Formunuza yeterli sayıda 29 buton ve 1 adet label yerleştirin ve adlarını
aşağıdaki programa uygun şekilde değiştirin. Tüm butonları ekrana hesap makinası
şeklinde yerleştirin. Label'da sonuçların görüneceği ekran olarak kullanılacak.
Biraz font ve renklerle oynayarak güzel görünümler elde edebilirsiniz.[code]unit Unit1;

interface

uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, StdCtrls;

type
TForm1 = class(TForm)
Buton_0 : TButton;
Buton_1 : TButton;
Buton_2 : TButton;
Buton_3 : TButton;
Buton_4 : TButton;
Buton_5 : TButton;
Buton_6 : TButton;
Buton_7 : TButton;
Buton_8 : TButton;
Buton_9 : TButton;
Buton_Nokta : TButton;
Buton_ON : TButton;
Buton_OFF : TButton;
Buton_MR : TButton;
Buton_MArti : TButton;
Buton_Min : TButton;
Buton_C : TButton;
Buton_Sin : TButton;
Buton_Cos : TButton;
Buton_Tan : TButton;
Buton_Pi : TButton;
Buton_Karekok : TButton;
Buton_x2 : TButton;
Buton_Eksi : TButton;
Buton_Arti : TButton;
Buton_Bolu : TButton;
Buton_Carpi : TButton;
Buton_Esittir : TButton;
Buton_ArtiEksi : TButton;
SonucEkrani : TLabel;
procedure Buton_ONClick(Sender: TObject);
procedure Buton_OFFClick(Sender: TObject);
procedure Buton_0Click(Sender: TObject);
procedure Buton_2Click(Sender: TObject);
procedure Buton_1Click(Sender: TObject);
procedure Buton_3Click(Sender: TObject);
procedure Buton_4Click(Sender: TObject);
procedure Buton_5Click(Sender: TObject);
procedure Buton_6Click(Sender: TObject);
procedure Buton_7Click(Sender: TObject);
procedure Buton_8Click(Sender: TObject);
procedure Buton_9Click(Sender: TObject);
procedure Buton_CClick(Sender: TObject);
procedure Buton_CarpiClick(Sender: TObject);
procedure Buton_BoluClick(Sender: TObject);
procedure Buton_ArtiClick(Sender: TObject);
procedure Buton_EksiClick(Sender: TObject);
procedure Buton_EsittirClick(Sender: TObject);
procedure Buton_MArtiClick(Sender: TObject);
procedure Buton_x2Click(Sender: TObject);
procedure Buton_ArtiEksiClick(Sender: TObject);
procedure Buton_KarekokClick(Sender: TObject);
procedure Buton_SinClick(Sender: TObject);
procedure Buton_CosClick(Sender: TObject);
procedure Buton_TanClick(Sender: TObject);
procedure Buton_MinClick(Sender: TObject);
procedure Buton_MRClick(Sender: TObject);
procedure Buton_NoktaClick(Sender: TObject);
procedure Buton_PiClick(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
public
Islem,Kontrol : integer;
GeciciSayi3,
GeciciSayi2,
GeciciSayi,
IlkSayi,
IkinciSayi,
Hafiza,
IslemSonucu : real;
Sonuc : string[9];
end;

var
Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.Buton_ONClick(Sender: TObject);
begin
Islem:=0;
Kontrol:=1;
Sonuc:=('0');
SonucEkrani.Caption:=Sonuc;
IkinciSayi:=0;
IlkSayi:=0;
end;

procedure TForm1.Buton_OFFClick(Sender: TObject);
begin
Close;
end;

procedure TForm1.Buton_0Click(Sender: TObject);
begin
if Kontrol=1 then begin
if Sonuc=('0') then Sonuc:=('');
Sonuc:=Sonuc+('0');
SonucEkrani.Caption:=Sonuc;
end;
end;

procedure TForm1.Buton_2Click(Sender: TObject);
begin
if Kontrol=1 then begin
if Sonuc=('0') then Sonuc:=('');
Sonuc:=Sonuc+('2');
SonucEkrani.Caption:=Sonuc;
end;
end;

