Kerim Tekin

Son güncelleme: 07.01.2007 15:24
 • KERiM TEKiN

  Kerim Tekin, 1975 y1l1nda Erzincan'da dünyaya geldi. Küçük yaslardan itibaren müzikle ilgilenmeye ba_sad1. Ortaögrenimi s1ras1nda san dersleri ald1 ve gitar çalmay1 ögrendi. Lise y1llar1nda profesyonel müzik hayat1na at1ld1 ve onyedi yas1nda gece kulüplerinde çal1smaya baslad1.

  1994 y1l1nda S Müzik'le anlasarak profesyonel bir ekiple ilk albümünün haz1rl1klar1na baslad1. "Kara Gözlüm" ad1n1 tas1yan ilk albümü 1995 y1l1nda müzik marketlerde yerini ald1. Prodüktörlügünü Halis Bütünley'in yapt1g1 albümde on sark1 yer ald1. Müzikseverlerin Kerim Tekin'le tan1smas1 ise söz ve müzigi Kenan-Ozan Dogulu karde_lere ait olan "Cici Baba"yla oldu. Albümde pop müzik piyasas1n1n seçkin isimleri biraya geldi. Bir çok sark1 Ozan-Kenan Dogulu, Garo Mafyan ve Zeynep Talu Kursuncu imzas1n1 tas1rken 0lhan ^e_en, Yusuf Bütünley, Saro Secikyan ve Fabio Ta_el'de söz ve müzikleriyle kat1ld1 albüme. "Kara Gözlüm" gibi romantik sark1larla dikkatleri çeken Kerim Tekin, hos görünümü, sempatikligiyle özellikle gençler taraf1ndan k1sa zamanda tan1nd1 ve sevildi.

  "Kara Gözlüm"le birlikte sahne çal1_malar1 h1zlanan Kerim Tekin, "Hayk1rsam Dünyaya" ad1n1 verdigi ikinci albümünü 1997 y1l1nda ç1kard1. Geçen iki y1l1n ard1ndan k1sa saçl1 ve çocuksu Kerim Tekin gitmis, yerini uzun saçlar1yla olgun ve daha yak1s1kl1 yeni Kerim Tekin alm1st1. Onbir parçan1n yer ald1g1 albümün prodüktörlüünü yine Halis Bütünley yapt1. Söz ve müzigini Tayfun ve Beste Duygulu'nun yazd11 "Kar Beyaz" albümden ç1kan ilk hit ve video klip çal1_mas1 oldu. ^ehrazat, Fedon, Yusuf Bütünley, Ozan Dogulu, Zeynep Türke_, Volga Tamöz, Feyyaz Kuru_, Kenan Dogulu ve 0skender Payda_ gibi isimlerin biraraya geldigi albüm, müzikalitesiyle tam puan ald1.

  Kerim Tekin, 28 Haziran 1998 tarihinde aram1zdan ayr1ld1. Ölüm, onu bir festivalde verdigi konserin ard1ndan 0stanbul'a dönerken Afyon yak1nlar1nda geçirdigi zincirleme trafik kazas1nda yakalad1. Türk Pop Müzigi, henüz yirmiüç yas1nda ki p1r1l p1r1l, genç bir neferini böyle elim bir kazada yitirdi
#10.06.2004 13:14 0 0 0
 • perla

  Kerim Tekin ölecegine az kala yüksek PS li kirmizi bir araba almisti ve tam sözlerini hatirlamiyorum ,belkide ölümüm sebebi bu arabam olur,demisti.nitekimde öyle oldu .
#11.06.2004 03:34 0 0 0
 • genç yasta hayat veda etti nur içinde yat...henüz herseyin basındaydın...ellerine sağlık..
#16.03.2005 11:37 0 0 0
 • Bisey sorcam! Kerim Tekin DErzincan dogumluymus !Kendisi alevimiydi??ß
#23.03.2005 13:59 0 0 0
 • yaptığın hizmetten dolayı teşekkürler
#06.04.2005 13:26 0 0 0
 • unutmadık...
  yüreğine sağlık teşekkürler
#03.06.2005 13:59 0 0 0
 • paylasim icin SAOL
#10.09.2005 00:16 0 0 0
 • slm
#16.06.2006 00:42 0 0 0
 • teşekkürler
#20.06.2006 11:44 0 0 0
 • sagol bilgiler icin
#21.06.2006 12:43 0 0 0
 • eyvallah
#26.06.2006 01:44 0 0 0
 • sag ol
#07.07.2006 17:21 0 0 0
 • ellerine sağlık sağol
#16.09.2006 09:08 0 0 0
 • mukadderat kimilerinin yaşamı kısa sürüyo allah rahmet eylesin
#01.12.2006 18:48 0 0 0
 • THANKS peoples!!!
#10.12.2006 22:18 0 0 0
 • Ellerini saglik
#07.01.2007 15:07 0 0 0
 • slm
#07.01.2007 15:24 0 0 0