*, 39 yaş)
1154. Əmirov Mövsüm Hacıhəmzə oğlu (1899-29.10.1937*) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.147)
1155. Əmirov Osman Əmir oğlu (27.9.1937*, 66 yaş)
1156. Əmirov Teymur Əmir oğlu(14.1.1938*, 59 yaş)
1157. Əmirov Teymur (Kömür) Məhəmmədqulu oğlu (16.11.1937*, 23 yaş)
1158. Əmirov Zakir [Molla] İdris oğlu (29.10.1937*, 35 yaş)
1159. Əmrah Abdulla oğlu (26.8.1937*, 54 yaş)
1160. Əmrahov Əbdülhüseyn Xankişi oğlu (14.1.1938*, 38 yaş)
1161. Əmrahov Əbdürrəhman Yunis oğlu (3.8.1937*, 23 yaş)
1162. Əmrahov Əbi Muxtar oğlu (29.3.1938*, 37 yaş)
1163. Əmrahov Hilal Əliş oğlu (6.3.1938*, 33 yaş)
1164. Əmrahov Müslüm Rza oğlu (8.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.149)
1165. Əmrahov Nəbi Ağaməsi oğlu (20.1.1938*, 70 yaş)
1166. Əmrahov Sərdar Heydər oğlu (6.3.1938*, 35 yaş)
1167. Ərdış Məhəmməd (1912-16.9.1937*)
1168. Ərəbxanov Hacı Dadaşbala oğlu (1.9.1937*, 85 yaş)
1169. Ərəbov (Seyid) Mirmahmud (Seyid) Mirhüseyn oğlu (16.9.1937*, 55 yaş)
1170. Əsədov Balağa Vahab oğlu (16.11.1937*, 62 yaş)
1171. Əsədov Böyükağa Sadıq oğlu (20.1.1938*, 32 yaş)
1172. Əsədov Davud bəy İbrahimxəlil bəy oğlu (9.9.1937*, 42 yaş)
1173. Əsədov Elxan Qəmbər oğlu (1.3.1938*, 58 yaş)
1174. Əsədov Əhməd Baba oğlu (27.7.1937*, 28 yaş)
1175. Əsədov Əliş Həsənəli oğlu (1.3.1938*, 37 yaş)
1176. Əsədov Əsəd Bayraməli oğlu (18.3.1938*, 48 yaş)
1177. Əsədov Heydər Namaz oğlu (20.8.1937*, 21 yaş)
1178. Əsədov (Həmid)imam Məhəmməd oğlu (30.7.1937*, 17 yaş)
1179. Əsədov Həmid bəy Şükür bəy oğlu (21.9.1937*, 42 yaş)
1180. Əsədov Hüseyn (Hacı) Abbas oğlu (18.3.1938*, 50 yaş)
1181. Əsədov Hüseyn Əsəd oğlu (9.1.1938*)
1182. Əsədov Mehdi Atamalı oğlu (1909-20.1.1938*)
1183. Əsədov Sadıq Əsəd oğlu (9.9.1937*, 65 yaş)
1184. *Əsədullayev İbrahim Muxtar oğlu (1902-?) – ASSR daxili ticarət komissarı
1185. Əsgər Babakişi oğlu (16.11.1937*, 60 yaş)
1186. (Molla) Əsgər Əbdürrəhman oğlu (21.9.1937*, 72 yaş)
1187. (Molla) Əsgər Kərim oğlu (20.1.1938*, 70 yaş)
1188. Əsgərxanov Abbas bəy Rzaqulu oğlu (16.3.1938*, 54 yaş)
1189. Əsgərli (Molla Axund Mirzə Əlisultan Mahmud oğlu (14.1.1938*, 57 yaş)
1190. Əsgərov Adil Qara oğlu (20.1.1938*, 36 yaş)
1191. Əsgərov Aslan Ağababa oğlu (26.8.1937*, 36 yaş)
1192. Əsgərov Baba – Partiya Tarixi İnstitutunun əməkdaşı
1193. Əsgərov Baba Əbi oğlu (12.10.1937*)
1194. Əsgərov Bəhlul Hümbətəli oğlu (18.3.1938*, 55 yaş)
1195. Əsgərov Böyükkişi Musa oğlu (20.1.1938*, 35 yaş)
1196. Əsgərov Budu Aslan oğlu (20.1.1938*, 38 yaş)
1197. Əsgərov Cəbi Ağakişi oğlu (16.11.1937*, 50 yaş)
1198. Əsgərov Cəfər Bədəl oğlu (16.9.1937*, 34 yaş)
1199. Əsgərov Eyvaz Əsgərəli oğlu (29.3.1938*, 65 yaş)
1200. Əsgərov Əbdül(cəlil) Həmzə oğlu (12.10.1937*) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.151)
1201. Əsgərov Əjdər İsgəndər oğlu (29.10.1937*, 29 yaş)
1202. Əsgərov Ələkbər Zülfəli oğlu (29.3.1938*, 57 yaş)
1203. Əsgərov (Hacı) Ələsgər Əli oğlu (6.3.1938*, 66 yaş)
1204. Əsgərov (Kərbəlayı) Əli (Məşədi) Sarı oğlu (20.1.1938*, 58 yaş)
1205. Əsgərov (Molla) Əlövsət (Molla) Əsgər oğlu (27.7.1937*, 50 yaş)
1206. Əsgərov (Məşədi) Əlövsət (Məşədi) Nəcəf oğlu (1867-1.3.1938*)
1207. Əsgərov Əsgər Allahverdi oğlu (1878-11.3.1938*, 60 yaş)
1208. Əsgərov Əsgər Dəmir oğlu (1.9.1937*, 62 yaş)
1209. Əsgərov Əsgər Əkbər oğlu (30.7.1937*, 50 yaş)
1210. Əsgərov Əsgər Nəsir oğlu (18.3.1938*, 48 yaş)
1211. Əsgərov Firudin Əsgər oğlu (16.11.1937*, 60 yaş)
1212. Əsgərov Hacıbala Rüstəm oğlu (29.10.1937*, 52 yaş)
1213. Əsgərov Hacıhəsən (Axund) Zeynalabdin oğlu (16.11.1937*, 59 yaş)
1214. Əsgərov (Ağamalıyev) Həmid (Hacı) Əsgər oğlu (20.1.1938*, 63 yaş)
1215. Əsgərov Həsən Məhəmməd oğlu (27.9.1937*, 28 yaş)
1216. Əsgərov Həsənağa Bala oğlu (30.7.1937*, 30 yaş)
1217. Əsgərov Hidayət Yusub oğlu (27.7.1937*, 42 yaş)
1218. Əsgərov Hüseyn (Kərbəlayı) Əsgər oğlu (16.9.1937*, 33 yaş)
1219. Əsgərov Huseyn Yəhya oğlu (29.11.1937*, 58 yaş)
1220. Əsgərov Xanbala Camu oğlu (1.3.1938*, 36 yaş)
1221. Əsgərov Xudayar Şirin oğlu (14.1.1938*, 28 yaş)
1222. Əsgərov Kənan (Məşədi) Əli oğlu (18.3.1938*, 41 yaş)
1223. Əsgərov Qaçay Həzrətqulu oğlu (29.3.1938*, 55 yaş)
1224. Əsgərov Məhəmməd (Molla) Əhməd oğlu (28.9.1937*, 25 yaş)
1225. Əsgərov Mirhəbib Qədir oğlu (1.3.1938*, 65 yaş)
1226. Əsgərov Tanqa (?) Mirzəli oğlu (27.11.1937*, 27 yaş)
1227. Əsgərov Uğurlu Kiçikağa oğlu (29.10.1937*, 42 yaş)
1228. Əsgərov Usub Abbas oğlu (16.9.1937*, 36 yaş)
1229. Əsgərzadə Salman Mümtaz (Məşədi) Məhəmmədəmin oğlu (1884-1941) – EA Az.F Ədəbiyyat və Dilçilik İnstitutunun elmi işçisi. (Sınmayıb!)
1230. Əşrəfov Həsənpaşa İbrahim (Həsən Paşaibrahim?) oğlu (27.7.1937*, 29 yaş)
1231. Əyyub Vəli oğlu (29.10.1937*, 65 yaş)
1232. Əyyubov Köçəri İbrahim oğlu (29.10.1937*, 40 yaş)
1233. Əzimbala Səməd oğlu (3.1.1938*)
1234. Əzimov Əzim Vəli oğlu (16.11.1937*, 40 yaş)
1235. Əzimov Xudaverdi Şahnamaz oğlu (18.3.1938*, 46 yaş)
1236. Əzimov Salman Ağakərim oğlu (9.9.1937*, 69 yaş)
1237. Əzimov Uğurlu Məhəmmədrəhim oğlu (30.7.1937*, 25 yaş)
1238. Əzizov (Hacı) Balaəhməd (Hacı) Əziz oğlu (11.3.1938*, 61 yaş)
1239. Əzizov Əlvan Əlibala oğlu (20.1.1938*, 42 yaş)
1240. Əzizov Əzim Əbdüləziz oğlu (29.10.1937*, 30 yaş)
1241. Əzizov Həşim Əziz oğlu (18.3.1938*, 53 yaş)
1242. Əzizov Gözəl Zakir oğlu (9.9.1937*, 44 yaş)
1243. Əzizov Xalıq Səməd oğlu (16.11.1937*, 40 yaş)
1244. Əzizov İnsaf Muxtar oğlu (29.3.1938*, 34 yaş)
1245. Əzizov (Məşədi) Qurban Həsən oğlu (14.1.1938*, 37 yaş)
1246. Əzizov Mircanı Mircəlal oğlu (29.10.1937*, 42 yaş)
1247. Əzizov Muxtar Əziz oğlu (29.3.1938*, 75 yaş)
1248. Əzizov Nəcəf Hüseynqulu oğlu (29.3.1938*, 38 yaş)
1249. Feyzullabəyli Xəlil [bəy] Əli [bəy] oğlu (1901-27.7.1937*) – Azərbaycan Su Təsərrüfatı İdarəsinin texniki
1250. Feyzullayev (Molla) Mirsiracəddin əfəndi Miryunis əfəndi oğlu (16.11.1937*, 76 yaş)
1251. Feyzullayev Rizvan Səməd oğlu (30.7.1937*, 30 yaş)
1252. Fələkzadə Ağabala (9.9.1937*, 65 yaş)
1253. Fərəcov (Məşədi) Bəhlul Ağabəy oğlu (18.3.1938*, 56 yaş)
1254. Fərəcov Fərəc Nəsir oğlu (30.7.1937*, 22 yaş)
1255. Fərəcov Həbib Əmənulla oğlu (9.3.1938*, 48 yaş)
1256. Fərəcov Muxtar Fərəc oğlu (16.9.1937*, 67 yaş)
1257. Fərəcov Rufulla Hacı oğlu (29.11.1937*, 60 yaş)
1258. *Fərəczadə Əsgər Məhəmməd oğlu (1898-22.4.1938*)– Bakı Plan Komitəsinin sədri (250 nəfərin adını verib)
1259. Fərhadov Cavad (Kərbəlayı) Əsəd oğlu (8.1.1938*)
1260. Fərzəliyev Çoban Qurban oğlu (8.11.1937*, 50 yaş)
1261. Fərzəliyev Elçin Şükürəli oğlu (27.9.1937*, 60 yaş)
1262. Fərzəliyev Hacı Hacıməhəmməd oğlu (16.3.1938*, 61 yaş)
1263. Fərzəliyev Hacıbala Hüseyn oğlu (16.9.1937*, 65 yaş)
1264. Fərzəliyev Xəzər Məstəli oğlu (27.7.1937*, 32 yaş)
1265. Fərzəliyev İbrahim Bayram oğlu (30.7.1937*, 30 yaş)
1266. Fərzəliyev Rza Tapdıq oğlu (27.7.1937*, 38 yaş)
1267. Fərzəliyev Şamil İbad oğlu (6.3.1938*, 45 yaş)
1268. Fərzəliyev Vahid Hacıməhəmməd oğlu (16.3.1938*, 49 yaş)
