İLAHİLER

Son güncelleme: 02.10.2008 15:14
 • ALMA TENDEN CANIMI  1
  Alma tenden canımı
  Aman Allah'ım aman
  Görmeden cananımı
  Aman Allah'ım aman 2
  Aşıkım Muhammed'e
  Ol Resüli emcede
  Koyma bizi firkate
  Aman Allah'ım aman 3
  Bir kez yüzün göreyim
  Payine yüz süreyim
  Canım anda vereyim
  Aman Allah'ım aman 4
  Zareyleme işimi,
  Zehreyleme aşımı
  Dökme kanlı yaşımı
  Aman Allah'ım aman
  AMAN ÇEŞME
  1
  Aman çeşme canım çeşme
  Sen Ahmed'i görmedin mi
  Biraz önce abdest aldı
  Şu karşı ki camiye sor 2
  Aman cami canım cami
  Can Ahmed'i görmedinmi
  Biraz önce namaz kıldı
  Şu karşıki çarşıya sor 3
  Aman çarşı canım çarşı
  Nur Ahmed'i görmedin mi
  Biraz önce kefen aldı
  Şu karşıki kabire sor 4
  Aman kabir canım kabir
  Muhammed'i görmedin mi
  Şimdiye kadar sizindi
  Şimdi ise bizim oldu.

  ANNEM
  1
  Anneler başta taç imiş
  Her dertlerde ilaç imiş
  Bir evlat bir pir olsa da
  Annesine muhtaç imiş

  Eyle annem eyle annem
  Hakkın helal eyle annem
  2
  Benim için katlandın sen
  Çok zahmet zorluklara
  Dokuz ay on gün taşıdan
  Gözüm nuru canım annem

  Eyle annem eyle annem
  Hakkın helal eyle annem
  3
  Beni emzirip büyüttün
  Ninniler söyleyerek sen
  Nasıl öderim hakkını
  Annem hakkın helal eyle

  Eyle annem eyle annem
  Hakkın helal eyle annem
  4
  Beni büyümek için sen
  Geçeni gündüz eyledin
  Kundagıma sardın hergün
  Hakkın helal eyle annem

  Eyle annem eyle annem
  Hakkın helal eyle annem

  5
  Yüce Mevlanın Cenneti
  Ayagının altındadır
  Ver ayagını öpeyim
  Annem hakkın helal eyle

  Eyle annem eyle annem
  Hakkın helal eyle annem
  6
  Eme in pek çoktur senin
  Hakkım helal etmezsen
  Mevla Cennetine koymaz
  Hakkın helal eyle annem

  Eyle annem eyle annem
  Hakkın helal eyle annem
#06.09.2005 19:15 0 0 0
 • Aman Allah illallah


  1
  Seher vakti bülbüller
  Nede güzel öterler
  Açınca tüm çiçekler
  Birlikte zikrederler

  2
  Aman Allah illallah
  Dertlere derman Allah
  Gönüle şifa veren
  Lailahe illallah
  3
  Akşam olur giderler
  Boyun büker çiçekler
  Kim bilir ne söylerler
  Feryad eder bülbüller

  4
  Aman Allah illallah
  Dertlere derman Allah
  Gönüle şifa veren
  Lailahe illallah
  5
  Onlarda bütün dertler
  Yine de şükrederler
  Salat selam söylerler
  Beytullaha giderler
  6
  Aman Allah illallah
  Dertlere derman Allah
  Gönüle şifa veren
  Lailahe illallah
  Aşkullah'tır