procedure TForm1.Buton_1Click(Sender: TObject);
begin
if Kontrol=1 then begin
if Sonuc=('0') then Sonuc:=('');
Sonuc:=Sonuc+('1');
SonucEkrani.Caption:=Sonuc;
end;
end;

procedure TForm1.Buton_3Click(Sender: TObject);
begin
if Kontrol=1 then begin
if Sonuc=('0') then Sonuc:=('');
Sonuc:=Sonuc+('3');
SonucEkrani.Caption:=Sonuc;
end;
end;

procedure TForm1.Buton_4Click(Sender: TObject);
begin
if Kontrol=1 then begin
if Sonuc=('0') then Sonuc:=('');
Sonuc:=Sonuc+('4');
SonucEkrani.Caption:=Sonuc;
end;
end;

procedure TForm1.Buton_5Click(Sender: TObject);
begin
if Kontrol=1 then begin
if Sonuc=('0') then Sonuc:=('');
Sonuc:=Sonuc+('5');
SonucEkrani.Caption:=Sonuc;
end;
end;

procedure TForm1.Buton_6Click(Sender: TObject);
begin
if Kontrol=1 then begin
if Sonuc=('0') then Sonuc:=('');
Sonuc:=Sonuc+('6');
SonucEkrani.Caption:=Sonuc;
end;
end;

procedure TForm1.Buton_7Click(Sender: TObject);
begin
if Kontrol=1 then begin
if Sonuc=('0') then Sonuc:=('');
Sonuc:=Sonuc+('7');
SonucEkrani.Caption:=Sonuc;
end;
end;

procedure TForm1.Buton_8Click(Sender: TObject);
begin
if Kontrol=1 then begin
if Sonuc=('0') then Sonuc:=('');
Sonuc:=Sonuc+('8');
SonucEkrani.Caption:=Sonuc;
end;
end;

procedure TForm1.Buton_9Click(Sender: TObject);
begin
if Kontrol=1 then begin
if Sonuc=('0') then Sonuc:=('');
Sonuc:=Sonuc+('9');
SonucEkrani.Caption:=Sonuc;
end;
end;

procedure TForm1.Buton_CClick(Sender: TObject);
begin
if Kontrol=1 then begin
Sonuc:=('0');
SonucEkrani.Caption:=Sonuc;
end;
end;

procedure TForm1.Buton_CarpiClick(Sender: TObject);
begin
if Kontrol=1 then begin
Islem:=2;
IlkSayi:=strtofloat(Sonuc);
Sonuc:=('0');
SonucEkrani.Caption:=Sonuc;
end;
end;

procedure TForm1.Buton_BoluClick(Sender: TObject);
begin
if Kontrol=1 then begin
Islem:=3;
IlkSayi:=strtofloat(Sonuc);
Sonuc:=('0');
SonucEkrani.Caption:=Sonuc;
end;
end;

procedure TForm1.Buton_ArtiClick(Sender: TObject);
begin
if Kontrol=1 then begin
Islem:=1;
IlkSayi:=strtofloat(Sonuc);
Sonuc:=('0');
SonucEkrani.Caption:=Sonuc;
end;
end;

procedure TForm1.Buton_EksiClick(Sender: TObject);
begin
if Kontrol=1 then begin
Islem:=4;
IlkSayi:=strtofloat(Sonuc);
Sonuc:=('0');
SonucEkrani.Caption:=Sonuc;
end;
end;

procedure TForm1.Buton_EsittirClick(Sender: TObject);
begin
if Kontrol=1 then begin
IkinciSayi:=strtofloat(Sonuc);
if Islem=1 then begin IslemSonucu:=IlkSayi+IkinciSayi; end;
if Islem=4 then begin IslemSonucu:=IlkSayi-IkinciSayi; end;
if Islem=2 then begin IslemSonucu:=IlkSayi*IkinciSayi; end;
if (Islem=3) and (IlkSayi>0) and (IkinciSayi>0) then begin IslemSonucu:=IlkSayi/IkinciSayi; end;
Sonuc:=floattostr(IslemSonucu);
SonucEkrani.Caption:=Sonuc;
end;
end;

