Sivilce

Son güncelleme: 15.08.2022 15:39
 • Ilgilenen arkadaslar icin...

  Sivilce, dermatolojik ad1yla akne vulgaris, toplumda en s1k kars1las1lan cilt hastal1k1d1r.Özellikle ergenlik dönemindeki gençlerde % 80-90 oran1nda rastlanmaktad1r ve hemen hemen herkes hayat1 boyunca en az 3-5 kez sivilce ç1karmaktad1r.


  Bu s1k görülen hastal1k hem fiziksel olarak görüntüyü bozmakta hem de bu görüntü bozuklu u psikolojik bozukluklar1n artmas1na neden olmaktad1r. Tedavi edilmedi i takdirde uzun y1llar, hatta bir ömür boyunca devam edebilen bir hastal1k haline dönüsmektir.


  En s1k kars1last1 1m1z 12-18 yas gurubundan baslayarak, uygun tedavi al1skanl1klar1 ve tedavileri, hastan1n cilt tipine ve hastal1g1n siddetine göre uygulanmal1d1r .Sivilce sadece yüz bölgesinde de il ayn1 zamanda s1rt, gögüs, boyun gibi vücudun diger bölümlerinde de ç1kabilir.


  Ani baslayan ve ileri yaslarda gelisen sivilce sorununun alt1nda bazen hormonal bozukluk, stres, yanl1s kozmetik ürünlerinin seçimi gibi nedenler yatabilmektedir. Hastalar1n cildindeki sivilceleri s1kmas1 ve oynamas1 da iyilesme sürecini uzatmakta ve bazen de kal1c1 çukurcuklar, izler olusturabilmektedir. Temelde yap1lan hatalardan bir di eri de sivilce tedavisinin güzellik salonlar1nda yap1lmaya çal1s1lmas1, yanl1s yönlendirme ve tedavi girisimleri ile hastalar1n zaman kaybetmesidir. Sivilce temelde ya bezlerinin fonksiyonlar1n1n bozulmas1 ve derideki birtak1m bakterilerin buna kat1lmas1yla olusur. Kimi formlarda siyah nokta veya butonlar seklinde iken kimi zaman da iri, deri alt1na yay1lm1s agr1l1 kabarc1klar seklinde olusabilir. Genellikle15-25 yas aras1nda, erkek cinsiyetinde daha a 1r formda yayg1n ve _iddetli sivilcelere rastlar1z.


  Sivilcede, ne kadar erken yasta tedaviye baslan1r ise o kadar olumlu cevap al1n1r. Tedavi mutlak olarak dermatolog taraf1ndan düzenlenmeli ve dogru bilgilendirmeyle yap1lmal1d1r. Tedavi için kaybedilen süre, sivilcenin ilerlemesine ve bazen de geriye dönüsü mümkün olmayan izlerin gelismesine neden olabilir. Uygun bir tedavi, iyi bir temizlik sistemi ile baslar. Tahris edici olmayan, cildi kurutmayan, Ph 1 dengeli bir temizleyici uygun miktarda köpürtülerek cilde uygulan1r. Fazla salg1lanan ya 1n emilmesini, bakterilerin üremesini engelleyen krem ve jeller cilde düzgün aral1klar ile sürdürülür. iltihapl1 sivilceler bulunuyor ise uygun bir antibiyotik, tedaviye eklenir. Dirençli ve yayg1n sivilce formlar1nda ise A vitamini türevleri kullan1labilir.


  Unutulmamal1 ki sivilce bir hastal1kt1r ve tedavisi mümkündür. Erken dönemde tedavi yap1lmas1 hem tedavi süresini k1salt1r, hem de komplikasyonlar1 azalt1r.
#07.03.2004 23:43 1 0 0
 • Sefa hepimizi ilgilendiren bir konuya el atmissin, bravo :)
#09.03.2004 03:21 0 0 0
 • Keske önceden bilgim olsaydi simdi artik ihtiyac yok genede :razi:
#11.03.2004 11:37 0 0 0
 • ALLAH razı olsun ellerine emeğine sağlık agam
#14.10.2005 13:42 0 0 0
 • Bilgilerin için sağol kardeş.
#14.10.2005 13:47 0 0 0
 • dağol kardea
#15.10.2005 00:05 0 0 0
 • eline sağol sağol
#15.10.2005 00:06 0 0 0
 • Ellerine sağlık abi
#16.10.2005 21:58 0 0 0
 • denemek lazım saol
#16.10.2005 22:16 0 0 0
 • paylaşımların için teşekkürler ellerinize yüreğinize sağlık sefa aga usta
#11.12.2005 17:18 0 0 0
 • paylaşımın için teşekkürler
#11.12.2005 22:19 0 0 0
 • ellerine sağlık sefa aga.Çok sağolasın
#23.12.2005 01:45 0 0 0
 • Sivilcenin yüzde oluşturduğu lekelere karşı en iyi çözüm de fucicort kremdir. Fucicort kremi bileniniz vardır elbet. Ama bilmeyenler için fucicort krem ne işe yarar sorusuna https://modabiye.com/fucicort-krem-ne-ise-yarar sitesindeki bilgilendirici metinden ulaşabilirler. Kendimin de kullandığı ve olumlu dönütlerini aldığım bir kremdir. Dileyen araştırıp kullanabilir. Fakat alerjinizin olup olmadığına dikkat ediniz.
#01.02.2022 18:29 0 0 0
#15.08.2022 15:39 0 0 0