  1
  Beni yakıp kül eyleyen,
  Aşkullah'tır, aşkullah'tır
  Kaddim büküp dal eyleyen
  Aşkullah'tır, aşkullah'tır
  2
  Da lar delen Ferhad eden
  Harab dili âbâd eden
  Muhabbeti bünyad eden
  Aşkullah'tır, aşkullah'tır 3
  Beni hayra salan
  Alemlere Mansur kılan
  Aklımı başımdan alan
  Aşkullah'tır, aşkullah'tır
  4
  Mâsivayı anmaz eden
  Hiç kendüye gelmez eden
  Cana başa kalmaz eden
  Aşkullah'tır, aşkullah'tır 5
  Hüsâm, beni hayran eden
  İşim gücüm devran eden
  Aklım fikrim tâlân eden
  Aşkullah'tır, aşkullah'tır
#06.09.2005 19:16 0 0 0
 • Medineye Varamadım Muhammed Anadan Do du Muhammedsiz
  1
  Medineye varamadım
  Gül kokusun alamadım
  Muhammede doyamadım
  Yaralıyam yaralıyam
  2
  Kabenin örtüsü kara
  Açtı yüre imde yara
  Bulunmadı derdime çare
  Yaralıyam yaralıyam
  3
  Hacerül esvedin taşı
  Akıttı gözümden yaşı
  Bulunmaz resülün eşi
  Yaralıyam yaralıyam
  1
  Muhammed anadan do du
  Melekler tebri e indi
  Gönüller şaduman oldu
  Can Muhammed nurdan Ahmed
  2
  Gördüm göbe i kesilmiş
  Sünnet olmuş toz ekilmiş
  Nurdan kunda a sarılmış
  Can Muhammed nurdan Ahmed
  3
  Hakkın nikabı yüzünde
  Kudret sürmesi gözünde
  Gördüm melekler dizinde
  Can Muhammed nurdan Ahmed
  4
  Dileriz Haktan inayet
  Umarız senden şefaat
  Son nefeste hem selamet
  Can Muhammed nurdan Ahmed 1
  Açan çiçeklere meyve,
  Verilmiyor Muhammedsiz,
  Haktan gelen derde deva,
  Bulunmuyor Muhammedsiz,
  2
  Çok meşgul ol Kuran ile,
  Seherlerde figan ile,
  Son nefesta iman ile,
  Ölünmüyor Muhammedsiz,
  3
  Uzak Cennetin yolları,
  Girer müttaki kullaları,
  Cennette tu ba dalları,
  Salınmıyor Muhammedsiz,
  4
  Son nefeste iman ile,
  Ölünmüyor Muhammedsiz
  Haktan gelen derde deva,
  Bulunmuyor Muhammedsiz...
  Meded Eyle Mail Oldum Bahçesinde Hurmaya

  1
  Efendim güzel Allahım
  Meded eyle meded eyle
  Rahmeti çok padişahım
  Meded eyle meded eyle
  2
  Esir-i nefs-i dûn etme
  Masivaya zebun etme
  Derdile ba rım hûn etme
  Meded eyle meded eyle
  3
  Senin hod rahmetin çokdur
  Bâb-ı ihsanın açıkdır
  Fazl-ı cûda gayet yoktur
  Meded eyle meded eyle
  4
  Sensin veren her muradı
  İnayet eyle ya Hâdi
  Olalım lütfun azâdı
  Meded eyle meded eyle
  5
  Eyle Hüdayi'ye nazar
  Ta ola fazlına mazhar
  Her muradın kıl müyesser
  Meded eyle meded eyle
  1
  Mâil oldum bahçesinde hurmaya
  Takâtım kalmadı aslâ durmaya
  Ol Medine Ravzasını görmeye
  Görmeyince alma yârab cânımı.
  2
  Hak nasib eylese bizde varalım
  O çöllerin sâfâsını görelim
  Ravzasın eşi ine yüzler sürelim
  Sürmeyinci alma yârab cânımı

  3
  Hak nasib eylese çıksam mahfeye
  Dolanı dolanı çıksam safâya
  Hep hacılar ile dursam vakfeye
  Durmayınca alma yârab cânımı
  4
  Aşık olan bû fâniyi neylesin
  Sâlâtü selâmla gökler inlesin
  Medine'ye varıp mesken eylesin
  Varmayınca alma yârab cânımı.
#06.09.2005 19:17 0 0 0
 • Ne Derviş, Ne de Pirim


  1
  Ne derviş, ne de pirim, ne vezir, ne emirim
  Kapısında kıtmirim billahi Muhammed'in
  Nur-i çeşmim Ahmed'in
  2
  Onun kıtmiri oldum, devleti O'nda buldum
  Hakk didarını gördüm, vechinde Muhammed'in
  Nur-i çeşmim Ahmed'in
  3
  Kıtmiri olmak bence, şahlıktan daha yüce
  Beklerim gündüz gece, yolunu Muhammed'in
  Nur-i çeşmim Ahmed'in
  4
  Bassın geçsin üstüm can fedadır dostuma
  Berat verdi destime, kuluyum Muhmmed'in
  Nur-i çeşmim Ahmed'in
  5
  Baksa bir kez yüzüme, nur dolandı özüme
  Sürme çektim gözüme, tozunu Muhammed'in
  Nur-i çeşmim Ahmed'in
  6
  Layık mı böyle demek, kıtmir olup beklemek
  Cebrail gibi melek, emrinde Muhammedin
  Nur-i çeşmim Ahmed'in
  7
  Cebrail kanat serdi, bassın diye yol verdi
  Gök ehli selam durdu, önünde Muhammed'in
  Nur-i çeşmim Ahmed'in
  8
  Arş-ı Rahman müştehir, kademiyle müftehir
  Aşki lütfa müntazır, ümmeti Muhammedin
  Nur-i çeşmim Ahmed'in

