Genel > RAKIMI SAHTEKAR İNSANOĞLUMU?

  [ Rakı'nın Değil, İnsanın Sahtesi Öldürüyor
  Ana vatanı Irak olan ve Arapçası "arak" ve dilimizde rakı olan ve üzüm
  suyunun fermante edilmesi ve ardından da imbikleşmesi sonucu
  oluşturulan alkolü içki en az 3000 yıldır Ortadoğu ve Kafkaslarda üretilmektedir.
  "Sahte rakının" çok sayıda akşamcı vatandaşın ölümüne neden olması ile
  birlikte sahte olan ve sahtekârlık ile ilgili alt beynimizdeki bir çok
  kavram birden bire su yüzüne çıkmaya başladı. Sahte rakı, sahte ilaç,
  sahte para, altının sahtesi, sahte antika eşya, kimi zaman sahte, kimi
  zaman sahtekâr doktor, sahtekâr hoca, sahtekâr bankacı& Sahte ve
  sahtekâr mercedes'li dilenciler, sendikacılar, yöneticiler& Rivayete göre Bush
  yönetimi de sahte belgelerle Irakta gizli nükleer silah var diye Irak'ı
  işgal etmesi sonucu bugün milyonlarca insan acı çekmektedirler.
  Murat Belge 6 Mart 2005 tarihli Radikal gazetesindeki "Rakıdan girip
  lafa.." adlı köşe yazısında taklit veya "sahtesini yapma" işinin nesnel
  dünyanın ürünlerini üretmekle kalmadığını belirtiyor. Ve manevi
  alanlarda da sahtelerin üretildiğini belirtiyor. Diyor ki Sayın Belge,
  "profesör'ün, yazarın, düşünürün de sahtesini yaratmış bulunmaktayız". Tabii
  sık sık duyduğumuz gibi sahte solcu, sahte dinci, sahte demokrat, sahte
  hoca, sahte hacı, sahte doktor, sahte dost& devam edip gidiyor. Asıl
  sorunlu olan, kanımca insanın sahtekârıdır.
  Sahte Aslının Zıddı Değil, Maskelenmiş Olandır
  Biyoteknolojideki klonlama çalışması ile ilk Doly koyunu çoğaltılırken
  insanların aklına ilk gelen insanın kopyası yapılır mı? yani sahtesi
  üretilir mi? O zaman benim cevabım evet ancak kopya insandan değil kopya
  insanı sahtekârlaştırmaktan korunmamızın daha doğru olacağını düşündüm.
  Hepimiz biyolojik yoldan kopyalanma sonucu dünyaya geliyoruz ancak
  içinde yaşadığımız dünya bizi farklılaştırıyor. Büyüdükçe aldığımız eğitim
  ve çevrenin etkisi ile bir yaşam veya yol haritası çizebiliyoruz. Ancak
  maalesef ülkemizde verilen eğitim insanımızın erken dönemde uyanık bir
  vatandaş olmasını, karşılaştığı sorunların üstesinden gelmeyi ve çağını
  anlamasını sağlamadığı için bir çok sorun yaşamaktadırlar.
  Doly sahte olmadığı gibi rakı da sahte değildi, sadece ikincisi
  öldürücüydü. Yaratıcısı da sahtekâr bir insanoğlu. Sahte kelimesi aslına uygun
  olmayanı veya aslının tersi, yani esasın zıttı gibi algılansa da
  aslında "aslı başka olan" anlamına geliyor. Yani "sahte" aslına göre
  belirlenmeyip "aslı adından başka olan" anlamına geliyor.
  İçtikten sonra yüzündeki maskeyi atıp gerçeği konuşanlar, aşkını ilan
  edebilenler, söylenmemiş olanı söyleyebilenler, bir tür psikanalitik
  deşifre de çok önemlidir. Tabii kendine ve çevresine zarar vermemek kaydı
  ile. Ancak yine de "rakı içen öldü de su içen ölmedi mi" söylemine
  istinaden adabına göre içmek tamam, ancak sarhoş olmak için değil. Hele,
  trafiği kilitlemek, sağa sola sataşmak, başkasını rahatsız etmek bilinçli
  yurttaşlara yakışmaz. Özellikle eğitimli kişilere hiç yakışmaz.
  Aslında psikologlar derler ki herkesin bir gerçek yüzü vardır bir de
  maskesi. Ancak bir maskeye razıyız da bazılarının bir kaç maskesi
  bulunmaktadır. Bir arkadaşım kapısına "maskeni çıkar da içeri gir" yazdırmış.
  Tabii hepimizin doğal olarak çekingenlikleri var, bazı konularda
  söylenmemesi gereken sözler var, bizim bilip de başkasının bilmemesini
  bildiğimiz konuları söylememek önemli. Ancak, çok maskelilik veya bizim
  bilerek bazı şeyleri gizleyip kendimize ters düşmemiz, kendimize
  yabancılaşmamız insanın sahtesini ortaya çıkarmaktadır. Hani derler ya oturunca
  mangalda kül bırakmaz, sizin ile birlikte her konuya evet der, vatan
  millet için en hamasi nutukları o atar, ancak hayatın gerçeklerine gelince,
  gerçek yaşamda çok da söz verdiği gibi olmadığını gördüğümüz çok sayıda
  kişi ile karşılaşırız. İnsanın sahtesi yani sahtekâr ciddi sorundur.
  Yapılan sahte işler insanın birbirini küçük çıkarları için kandırmasıdır.
  Belki de bunlardan en acısı da sahte dost yarasdır. Kurşun yarası geçer
  de dost yarası geçmez, insanın birbirine kazık atması, birbirinin
  sırtına basarak bir yerlere gelmesi ve ardından riyakârlık yapıp sırtını
  dönmesi ise hiç affedilmiyor. Herkes bir şekilde amerikanlılaşmaktan
  şikâyetçi ancak ondan da kopamıyor. Aynı kişiler bilmezler ki bir başkası
  da kendisini aynı değerler uğruna kazıklamaktadır.

