Hicri Takvim

Son güncelleme: 04.11.2008 22:47
 • Hicret, Islam ve dünya tarihinde cok büyük bir hadisedir. Islam'in kurtulusu ve Islam inkilabinin baslangici olmustur. Islam dini hicret sayesinde istiklaline kavusup, yayilma imkanini bulmustur. Hicretin tarihteki tesiri, dini oldugu kadar ictimai ve siyasidir. Tarihin müstesna bir dönüm noktasi olan bu hadisenin Islam dünyas1 için "Takvim Baslangici" olarak kabul edilmesi, hicretten 17 yil sonra olmustur.

  Hz.Ömer'in halifeligi zamaninda toplanan mesveret meclisinde, Hz.Ali (r.a.) hicret olayini takvimin belirlenmesi için teklif etmis ve Meclis'te kabul edilmistir.

  Yilbasinin hangi ay ve gün olacagi ise yine Hz.Ali (r.a.), Medine'ye hicret edilmesine izin verilen ay olan "Muharrem" ayini teklif etti ve Hicri Yilbasinin 1 Muharrem olmasi kararlastirildi.

  Bu sene hicri yilbasi 21 subat cumartesi gününe rastladi.

  Hicri Aylar : Muharrem, Safer, Rebiülevvel, Rebiülahir, Cemaziyelevvel, Cemaziyelahir, Recep, Saban, Ramazan, Sevval, Zilkade, Zilhicce.
#18.04.2004 20:28 0 0 0
 • Muharremin 10.günü ASURE günüdür.Asure gününde cok büyük ve mühim hadiseler meydana gelmistir.
  Fatih Ebulleys hazretlerinin beyanina göre Asure günü meydana gelen hadiselerden bazilari sunlardir.
  1.Yerlerin ve göklerin yaratilmasi.
  2.Hz.Ademin tevbesinin kabul edilmesi.
  3.Hz.Musanin ,Firavunun serrinden kurtulmasi ve Firavunun helak olmasi.
  3.Hz.Ibrahimin dünyaya gelmesi ve atesten kurtulmasi.
  5.Eyup aleyhisselamin hastaliktan sifa bulmasi.
  6.Yunus aleyhisselamin baligin karnindan kurtulmasi.
  7.Süleyman aleyhisselamin saltanat verilmesi.
  8.Nuh aleyhisselamin gemisinin karaya oturmasi.
  9.Hz.Hüseyin (r.a.) in sehit edilmesi.
  ve

  10.KIYAMATIN KOPMASI DA ASURENIN CUMAYA RASTLADIGI BIR GÜN OLACAKTIR.
#18.04.2004 20:42 0 0 0
 • :razi:
#19.04.2004 01:22 0 0 0
 • :razi: :razi: :danke:
  :danke:
#20.04.2004 17:31 0 0 0
 • * HİCRİ TAKVİM *