1269. Fətəlibəyov Fətəli bəy Böyük bəy oğlu (27.11.1937*, 49 yaş)
1270. Fətəlibəyov Rəşid bəy Fətəli bəy oğlu (29.10.1937*, 38 yaş)
1271. Fətəliyev Abdulla İsmayıl oğlu (16.3.1938*, 39 yaş)
1272. Fətəliyev Adışirin Adıgözəl oğlu (16.11.1937*, 44 yaş)
1273. Fətəliyev Əsəd Xeyrulla oğlu (8.11.1937*, 60 yaş)
1274. Fətəliyev Qulaməli Allahqulu oğlu (8.11.1937*, 41 yaş)
1275. Fətəliyev Mehdi Fətəli oğlu (16.9.1937*, 43 yaş)
1276. Fətəliyev (Kərbəlayı) Rəhim İsmayıl oğlu (29.11.1937*, 63 yaş)
1277. Fətəliyev Seyfəli Mehbəli oğlu (1876-6.3.1938*, 62 yaş)
1278. Fətəliyev Tohid Əhməd oğlu (9.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.162)
1279. Fətəliyev Şirin bəy Əsəd bəy oğlu (9.9.1937*, 45 yaş)
1280. Fəttahov Ağakərim Abutalıb oğlu (27.11.1937*, 38 yaş)
1281. Gedakoq (Molla) Məhəmməd Muquma oğlu (1.9.1937*, 80 yaş)
1282. Gəncəliyev Maqsud Ağamirzə oğlu (16.3.1938*, 38 yaş)
1283. Gəncəliyev Murtuzəli Əli oğlu (1.9.1937*, 35 yaş)
1284. Gərayxanov Əlibutay Sərdar oğlu (16.11.1937*, 69 yaş)
1285. Giriyev Balaqadaş Baba oğlu (1.9.1937*, 65 yaş)
1286. Gözəlov Firudin Səməd oğlu (29.11.1937*, 22 yaş)
1287. Gözəlov Şıxabbas Adıgözəl oğlu (29.11.1937*, 67 yaş)
1288. Güləhmədov İnayət Kazım oğlu (8.1.1938*)
1289. Güləliyev Xudbəddin Məcid oğlu (6.3.1938*, 65 yaş)
1290. Güliyev İbrahimxəlil Məhəmməd oğlu (1.9.1937*, 72 yaş)
1291. (Hacı) Güləli Xanəli oğlu (9.9.1937*, 80 yaş)
1292. Güllücinski Saleh Teymur oğlu (3.1.1938*) - Azərb. K(b)P MK yanında Kənd Təsərrüfatı Məktəbinin rektoru
1293. Güllüyev Məcid Əziz oğlu (27.11.1937*, 51 yaş)
1294. Gülməhəmməd Əhməd oğlu (20.1.1938*, 50 yaş)
1295. Gülməhəmmədli İmamcan Vəlican oğlu (14.1.1938*, 40 yaş)
1296. Gülməhəmmədov Abbasqulu Tağı oğlu (20.1.1938*, 57 yaş)
1297. Gülməhəmmədov Əhməd Əhməd oğlu (14.1.1938*, 59 yaş)
1298. Gülməhəmmədov Gülməhəmməd Əhməd oğlu (20.11.1937*, 38 yaş)
1299. Gülməhəmmədov Zöhrab Əbil oğlu (29.10.1937*, 68 yaş)
1300. Gülmuradov Fətulla Aman oğlu (29.10.1937*, 66 yaş)
1301. Gülümcanov Oruc Abdulla oğlu (8.11.1937*, 48 yaş)
1302. (Günəşli) Məhəmməd Əhməd oğlu (30.7.1937*, 36 yaş)
1303. Hacıbəylinski Rza Mehdi oğlu (14.1.1938*, 60 yaş)
1304. Hacıbəyov Əlisahab Ağabəy oğlu (8.11.1937*, 27 yaş)
1305. Hacıbəyov (Hacıyev) Qədir Məhəmməd oğlu (16.11.1937*, 47 yaş)
1306. Hacıbəyov Səlim bəy Səfərəli bəy oğlu (18.3.1938*, 65 yaş)
1307. Hacıəzizov (Molla) Yusif Həsən çələbi oğlu (18.3.1938*, 60 yaş)
1308. Hacıhəsənov (Məşədi) Həsən (Hacı) Əhməd oğlu (20.1.1938*, 62 yaş)
1309. Hacıisrafilov Səfər İsa oğlu (14.1.1938*, 55 yaş)
1310. Hacıqasımov Rəhim bəy Paşa bəy oğlu (26.8.1937*, 68 yaş)
1311. Hacıqeysəddinov (Molla) Məhəmməd Hacıqeysəddin oğlu (8.11.1937*, 60 yaş)
1312. Hacıməlikov Mollaməhəmməd Əlisultan oğlu (1.9.1937*, 67 yaş)
1313. Hacımov Zahid Bəxşi oğlu (1.9.1937*, 70 yaş)
1314. Hacımuradov İlyas Süleyman oğlu (16.9.1937*, 37 yaş)
1315. Hacınski Əhməd bəy Süleyman bəy oğlu (27.7.1937*, 40 yaş) (Camo Hacınskinin qardaşı)
1316. Hacıorucov Əsəd Məhəmməd oğlu (16.9.1937*, 64 yaş)
1317. Hacırəhimbəyov İsmayıl bəy Məhəmmədqasım bəy oğlu (8.11.1937*, 57 yaş)
1318. Hacıyev Abbas Hüseynəli oğlu (9.9.1937*, 32 yaş)
1319. Hacıyev Adil (Kərbəlayı) Qəmbər oğlu (20.11.1937*, 52 yaş)
1320. Hacıyev Alı (Hacı) Ələsgər oğlu (16.9.1937*, 50 yaş)
1321. Hacıyev Allahverdi (Hacı) Məhərrəm oğlu (16.9.1937*, 59 yaş)
1322. Hacıyev Aşur Rəşid oğlu (14.1.1938*, 27 yaş)
1323. Hacıyev Baba bəy (Hacı) Qədir bəy oğlu (11.3.1938*, 39 yaş)
1324. Hacıyev Baba (Hacı) Ömər oğlu (29.10.1937*, 67 yaş)
1325. Hacıyev Bəkir İsbəndiyar oğlu (16.3.1938*, 35 yaş)
1326. Hacıyev (Molla) Bəkir (Molla) Məhəmmədəli oğlu (27.7.1937*, 57 yaş)
1327. Hacıyev Böyükağa bəy Abdul bəy oğlu (27.7.1937*, 44 yaş)
1328. Hacıyev Eyyub Əhməd oğlu (4.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.177)
1329. Hacıyev Əbdüləzim Qurban oğlu (29.11.1937*, 55 yaş)
1330. Hacıyev Əhməd Məhəmməd oğlu (6.3.1938*, 42 yaş)
1331. Hacıyev Əkbər Bayram oğlu (6.3.1938*, 40 yaş)
1332. Hacıyev Ələmdar Novruzqulu oğlu (11.3.1938*, 51 yaş)
1333. Hacıyev Əli bəy Abdul bəy oğlu (27.7.1937*, 40 yaş)
1334. Hacıyev Əli (Məşədi) Əhməd oğlu (16.9.1937*, 38 yaş)
1335. Hacıyev (Kərbəlayı) Əli Muxtar oğlu (8.11.1937*, 56 yaş)
1336. Hacıyev Əmir Hacı oğlu (1899-5.7.1938) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.181)
1337. Hacıyev Fərrux İsbəndiyar oğlu (16.3.1938*, 27 yaş)
1338. Hacıyev Hacı Əsgər oğlu (9.9.1937*, 25 yaş)
1339. Hacıyev Hacı Şükür oğlu (27.7.1937*, 40 yaş)
1340. Hacıyev Hacımuqum Mollamuqum oğlu (16.3.1938*, 50 yaş)
1341. Hacıyev Hacısoltan Murad oğlu (29.10.1937*, 45 yaş)
1342. Hacıyev Həmid Həsən oğlu (16.11.1937*, 32 yaş)
1343. Hacıyev Həsən (Hacı) Abbas oğlu (16.9.1937*, 40 yaş)
1344. Hacıyev Həsən Burjua oğlu (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.190)
1345. Hacıyev Xanlar Abdulhüseyn oğlu (1901-4.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.176)
1346. Hacıyev Xəlil çələbi Cəfər çələbi oğlu (27.7.1937*, 50 yaş)
1347. Hacıyev İldırım bəy Feyzulla bəy oğlu (18.3.1938*, 40 yaş)
1348. Hacıyev İmamqulu Hacı oğlu (20.1.1938*, 40 yaş)
1349. Hacıyev İslam Abdul oğlu (1881-3.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.180)
1350. Hacıyev İsmayıl Zülfüqar oğlu (18.3.1938*, 33 yaş)
1351. Hacıyev Kazım Həzrətqulu oğlu (20.1.1938*, 34 yaş)
1352. Hacıyev Qədir Süleyman oğlu (29.11.1937*, 29 yaş)
1353. Hacıyev Qəhrəman Əbdürrəhman oğlu (16.9.1937*, 63 yaş)
1354. Hacıyev Qoca Baxşəli oğlu (6.3.1938*, 36 yaş)
1355. Hacıyev Qulu Baba oğlu (29.10.1937*, 42 yaş)
1356. Hacıyev (Molla) Qurban Nurməhəmməd oğlu (29.11.1937*, 50 yaş)
1357. Hacıyev Mehralı Hüseyn oğlu (16.3.1938*, 46 yaş)
1358. Hacıyev Məcid Ramazan oğlu (29.11.1937*, 30 yaş)
1359. Hacıyev Məhəmməd Məhəmmədəli oğlu (29.10.1937*, 32 yaş)
1360. Hacıyev Məhəmmədəli Əsədulla oğlu (20.1.1938*, 60 yaş)
1361. Hacıyev Məhəmmədəmin (Hacı) Manaf oğlu (27.9.1937*, 67 yaş)
1362. Hacıyev Misir (Hacı) İsmayıl oğlu (6.3.1938*, 55 yaş)
1363. Hacıyev Murtuzəli Əhməd oğlu (20.11.1937*, 57 yaş)
1364. Hacıyev Musa Polad oğlu (20.8.1937*, 35 yaş)
1365. Hacıyev Müsəllim Hüseyn oğlu (16.11.1937*, 35 yaş)
1366. Hacıyev (Məşədi) Nəsrulla (Hacı) Əli oğlu (16.3.1938*, 73 yaş)
1367. Hacıyev Piri (Hacı) Məhərrəm oğlu (16.3.1938*, 60 yaş)
1368. Hacıyev Səlim Bəbir oğlu (9.9.1937*, 23 yaş)
1369. Hacıyev Şamil Adıgözəl oğlu (1902-9.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.182)
1370. Hacıyev Şükür Nağı oğlu (20.1.1938*, 70 yaş)
1371. Hacıyev Talıb Əli oğlu (11.3.1938*, 30 yaş)
1372. Hacıyev Talıb Həsənqulu oğlu (16.9.1937*, 60 yaş)
1373. Hacıyev Teymur (Məşədi) İbrahim oğlu (8.11.1937*, 31 yaş)
1374. Hacıyev (Hacı) Yüzbaşı Mehdi oğlu (8.11.1937*, 65 yaş)
1375. Hacıyev Zaman Dostməhəmməd oğlu (1893-8.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.177)
1376. Hacıyev Ziyadxan Əli oğlu (1.9.1937*, 50 yaş)
