selam

Son güncelleme: 12.06.2005 09:48
  • Sak1p Sabanc1ya birgün demi_ler ki: -Aa bu dünyada her _ey güllük gülüstanl1k. Nereye baksak her tarafta senin _irketleri, fabrikalar1 görüyoruz (marSA, yünSa, lasSA, toyotaSA). Burada i_in i_. Ya dier tarafta ne olacak, orada ne yapacaks1n, nas1l kurtulacaks1n zebanilerden?. Sakip Aa gülmü_:

    -Öte yanda da i_imizi salama ald1k. Bir taraf1m1zda iSA, dier taraf1m1zda muSA.
#08.03.2004 09:43 0 0 0
  • iyi
#09.03.2004 16:40 0 0 0
  • :tokmak:
#11.03.2004 22:42 0 0 0
  • Ellerine Sağlık Arkadasım
#16.05.2005 08:32 0 0 0
  • Tesekkürler Ellerine Emeqine SaqLıK ArKaDa$ıM
#12.06.2005 09:48 0 0 0