  Hz. Peygamber in Mekkeden Medineye hicretini tarih başlangıcı olarak alan takvim. Hicrî Kamerî takvime İslâm takvimi de denir. Ayın yörüngesi üzerinde dönüşüne göre düzenlendiği için kamerî ay veya hicrî adı verilmiştir. Ay yani kamerî takvimi ilk olarak Bâbillilerin kullandığı bilinmektedir.Müşrikler İslâmdan önce Kusay b. Kilâba verdikleri önemden dolayı Onun ölümünü tarih başlangıcı olarak kabul etmişlerdir. Ancak Fil olayından sonra tarih başlangıcı olarak bu olay kabul edilmeye başlanmıştır .Taberîde geçen, Peygamberimizin Medineye hicretiyle tarih kullandığı şeklindeki bilgilerin ne derece sıhhatli olduğu bilinmemekle beraber, bunun kesinlik kazandığı dönem
  * Hz. Ömer döneminde kabul edilen hicrî takvimle başlamıştır *
  Medinede İslam devletinin kurulmasından Hz. Ömer devrine kadar müslümanlar bazı önemli olayları tarih başlangıcı kabul edip buna göre zamanlarını tayin etmekteydiler. Meselâ Fil olayı, ficâr savaşı, zelzele yılı, veda haccı yılı ve bazı önemli zatların ölümü gibi olaylar tarih başlangıcı olarak kabul edilmekteydi. Ancak bu, zaman zaman karışık bir durum arzediyordu. Hz. Ömer bu karışıklığı gidermek amacıyla konuyu diğer sahabelerle istişare etti. Bu sırada meydana gelen olay bunun gerekliliğini bir kat daha arttırdı. Yemen Valisi Yala b. Ümeyye Hz. Ömera gün, ay ve yılı belli olmayan bir mektup gönderir. Aynı şekilde yılı belli olmayan vadesi Şaban ayı, diye kaydedilen bir senet Basra Valisi Ebû Musa elEşarîye getirilir. Sözkonusu senette geçen şaban kelimesinin, bu yıla mı, geçen yılamı yoksa gelecek yılamı ait olduğu meselesi kesin olarak anlaşılmayın ca bu tarih ve sened ihtilafa sebeb oldu ve konunun önemini ortaya çıkardı. Sahabiler meseleyi görüşerek tarih başlangıcı konusunda İran, Yunan vb. gibi ülkelerin takvimlerini benimseme tekliflerini ileri sürdüler. Ancak bu teklifler kabul görmeyince Hz. Ali takvimin hicretin başlangıç olması gerektiğini ileri sürdü. Onun bu görüşü derhal benimsendi. Hz. Peygamber rebiülevvel ayında hicret etmişti. Ancak kamerî yıl muharrem ayı ile başladığından tarih iki ay sekiz gün geri alınıp Hicrî takvimin başlangıcı 23 Temmuz 622 olarak tesbit edildi.Milâdî ve Rûmî tarihler gibi on iki ay esasına dayanan hicrî yıl muharrem ayı ile başlar ve zilhicce ile sona erer. Hicrî kamerî aylar şunlardır Muharrem, safer, rebiülevvel, rebiülâhir, cemâzielevvel, cemâzielâhir, recep, şaban, ramazan, şevvâl, zilkade, zilhicce.Yazışmalar ve iktisâdî sahalarda rahatlıkla kullanılan bu takvime karşılık milâdî takvimde, ziraata ait vergilerin toplanmasında yardımcı olmuştur.
  * İslâm takvimi, müslümanlara mâl olmuş bir takvimdir ve hatta okumayazması olmayan bir kimsenin bile kullanabileceği bir vasıtadır. Bu takvimin hesaplarını yapmak, ramazanın ne zaman başlayacağım bilmek, ne zaman namaz kılınacağını belirlemek için ince astronomi bilgilerine gerek yoktur. Ayın 29. günü güneşin battığı taraftaki gök ufkuna dikkatle bakılır, şayet yeni ayın o incecik hafi batı ufku üzerinde görünmüşse, ay doğmuş ve takvime göre ertesi ayın ilk günü başlamış olur Hilâlin bu görüntüsü 56 dakika sürer ve sonra kaybolur. Şayet bir görüntü tesbit edilememişse ay otuz gün sürecektir bu kesindir, yani ertesi akşam ufukta kesinlikle hilâl görülür. Şayet 29. günü göğün bulutlu olması sözkonusu ise o ayın 30 gün süren bir ay olduğu kabul edilir *
  Ayrıca hilâlin hareketleri de kesin olarak belli değildir. Bazen ay bütün hareketlerini 29 günde, bazen 30 günde tamamlar.Hicrî takvim hicreti esas alır. Günümüzde kullanılan milâdî takvim ise Hz. İsanın doğumunu tarih başlangıcı olarak esas almaktadır.Hicrî yahut kamerî yılı, milâdî yıla çevirmek için şöyle bir formül kullanılmaktadır Hicrî yıl sayısını 33e bölüp çıkan sayıya 622 eklenir ve milâdî yıl bulunur. Milâdi yıl = hicrî yıl x 32/33 + 622 formülü ile bulunur. Mesela 1000 yılının % 3ü 30 eder, geriye 970 kalır. Bu sayıya 622 eklenince karşılığı olarak milâdî 1592 yılı bulunur. Milâdî yılın hicrî yıl karşılığını bulmak için de şu formül kullanılır Hicri yıl = milâdî yıl622 x 33/32, meselâ 1453-622 x 33/32 = 857
  Hicrî ve rûmî takvim uzun müddet müslümanlarca kullanılmış 26 Aralık 1925 tarihinde yürürlükten kaldırılmıştır. Hz. Ömerın tesis ettiği hicrî takvim batılılaşma sürecinin bir devamı olan inkılapların, İslâm hukukunu yürürlükten kaldırması sonucu, bu hukukun bir parçası olan hicrî takvim de kaldırılarak müslümanların İslâm dünyası ile olan bağları koparıldı.
  * Ey iman edenler, Yahudilerin ve Hıristiyanların dinlerini kendinize dost ve hâkim edinmeyin. Onlar ancak birbirlerinin dostudurlar. İçinizden kim onları dost ve danışılacak makam edinirse, o da ondandır. Şüphesiz Allah o zalimler gürûhunu başarıya ulaştırmaz *

  Kaynak :
  * İslam Ansiklopedisi
  * Mâide, 5/51
  * TarihulYakubî, II,17
  * Taberî, Tarihul Umem Mûlük, II,253
  * Buhârî TârihulKebîr,I,10
  * Muhammed Hamidullah, İslâm Peygamberi II, 857
#01.04.2007 23:15 0 0 0
 • Allah razı olsun senden...
#02.04.2007 03:42 0 0 0
 • allah cc razı olsun kardeşim
#02.04.2007 10:53 0 0 0
 • sağolasın
#02.04.2007 13:32 0 0 0
 • Allah razı olsun
#12.05.2007 09:10 0 0 0
 • Allah razı olsun
#21.05.2007 12:39 0 0 0
 • Allah senden ve sana yardım edenlerden allah bin kere razı olsun kardes ellerinize saglık tesekkur ederim
#03.11.2008 18:27 0 0 0
 • ALLAH RAZI OLSUN
#04.11.2008 22:47 0 0 0