1377. Hadıyev Vəzirxan Atababa oğlu (20.1.1938*, 60 yaş)
1378. Hacızadə Cabbar İsmayıl oğlu (3.1.1938*)
1379. Haqverdiyev (Molla) Böyükağa Əli oğlu (16.9.1937*, 69 yaş)
1380. Haqverdiyev Cəmil bəy Alış bəy oğlu (18.3.1938*, 53 yaş)
1381. Haqverdiyev Həsən Allahverdi oğlu (16.9.1937*, 41 yaş)
1382. Haqverdiyev İsmayıl Süleyman oğlu (29.10.1937*, 76 yaş)
1383. Haqverdiyev Qara Qasım oğlu (16.11.1937*, 57 yaş)
1384. Haqverdiyev Mədət Kərim oğlu (29.10.1937*, 32 yaş)
1385. Haqverdiyev Nurəli Qurban oğlu (1.3.1938*, 68 yaş)
1386. Haqverdiyev (Molla) Rəhim Soltan oğlu (20.1.1938*, 48 yaş)
1387. Haqverdiyev Vahab (Molla) İsgəndər oğlu (16.11.1937*, 39 yaş)
1388. Haşımlı (Mir)ələm Tacəddin oğlu (27.7.1937*, 29 yaş)
1389. Haşımov Alışan Amanqulu oğlu (20.1.1938*, 58 yaş)
1390. Haşımov Bəybala Əsgər oğlu (18.3.1938*, 25 yaş)
1391. Haşımov Eynulla Hacı oğlu (14.1.1938*, 42 yaş)
1392. Haşımov Həmid bəy Rüstəm bəy oğlu (29.10.1937*, 70 yaş)
1393. Haşımov Hüseyn Həzi oğlu (26.8.1937*, 26 yaş)
1394. Haşımov (Kərbəlayı) Xalıq (Məşədi) Həsən oğlu (18.3.1938*, 60 yaş)
1395. Haşımov Qəhrəman Məhəmmədhüseyn oğlu (30.7.1937*, 29 yaş)
1396. Haşımov Məhəmməd Mahmud oğlu (29.3.1938*, 58 yaş)
1397. Haşımov Novruz Nəcməddin oğlu (27.7.1937*, 37 yaş)
1398. Haşımzadə Mirkazım Tacəddin oğlu (27.7.1937*, 47 yaş)
1399. Haşımzadə Şamil Tacəddin oğlu (27.7.1937*, 27 yaş)
1400. Heybətov (Molla) Heybət Həsrət oğlu (16.9.1937*, 69 yaş)
1401. Heybətov Şükür Heybətəli oğlu (11.3.1938*, 55 yaş)
1402. Heydərxanov Qasım bəy (26.8.1937*, 90 yaş)
1403. Heydərli Ələkbər – Azpartizdat’ın müdiri
1404. Heydərli Qasım Heydər oğlu – Heydərxanov Qasım bəy’ə bax
1405. Heydərov Əbdül Malı oğlu (1.9.1937*, 62 yaş)
1406. Heydərov Heydər (Molla) Məhəmməd oğlu (1900-9.3.1938*)
1407. Heydərov (Kərbəlayı) Hüseyn Heydər oğlu (18.3.1938*, 51 yaş)
1408. Heydərov Qurban Əli oğlu (1903-20.1.1938*)
1409. Heydərov (Molla) Məhəmməd Heydər oğlu (1876-9.3.1938*)
1410. Heydərov Məhəmmədəli Məhəmməd oğlu (29.3.1938*, 56 yaş)
1411. Heydərov Musa Cəbi oğlu (1.9.1937*, 30 yaş)
1412. Heydərov Şaban Molla oğlu (21.9.1937*, 31 yaş)
1413. Həbib Allahhüseyn oğlu (26.8.1937*, 34 yaş)
1414. Həbiyev (?) Bürcəli Tağı oğlu (18.3.1938*, 53 yaş)
1415. (Molla) Həmdulla Mehdi oğlu (8.11.1937*, 60 yaş)
1416. Həmid Babakişi oğlu (26.8.1937*, 57 yaş)
1417. Həmid əfəndi (Hacı) Xəlil oğlu (26.8.1937*, 54 yaş)
1418. Həmidov Əbdül Hüseyn oğlu (20.11.1937*, 65 yaş)
1419. Həmidov Həmid Səməd oğlu (11.3.1938*, 30 yaş)
1420. Həmidov Sirac Maki oğlu (3.8.1937*, 22 yaş)
1421. Həmzəyev Qədiməli (Hacı) Musa oğlu (16.11.1937*, 57 yaş)
1422. Həmzəyev (Məşədi) Məhəmmədəli (Hacı) Musa oğlu (16.11.1937*, 45 yaş)
1423. Həmzəyev Mircavad Mirtağı oğlu (1906-4.7.1938*) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.186)
1424. Həmzəyev (Molla) Səttar (Molla) Ələsgər oğlu (16.3.1938*, 57 yaş)
1425. Hənifəyev Vahab Hənifə oğlu (1.9.1937*, 60 yaş)
1426. Həsən Əli oğlu (20.1.1938*, 38 yaş)
1427. Həsən Əli oğlu (20.1.1938*, 48 yaş)
1428. Həsən bəy Səlim bəy oğlu (1930*) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.96)
1429. Həsənbəyov Balabəy Cabbar oğlu (1899-12.10.1937*) – ADU-nun rektoru, professor (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.187)
1430. Həsənbəyov Həbib bəy Fərid bəy oğlu (8.11.1937*, 54 yaş)
1431. Həsənbəyov Musa Şərif oğlu (16.3.1938*, 48 yaş)
1432. Həsənəliyev (Molla) Əlabbas Tarıverdi oğlu (6.3.1938*, 60 yaş)
1433. Həsənəliyev Cəfər xan İsbər xan oğlu (18.3.1938*, 44 yaş)
1434. Həsənov Abbas Məhərrəm oğlu (29.11.1937*, 35 yaş)
1435. Həsənov Adil – Azərb. SSR xalq maarif komissarının müavini
1436. Həsənov Ağahəsən Məhəmmədrza oğlu (20.11.1937*, 62 yaş)
1437. Həsənov Ağaməhəmməd Abdulhüseyn oğlu (16.9.1937*, 44 yaş)
1438. Həsənov Ağaməhəmməd İsgəndər oğlu (14.1.1938*, 34 yaş)
1439. Həsənov Bəhlul Məhəmmədnağı oğlu (1.9.1937*, 39 yaş)
1440. Həsənov Bəxtiyar Məhəmmədhüseyn oğlu (16.3.1938*, 63 yaş)
1441. Həsənov Cəbrayıl Həsən oğlu (14.1.1938*, 64 yaş)
1442. Həsənov Elşən Hüseyn oğlu (16.9.1937*, 60 yaş)
1443. Həsənov Əbdülhəsən (Molla) Məlik oğlu (28.9.1937*, 70 yaş)
1444. Həsənov Əbdülhəşim Hümbətəli oğlu (18.3.1938*, 34 yaş)
1445. Həsənov Əhməd (Hacı) Cabbar oğlu (29.10.1937*, 48 yaş)
1446. Həsənov Əsədulla Niftulla oğlu (9.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.192)
1447. Həsənov Əzim Xəlil oğlu (9.1.1938*)
1448. Həsənov Gülməhəmməd Həsən oğlu (29.11.1937*, 48 yaş)
1449. Həsənov Həmzə Rza oğlu (18.3.1938*, 29 yaş)
1450. Həsənov Həsən Babakişi oğlu (16.11.1937*, 42 yaş)
1451. Həsənov Həsən Əhməd oğlu (29.10.1937*, 37 yaş)
1452. Həsənov Həsən (Hacı) Əsgər oğlu (29.3.1938*, 41 yaş)
1453. Həsənov Həsən Kazım oğlu (26.8.1937*, 53 yaş)
1454. Həsənov (Kərbəlayı) Həsən Qasım oğlu (18.3.1938*, 56 yaş)
1455. Həsənov (Kərbəlayı) Həsən Malıx oğlu (26.8.1937*, 54 yaş)
1456. Həsənov (Molla) Həsən Məhəmmədxan oğlu (6.3.1938*, 40 yaş)
1457. Həsənov Həsənağa Məhəmmədhəsən oğlu (1.9.1937*, 31 yaş)
1458. Həsənov Hətəm Misir oğlu (27.9.1937*, 36 yaş)
1459. Həsənov (Hüseynov) Hüseyn Aslan oğlu (9.1.1938*)
1460. Həsənov Xeybər Canməhəmməd oğlu (18.3.1938*, 40 yaş)
1461. Həsənov İbadulla Məhəmmədəli oğlu (16.3.1938*, 44 yaş)
1462. Həsənov İbrahim Əmiraslan oğlu (20.1.1938*, 45 yaş)
1463. Həsənov İdris (Məşədi) Zaman oğlu (2.9.1897-5.11.1950) – EA Az. F Tarix, Ədəbiyyat və Dilçilik İnstitutunun direktor əvəzi. İki dəfə (3.3.1938; 21.12.1941) həbs olunub.
1464. Həsənov İmambala Nemət oğlu (14.1.1938*, 23 yaş)
1465. Həsənov İsmayıl Hüseyn oğlu (16.11.1937*, 60 yaş)
1466. Həsənov İsrafil İbrahim oğlu (6.3.1938*, 60 yaş)
1467. Həsənov Kərim Həmzə oğlu (16.11.1937*, 44 yaş)
1468. Həsənov Kərim Kələntər oğlu (18.3.1938*, 62 yaş)
1469. Həsənov (Molla) Qafar (Hacı) Rəhim oğlu (1.9.1937*, 65 yaş)
1470. Həsənov Qədir Kazım oğlu (16.11.1937*, 40 yaş)
1471. Həsənov Lətif Mahmud oğlu (29.10.1937*, 30 yaş)
1472. Həsənov (Seyid) Mehdi (Seyid) Süleyman oğlu (9.9.1937*, 85 yaş)
1473. Həsənov (Molla) Məhəmməd (Kərbəlayı) Qara oğlu (14.1.1938*, 46 yaş)
1474. Həsənov Məhəmmədəli Əli oğlu (14.1.1938*, 40 yaş)
1475. Həsənov Məhəmmədəli Məhəmməd oğlu (28.9.1937*, 30 yaş)
1476. Həsənov Məhəmmədhəsən (Yüzbaşı) Həmid oğlu (16.11.1937*, 45 yaş)
1477. Həsənov Məhəmmədsadıq (Molla) Əbdülhəsən oğlu (14.1.1938*, 70 yaş)
1478. Həsənov Məhəmməd Zaman oğlu (20.11.1937*, 23 yaş)
1479. Həsənov (Molla) Mirzə Səfər oğlu (27.7.1937*, 75 yaş)
1480. Həsənov Mirzəbaba Baladayı oğlu (11.3.1938*, 68 yaş)
1481. Həsənov Muxtar Hacıməhəmməd oğlu (16.9.1937*, 60 yaş)
1482. Həsənov Musa Həsən oğlu (16.11.1937*, 63 yaş)
1483. Həsənov Mürsəli bəy Əli bəy oğlu (14.1.1938*, 50 yaş)
1484. Həsənov Namaz Ələkbər oğlu (18.3.1938*, 62 yaş)
1485. Həsənov Rəhim(xaib) Rəşid oğlu (1902-13.10.1937*) – Partiya Tarixi İnstitutunun direktor müavini (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.193)
