Sehl b. Sa'd (r.a)'den şöyle rivayet olunmuştur:

«Rasulullah (s.a.s)'e bir kere bir kadın gelip kendisinizi (zevceliğe almasını) teklif etti. Rasulullah gözlerini indirip sükut etti. Orada hazır bulunan bir sahabi:
...
«Ya RasulAllah! Bu kadını bana nikahlasanız» dedi. Rasulullah:

«Mehir olarak dünyalık verecek bir şeyin var mı?» diye sordu. O sahabi:

«Hayır ya RasulAllah! Yanımda hiçbir şey yoktur» dedi. Rasulullah:

«Haydi git, araştır ve demir bir yüzük olsun bul, getir, tak» buyurdu. Sahabi gitti. Sonra dönüp gelerek:

«Hayır Yâ RasulAllah! Dünyalık birşey, demir bir halka bile bulamadım. Ve lakin şu izarım (belden aşağı ihramım) var. Bunun yansını verebilirim» dedi. Ravi Sehl b. Sa'd der ki: Bu fakir sahabenin izarı üzerinde giyecek gömleği bile yoktu. Bunun üzerine Rasulullah:

«İyi ama izarınla ne iş görebilirsin, neye yarar. Onu sen giyersen kadının üstünde ondan birşey bulunmaz, açıkta kalır, kadın giyerse sen çıplak kalırsın» buyurdu.

Adamcağız bulunduğu yere oturdu. Bu oturuşu uzayınca da kalkıp üzgün bir halde gitti. Rasulullah bu zatın ümitsiz gittiğini görünce onu ya kendi çağırdı, ya da birisine çağırtarak:

«Kur'an'dan ezberinde birşey var mı?» diye sordu.

Fakir sahabi:

«Ezberimde şu sure var, şu sure var, şu sure var» diye bir takım sureler saymaya başladı. Bunun üzerine Rasulullah:

«Kur'an'dan ezberindeki surelerle seni bu kadına nikahladım» buyurdu.

(Buhari)

1 - Kadının, kendisini yada kızın velisi hükmünde olan şahsın kızını; dinini ve takvasını beğendiği bir erkeğe nikahlamak istemesi caizdir ve bunda utanılacak bir şey yoktur.

2 - Evlenen kızın değeri aldığı mehrin çokluğu ile ölçülemez. Kadının değeri İslam dinindeki üstünlüğü, takvası ve İslam yolunda yaptığı çalışmalarla ölçülür.

Zira, nice kadınlar vardır ki çok az dünyalığa sahibtir ve çok az dünyalık karşısılığında evlenmiştir. Fakat, gerek Allah katında, gerekse insanlar katında çok değerli ve saygın bir mevkidedirler. Ayrıca, az mehirle evlenen kadınlara daha fazla bereket verileceği, Allah'ın bir vaadidir...

3 - Mehir, çok maldan olabileceği gibi, demir bir yüzük hatta Kur'an'dan öğretilen bir kaç ayet dahi olabilir...

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 380
favori
like
share
Nerissa-Su Tarih: 23.07.2012 18:23
Ellerine emeklerine yüreğine sağlık….