Duygusal > selam

  Sak1p Sabanc1ya birgün demi_ler ki: -Aa bu dünyada her _ey güllük gülüstanl1k. Nereye baksak her tarafta senin _irketleri, fabrikalar1 görüyoruz (marSA, yünSa, lasSA, toyotaSA). Burada i_in i_. Ya dier tarafta ne olacak, orada ne yapacaks1n, nas1l kurtulacaks1n zebanilerden?. Sakip Aa gülmü_:

  -Öte yanda da i_imizi salama ald1k. Bir taraf1m1zda iSA, dier taraf1m1zda muSA.
  iyi
  :tokmak:
  Ellerine Sağlık Arkadasım
  Tesekkürler Ellerine Emeqine SaqLıK ArKaDa$ıM