1486. Həsənov Rəsul Nəcəfəli oğlu (6.3.1938*, 52 yaş)
1487. Həsənov Rzaqulu İsmayıl oğlu (1895-?) – «Neftçala» trestində mədən rəisi. (23.8.1937-də 5 il iş alıb).
1488. Həsənov Seyfulla Niftulla oğlu (6.1.1938*)
1489. Həsənov Sədyar Qubad oğlu (29.3.1938*, 40 yaş)
1490. Həsənov Səfər
1491. Həsənov (Molla) Səfər Nağdəli oğlu (29.10.1937*, 63 yaş)
1492. Həsənov Sultan Süleyman oğlu (18.3.1938*, 38 yaş)
1493. Həsənov Şahkərim Şərif oğlu (20.1.1938*, 59 yaş)
1494. Həsənov Şirəli Zeynalabdin oğlu (29.3.1938*, 48 yaş)
1495. Həsənov Şirin bəy Məhəmməd bəy oğlu (18.3.1938*, 70 yaş)
1496. Həsənov Yusif Dadaş oğlu (29.3.1938*, 35 yaş)
1497. Həsənzadə/Fətəliyev (Molla) Əli Həsən oğlu (18.3.1938*, 57 yaş)
1498. Həsrətov Şaban Murad oğlu (9.9.1937*, 23 yaş)
1499. Həziyev (Mirzə Hüseyn Abış oğlu (9.9.1937*, 60 yaş)
1500. Həzrinski Siracəddin Baba oğlu (1.9.1937*, 58 yaş)
1501. Hidayətov Atabəy Qasım bəy oğlu (16.9.1937*, 75 yaş)
1502. Höcətov Fərhad Xanməhəmməd oğlu (20.1.1938*, 60 yaş)
1503. Höcətov (Molla) Hacıqara Üzeyir oğlu (20.1.1938*, 65 yaş)
1504. Hümbətəliyev Cəlal İsmayıl oğlu (6.3.1938*, 26 yaş)
1505. Hümbətov Eynulla Hümbətəli oğlu (29.3.1938*, 51 yaş)
1506. Hümbətov Hümbət Məhəmmədəli oğlu (18.3.1938*, 60 yaş)
1507. Hümbətəliyev Hümbətəli Feyzi oğlu (6.3.1938*, 50 yaş)
1508. Hümbətov Xanlar Mərdan oğlu (16.9.1937*, 60 yaş)
1509. Hümbətov Nuruş İbrahim oğlu (6.3.1938*, 35 yaş)
1510. Hüseyn Cavid - Rasizadə Hüseyn Cavid Molla Abdulla oğlu’na bax
1511. (Kərbəlayı) Hüseyn Qulu oğlu (14.1.1938*, 70 yaş)
1512. Hüseyn Mehdi oğlu (29.3.1938*, 45 yaş)
1513. (Molla) Hüseyn Məhəmmədhəsən oğlu (9.9.1937*, 45 yaş)
1514. Hüseynbəyov Əşrəf bəy Xanlar bəy oğlu (29.10.1937*, 30 yaş)
1515. Hüseynbəyov Həsən bəy Ağa bəy oğlu (8.11.1937*, 46 yaş)
1516. Hüseyn[bəy]ov Həsən bəy Kabuz (?) bəy oğlu (27.9.1937*, 60 yaş)
1517. Hüseynbəyov Mehdi bəy Kabuz (?) bəy oğlu (27.9.1937*, 60 yaş)
1518. Hüseynəliyev Pşan (?) Zeynal oğlu (9.9.1937*, 45 yaş)
1519. Hüseynqulu Murtuz oğlu (26.8.1937*, 29 yaş)
1520. Hüseynov – BXMŞ müdiri
1521. Hüseynov Ağa Vəli oğlu (16.11.1937*, 57 yaş)
1522. Hüseynov Ağaəli Muxtar oğlu (16.11.1937*, 46 yaş)
1523. Hüseynov Ağahüseyn Abuzər oğlu (8.11.1937*, 30 yaş)
1524. Hüseynov Ağahüseyn Ağaqulu oğlu (1868-20.1.1938*)
1525. Hüseynov Arıx Rüstəm oğlu (16.3.1938*, 29 yaş)
1526. Hüseynov Astan Həsən oğlu (16.9.1937*, 65 yaş)
1527. Hüseynov Baba Musa oğlu (6.3.1938*, 45 yaş)
1528. Hüseynov Balaca Əbdülhüseyn oğlu (1907-20.1.1938*)
1529. Hüseynov Bayram (Kərbəlayı) Rəhim (Hüseyn) oğlu (16.9.1937*, 65 yaş)
1530. Hüseynov (Məşədi) Bəndəli (Hacı) Allahverdi oğlu (6.3.1938*, 60 yaş)
1531. Hüseynov Bəşir Tanrıverdi oğlu (20.11.1937*, 65 yaş)
1532. Hüseynov Bəylər Cəfərqulu oğlu (16.3.1938*, 65 yaş)
1533. Hüseynov Cavad Adıgözəl oğlu (18.3.1938*, 30 yaş)
1534. Hüseynov Cavad (Kərbəlayı) Əhməd oğlu (18.3.1938*, 51 yaş)
1535. Hüseynov Cümşüd Abbas oğlu (1900-6.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.206)
1536. Hüseynov Dadaş Balahüseyn oğlu (16.3.1938*, 53 yaş)
1537. Hüseynov (Molla) Daxıl (Axund) Muxtarəhməd oğlu (27.9.1937*, 61 yaş)
1538. Hüseynov (Molla) Əbdülbağı (Molla) Bağır oğlu (11.3.1938*, 61 yaş)
1539. Hüseynov Əbdülqafar Əlihüseyn oğlu (14.10.1937*) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.204)
1540. Hüseynov Əbili Mövsüm oğlu (3.8.1937*, 24 yaş)
1541. Hüseynov/Zamanov (Molla Mirzə Əkbər Qədim oğlu (29.11.1937*, 65 yaş)
1542. Hüseynov Ələkbər Hüseyn oğlu (18.3.1938*, 36 yaş)
1543. Hüseynov Ələkbər Qasım oğlu (1872-11.3.1938*, 66 yaş)
1544. Hüseynov Ələkbər Məhəmməd oğlu (29.11.1937*, 60 yaş)
1545. Hüseynov (Molla Mirzə Ələkbər Tağı oğlu (16.3.1938*, 62 yaş)
1546. Hüseynov Ələsgər Mustafa oğlu (16.11.1937*, 33 yaş)
1547. Hüseynov Əli Əsgər oğlu (1901-4.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.205)
1548. Hüseynov Əli Hüseynəli oğlu (8.1.1938*)
1549. Hüseynov Əli İsmayıl oğlu (27.7.1937*, 22 yaş)
1550. Hüseynov Əli Maquma oğlu (1.9.1937*, 50 yaş)
1551. Hüseynov Əliağa Atababa (Hüseyn) oğlu (16.11.1937*, 24 yaş)
1552. Hüseynov Əlibəy Xankişi oğlu (14.1.1938*, 32 yaş)
1553. Hüseynov Əlipaşa Əziz oğlu (14.1.1938*, 42 yaş)
1554. Hüseynov Əlihüseyn Baladadaş oğlu (16.9.1937*, 65 yaş)
1555. Hüseynov (Molla) Əliş Bağır oğlu (9.9.1937*, 67 yaş)
1556. Hüseynov Əliş bəy Kərim bəy oğlu (26.8.1937*, 43 yaş)
1557. Hüseynov Əlişan Əliseyran oğlu (16.9.1937*, 37 yaş)
1558. Hüseynov Əmirəli Ələkbər oğlu (14.1.1938*, 30 yaş)
1559. Hüseynov Firudin Süleyman oğlu (16.11.1937*, 42 yaş)
1560. Hüseynov Gəray Hüseyn oğlu (29.10.1937*, 45 yaş)
1561. Hüseynov Gəray bəy Mehdi bəy oğlu (18.3.1938*, 60 yaş)
1562. Hüseynov (Məşədi) Gülhüseyn Amil oğlu (6.3.1938*, 59 yaş)
1563. Hüseynov Heydər Rüstəm oğlu (16.3.1938*, 29 yaş)
1564. Hüseynov Həbib Qulu oğlu (29.11.1937*, 35 yaş)
1565. Hüseynov Həsən Həsən oğlu (14.1.1938*, 40 yaş)
1566. Hüseynov Həsən Hüseyn oğlu (16.9.1937*, 60 yaş)
1567. Hüseynov Hüseyn Ağadadaş (Hüseynağa Dadaş?) oğlu (22.8.1937*, 19 yaş)
1568. Hüseynov Hüseyn Əhməd oğlu (29.10.1937*, 70 yaş)
1569. Hüseynov («Patavalı») Hüseyn Əli oğlu (29.10.1937*, 42 yaş)
1570. Hüseynov Hüseyn Fətəli oğlu (16.11.1937*, 70 yaş)
1571. Hüseynov Hüseyn Həmzə oğlu (26.8.1937*, 24 yaş)
1572. Hüseynov (Məşədi) Hüseyn (Məşədi) Məsim oğlu (16.3.1938*, 30 yaş)
1573. Hüseynov Hüseyn Şıxbala oğlu (29.3.1938*, 28 yaş)
1574. Hüseynov Hüseynbala Məhəmməd oğlu (6.3.1938*, 60 yaş)
1575. Hüseynov Xələf Məhəmmədsəid oğlu (1.9.1937*, 80 yaş)
1576. Hüseynov Xəlfə Məhəmməd oğlu (1902-21.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.209)
1577. Hüseynov İbrahim (Kərbəlayı) Həsən oğlu (18.3.1938*, 50 yaş)
1578. Hüseynov İbrahim (Hacı) Tağı oğlu (20.11.1937*, 79 yaş)
1579. Hüseynov (Tağıyev) İlyas Hüseyn oğlu (6.1.1938*)
1580. Hüseynov (Məşədi) İmamverdi Hüseyn oğlu (8.11.1937*, 57 yaş)
1581. Hüseynov İsgəndər (Abbasov Şalan) Yusif oğlu (26.8.1937*, 22 yaş)
1582. Hüseynov İshaq Qasım oğlu (20.11.1937*, 44 yaş)
1583. Hüseynov Qara Əfkar oğlu (29.11.1937*, 45 yaş)
1584. Hüseynov Qədimalı Niftalı oğlu (16.3.1938*, 58 yaş)
1585. Hüseynov Qulu Mürsəl oğlu (6.3.1938*, 50 yaş)
1586. Hüseynov (Hacı) Malik Ələkbər oğlu (14.1.1938*, 32 yaş)
1587. Hüseynov Mehrəli Süleyman oğlu (29.10.1937*, 45 yaş)
1588. Hüseynov Məhəmməd Nağı oğlu («Tovuzlu Məhəmməd») (30.7.1937*)
1589. Hüseynov Məhəmməd Cabbar oğlu (26.8.1937*, 33 yaş)
1590. Hüseynov Məhəmmədrəhim Hənifə oğlu (18.3.1938*, 46 yaş)
1591. Hüseynov Məhərrəm – doktor
1592. Hüseynov Mikayıl Namaz oğlu (1900-13.10.1937*) – Azərb. K(b)P MK partiya təbliğatı, təşviqatı və mətbuatı şöbəsinin müdiri (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.209)
1593. Hüseynov Mirzədavud (3.1894-?) – ZSFSR xalq maarif komissarı
1594. Hüseynov Muxtar (Molla) Hüseyn oğlu (16.9.1937*, 50 yaş)
1595. Hüseynov (Məşədi) Mustafa Baxşəli oğlu (1891-6.3.1938*)
1596. Hüseynov Mustafa Əliqulu oğlu (1900-4.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.202)
1597. Hüseynov Mustafa Hüseyn oğlu (16.11.1937*, 38 yaş)
1598. Hüseynov Müslüm Həsən oğlu (6.1.1938*)
1599. Hüseynov Oruc Dostməhəmməd oğlu (16.9.1937*, 32 yaş)
1600. Hüseynov Rəsul (Məşədi) Cəfərqulu oğlu (29.11.1937*, 41 yaş)
1601. Hüseynov Sadıq Davud oğlu (6.3.1938*, 52 yaş)
1602. Hüseynov Seyfulla İsmayıl oğlu (29.3.1938*, 35 yaş)
1603. Hüseynov Səməd Yəhya oğlu (14.1.1938*, 45 yaş)
1604. Hüseynov Şahhüseyn İsgəndər oğlu (18.3.1938*, 41 yaş)
1605. Hüseynov Şəli Nuru oğlu (18.3.1938*, 60 yaş)
1606. Hüseynov Şikar Şirin oğlu (29.3.1938*, 58 yaş)
1607. Hüseynov Tağı İman oğlu (27.7.1937*, 29 yaş)
1608. Hüseynov Teymur Abduləli oğlu (6.1.1938*)
1609. Hüseynov Umud Qibləli oğlu (6.3.1938*, 49 yaş)
1610. Hüseynov (Molla) Yarməhəmməd Sultan oğlu (11.3.1938*, 50 yaş)
1611. Hüseynov Yusif (Kərbəlayı) Hüseyn oğlu (18.3.1938*, 68 yaş)
1612. Hüseynov Zeyni Güləli oğlu (29.8.1937*, 55 yaş)
1613. Hüseynzadə Məhəmmədrəhim Əli oğlu (16.9.1937*, 53 yaş)
1614. Xalaxov (?) Kaytaram Mehdi oğlu (9.9.1937*, 80 yaş)
1615. Xalfin Nəcib Lətif oğlu (1886-13.10.1937*) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.215)
1616. Xanbudaqov Adil bəy Məhəmmədəli bəy oğlu (18.3.1938*, 55 yaş)
1617. Xanbudaqov Eyyub Şirin oğlu (1893-13.10.1937*) – ZSFSR Xalq Daxili Ticarət Komissarlığının məsul işçisi
1618. Xancanbəyov Ələşrəf bəy Hidayət bəy oğlu (16.9.1937*, 27 yaş)
1619. Xancanbəyov Zahid bəy Hidayət bəy oğlu (16.9.1937*, 35 yaş)
1620. Xancanlı Dəmir Seyid oğlu (16.11.1937*, 42 yaş)
1621. Xanəlibəyov İsa bəy Şirin bəy oğlu (18.3.1938*, 75 yaş)
1622. Xanhüseynov (Molla) Rza Cabbar oğlu (18.3.1938*, 60 yaş)
1623. Xanı Hüseynəli oğlu (6.1.1938*)
1624. Xankişi Atakişi oğlu (26.8.1937*, 75 yaş)
Leyl-i Lal Tarih: 09.02.2010 22:31
497. Bədəlov Əbülfəz Məhəmməd oğlu (31.12.1937*) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.74)
498. Bədəlov Hacıməhəmməd Koroğlu oğlu (29.11.1937*, 50 yaş)
499. Bədəlov Murtuz Məcid oğlu (20.11.1937*, 55 yaş)
500. Bədəlov Rüstəm Xudu oğlu (1.9.1937*, 60 yaş)
501. Bədəlov Surxay (Məşədi) Yusif oğlu (16.3.1938*, 41 yaş)
502. Bədəlov Süleyman Mustafa oğlu (11.3.1938*, 42 yaş)
503. Bədirbəyov Abbas Süleyman oğlu (20.1.1938*, 46 yaş)
504. Bədirbəyov Adıgözəl bəy Musa bəy oğlu (29.3.1938*, 38 yaş)
505. Bədirbəyov Əbil bəy Süleyman bəy oğlu (16.9.1937*, 53 yaş)
506. Bədirbəyov Əşrəf bəy Süleyman bəy oğlu (26.8.1937*, 62 yaş)
507. Bədirbəyov Hüseyn bəy Həsən bəy oğlu (16.9.1937*, 62 yaş)
508. Bədirbəyov Xanismayıl bəy Süleyman bəy oğlu (26.8.1937*, 62 yaş)
509. Bədirbəyov Məcid bəy Əbülfət bəy oğlu (29.3.1938*, 32 yaş)
510. Bədirbəyov Şamil bəy Baxış bəy oğlu (16.9.1937*, 41 yaş)
511. Bədirbəyov Zilli bəy İbrahim bəy oğlu (29.3.1938*, 37 yaş)
512. Bəhlul Hüseyn oğlu (26.8.1937*, 31 yaş)
513. Bəhramzadə Mirzə Rəhim Sadıq oğlu (9.1.1938*)
514. Bəkirov Qarakişi Məhəmməd oğlu (8.11.1937*, 30 yaş)
515. Bəkirov Məhəmmədbağır Həsən oğlu (27.9.1937*, 60 yaş)
516. Bəndəliyev Bəndəli Qasım oğlu (29.10.1937*, 67 yaş)
517. Bəndəliyev Nüsrət İmamqulu oğlu (8.11.1937*, 48 yaş)
518. Bənənyarski (Hüseynov) Babalı bəy (Hacı) Hüseyn oğlu (16.9.1937*, 52 yaş)
519. Bənənyarski Qəmbərəli Şirəli oğlu (29.11.1937*, 47 yaş)
520. Bəşirov Bəşir Sadıq oğlu (16.3.1938*, 43 yaş)
521. Bəşirov Məhəmməd Əlibala oğlu (16.3.1938*, 70 yaş)
522. Bəydəmirov Mövsüm Məzahir oğlu (27.7.1937*, 38 yaş)
523. Bəylərbəyov Əli bəy Şahqulu oğlu (3.1.1938*)
524. Bəylərbəyov Firidun bəy Aslan bəy oğlu (16.11.1937*, 38 yaş)
525. Biləndərli Hüseynəli Süleyman oğlu (1905-12.10.1937*) – Partiya Tarixi İnstitutunun baş elmi işçisi, ADU-nun tarix müəllimi (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.83)
526. Biləndərzadə – ASSR Xalq Torpaq Komissarlığı atçılıq idarəsinin rəisi
527. (Məşədi) Binnət Həsən oğlu (20.1.1938*, 63 yaş)
528. Binnətov Hüseyn (Hacı) Məhəmmədhüseyn oğlu (16.11.1937*, 54 yaş)
529. Binyadov Əmiraslan Nəzər oğlu (16.9.1937*, 54 yaş)
530. Böyükağa Əli oğlu (27.7.1937*, 28 yaş)
531. Buçaxlar (?) Əhməd Qarakişi oğlu (29.10.1937*, 75 yaş)
532. Buğluyev Zeynalabid Qurban oğlu (1.9.1937*, 50 yaş)
533. Bukşpan Aleksandr Semyonoviç (1898-12.10.1937*) – EA Az. F Tarix, Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun əməkdaşı, Bakı ali məktəblərinin müəllimi, professor. (Sınmayıb!).