procedure TForm1.Buton_MArtiClick(Sender: TObject);
begin
if Kontrol=1 then begin
IkinciSayi:=strtofloat(Sonuc);
Hafiza:=Hafiza+IkinciSayi;
end;
end;

procedure TForm1.Buton_x2Click(Sender: TObject);
begin
if Kontrol=1 then begin
GeciciSayi:=strtofloat(Sonuc);
GeciciSayi:=GeciciSayi*GeciciSayi;
Sonuc:=floattostr(GeciciSayi);
SonucEkrani.Caption:=Sonuc;
end;
end;

procedure TForm1.Buton_ArtiEksiClick(Sender: TObject);
begin
if Kontrol=1 then begin
Sonuc:=('-')+Sonuc;
SonucEkrani.Caption:=Sonuc;
end;
end;

procedure TForm1.Buton_KarekokClick(Sender: TObject);
begin
if Kontrol=1 then begin
GeciciSayi:=strtofloat(Sonuc);
if GeciciSayi>1 then begin
IlkSayi:=strtofloat(Sonuc);
GeciciSayi2:=sqrt(IlkSayi);
Sonuc:=floattostr(GeciciSayi2);
SonucEkrani.Caption:=Sonuc;
end;
end;
end;

procedure TForm1.Buton_SinClick(Sender: TObject);
begin
if Kontrol=1 then begin
GeciciSayi:=strtofloat(Sonuc);
GeciciSayi2:=sin(GeciciSayi);
Sonuc:=floattostr(GeciciSayi2);
SonucEkrani.Caption:=Sonuc;
end;
end;

procedure TForm1.Buton_CosClick(Sender: TObject);
begin
if Kontrol=1 then begin
GeciciSayi:=strtofloat(Sonuc);
GeciciSayi2:=cos(GeciciSayi);
Sonuc:=floattostr(GeciciSayi2);
SonucEkrani.Caption:=Sonuc;
end;
end;

procedure TForm1.Buton_TanClick(Sender: TObject);
begin
if Kontrol=1 then begin
GeciciSayi:=strtofloat(Sonuc);
GeciciSayi2:=sin(GeciciSayi);
GeciciSayi3:=cos(GeciciSayi);
GeciciSayi:=GeciciSayi2/GeciciSayi3;
Sonuc:=floattostr(GeciciSayi);
SonucEkrani.Caption:=Sonuc;
end;
end;

procedure TForm1.Buton_MinClick(Sender: TObject);
begin
if Kontrol=1 then Hafiza:=strtofloat(Sonuc);
end;

procedure TForm1.Buton_MRClick(Sender: TObject);
begin
if Kontrol=1 then begin
Sonuc:=floattostr(Hafiza);
SonucEkrani.Caption:=Sonuc;
end;
end;

procedure TForm1.Buton_NoktaClick(Sender: TObject);
begin
if Kontrol=1 then begin
Sonuc:=Sonuc+(','); // Burada , yerine . kullanabilirsiniz. Ancak İşletim sisteminizin ülke ayarları ile aynı olmalıdır aksi halde hata verir.
SonucEkrani.Caption:=Sonuc;
end;
end;

procedure TForm1.Buton_PiClick(Sender: TObject);
begin
if Kontrol=1 then begin
Sonuc:=('3,141592'); // Burada , yerine . kullanabilirsiniz. Ancak İşletim sisteminizin ülke ayarları ile aynı olmalıdır aksi halde hata verir.
SonucEkrani.Caption:=Sonuc;
end;
end;

end. [/code]

Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 806
favori
like
share
bekirr Tarih: 14.08.2006 01:02
tesekkurler
erkdag Tarih: 05.06.2006 09:44
teşekkürle rdostum programı çözmemde bu kodlar baya yardımcı oldu