Sağlık > Plevral effüzyon akciğerlerin su toplaması

  Ciğerlerin Su Toplaması - Plebral Effüzyon - Akciğerlerin Su Toplaması hakkında

  Akciğer ve göğüs duvarı arasında kalan boşlukta en az 10-20 mL sıvı birkmesine denir. Bu bölgede sıvı birikmesinin iki ana sebebi vardır. Fazla miktarda sıvı salgılanması veya oluşan az miktardaki sıvının emilememesi sebep olur. Plevral effüzyon, akciğerde su toplanması şeklinde halk dilinde ifade edilir. Esas olarak akciğer hastalıklarından kaynaklanabilridği gibi, akciğer dışı organlardan veya bazı sistemik hastalıklar nedeni ile de oluşur.
  Patofizyoloji

  Göğüs duvarının iç yüzünü kaplayan zara parietal plevra denirken bu zarın devamında akciğerin dış yüzü kaplanır. Akciğerin dış yüzünü kaplayan kısma ise viseral plevra denir. Parietal plevra sinir ağına ve küçük deliklere sahiptir. Buradan iki zar arasında oluşan çok az miktardaki sıvı ve bazı maddeler emilir. Parietal ve viseral plevra arasındaki mesafe 10-24 µm kadardır.


  İki zar arasında 0.1-0.2 mL/kg renksiz, alkali bir sıvı vardır. İçerdiği protein miktarı 1.5 g/dL den azdır. Venöz sistem oluşan sıvının %90 ını, lenfatik siste ise %10 unu emer.

  Zarlar arası boşluğa sıvı üretilir ve bir yandan bu sıvı emilir. Sıvı miktarı bu dengeler arasında

  10-20 ml normalde geçmez. Göğüs duvarı harekteleri oluşan sıvının kan ve lenf yoluyla emilmesini kolaylaştırır.

  Zarlar arası boşlukta normalin üstünde biriken sıvıya plevral effüzyon denir. Effüzyon sıvısı, transuda ve eksuda olarak ikiye ayrılır. Eksuda sıvısında daha fazla protein içeriği olmaktadır. Enfeksiyöz sebepler daha çok eksudaya sebep olurlar. Kalp yetmezliği ve nefrozda ise eksuda formunda sıvı birikir.

  Epidemioloji-Sıklık
  Amerikada yılda bir milyon vaka bildirilmektedir. Diğer ülkerlerde 320 /100 000 oranında görülmektedir. Ensık sebepler:

  Konjestif kalp yetmezliği
  Kanserler (Akciğer kanseri, meme kanseri)
  Enfeksiyonlar (tüberküloz, diğer bakteriyal pnömoniler)
  Pulmoner emboli
  Yakınmalar

  Nefes darlığı-dispne
  Hafif, balgamsız öksürük
  Göğüs ağrısı
  Şiddetli, balgamlı ve kanlı purulan öksürük- Pnömonilerde ve endobronşiyal lezyonlarda
  Sürekli sabit göğüs ağrısı- bronkojenik karsinomun veya mezotelyomanın akciğer duvarına bulaştığını gösterir.
  Plöretik göğüs ağrısı- nefes alıp vermekele artan azalan ağrı- zar sürtünme ağrısı-pulmoner embolizm ve inflamatuar plevral olayları düşündürür.
  Ateş, kilo kaybı, sistemik toksisite belirtileri-Ampiyem düşündürür.
  Fizik Muayene bulguları

  300 ml den fazla sıvı birikmesinde

  Solunum seslerinde azalma
  Perküsyonda matite
  Azalmış taktil fremitus
  Plevral sürtünme sesi
  Egofoni (E nin A ya dönüşmesi)
  1000 ml den fazla sıvı birkmesinde

  Effüzyonun karşı tarafına mediastinal kayma,
  Etyoloji

  Transuda vasfında effüzyon sebepleri: transuda plasmanın bir ultrafiltratı şeklindedir.