534. (Hacı) Bulac (Hacı) Bədir oğlu (21.9.1937*, 75 yaş)
535. Bulayev İsmayıl Əhəd oğlu (29.10.1937*, 30 yaş)
536. Buludxanov Bəkir Əli oğlu (16.9.1937*, 52 yaş)
537. Bünyadbəyov Abuzər Şəfi oğlu (18.3.1938*, 38 yaş)
538. Bünyadov Ağa Ağamoğlan oğlu (11.3.1938*, 63 yaş)
539. Bünyadov Hafiz Xankişi oğlu (14.1.1938*, 60 yaş)
540. Bünyadov Qəmbər Zeynalabdin oğlu (16.9.1937*, 55 yaş)
541. Bünyadov Sekretar Hümbət oğlu (20.1.1938*, 40 yaş)
542. *Bünyadzadə Dadaş Xoca oğlu (1886-24.4.1938*) – Azərb. SSR XKŞ keçmiş sədri, ZSFSR xalq torpaq komissarı
543. Bünyadzadə Daşdəmir Əli oğlu (1904-6.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.85)
544. Bünyadzadə Mahmud Alxas oğlu (31.12.1937*)
545. Cabbarbəyov Qəhrəman Paşa oğlu (16.9.1937*, 45 yaş)
546. Cabbarov Ağapaşa Cəlil oğlu (20.11.1937*, 37 yaş)
547. Cabbarov Əkbər Musa oğlu (1.9.1937*, 42 yaş)
548. Cabbarov (Hacı) Əli Hüseyn oğlu (16.9.1937*, 75 yaş)
549. Cabbarov Əlican/Əlidost Kərim oğlu (1880-6.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.86)
550. Cabbarov (Molla) Əmirəhməd Məhəmmədhəsən oğlu (16.11.1937*, 62 yaş)
551. Cahangirov Əliş Əziz oğlu (9.9.1937*, 68 yaş)
552. Cahangirov Həmid (Hacı) Molla oğlu (16.11.1937*, 49 yaş)
553. Cahangirov Hüseyn Vəli oğlu (8.11.1937*, 50 yaş)
554. Cahangirov Təhmasib Gərşasif oğlu (6.3.1938*, 43 yaş)
555. Cahangirov Zöhrab Kazım oğlu (16.9.1937*, 53 yaş)
556. Camalbəyov İsmayıl Abbasqulu oğlu (1883-6.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.86)
557. Camalbəyov Qasım bəy Abbasqulu bəy oğlu (1881-9.1.1938*)
558. Camalov (Hacı) Osman Camal oğlu (16.9.1937*, 83 yaş)
559. Canıbəyov Kərim Rəfi oğlu (1.9.1937*, 37 yaş)
560. Carçıyev Qurban Əli oğlu (20.1.1938*, 62 yaş)
561. Carçıyev Musa Abbas oğlu (20.1.1938*, 38 yaş)
562. Carçıyev Mustafa (Məşədi) Əsgər oğlu (20.1.1938*, 58 yaş)
563. Cavad Namaz oğlu (29.3.1938*, 65 yaş)
564. Cavadov Cabbar İbrahim oğlu (16.9.1937*, 65 yaş)
565. Cavadov Cavad Məhəmməd oğlu (18.3.1938*, 45 yaş)
566. Cavadov İsa Qubad oğlu (29.3.1938*, 28 yaş)
567. Cavadov Qəni Qurban oğlu (20.1.1938*, 52 yaş)
568. Cavadov Mayor Nüsrət oğlu (27.7.1937*, 35 yaş)
569. Cavadov Mehdi bəy Cavad bəy oğlu (8.11.1937*, 51 yaş)
570. Cavadov Məhəmməd Baladadaş oğlu (20.8.1937*, 26 yaş)
571. Cavadov Məhəmmədtağı Hüseynxan oğlu (28.9.1937*, 78 yaş)
572. Cavadov Məşi Şahpələng oğlu (16.9.1937*, 65 yaş)
573. Cavadov (Molla) Mirzəli Əhməd oğlu (18.3.1938*, 61 yaş)
574. Cavadov Sərdar Fətulla oğlu (6.1.1938*)
575. Cavadov Sərxan Qubad oğlu (8.11.1937*, 44 yaş)
576. Cavadov Şərif Əlibaxış oğlu (29.10.1937*, 50 yaş)
577. Cavadov Ziyadxan Məlik oğlu (30.7.1937*, 28 yaş)
578. Cavanşir Əbülfət ağa Süleyman ağa oğlu (14.1.1938*, 44 yaş)
579. Cavanşir Qubad ağa Süleyman ağa oğlu (14.1.1938*, 45 yaş)
580. Cavanşir Rəşid ağa Azad ağa oğlu (14.1.1938*, 39 yaş)
581. Cəbiyev Ağahüseyn Ağabala oğlu (27.9.1937*, 27 yaş)
582. Cəbiyev (Molla) Cəbrayıl Mustafa oğlu (9.9.1937*, 65 yaş)
583. Cəbiyev Cəbrayıl bəy Şeyda bəy oğlu (29.10.1937*, 56 yaş)
584. Cəbiyev Xanməhəmməd Əhməd oğlu (14.1.1938*, 28 yaş)
585. Cəbrayılov Cahangir Şirəli oğlu (16.11.1937*, 36 yaş)
586. Cəbrayılov (Hacı) Əyyub Nurəli oğlu (1851-16.9.1937*, 86 yaş)
587. Cəbiyev (Kərbəlayı) Abı (Hacı) Rəcəb oğlu (14.1.1938*, 65 yaş)
588. Cəbiyev Fərəc Xəlil oğlu (27.11.1937*, 55 yaş)
589. Cəbiyev Hacıbaba Murad oğlu (29.11.1937*, 50 yaş)
590. Cəbiyev Həbib Pircan oğlu (1893-1938)
591. Cəbiyev Polad Musa oğlu (29.11.1937*, 56 yaş)
592. Cəbiyev Rza (Kərbəlayı) Yusif oğlu (29.11.1937*, 32 yaş)
593. Cəbrayılov Böyükkişi Mikayıl oğlu (16.11.1937*, 35 yaş )
594. Cəbrayılov Həbib Əbdürrəzaq oğlu (11.3.1938*, 51 yaş)
595. Cəbrayılov İsgəndər Ələsgər oğlu (28.9.1937*, 69 yaş)
596. Cəbrayılov Kazım Cəfər oğlu (26.8.1937*, 23 yaş)
597. Cəbrayılov Məhəmmədhüseyn Rüstəm oğlu (1900-6.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.87)
598. Cəbrayılov Muradxan Həsən oğlu (27.7.1937*, 30 yaş)
599. Cəbrayılov Musa Eynulla oğlu (27.7.1937*, 45 yaş)
600. Cəbrayılov Zəkəriyyə Nəğdəli oğlu (27.9.1937*, 62 yaş)
601. Cəfərbəyov Hüseyn bəy Musa bəy oğlu (26.8.1937*, 67 yaş)
602. Cəfərbəyov Məhəmmədhüseyn bəy Əsəd bəy oğlu (16.11.1937*, 45 yaş)
603. Cəfəri Bağı Cəfər oğlu (1870-12.12.1937*)
604. Cəfərov Allahverdi Nuru oğlu (16.9.1937*, 65 yaş)
605. Cəfərov (Kərbəlayı) Baba (Hacı) Əliabbas oğlu (18.3.1938*, 60 yaş)
606. Cəfərov (Kərbəlayı) Bağır Mövsüm oğlu (11.3.1938*, 65 yaş)
607. Cəfərov Cəbrayıl Xanhüseyn oğlu (29.10.1937*, 61 yaş)
608. Cəfərov Cəfər Cəbrayıl oğlu (11.3.1938*, 53 yaş)
609. Cəfərov Cəfər Mustafa oğlu (27.9.1937*, 65 yaş)
610. Cəfərov (Molla) Əbdül Lətif oğlu (16.3.1938*, 59 yaş)
611. Cəfərov (Seyid) Əkbər Mirağa oğlu (20.1.1938*, 34 yaş)
612. Cəfərov (Məşədi) Ələkbər (Kərbəlayı) Baxşəli oğlu (16.11.1937*, 50 yaş)
613. Cəfərov Ələş Həsən oğlu (16.11.1937*, 56 yaş)
614. Cəfərov (Molla) Əli Abbasəli oğlu (14.1.1938*, 46 yaş)
615. Cəfərov Əli (Məşədi) Dadaş oğlu (16.3.1938*, 45 yaş)
616. Cəfərov Əli (Məşədi) Əmiraslan oğlu (16.3.1938*, 58 yaş)
617. Cəfərov (Məşədi) Əli (Kərbəlayı) Məmi oğlu (18.3.1938*, 60 yaş)
618. Cəfərov Əliyusif Abutalıb oğlu (1901-4.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.305)
619. Cəfərov Əmir Abış oğlu (16.3.1938*, 33 yaş)
620. Cəfərov (Molla) Hacı Ağakişi oğlu (14.1.1938*, 59 yaş)
621. Cəfərov Hacıbaba Heydər oğlu (16.11.1937*, 37 yaş)
622. Cəfərov (Kərbəlayı) Heydər (Hacı) Abdulla oğlu (18.3.1938*, 66 yaş)
623. Cəfərov Həmid Vəliağa oğlu (8.11.1937*, 50 yaş)
624. Cəfərov Həsən (Hacı) Cəfər oğlu (18.3.1938*, 40 yaş)
625. Cəfərov Həsən Əmirxəlil oğlu (16.11.1937*, 39 yaş)
626. Cəfərov Höcət Məhəmmədbağır oğlu (11.3.1938*, 42 yaş)
627. Cəfərov Xasməhəmməd Hacı oğlu (26.8.1937*, 52 yaş)
628. Cəfərov Xudaş Seyfulla oğlu (9.9.1937*, 55 yaş)
629. Cəfərov İbrahim Abbas oğlu (1905-14.10.1937*) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.95)
630. Cəfərov İbrahim Əli oğlu (29.11.1937*, 35 yaş)
631. Cəfərov İmanxan Məmiş oğlu (16.3.1938*, 38 yaş)
632. Cəfərov (Kərbəlayı) İsgəndər Cəfər oğlu (16.11.1937*, 62 yaş)
633. Cəfərov İsgəndər Nadir oğlu (20.8.1937*, 19 yaş)
634. Cəfərov İsmayıl (Kərbəlayı) Qara oğlu (16.9.1937*, 50 yaş)
635. Cəfərov Kərim İmran oğlu (16.11.1937*, 41 yaş)
636. Cəfərov Kərim İsa oğlu (9.9.1937*, 52 yaş)
637. Cəfərov (Kərbəlayı) Qafar (Kərbəlayı) Məhəmməd oğlu (16.9.1937*, 75 yaş)
638. Cəfərov Qədir çələbi Cəfər oğlu (16.3.1938*, 69 yaş)
639. Cəfərov Qulu Ə(ləkbər oğlu (8.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.93)
640. Cəfərov (Məşədi) Məhəmməd (Məşədi) Əziz oğlu (16.9.1937*, 41 yaş)
