Kalegüney Köyü Beşikdüzü Trabzon

Son güncelleme: 24.09.2008 22:26
 • Kalegüney Köyü Beşikdüzü

  Kalegüney Köyü Beşikdüzü Resimleri

  noimage  Coğrafi konumu

  Kalegüney köyü'nün Kuzeyinde; Şahmelik köyü, Güneyinde Yenicami Köyü,Doğusunda;Yeşilköy ve Şalpazarı ilçesinin Üzümözü Köyü Batısında; Ardıçatak Köyü bulunmaktadır. Kalegüney köyü Beşikdüzü'nün 14 km iç kesimindedir.
  Tarihçesi

  Adını binlerce ton kayadan oluşmuş çevreye hakim, çeşitli zamanlarda kullanılan, en son Rus işgalinde gerek Türklerin gerek Rusların gözetleme karakolu olarak kullandığı üzerinde çadır yerleri, kesme barınaklar, su sarnıçları ve mevziler bulunan kalenin güneyinde bulunmasından almıştır. Kalegüney Köyü'nün tarihi Fatih Sultan Mehmed'in Trabzon'u fethettiği yıllardan itibaren başlar. Fatih'in emri ile Trabzon'u Türkleştirme çabalarının bir parçası olarak Anadoluya gelen Oğuzların Üçoklar boyu Çebnileri Trabzon'un batısına yerleşmeye başlar. Çebni iki manadadır: Birincisi düşmana gözüpek yiğit; dostuna merhametli, candan ikincisi hayvancılıkla uğraşan halk keçi beslediği için "keçi yetiştiren "anlamında ÇEBNİ'dir. Çebnilerin bir kısmı Melikşe Kalesi, Kalegüney ve Şahmelik topraklarına yerleşirler.Asya'dan gelen son Türklerin en iyi yaptıkları şeyin hayvancılık özellikle keçi besleme olduğundan yeşilliğin bol olduğu bu bölge onlar için bulunmaz yerleşim yeri olarak seçilmesine neden olmuştur.Acemistan'dan gelen üç kardeş ten biri Gocaoğlan Kayası denilen Kalenin güneyindeki bölgeye Yanıkoğulları, Doruklutepe denilen yere Garahmatlı,Çen Mehmet'lerde (daha sonra Yarımbaşlı denmiştir) Ardıçyeri denilen şimdiki Ardıçatak'a yerleşmişlerdir. Daha sonra; Akçaabat'tan Polathane'den) Buladoğulları, Erzurum İspir'den İspiroğulları, Çarşıbaşı İskefiye'den Gamusoğulları, yine Akçaabat'tan Tarafoğulları, Gümüşhane yöresinden köye en eski yerleşenler Yayluğu-Molluğuları bu köydeki Cami yanından başlamak üzere yerleşim yerlerini kurmuşlardır.Şu anda bu köyden ayrılan Yenicami ve Kalegüney köyümüzün en kalabalık sülalesini oluşturmaktadırlar.(sonradan Yaylalı olmuştur), Dirioğlları ve Kurukızlar'da Şalpazarı'ndan değirmenci , Molla Süleymanoğulları (sonradan Yusuf Çavuşlu olmuştur ) hoca olarak köye yerleşmişlerdir. Bir diğer kalabalık aile ise Alüü silalesidir. Yalnız bu ailenin önemli bir kısmı Trabzon dışındadır. Soyadları Uzunşimşek olup İstanbul ve Zonguldak ağırlıklı yerleşmişlerdir. Köy Osmanlı dönemlerinde Şahmelik olarak geçmektedir.Cumhuriyet döneminde ( 1928 de ) gerek köyün büyüklüğü ve gerekse dağınıklığı nedeniyle üçe bölünmüş ve Kalenin güneyinde kalan bölüme Kalegüney,merkeze Şahmelik,ardıçyerinede Ardıçatak ismi verilmiştir. Kalegüney nüfusu ve yüzölçümü büyüklüğünden dolayı1987 yılında ikiye ayrılarak merkeze Kalegüney Dağmahalleye Yenicami Köyü denilmiştir.
  Ulaşım