  Mutluluk ve Menfaat İlişkileri
  İnsanlar mutluluğu doğada ve estetikte değil bireysel menfaat
  ilişkilerinde aramaya başladı. Çıkış kapısı bulamayan, yaşam bilinci konusunda
  yeterli derinliğe sahip olmayan yurttaşlar, kolay yoldan para kazanmayı
  ve köşeyi dönmeyi neredeyse ilke haline getirmişlerdir. Bütün bunların
  sonucu bir çok yurttaşımız, vergi vermekten kaçınıyor, yalan yanlış
  beyanda bulunuyor, akla hayale gelmeyecek işlere girişiyor. Söz konusu
  kişiler kendilerine göre yaşamdan zevk almaya çalışan insanları kendi
  küçük çıkarları uğruna zehirlemektedirler. İnsanlar arasındaki gelir
  dağılımının açılması, az çalışarak para kazanması, başkasının sırtından para
  kazanması belki uzun zamandır vardı ancak son yüz yılda hızla tırmanışa
  geçti.
  Bunda uygulanan siyasi modellerin de büyük payı bulunmaktadır. Geçen
  yüzyılda loto-toto, milli piyango, altılı ganyan bir bütün olarak
  insanların yaşamlarını şansa bağlamasına, büyük paralar kazanmaya itmiştir.
  Ancak kazanca yorularak değil, kolay yoldan ulaşarak. Bu süreç
  beraberinde kalpazanlığı da doğurmuştur. 1980 sonrası "para kazan da nasıl
  kazanırsan kazan" anlayışı gençlikte bireysel ve bencil bir anlayış doğurdu.
  "Para eşittir mutluluk" neredeyse bir yasa haline getirildi. Bugün
  toplumun her kesiminde artan rüşvet, yolsuzluk, kapkaç, hortumculuk hepsi
  belirli bir aşamadan sonra oluşmuştur. Birlikte eşit koşullarda yaşamak
  yerine birbirimize çelme takmak, birbirimizi kandırmak, arkadaşımızdan,
  dostumuzdan daha önde olma duygusu yaratılmış oldu. Kamu anlayışı
  yerine, özel teşebbüs anlayışı benimsenmiştir.
  Tekel Bağımsızlığımızın Sembolüdür
  Son yıllarda başlayan özelleştirme furyası ile devlete önemli derecede
  gelir getiren işletmeler özelleştirilmişlerdir. Tekel, ülkemizin
  kurtuluş savaşı ve milli mücadelesi sırasında doğmuş ve bugüne kadar ülkenin
  en karlı kuruluşu idi. Osmanlı döneminin tarım konusundaki
  çıkmazlarından olan tütündeki Reji İdaresi'ne, 4 Mart 1925'de kurduğu TEKEL idaresi
  ile son verilir. Tekel ülkemizin milli tarım politikasının oluşmasında
  ilktir. Tekel'in kuruluşu ile devlet ve halk hem bir boyunduruktan hem
  de bir ayıptan kurtarılmış oldu.
  Tekelin son günlerde özelleştirilmesi ile birlikte piyasada adı sanı
  duyulmamış çok sayıda rakı markası dolaşmaya başladı. Bunlardan hangisi
  gerçek hangisi sahte anlaşılamadı. Ayrıca dünyadaki eşdeğerleri ile
  karşılaştırıldığında ülkemizdeki vergilerin yüksekliğini bahane eden ve
  vergi vermek istemeyen, kolay yoldan geçinmek isteyen kalpazanlar sahte
  üretime geçerek karlarına kar katmayı hedeflemişlerdir.