641. Cəfərov Məhəmməd İbrahim oğlu (29.10.1937*, 60 yaş)
642. Cəfərov Məhəmməd İsmayıl oğlu (8.1.1938*)
643. Cəfərov Məhəmmədcəfər Cəfər oğlu (27.11.1937*, 36 yaş)
644. Cəfərov Məhəmmədəli Dadaş oğlu (14.1.1938*, 70 yaş)
645. Cəfərov Mircəfər Mirbağır oğlu (18.3.1938*, 49 yaş)
646. Cəfərov Mirməhəmməd Manaf oğlu (29.10.1937*, 34 yaş)
647. Cəfərov Mirzəağa (Mirzə Ağa oğlu?) (27.7.1937*, 28 yaş)
648. Cəfərov (Molla) Mövsüm (Molla) Əbdül oğlu (1.9.1937*, 70 yaş)
649. Cəfərov Muxtar Abduləli oğlu (8.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.94)
650. Cəfərov Musa Hümbət oğlu (16.9.1937*, 49 yaş)
651. Cəfərov Mürvət Rzakərim oğlu (14.1.1938*, 30 yaş)
652. Cəfərov Nəzər Cəfər oğlu (29.3.1938*, 60 yaş)
653. Cəfərov Polad Dıni (?) oğlu (14.1.1938*, 41 yaş)
654. Cəfərov Ramazan İsmayıl oğlu (14.1.1938*, 35 yaş)
655. Cəfərov Səfər Adıgözəl oğlu (18.3.1938*, 50 yaş)
656. Cəfərov (Molla) Səfərəli Məhəmməd oğlu (16.3.1938*, 61 yaş)
657. Cəfərov (Məşədi) Səməd Cəfər oğlu (16.11.1937*, 57 yaş)
658. Cəfərov (Hacı) Şirməhəmməd (Hacı) İsmayıl oğlu (1.9.1937*, 65 yaş)
659. Cəfərov Tapdıq Ziyadəli oğlu (6.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.91)
660. Cəfərov (Məşədi) Təhməz (Kərbəlayı) Zeynalabdin oğlu (18.3.1938*, 78 yaş)
661. Cəfərov Tosu Mirzəli oğlu (16.3.1938*, 26 yaş)
662. Cəfərov Yunus (Hacı) Cəfər oğlu (18.3.1938*, 62 yaş)
663. Cəfərov Yunus Əlisgəndər oğlu (26.8.1937*, 25 yaş)
664. Cəfərov Yusif Ağabala oğlu (6.3.1938*, 70 yaş)
665. Cəfərov Zaman Zeynal oğlu (1879-16.9.1937*)
666. Cəlalov Bayram Abbas oğlu (11.3.1938*, 62 yaş)
667. Cəlalov Sərxan Baxış oğlu (20.1.1938*, 34 yaş)
668. Cəlilov Ağacan Rza oğlu (30.7.1937*, 22 yaş)
669. Cəlilov İmanqulu Bibiqulu oğlu (30.7.1937*, 21 yaş)
670. Cəlilov Nüsrət Miriş oğlu (27.7.1937*, 23 yaş)
671. Cəlilov (Seyid) Məhəmməd (Seyid) Səyyad oğlu (20.1.1938*, 56 yaş)
672. Cəmillinski Geniş (Göyüş?) bəy Kamal [bəy] oğlu (16.11.1937*, 43 yaş)
673. Cəmillinski Səməd bəy Cəlal [bəy] oğlu (8.11.1937*, 45 yaş)
674. Cənnət Bayram oğlu (20.1.1938*, 61 yaş)
675. Cibişov Abduləzim Hüseyn oğlu (20.1.1938*, 42 yaş)
676. Cumayev Xəlil Hacımurad oğlu (1.9.1937*, 73 yaş)
677. Cuvarlinski Gülmalı Rzaqulu oğlu (1902-6.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.95)
678. Cuvarlinski Məhəmməd İsmayıl oğlu (1900-13.10.1937*) – Azərb. SSR keçmiş xalq maarif komissarı, Şəki Şəhər Partiya Komitəsinin birinci katibi
679. Cümşüdov Fətəli Qurban oğlu (1.9.1937*, 30 yaş)
680. Çələbiyev Məhəmməd Mütəllib oğlu (9.9.1937*, 67 yaş)
681. Çələbiyev (Molla) Rəhman Əbdürrəhman oğlu (16.9.1937*, 80 yaş)
682. Çələbiyev Sultan İsmayıl oğlu (30.7.1937*, 30 yaş)
683. Çələbizadə Əhməd əfəndi Əbdürrəhim oğlu (1.9.1937*, 45 yaş)
684. Çiçikalov Anatoli Xaritonoviç (12.10.1937*)
685. (Kərbəlayı) Çoban İsmayıl oğlu (28.9.1937*, 51 yaş)
686. Çobanzadə Bəkir Vahab oğlu (15.5.1893-13.10.1937*) – EA Az. F –nın baş elmi işçisi, ADU və APİ-nin dil-ədəbiyyat kafedrasının müdiri, professor (həbsi: 28.1.1937) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.96)
687. Çopurov Mahmud (Aşıq) Məhəmməd oğlu (29.10.1937*, 36 yaş)
688. Çopurov Mahmud Mustafa oğlu (16.9.1937*, 45 yaş)
689. Dadaşov Abış Dadaş oğlu (29.3.1938*, 52 yaş)
690. Dadaşov Ağadadaş Ağakişi oğlu (27.7.1937*, 49 yaş)
691. Dadaşov Ağakərim Cəfər oğlu (6.7.1937) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.97-98)
692. Dadaşov Balazahir Ağadadaş oğlu (20.11.1937*, 66 yaş)
693. Dadaşov Əhməd Dadaş oğlu (1.9.1937*, 67 yaş)
694. Dadaşov Əlibala Hacı Paşa oğlu (16.9.1937*, 40 yaş)
695. Dadaşov Əlihüseyn Ağahüseyn oğlu (14.1.1938*, 41 yaş)
696. Dadaşov Əliyoldaş Bala oğlu (29.10.1937*, 62 yaş)
697. Dadaşov Əzim Asəf oğlu (9.1.1938*)
698. Dadaşov Hüseyn Dadaş oğlu (1894-20.1.1938*)
699. Dadaşov Qulamhəsən (Hacı) İbrahim oğlu (14.1.1938*, 63 yaş)
700. Dadaşov Qulu İbad oğlu (27.7.1937*, 47 yaş)
701. Dadaşov Məhərrəm Qəhrəman oğlu (29.3.1938*, 41 yaş)
702. Dadaşov Müseyib Həşim oğlu (1.9.1937*, 52 yaş)
703. Dadaşov (Kərbəlayı) Nağdəli Ağadadaş oğlu (27.7.1937*, 70 yaş)
704. Dadaşov Namaz Əlimirzə oğlu (6.1.1938*)
705. Dadaşov Sadıq Dadaş oğlu (14.1.1938*, 56 yaş)
706. Dadaşov Seyfəddin Dadaş oğlu (8.11.1937*, 48 yaş)
707. Dadaşov (Molla) Turab (Molla) Nurəhməd oğlu (29.10.1937*, 63 yaş)
708. Dadaşov Yadulla Əhədulla oğlu (1908-13.10.1937*) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.98)
709. Dadaşov Zeynalabdin bəy Dadaş bəy oğlu (16.11.1937*, 44 yaş)
710. Dadayev Canbaxış Xuadmurad oğlu (1.9.1937*, 65 yaş)
711. Daşdəmirov Dərgahqulu İsgəndər oğlu (16.9.1937*, 40 yaş)
712. Daşdəmirov Ələsgər Balaəhməd oğlu (14.1.1938*, 56 yaş)
713. Daşdəmirov («Saqqal») Məhəmməd Daşdəmir oğlu (21.9.1937*, 88 yaş)
714. Daşdəmirov Ramazan Əli oğlu (27.9.1937*, 60 yaş)
715. Daşdəmirov Vidi Abbas oğlu (16.9.1937*, 65 yaş)
716. Davud bəy (Hacı) Məhəmməd bəy oğlu (29.3.1938*, 34 yaş)
717. Davidbəyov Sultan Girey (1895-?) (qumuqdur) – mühəndis (2.11.1937-də tutulub, heç nə boynunu almayıb, 5.10.1940-da azad edilib)
718. Davudov (Usta) Əbdürrəhman Gerov oğlu (21.9.1937*, 70 yaş)
719. [Davudov] Gerov Rəcəb oğlu (29.10.1937*, 70 yaş)
720. Davudov Şahmurad Şeydabəy oğlu (6.3.1938*, 65 yaş)
721. Davudov Umud Tağı oğlu (16.9.1937*, 67 yaş)
722. Dəmirçiyev Paşa Yusif oğlu (20.11.1937*, 35 yaş)
723. Dəmirqaya Həsən Məhərrəm oğlu (6.3.1938*, 54 yaş)
724. Dəmirov Abdin Məzahir oğlu (20.11.1937*, 47 yaş)
725. Dəmirov (Kərbəlayı) Abış (Hacı) Qəhrəman oğlu (9.9.1937*, 45 yaş)
726. Dəmirov Bəbir Cəbi oğlu (29.8.1937*, 55 yaş)
727. Dəmirov Bəylər Zülfüqar oğlu (16.9.1937*, 75 yaş)
728. Dəmirov Comərd Qərib oğlu (27.9.1937*, 59 yaş)
729. Dəmirov Əhməd Qədir oğlu (16.9.1937*, 75 yaş)
730. Dəmirov Əmiralı Məhəmməd oğlu (27.7.1937*, 42 yaş)
731. Dəmirov Qara İbrahim oğlu (27.7.1937*, 25 yaş)
732. Dəmirov (Molla) Ramazan Məhəmməd oğlu (29.10.1937*, 60 yaş)
733. Dəniyev (Molla) Murtuzəli Osman oğlu (21.9.1937*, 76 yaş)
734. Dərgahquluyev Misir (Hacı) Bayram oğlu (29.3.1938*, 46 yaş)
735. Dərgahquluyev Nəcəf İsgəndər oğlu (29.3.1938*, 57 yaş)
736. Dərgahov/Dərgahquluyev Baba (Hacı) Bayram oğlu (29.3.1938*, 36 yaş)
737. Dəştiyev Ağayar Səfərəli oğlu (27.11.1937*, 31 yaş)
738. Dibirov (Molla) Muquma Maquma oğlu (1.9.1937*, 74 yaş)
739. Dilbazov Osman ağa Əbdürrəhman ağa oğlu (29.3.1938*, 45 yaş)
740. Dostəliyev Ağaxan Musa oğlu (9.9.1937*, 57 yaş)
741. Dostuyev Dostu Bəşir oğlu (16.3.1938*, 65yaş)
742. Dostuyev Hüseyn Cəfərqulu oğlu (20.11.1937*, 26 yaş)
743. Dövlətgəldiyev Nəsrulla Qaliyeviç (1894-13.10.1937*)
744. Dövlətov Əhməd Məhəmməd oğlu (14.1.1938*, 52 yaş)
745. Durayev Maqoma Məhəmməd oğlu (1.9.1937*, 44 yaş)
