Kul Hakkı Nedir - Kul Hakkı Nasıl Affedilir - Farkında Olunmadan Kul Hakkına Girilirse Ne Yapılmalı - Bilerek Kul Hakkına Giren İnsanlar Ne Yapmalı - Kul Hakkı ve Vatandaşlık Görevi Arasındaki İlişki - İslam'da Kul Hakkı
Kul, insan demektir. Her kulun (insanın) yaşama, sağlık, eğitim, düşünce, inanç, ibadet, özel yaşamın gizliliği ve ekonomik haklar gibi temel hakları ve özgürlükleri vardır. Bunlara karşı yapılan haksızlıklar, kul hakkı kavramına girer. Kul hakkı yemek büyük günahlardandır. Din bilginleri, “Ey kavmimiz dediler, Allah’ın davetçisine uyun ve ona inanın ki (Allah) günahlarınızdan bir kısmını bağışlasın ve sizi acı bir azaptan korusun.” (Ahkaf suresi, 31. ayet) ayetini yorumlarken, bağışlanacak günahların Allah hakkını ilgilendirenler olduğu, kul hakkından doğan günahların ise Allah tarafından bağışlanmayacağı sonucuna ulaşırlar. Hz. Peygamberimiz de, üzerinde kul hakkı bulunan kişilerin, hakkını yediği kişilere kendisini bağışlatmasını öğütler. Bunun yapılmaması durumunda haksızlık yapan kişinin salih amelleri haksızlığı ölçüsünde alınarak hak sahibine verilir. (Buhari, Mezalim) “Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu kimselerdir.” (Buhari, İman) Müslüman kendisine ve kimseye zulmetmez, kimsenin hakkını yemez.
Vatandaşlık görevlerimizin kul hakkıyla ilgisi var mıdır?

Vatandaşlık görevlerimiz, vergi vermek, askere gitmek, seçimlere katılmak, kanunlara saygı göstermek gibi görevlerdir. Bu görevlerin devletle ilgili yönü olduğu gibi, kul hakkına dönük yönü de vardır. Devletin gelir kaynakları arasında olan vergi, millete hizmet olarak döndüğünden, vergi vermemek, insanların göreceği hizmetlerden azalma meydana getirir. Bu, bir kul hakkıdır. Verdiğimiz veya vermediğimiz oylarla yönetime getirdiğimiz kişiler, halkın kaderine yön verdiğinden, seçimlerin kul hakkını ilgilendiren yönü vardır. Vatanı ve milleti korumak için gittiğimiz askere gitmemek, güvenliği tehdit edeceğinden kul hakkına zarar vermek olur. İnsan hak ve özgürlüklerini de garanti eden kanunlara saygılı olmak, kul hakkına da saygılı olmak demektir. Ayrıca diğer insanlar vatandaşlık görevlerini yaptığı halde, biz bu görevlerimizi yapmazsak onların hakkını yemiş; devlet organlarını ve kişileri aldatmış oluruz. Oysa “Aldatan, bizden değildir.”(Müslim, İman) Biz ve diğer insanlar vatandaşlık görevlerimize ve kul hakkını ilgilendiren diğer konulara uygun davranmadığımızda devletin gücü zayışayacak, milletin birlik ve beraberliği tehlikeye girecek, kişilerin refahı ve mutluluğu yok olacaktır.
Kul hakkını da yakından ilgilendiren temel hak ve özgürlükler ve vatandaşlık görevleri konusunda Atatürk’ün bazı sözlerini inceleyelim: “Siyasal ve toplumsal hakların kadınlar tarafından kullanılması, insanlığın mutluluğu ve prestiji açısından bir zorunluluktur. Askerlik nasıl bir vatan borcu ise, vergi de vatandaşların ödemesi gereken borcudur…Her Türk hür doğar, hür yaşar… Herkes, Allah’a istediği gibi ibadet eder. Hiç kimseye dini fikrinden dolayı bir şey yapılamaz… Bir ulus, varlığını ve haklarını korumak yolunda bütün gücü ile, bütün görünür görünmez güçleriyle ayaklanmış ve karara varmış olmalıdır…”
M. Sadık Arslan

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 657
favori
like
share