  Konjestif kalp yetmezliği
  Siroz- hepatik hidrotoraks
  Atelektazi - malignansi veya pulmoner emboli nedenli olabilir.
  Hipoalbuminemi
  Nefrotik sendrom
  Peritoneal dializ
  Miksödem
  Konstriktif perikardit
  Eksuda vasfında effüzyonlar genelde inflamatuar sebebpli olurlar ve daha çok araştırma ihtiyacı vardır.

  Plevra veya akciğer iltihapları
  Plevral lenfatik drenaj sorunları
  Parapnömonik sebepler
  Kanserler(karsinom, lenfoma, mezotelyoma)
  Pulmoner embolizm
  Kollojen doku hastalıkları (romatoid artrit, lupus)
  Tüberküloz
  Asbestos maruziyeti
  Pankreatit
  Travma
  Postkardiyak sendrom
  Özofagus perforasyonu
  Radyasyon plevriti
  İlaça bağlı
  Şilotoraks
  Meigz sendromu
  Sarkoidoz
  Ayırıcı Tanı

  Kronik plevral kalınlaşma

  Malign mezotelyoma


  Tanı çalışmaları

  Torasentez:

  Güvenli bir işlem için yeterince sıvı olduğunda sıvıdan iğne ile örnek alınmalıdır. Buna torsentez denir. Kalp yetmezliği, viral plevritlerde, yakın zamanlı toraks ve abdominal cerrahi geçirenlerde gözlemsel takip de makuldur.

  Alınan sıvı:

  · Purulan sıvı ampiyem göstergesidir.

  · Kötü koku anaerobik enfeksiyonu gösterir.

  · Sütümsü bir sıvı lenfatik drenajın malign infiltrasyonla bozulduğu, travma veya cerrahi sonrası torasik duktus zedelenmesi düşünülür.

  · Kanlı görünümde hematokrit bakılmalıdır. Effüzyondaki hemeatokrit periferik kan hematokrit değerinin >%50 si ise hemotoraks denir ve tüp torakotostomi ile tedavi gerektirir.  Alınan sıvının transuda mı yoksa eksudamı olduğu testlerle ayrılmaldır.

  Eksuda özellikleri:

  Effüzyon /serum protein oranı > 0,5 ise
  Effüzyon /serum LDH oranı > 0,6 ise
  Effuzyon LDH değeri normal plasma değerinin 2/3 den yüksek ise
  Değişik başka kriterlerde vardır

  Effuzyon LDH değeri normal plasma değerinin 0,45 den yüksek ise
  Effüzyon kolesterol seviyesi > 45 mg/dL
  Effuzyon protein seviyesi > 2,9 g/dL
  Değerler sınıra yakın olduğunda klinik değerlendirme ön plana alınmalıdır.

  Kalp yetmezliğine bağlı plevral effüzyonlarda tedavis esnasında diüretik kullanılırken yanlışlıkla bu değerler bakılarak eksuda tanısı alınabilir. Bu hastalarda N-terminal pro-brain natriuretic peptide (NT-proBNP) seviyesi >4000 ng/L ise bu sebebin kalp yetmezliği olduğunu göstrerir.

  Effüzyon sıvısında LDH > 1000 IU/L olması ampiyem, malign effüzyon, romatoid effüzyon ve plevral paragangliomalarını akla getirir.

  Effuzyonda bakılan glukoz seviyesi < 30 mg/dL ise romatoid plörezi veya ampiyem düşünülmelidir. Glukoz 30-50 mg/dL arası ise malign effüzyon, tüberküloz plöresi, özofagus rüptürü ve lupus plevriti düşünülür.

  Parapnomonik effzüyonlarda sıvı H değeri 7.1-7.2 arası olduğunda acil boşaltma tedavisi gerekir. Ph değeri 7.3 ise sistemik antibiyotiklerle tedavi yapılabilir.

  Eğer effüzyon sıvısı sonucu eksuda olarak kabul edilirse bu vakalardsa sıvı da hücre sayımı, gram boyaması, kültür ve sitolojik inceleme de yapılmaldır.