  Rakı İçerek Ölenlerin Hesabını Kim Verecek?
  Sahte rakı içilmesi sonucu onlarca hayatını kaybeden insanın ölüm
  sorumluluğu kimin? Rakıyı üreten kalpazanlar mı? Yoksa ülkeyi bu duruma
  getiren siyasi irade mi? Son 25 yıldır KİT'lerin pek çoğu zarar etmediği
  halde özelleştirme modası adına kelepir fiyatına elden çıkarılmaya
  çalışılmaktadır. Türkiye'nin en karlı kuruluşu olan Tekel neden
  özelleştiriliyor? Neden tütün ve şeker pancarı ekim alanları dış baskılar sonucu
  daraltılıyor ve devlet desteği kaldırılıyor? Özel ve özerk kuruluşlar
  olacak, özel teşebbüs iş de yapacak ancak etik değerleri de korumak
  zorundayız. Bunun için de hukuk devleti normları içinde bazı kuralların
  kesintisiz işletilmesi gerekir. Uzun zamandır özelleşme anlayışının topluma
  hizmet etmeyeceği, vatandaşı daha da perişan edeceği söylenmektedir.
  Maalesef Tekel özelleştirmesinin birinci gününde bunlar yaşanıyorsa yarın
  Allah bilir neler yaşanır. Korkarım yarın sağlık ve diğer alanlarda
  daha ne tür istenmeyen olaylar yaşanacaktır.
  Tabii dün de kaçak içki üretimi yapılıyordu, belki de bu nedenle
  ölenler olmuştur. Ancak bu sefer açıkçası bir otorite boşluğu ve zafiyeti
  görülmektedir. Her yönü ile örgütlenmemiş ve kurumsallaşmamış toplum
  yapımızda adalet ve hukuk işlevsiz kalmaktadır. Maalesef ülkemiz ciddi bir
  hukuk devleti örneği vermediği için çok sayıda sahtekârın
  cesaretlendirilmesi ve ortalığa hakim olmasına yol açmaktadır.

  Sorun Metil Alkolde Değil, Sahtekârlıkta
  Bugün dünyadaki milyonlarca canlı arasında yeryüzünü gücü ve kullandığı
  teknoloji oranında kontrol edebilen tek varlık insandır. İnsanın
  yaptığı nesneler zararlı olabilir. Ancak sonuçta bunu yapan insan. Nesneyi ne
  amaçla ve nasıl kullandığınıza bağlıdır. Keskin bir bıçak ameliyat için
  kullanılırsa can kurtarır, ancak birini canına başka bir amaçla
  saplarsan can alır. Metil alkolü insana içirirseniz can alır, ancak bir
  nesneyi korumak için veya bir kimyasal deneyde kullanırsanız can
  kurtarırsınız.
  Bu anlamda, rakının sahtesi değil önemli olan rakının sahtesini yapan
  insanın bu bilince ulaşarak sahtesi yerine gerçeğe yönelmesidir. Yoksa
  bugün rakının sahtesini raflardan toplarsınız olur biter ancak yarın bir
  başka sahte üretim daha çıkar karşımıza. İnsanın insan olarak doğadan,
  canlıdan ve insandan yana içtenlikli davranması asıl önemli konudur.
  İnsanın karşısındakini de insan gibi görmesi ve değer vermesidir. İnsanı
  insan yapan değerleri doğru işletmesidir.
  Sahtekârlığın değil, gerçek dostluğun; sahtekârlığın değil dürüstlüğün
  hakim olması dileğiyle. Bu bilince erişmek dileği ile. Küresel
  ticaretin onda dokuzunun yalandan oluşmaması dileğiyle.

  Rakı'nın Değil, İnsanın Sahtesi Öldürüyor

  bu laf cok dogru işte buna katılıyorum.

  tşk dostum saol
  Doğru sözü alkışlamak yaraşır... Birde bu tür konuları derinleştirmek ve altında saklı olan toplumsal ve psikolojik nedenlerin yanısıra, birde alternatif düşünceleri üreterek edinimlerimizi artırmamız gerekir...Ancak bunlar uzun yazışmalar ve tartışmalar gerektireceğinden, evdeki semra hanım'ı seyredip kaşınarak uzanmak daha evla hale gelmiştir...Bu tip doğrular ve tartışmalar işimize gelmeyeceğinden, üstelik sorumluluk ve duyarlılık getireceğinden, derhal temayülümüzü değiştirip, süratle uzaklaşmalı ve ''Kızlar / Erkekler nasıl kandırılır'' mevzularına uzanılır yada bilgisayar oyunlarına parmak verilmek suretiyle a-politik veya a-sosyal olunur...Birikimlerin ve paylaşımın için yürekten teşekkür ederim arkadaşım...
  dostum yine harika seyler yazmissin ellerine saglik
  Malesef günümüzün en büyük problemi sahte insanlar..bilgi için teşekkürler dostum...
  insanın sahtesi rakının sahtesinden de tehlikeli.insan sağlığını hiçe sayarak bir parça rant için resmen cinayet işliyorlar. bunun adı katliamdır. o insanların katilden hiçbir farkı yoktur. sahtekar katiller ise (gözünü para bürümüş insanlar) korkulacak en koca yaratıklardır. allah hepimizi onların şerrinden korusun.!