  Ne Fayda


  1
  Aklım vardır diye söyler tabibler
  Lokman Hekim gibi bilgin olsa ne fayda
  Son nefeste söylemezse bu diller
  Bülbül gibi dilin olsa ne fayda
  2
  Ne kadar alim olsa baban, kardeşin
  İman olmazsa ise senin yoldaşın
  Hakk yoluna koymaz isen sen başın
  Döert kitabı yutmuş olsan ne fayda
  3
  Malım var diye benlik edersin
  Ecel şerbetini elbet sen de içersin
  Başın açık, yalın ayak bir gün göçersin
  Cevahirden tacın olsa ne fayda
  4
  O nazik bedenin topra a girince
  Münker, Nekir gelip sual sorunca
  Sense cevabını vermeyince
  Altın gümüş türben olsa ne fayda
  5
  Gel zikr eyle çıkma tevhid yolundan
  Allahın ismin bırakma dilinden
  Kim kurtulmuş Azrailin elinden
  Bütün dünya senin olsa ne fayda


  Peygamberin İzindeyiz  1
  Biz Kur'an'ın hadimleri
  Pür imanlı ve zindeyiz
  Biz bu yoldan dönmeyiz asla
  Peygamberin izindeyiz
  2
  İslamın nurlu gürsesi
  Kaldırdı zülmet-i ye'si
  Alemlerim efendisi
  Peygamberin izindeyiz 3
  Hayra koşan şerden kaçan
  Bize nurlu yolu açan
  Alemlere rahmet saçan
  Peygamberin izindeyiz
  4
  Hak habibim dedi ona
  Bizden feda can u runa
  Alem şahit olsun buna
  Peygamberin izindeyiz 5
  Onu sev sen onu tanı
  Odur tende canlar canı
  Gönüllerin tek sultanı
  Peygamberin izindeyiz
  6
  Odur ahir hak peygamber
  Ona selam salat gönder
  Cihanda en büyük önder
  Peygamberin izindeyiz 7
  Tende kalan bir can ile
  Aşk ile pür iman ile
  Biz Hz. Kur'an ile
  Peygamberin izindeyiz
#06.09.2005 19:17 0 0 0
 • Arayu Arayu


  1
  Arayu arayu bulsam izini
  İzinin tozuna sürsem yüzümü
  Hak nasib eylese görsem yüzünü
  Ya Muhammed, canım arzular seni
  2
  Bir mübarek sefer olsada gitsem
  Kabe yollarında kumlara batsam
  Hup cemalin birkez düşte seyretsem
  Ya ,canım çok sever seni
  3
  Zerrece kalmadı kalbimde hile
  Sıdk ile girmişim ben bu hak yola
  Ebu Bekir, Osman, Osman da bile
  Ya Muhammed, canım arzular seni
  4

  Ali ile Hasan Hüseyin anda
  Sevdası gönüllerde muhabbet canda
  Yarın mahşer gününde Hak divanında
  Ya Muhammed, canım arzular senin 5
  Arafat da ıdır bizim da ımız
  Anda kabul olur bizim duamız
  Medine'de yatar peygamberimiz
  Ya Muhammed, canım arzular seni
  6

  YUNUS medh eyler seni dillerde
  Dillerde dillerde hem gönüllerde
  Arayı arayı gurbet ellerde
  Ya Muhammed, canım arzular seni
  Aşıkız Muhammed'e  1
  Aşıkız Muhammed'e
  İnandık o sermede
  Şanı büyük Ahmed'e
  Kavuştur Rabbim bizi
  2
  Sultanlar sultanına
  Ol şefaat karına
  Dertliler dermanına
  Kavuştur Rabbim bizi
  3
  Dünyada ravzasına
  Ukbada rızasına
  Cennette safasına
  Kavuştur Rabbim bizi
  4
  A'line ashabına
  Yarine ahbabına
  Sevgili yaranına
  Kavuştur Rabbim bizi
  5
  Hak yolda duranlara
  Ünsiyet kuranlara
  Mahbubu bulanlara
  Kavuştur Rabbim bizi
  6
  Cennete girenlere
  Kevserden içenlere
  Rahmete erenlere
  Kavuştur Rabbim bizi
#06.09.2005 19:18 0 0 0
 • Bir Gece

  Ondört asır evvel yine böyle bir geceydi
  Kumdan ayın ondördü bir öksüz çıkıverdi!