  Kalegüney Köyü'ne Beşikdüzü'nün batısında Ağasar deresi kenarındaki Şalpazarı karayolundan 9 km gidilerek sağa ayrılan betonarma ve sonra stabilize olan dere çatağı ve caminin yanından ayrılan Kalegüney deresi kenarından gidilir.
  Demografik yapı

  Hane Sayısı: 105 hane ve Nüfus: 270 Köyde;Uzun,Kurukız, Partal, Özdemir, Alan, Yanık, Diri, Olgun, Aydın, Yaylı, Sarıgan, Aktaş, Karaca, Uzuner, Gören, Demir, Karadeniz, Köse, Yılmaz, Günaçtı, Topal, Özen, Alıcı, Şimşek, Çanakçı,Kaya soyadları bulunur.
  Yer isimleri

  Kaleyanı, Küpgıranı, Harmancık, Keçiyatağı, Gocaoğlankayası, Guz, Cehennem Gölü, Mehmetcük Gölü, Ganlıgöl, Kara Göl, Kısıkgöl, Uzungöl, Seydere, Tamyeri, Peteklikkaşı, Kilisekıranı, Çepiyeri, Yar, Hamidin Yaması, Azıklık, Beşikyatağı, Üzümlük, Çağlak, Saykaya, Çaykara, Soğukoluk, Masuruğuyalağı, Cevizlik, Atlaktaşı, Kavaklı Tepe, Doruklu Tepe, Gulla Kıranı, Kanlıkaş, Kaşdibi, Taşoluk, Kurtini, Garahmatlı, Ağdaş, Gubuşun Gıranı, Hoppa düzü, çaylak gıranı, fisuruğun yeri,guşuğun harmanı,kertil,gabalak,gulacuğu düzü,zengidaş,hasanın tonarı,gaduğun harmanı,gargenli göl,mazı gıranı,bahçe götü,tonar,gıran,açıkluk,Gurugöl , Çelebi Burnu; Köse mehmet, çokak başı; tüü tepe ,bekiruun gıranıı...KÖYÜN YAYLALARI.... köyü kadırga yaylası sahmelik obası sis dagı sahmnelık obası 80 yıldır kullanımıyor ve kdırga yaylasın daki belli baslı mevkiler tavsandere,tüğtepe,kesikbaş,horon düzü,gurugöl,davunlu düzü,hamzabaş yeri....KÖYÜN ŞENLİKLERİ... Ağakonağı, kabalak dizgine,enişdibi,sahin tepesi,sis dagı,kadırga,her yıl köy halkının iştirak ettigi büyük bir coşkuyla kutladığı senlıklerdir... 1960 yılı öncesi ulasım zor oldugundan mevcut yolların bulunmaması nedenıyle çokluk halinde köy halkı,alman süvari tüfekleri,barabelli tabancaları,atlar,armalar kusanarak davul zurna kemence eşliğinde horonlor tepilerek tuzcuu,hasbal,bıçak,sıksara oynanarak kutlanmıştır.Bu senlıkler eski neşesiyle olmasada hala köy halkı tarafından devam ettirilmektedir.....
  ==Köyde yetişen bitkiler ==BASTA HAMSİ AĞACI OLMAK ÜZERE mandalina]], elma, armut, portakal, kivi, kestane, kavak, kızılağaç, gürgen, gargen, pelit, avu, sarıavu, muşmula, kokulu üzüm, şeftali, it gülü, kendir, bakla, kabalak, paldır, cinotu, yavşu, ölmez yavşu, çıbarca, yaraotu, dereotu, güllük, melavcan dikeni, böğürtlen, hoşuran, kına otu, çalçilek, galdiriğik, ısırgan, baldıran, pezik, lahana, yer elması, domuz ağaşağı, aydarısı, kuşpancarı, kuşkonmaz, kargapırasası, yılan bürüğü, kışkış otu, kazayağı, anuk, maydanoz, pırasa, soğan, sarmısak, sığırgülü, bürük, eşekpaklası, büzmeltek, mazar çiçeği, susam, yiğdin, gül, çilek, doruk, selvi, gara battucan, gırmızı battucan, kiraz,hurma,ham hurma,vişne kırazı,panzehir otu.kara böğürtlen.kivi.töngel....
  Köyde kullanılan lakaplar