746. (Molla) Eldar Məhəmməd oğlu (8.11.1937*, 62 yaş)
747. Eldarov Şirməhəmməd İmaməli oğlu (14.1.1938*, 65 yaş)
748. Eyvazbəyov Sadatqulu bəy Hüseyn bəy oğlu (8.11.1937*, 60 yaş)
749. Eyvazov (Məşədi) Abdulla Sadıq oğlu (20.11.1937*, 60 yaş)
750. Eyvazov Bahadır
751. Eyvazov Eyvaz Şükür oğlu (14.1.1938*, 62 yaş)
752. Eyvazov (Əl)əsgər İbrahim oğlu (1901-22.4.1938*) – Azərb. SSR XKŞ sədrinin müavini, ASSR Dövlət Plan Komitəsinin sədrinin müavini, sədri (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.264)
753. Eyvazov Hüseyn Cavad oğlu (26.8.1937*, 50 yaş)
754. Eyvazov Xəlil Cəlil oğlu (27.9.1937*, 27 yaş)
755. Eyyubov Eyyub Mahmud oğlu (20.1.1938*, 56 yaş)
756. Eyyubov Eyyub Teymur oğlu (1894-11.3.1938*)
757. Eyyubov Səttar Müzəffər oğlu (8.11.1937*, 46 yaş)
758. Eyyubov Şəmistan Mahmud oğlu (1895-6.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.104)
759. Əbdüləzim Nəsib oğlu (20.1.1938*, 65 yaş)
760. Əbdülhüseynov İmanxan Gülməhəmməd oğlu (18.3.1938*, 54 yaş)
761. Əbdülxalıq Ağadadaş oğlu (20.8.1937*, 60 yaş)
762. Əbdülxalıqov Məhyəddin Məcid oğlu (1.3.1938*, 43 yaş)
763. Əbdülxəlilov Yarməhəmməd Hacı oğlu (16.9.1937*, 65 yaş)
764. Əbdülkərimov Hacıbaba Cabbar oğlu (6.3.1938*, 60 yaş)
765. *Əbdülov Kərim Yəhya oğlu (13.10.1937*) – Əli Bayramlı RİK sədri
766. Əbdülov Mirzə Qulaməli oğlu (20.11.1937*, 68 yaş)
767. Əbdülzadə Əbdül Abbas oğlu (27.7.1937*, 39 yaş)
768. Əbdürrəhim Cəfər oğlu (20.11.1937*, 70 yaş)
769. Əbdürrəhimov Haqverdi Şahverdi oğlu (29.11.1937*, 40 yaş)
770. Əbdürrəhmanov (Məşədi) Mehdi Abdulla oğlu (14.1.1938*, 60 yaş)
771. Əbdürrəhmanov Molla Musa oğlu (20.1.1938*, 58 yaş)
772. Əbdürrəhmanov Sarı Seyid oğlu (16.11.1937*, 50 yaş)
773. Əbdürrzayev (Molla) Feyzulla Ağamalı oğlu (16.11.1937*, 62 yaş)
774. Əbdüssalam Süleyman oğlu (29.10.1937*, 40 yaş)
775. Əbilov Əmir bəy Rüstəm bəy oğlu (16.9.1937*, 30 yaş)
776. Əbilov Əşrəf Paşa oğlu (16.3.1938*, 37 yaş)
777. Əbilov Qurban Qulu oğlu (16.11.1937*, 40 yaş)
778. Əbilov Vəli Mövsüm oğlu (9.9.1937*, 33 yaş)
779. Əbilov Yavər Zöhrə oğlu (16.11.1937*, 37 yaş)
780. Əbiyev Dədəkişi Şıxəhməd oğlu (1.3.1938*, 49 yaş)
781. Əbiyev Əmrah Əsgər oğlu (18.3.1938*, 34 yaş)
782. Əbiyev Fərman Nəriman oğlu (9.9.1937*, 62 yaş)
783. Əbiyev Məhəmməd Süleyman oğlu (16.9.1937*, 62 yaş)
784. Əbiyev Mirzə Musa oğlu (20.1.1938*, 65 yaş)
785. Əbüləsədov Molla (?) İsgəndər oğlu (28.9.1937*, 75 yaş)
786. Əfəndiyev Bala İbrahim oğlu (1893-8.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.106)
787. Əfəndiyev Bəhlul [Behcət] əfəndi Mustafa oğlu (1869-22.3.1938*, 69 yaş) (son həbsi: 23.7.1937)
788. Əfəndiyev Cəmi (Molla) Məhyəddin oğlu (29.11.1937*, 50 yaş)
789. Əfəndiyev (Molla) Əbdürrəhim Hacıbaba oğlu (9.9.1937*, 84 yaş)
790. Əfəndiyev/Abdullayev (Molla) Əbdürrəhman Məhəmməd əfəndi oğlu (11.3.1938*, 48 yaş)
791. Əfəndiyev Əhməd Sədrəddin oğlu (13.10.1937*) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.108)
792. Əfəndiyev (Molla) Fazil Əziz oğlu (27.9.1937*, 59 yaş)
793. Əfəndiyev (Molla) Həsən (Molla) Qəni oğlu (29.10.1937*, 58 yaş)
794. Əfəndiyev Əli Məhəmməd oğlu (6.3.1938*, 27 yaş)
795. Əfəndiyev (Molla) İbrahim Ağa oğlu (1.9.1937*, 65 yaş)
796. Əfəndiyev (Qara) İbrahim Nəsib oğlu (20.1.1938*, 78 yaş)
797. Əfəndiyev İmad Əfəndi oğlu (8.11.1937*, 44 yaş)
798. Əfəndiyev (Molla) Qazıəli Hacıəli əfəndi oğlu (29.10.1937*, 55 yaş)
799. Əfəndiyev Mahmud Rəhim oğlu (16.9.1937*, 70 yaş)
800. Əfəndiyev (Molla) Məhəmməd (Molla) Abdulla oğlu (18.3.1938*, 69 yaş)
801. Əfəndiyev Məhəmməd əfəndi (Molla) Mahmud oğlu (16.3.1938*, 80 yaş)
802. Əfəndiyev Məhəmmədşərif (Molla) Nurməhəmməd oğlu (1.9.1937*, 25 yaş)
803. Əfəndiyev Məhyəddin Hacıxəlil oğlu (27.11.1937*, 29 yaş)
804. Əfəndiyev Məhəmmədrüşti Mehralı oğlu (16.9.1937*, 39 yaş)
805. Əfəndiyev (Molla) Mövlud Məhəmməd oğlu (1.9.1937*, 39 yaş)
806. Əfəndiyev (Molla) Mövmin Yusif oğlu (1.9.1937*, 42 yaş)
807. Əfəndiyev Mürsəl Osman oğlu (1907-13.10.1937*) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.106)
808. Əfəndiyev (Molla) Ömər ağa Abuzər oğlu (1.9.1937*, 70 yaş)
809. Əfəndiyev (Molla) Yusif əfəndi Əbdürrəhim oğlu (27.9.1937*, 65 yaş)
810. *Əfəndiyev Sultanməcid Məcid oğlu (1886-21.4.1938*) – Azərb. MİK sədri (24.6.1937) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.109)
811. Əfəndiyev (Molla) Şıxəli (Molla) Əfəndi oğlu (29.10.1937*, 45 yaş)
812. Əfəndiyev Şirin (Molla) Yəhya oğlu (21.9.1937*, 66 yaş)
813. Əfəndiyev (Molla) Vəli (Molla) Hüseyn oğlu (20.1.1938*, 55 yaş)
814. Əfəndiyev Zəbişah Həmdulla əfəndi oğlu (6.3.1938*, 35 yaş)
815. Əfəndiyev (Molla) Zəki əfəndi – Nəzirməhəmmədov (Molla) Zəki əfəndi’yə bax
816. Əfəndizadə (Molla) Veysəl Fərzəli oğlu (9.9.1937*, 50 yaş)
817. Əhədov Əlif Nemət oğlu (20.11.1937*, 48 yaş)
818. Əhədov Mikayıl Cavad oğlu (29.11.1937*, 54 yaş)
819. Əhməd Cavad – Axundzadə Əhməd Cavad Məhəmməd oğlu’na bax
820. Əhməd (Hacı) Murad oğlu (26.8.1937*, 52 yaş)
821. Əhməd Nəhməd oğlu (28.9.1937*, 28 yaş)
822. Əhmədbəyov Əhməd bəy Ağa bəy oğlu (18.3.1938*, 32 yaş)
823. Əhmədbəyov İsgəndər bəy Nəsrulla bəy oğlu (16.11.1937*, 40 yaş)
824. Əhmədbəyov Mikayıl bəy Məhəmməd bəy oğlu (16.9.1938*, 50 yaş)
825. Əhmədəliyev (Kərbəlayı) Əliheydər Sərdar oğlu (29.10.1937*, 70 yaş)
826. Əhmədxanov Heybət əfəndi Zöhrab oğlu (27.9.1937*, 70 yaş)
827. Əhmədxanov Hüseyn Rüstəm oğlu (16.11.1937*, 47 yaş)
828. Əhmədov Abbas Cavad oğlu (29.3.1938*, 42 yaş)
829. Əhmədov Ağaəli Əhməd oğlu (18.3.1938*, 40 yaş)
830. Əhmədov Ağakişi Dadaş oğlu (16.11.1937*, 61 yaş)
831. Əhmədov Ağamirzə Cəbi oğlu (20.11.1937*, 45 yaş)
832. Əhmədov Allahverdi Kərim oğlu (29.11.1937*, 32 yaş)
833. Əhmədov Amil Süleyman oğlu (16.9.1937*, 28 yaş)
834. Əhmədov Babaş (Hacı) Ömər oğlu (27.9.1937*, 65 yaş)
835. Əhmədov Baloğlan Zal oğlu (29.10.1937*, 70 yaş)
836. Əhmədov (Kikilbəyov) Bəhram bəy İsgəndər bəy oğlu (16.9.1937*, 34 yaş)
837. Əhmədov Bəylər Novruz oğlu (27.7.1937*, 37 yaş)
838. Əhmədov Cahangir Bəhrəm oğlu (20.8.1937*, 31 yaş)
839. Əhmədov Cəbi Məhəmməd oğlu (18.3.1938*, 60 yaş)
840. Əhmədov (Hacı) Dadaş Əhməd oğlu (29.3.1938*, 66 yaş)
841. Əhmədov Dəmir Məhəmməd oğlu (20.11.1937*, 60 yaş)
842. Əhmədov (Molla) Əbdül Əhməd oğlu (20.1.1938*, 58 yaş)
843. Əhmədov Əbdürrəhman Məhəmməd oğlu (28.9.1937*, 67 yaş)
844. Əhmədov Əbil Əhməd (Məhəmməd) oğlu (9.9.1937*, 23 yaş)
845. Əhmədov Əhməd bəy Abdulla bəy oğlu (6.3.1938*, 60 yaş)
846. Əhmədov Əhməd Ələkbər oğlu (8.1.1938*)
847. Əhmədov Əhməd Əli oğlu (1904-13.10.1937*) – AK(b)P Maştağa RK I katibi, eyni zamanda: EA AzF Tarix, Dil və Ədəbiyyat İnstitutunun direktoru (11.7.1937; 12.5.1956).