  Yusup Çavuşun Mustafası, Gubuşu Mustafa, Gıbış Hasan, Hamidinisiğini, Gondilu, Güccük, Yambulu ,Halçavuşkızı, Çömezukızı, Urus, kızı, EkizHanife, KötüğuAhmit, Hamidu, Yamıcu, Köru Osman, Gıdık Osman, Kızıl Hasan, Tıpa Mıstava, Goşginkızı, Düru Ayşe, Hallu kızı, Şıbar Hasan, Alçak Hasan, Porsuk Hasan, Süleymankızının Memedi,Süleymankızının MehmedinMıstaaası,bekirin saniyesi,balcu kızı, Uyuzun Ahmedi, Güccük Hasan, Divit Hanife, Samasu Mustafa, Cücük Mustafa...hacıeminuğu mustafa, yamucuğu yusuf, kara ömerler, kör osman, cıngıtlı, raifgarısı, köruğun pirağası, cemal hoca, tövenhava, pumpuşhava, çötüre, tomuğu, yanahmitli, partaluğu, cemalhocanın sekosu, hacemunun seyfettini(hüso) baltanın mesudu, gamusu hauz, çakuruğu hacı,hallu ziya ,alüü ali,boladuğu, eminağa, küpcanuğu, kölük hasan, deli avni salimin ya ya yakup, canfaru,raifin alüsmanı,gıttıriyk,doruşan,emürün samisi,isnin memedi,Tom'uğun Kemalı,Yanahmidin Dombaa,hanifenin hasanı, hava,çecel..., dırız...,çaytak...,çöşke, yallı , lavut, cambalat, uyuz, dombak...,küşkül...,gavunç..., şaşkal...,gıpuk...,ibil...,cazı,picisiin,gebeş,may tak,sansar mustafa,cınnu mustafa,porsuk muzafer,ayaklı gazete,ecevit,ibilin alisi.köydeki eski kemençeciler hamzabaş kemençecilerinpiri ustası rum günümüze kadar gelen çırakları.hasbal,duzcuu,karaman,kancigu recep,menzuruu,picuu osman,durkaya,göreleli ramis,katip,sırrı,kemall y,Giresinlı kızı oglu kadem, yayluu aydın,


  Kalegüney Köyü,kalegüney köyü hakkinda,beşikdüzü,besikdüzü,beşikdüzü lisesi,beşikdüzü meslek,trabzon beşikdüzü,besikduzu,beşikdüzü anadolu,beşikdüzü anadolu lisesi,beşikdüzü anadolu öğretmen,beşikdüzü anadolu öğretmen lisesi,beşikdüzü atatürk lisesi,beşikdüzü belediyesi,beşikdüzü ilköğretim,beşikdüzü köyleri,beşikdüzü merkez,beşikdüzü merkez ilköğretim,beşikdüzü merkez ilköğretim okulu,beşikdüzü meslek yüksek,beşikdüzü meslek yüksek okulu,beşikdüzü myo,beşikdüzü resimleri,beşikdüzü sağlık meslek,beşikdüzü sağlık meslek lisesi,beşikdüzü yüksek okulu,beşikdüzü öğretmen,beşikdüzü öğretmen lisesi,ktü beşikdüzü
#24.09.2008 22:26 0 0 0