848. Əhmədov (Məşədi) Əhməd (Hacı) İsmayıl oğlu (29.11.1937*, 40 yaş)
849. Əhmədov Ələkbər Əhməd oğlu (1.9.1937*, 60 yaş)
850. Əhmədov Əli Səməd oğlu (16.11.1937*, 55 yaş)
851. Əhmədov Əlixan Hacıqədir oğlu (1.9.1937*, 51 yaş)
852. Əhmədov Əlikişi İmamverdi oğlu (29.3.1938*, 37 yaş)
853. *Əhmədov Əmin Abid Mütəllib oğlu (1898-21.10.1938*) (həbsi: 26.6.1938) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.113-114)
854. Əhmədov Əmrulla Bəşir oğlu (14.1.1938*, 66 yaş)
855. Əhmədov Fəxri bəy İsgəndər bəy oğlu (8.11.1937*, 32 yaş)
856. Əhmədov Güləhməd Seyfulla oğlu (29.3.1938*, 50 yaş)
857. Əhmədov Həbibulla çələbi Əziz əfəndi oğlu (27.7.1937*, 44 yaş)
858. Əhmədov Həsən Əliməhəmməd oğlu (20.1.1938*, 58 yaş)
859. Əhmədov Həsən Həsrət oğlu (9.9.1937*, 30 yaş)
860. Əhmədov Hümbət Ələkbər (Ələsgər) oğlu (30.7.1937*, 31 yaş)
861. Əhmədov («Tos») Hüseyn Əhməd oğlu (21.9.1937*, 50 yaş)
862. Əhmədov Hüseyn bəy Hacımurad bəy oğlu (27.11.1937*, 32 yaş)
863. Əhmədov (Molla) Xəlil (Molla) Məhəmmədkərim oğlu (29.10.1937*, 70 yaş)
864. Əhmədov (Hacıyev) İbiş (Hacı) Əhməd oğlu (29.10.1937*, 50 yaş)
865. Əhmədov İmamqulu Əliqulu oğlu (29.11.1937*, 30 yaş)
866. Əhmədov İbrahim İsmayıl oğlu (16.9.1937*, 26 yaş) (27.9.1937*, 60 yaş)
867. Əhmədov (Molla) İsmayıl Məhərrəm oğlu (20.11.1937*, 49 yaş)
868. Əhmədov (Məşədi) İsmayıl Yusif oğlu (16.9.1937*, 65 yaş)
869. Əhmədov Kərim Məhəmməd oğlu (6.1.1938*)
870. Əhmədov (Molla) Qurban Aslan oğlu (27.9.1937*, 71 yaş)
871. Əhmədov (Məşədi) Qurban Əliqulu oğlu (26.8.1937*, 60 yaş)
872. Əhmədov Lətif çələbi Əziz əfəndi oğlu (26.8.1937*, 66 yaş)
873. Əhmədov («Altıbarmaq») Məhəmməd Əli oğlu (16.9.1937*, 65 yaş)
874. Əhmədov Məhəmmədəli Əhməd oğlu (29.3.1938*, 53 yaş)
875. Əhmədov Miri Paşa oğlu (29.10.1937*, 60 yaş)
876. Əhmədov Mirzəmurad Əhməd oğlu (16.9.1937*, 75 yaş)
877. Əhmədov Musa bəy Adil bəy oğlu (6.3.1938*, 45 yaş)
878. Əhmədov Musa Ağca oğlu (6.3.1938*, 41 yaş)
879. Əhmədov Mustafa (Hacı) Balaməhəmməd oğlu (14.1.1938*, 67 yaş)
880. Əhmədov Nazir Məhəmməd oğlu (20.1.1938*, 50 yaş)
881. Əhmədov Rəhim Vəli oğlu (29.3.1938*, 34 yaş)
882. Əhmədov Rəhman Ağa oğlu (29.10.1937*, 69 yaş)
883. Əhmədov Rəsul Cərullah oğlu (1.3.1938*, 32 yaş)
884. Əhmədov Rüstəm Usub oğlu (9.9.1937*, 67 yaş)
885. Əhmədov Salah Əhməd oğlu (6.1.1938*)
886. Əhmədov Şəmməd Hüseyn oğlu (20.1.1938*, 58 yaş)
887. Əhmədov Uğurlu Kərim oğlu (29.10.1937*, 32 yaş)
888. Əhmədov Yaqub Abdulkərim oğlu (4.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.111)
889. Əhmədov Zahir Məhəmməd oğlu (16.11.1937*, 55 yaş)
890. Əkbərov Astan Qurban oğlu (29.3.1938*, 52 yaş)
891. Əkbərov Fazil Müseyib oğlu (1.9.1937*, 31 yaş)
892. Əkbərov Məhəmməd Bağır oğlu (1895-20.1.1938*)
893. Əkbərov Şirin Piriş oğlu (27.7.1937*, 28 yaş)
894. Ələkbərli Məhəmmədkazım Ələkbər oğlu (12.9.1905-13.10.1937*) – Azpartizdat’ın müdiri (həbsi: 5.8.1937)
895. Ələkbərov Abdulla Məhəmməd(rəsul) oğlu (30.7.1937*, 20 yaş)
896. Ələkbərov Ağadadaş (Dərviş) Hənifə oğlu (14.1.1938*, 64 yaş)
897. Ələkbərov Arzuman Rüstəm oğlu (27.7.1937*, 31 yaş)
898. Ələkbərov Camal Əsgər oğlu (16.11.1937*, 62 yaş)
899. Ələkbərov Ələkbər Qəhrəman oğlu (1.3.1938*, 35 yaş)
900. Ələkbərov Firidun Mirzəhüseyn oğlu (20.8.1937*, 23 yaş)
901. Ələkbərov Həmzəxan (Əhmədxan) (27.7.1937*, 25 yaş)
902. Ələkbərov Həsən (Hacı) Qurban oğlu (18.3.1938*, 37 yaş)
903. Ələkbərov (Məşədi) Həsənəli Səfər oğlu (16.11.1937*, 60 yaş)
904. Ələkbərov Hilal Əbdüləli oğlu (29.3.1938*, 44 yaş)
905. Ələkbərov İsa Səfər oğlu (18.3.1938*, 67 yaş)
906. Ələkbərov Qəhrəman Ruhəddin oğlu (27.7.1937*, 33 yaş)
907. Ələkbərov (Məşədi) Məhəmməd Əli oğlu (29.10.1937*, 53 yaş)
908. Ələkbərov Məhəmməd(əli) Allahverdi oğlu (1903-20.1.1938*)
909. Ələkbərov Misir Süleyman oğlu (29.11.1937*, 32 yaş)
910. Ələkbərov Rahib Ələkbər oğlu (16.11.1937*, 47 yaş)
911. Ələkbərov Vəli Vəli oğlu (29.10.1937*, 45 yaş)
912. Ələsgər Ələkbər oğlu (20.8.1937*, 23 yaş)
913. Ələsgərov Cəbrayıl Həsən oğlu (29.10.1937*, 35 yaş)
914. Ələsgərov Eyyub Salman oğlu (14.1.1938*, 42 yaş)
915. Ələsgərov Əli Qurban oğlu (16.3.1938*, 42 yaş)
916. Ələsgərov Əlibala Əsədulla oğlu (20.8.1937*, 28 yaş)
917. Ələsgərov Əlif Mirzə bəy oğlu (29.10.1937*, 69 yaş)
918. Ələsgərov Heydər Əbdüləli oğlu (20.1.1938*, 48 yaş)
919. Ələsgərov Kazım – Siyasi ədəbiyyat nəşriyyatının direktoru
920. Ələsgərov Qəni Mahmud oğlu (14.1.1938*, 37 yaş)
921. Ələsgərov Məhəmməd Əsgər oğlu (16.9.1937*, 49 yaş)
922. Ələsgərov Məhəmmədcəfər Paşa oğlu (29.3.1938*, 65 yaş)
923. Ələsgərov Mövlud (Hacı) Hüseynəli oğlu (1.9.1937*, 65 yaş)
924. Əli Həsən oğlu (16.9.1937*, 65 yaş)
925. Əli Murtuzəli oğlu (29.10.1937*, 75 yaş)
926. Əliabbas Mirzəbaba oğlu (16.11.1937*, 60 yaş)
927. Əliağa Barat oğlu (20.1.1938*, 57 yaş)
928. Əlibala Məhəmmədqulu oğlu (16.11.1937*, 22 yaş)
929. Əlibəy Qəni oğlu (29.11.1937*, 60 yaş)
930. Əlibəyov Qara bəy Hüseynqulu bəy oğlu (14.1.1938*, 37 yaş)
931. Əlibəyov Əlabbas Lütfəli oğlu (1.9.1937*, 67 yaş)
932. Əlibəyov Əli Əhməd oğlu (13.10.1937*) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.120)
933. Əlibəyov Əmrəli Həzrəli oğlu (16.11.1937*, 60 yaş)
934. Əlibəyov Həmzət oğlu (?) (1.9.1937*, 30 yaş)
935. Əlibəyov Həsən – «Qaraçala» sovxozunun direktoru
936. Əlif Nəsir oğlu (27.7.1937*, 40 yaş)
937. Əlifov Əziz Baba oğlu (29.10.1937*, 27 yaş)
938. Əlixanov İsmayıl (Hacı) Mahmud oğlu (16.3.1938*, 48 yaş)
939. Əlixanov Nurəddin İsaq oğlu (9.9.1937*, 71 yaş)
940. Əlikərimov Hüseyn (Məşədi) Allahverən loğlu (16.11.1937*, 36 yaş)
941. Əlikram Aşur oğlu (20.1.1938*, 65 yaş)
942. Əliquluyev (Kərbəlayı) Bağır (Məşədi) Sadıq oğlu (18.3.1938*, 58 yaş)
943. Əliquluyev (Məşədi) Əliqulu (Məşədi) Sadıq oğlu (18.3.1938*, 58 yaş)
944. Əliquluyev İbrahim (Hacı) Heydər oğlu (18.3.1938*, 58 yaş)
945. Əliquluyev/Şıxəliyev (Məşədi) Musa Şıxəli oğlu (18.3.1938*, 64 yaş)
946. Əliquluyev Mürsəl Əmrulla oğlu (16.9.1937*, 60 yaş)
947. Əliməhəmmədov Bəhram Hüseyn oğlu (29.11.1937*, 60 yaş)
948. Əlisəfərov Hüseyn Əliastan oğlu (16.11.1937*, 35 yaş)
949. Əlisultanov Şahmurad Hacımurad oğlu (30.7.1937*, 65 yaş)
950. Əliş Ramazan oğlu (27.7.1937*, 30 yaş)
951. Əliyarov Məhəmmədbağır Məhəmmədbağır oğlu (16.9.1937*, 45 yaş)
952. Əliyev Abbas Həsən (Həmzə oğlu (9.9.1937*, 23 yaş)
953. Əliyev Abdulla Mirzəli oğlu (16.9.1937*, 31 yaş)
954. Əliyev (Hacı) Abutalıb Əli oğlu (16.11.1937*, 65 yaş)
955. Əliyev Abuzər Nəsib oğlu (20.11.1937*, 48 yaş)
956. Əliyev Adil Səfiqulu oğlu (29.10.1937*, 40 yaş)
957. Əliyev Ağabala Manaf oğlu (1900-20.1.1938*)
958. Əliyev Ağacan Aslan oğlu (3.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.141)
959. Əliyev Ağaəli (Kərbəlayı) Məhəmmədəli oğlu (20.1.1938*, 30 yaş)
960. Əliyev Ağahəsən Xanəli oğlu (20.1.1938*, 40 yaş)
961. Əliyev Ağahüseyn (Zeynal) Süleyman oğlu (30.7.1937*, 23 yaş)
962. Əliyev Ağakərim Hacıqasım oğlu (14.1.1938*, 29 yaş)
963. Əliyev Ağakişi Əli oğlu (18.3.1938*, 57 yaş)
964. Əliyev Ağaqulu Əli oğlu (27.7.1937*, 27 yaş)
965. Əliyev Ağarəhim Zeynalabdin oğlu (27.7.1937*, 35 yaş)
966. Əliyev (Molla) Alış Hüseyn oğlu (14.1.1938*, 60 yaş)
967. Əliyev Alış Nəhmət oğlu (20.1.1938*, 50 yaş)
968. Əliyev Ayəddin Nuru oğlu (27.7.1937*, 32 yaş)
969. Əliyev Baba Əliyoldaş oğlu (1877-3.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.143)
970. Əliyev Babakişi Həmzə oğlu (29.11.1937*, 45 yaş)
971. Əliyev (Seyid) Bağır Mirbəşir oğlu (9.9.1937*, 66 yaş)
972. Əliyev Baxış İmaməli oğlu (18.3.1938*, 43 yaş)
973. Əliyev (Kərbəlayı) Baxşəli (Hacı) Məhəmməd oğlu (18.3.1938*, 66 yaş)
974. Əliyev Barxudar Əliverdi oğlu (16.3.1938*, 35 yaş)
975. Əliyev Bayandur bəy Paşa bəy oğlu (29.10.1937*, 36 yaş)
976. Əliyev Bəbir Cəfərqulu oğlu (20.1.1938*, 52 yaş)
977. Əliyev Bədəlağa Balahacı oğlu (29.11.1937*, 47 yaş)
978. Əliyev Bəhram İmamqulu oğlu (26.8.1937*, 55 yaş)
979. Əliyev Bəyəli Güləli oğlu (14.1.1938*, 55 yaş)
980. Əliyev (Rzayev) Bəylər Əli oğlu (26.8.1937*, 50 yaş)
981. Əliyev Cahangir Alışan oğlu (20.11.1937*, 47 yaş)
982. Əliyev Camal Əsgər oğlu (11.3.1938*, 45 yaş)
983. Əliyev Cavanşir Əli oğlu (26.8.1937*, 45 yaş)
984. Əliyev Cəfər İmaməli oğlu (11.3.1938*, 38 yaş)
985. Əliyev Cəfərəli (Kərbəlayı) Qəhrəman oğlu (18.3.1938*, 38 yaş)
986. Əliyev Cəfərqulu Baxşəli oğlu (16.11.1937*, 60 yaş)
987. Əliyev Cəlil Əli oğlu (16.9.1937*, 70 yaş)
988. Əliyev Cəlil Paşa oğlu (1905-4.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.135)
989. Əliyev Çərkəz Atakişi oğlu (6.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məhəmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.127)
990. Əliyev Çoban Xasməhəmməd oğlu (29.11.1937*, 35 yaş)
991. Əliyev Əbdürrəhman Xalıqverdi oğlu (16.11.1937*, 35 yaş)