  Lakin o ne hüsrandır ki: Hissetmedi gözler
  Kaç bin senedir halbuki, bekleşmedeler
  Dünya neye sahipse O'nun sevgisidir hep
  Medyun O'na cem'iyyeti, medyun ona ferdi

  Medyundur o masuma bütün bir beşeriyyet
  Ya Rab, bizi mahşerde bu ikrar ile haşret.
  Bir Güneş Do uyor


  1
  Zalimler zulmüne, kafirler küfrüne
  İnat edip devâm etse
  Allah nurun tamamlar, çünkü bir vaadi var
  Kafirler istemese bile.
  2
  Bir güneş do uyor, bir güneş Cezayir'de
  Bir güneş do uyor, bir güneş Filistin'de
  Bir güneş do uyor, bir güneş Türkiye'de
  Bir güneş do uyor, bir güneş ülkemde.
  3
  Mekkede başladı bu diriliş muştusu
  Bugün de devam eder
  Allah erleri canlarını seve seve
  Rahman'a teslim eder 4
  Bir güneş do uyor, bir güneş Cezayir'de
  Bir güneş do uyor, bir güneş Filistin'de
  Bir güneş do uyor, bir güneş Türkiye'de
  Bir güneş do uyor, bir güneş ülkemde.
  5
  Onun için yaşamak güç veriyor bize
  Ve yolunda şehit vermek
  Meleklerle konuşup semaya yükselmek
  Ne güzel Resul'ü görmek. 6
  Bir güneş do uyor, bir güneş Cezayir'de
  Bir güneş do uyor, bir güneş Filistin'de
  Bir güneş do uyor, bir güneş Türkiye'de
  Bir güneş do uyor, bir güneş ülkemde.

  Aşkın İle Aşıklar


  1
  Aşkın ile aşıklar
  Yansın ya Rasûlallah
  İçip aşkın şerabın
  Kansın ya Rasûlallah
  2
  Şol seni seven kişi
  Verir yoluna başı
  İki cihan güneşi
  Sensin ya Rasûlallah 3
  Şol seni sevenlere
  Kıl şefaat onlara
  Mümin olan tenlere
  Cansın Ya Resulallah
  4
  Aşık oldum dildare
  Bülbül oldum gülzare
  Seni sevmeyen nare
  Yansın Ya Resulallah 5
  Şol seni seven sübhan
  Oldu kamuya sultan
  Canım yoluna kurban
  Olsun Ya Resulallah
  6
  Aşık Yunus'un canı
  İlm ü şefaat kânı
  Alemlerin sultanı
  Sensin ya Rasûlallah!
  Ay Dahi Güneş Dahi  1
  Ay dahi, güneş dahi
  Nurundan Muhammed'in
  Cümle şekerler tadı
  Tadından Muhammed'in
  2
  Evliyalar geldiler
  Saf saf olup durdular
  Canlar feda kıldılar
  Yolunda Muhammed'in
  3
  Muhammed bir denizdir
  Cümle yerleri tutmuş
  Evliyalar örde i
  Gölünde Muhammmed'in
  4
  Yetmiş bin hacı gider
  Malı mülkü terkeder
  Varır ziyaret eder
  Kabrini muhammed'in
  5
  Ol Meryem o lu İsa
  Sırrı ile gö e a dı
  Yüzbin İsa sergerdân
  Vasfında Muhammed'in

  Ay Do du Üzerimize  1
  Ay do du üzerimize
  Veda tepesinden.
  Şükür gerekti bizlere
  Allah'a davetinden.  2
  Sen güneşsin, sen aysın
  Sen nur üstüne nursun.
  Sen Süreyya ışı ısın
  Ey sevgili, ey Resül!

  Ey bizden seçilen elçi
  Yüce bir davetle geldin.
  3
  Sen bu şehre şeref verdin
  Ey sevgili, hoş geldin.
  Ey Resül, sana söz verdik
  Do ruluktan ayrılmayız.

  Sen ey esenlik yıldızı
  Senin sevginle doluyuz.
#06.09.2005 19:19 0 0 0
 • Ramazan İlahisi  "Ramazan'ın onbeşine kadar okunan bölüm"


  1
  Onbir aylık yoldan geldin
  Müminler misafir oldun
  Sefa geldin bize geldin
  Ey Mübarek Ramazan
  2
  Çalışan kimseler kazanır
  Müminler oruca özenir
  Oruç sevmeyenler dert kazanır
  Sefa Geldin ey Mübarek Ramazan
  3
  Evvelin rahmet, evsatın ma firet
  Ahirin cehennemden azat ettirmek
  Buyurmuş Hazret-i Muhammed
  Sefa Geldin ey Mübarek Ramazan
  "Ramazan'ın onbeşinden sonra okunan bölüm"


  1
  Ey Mübarek Kur'an ayı
  Saimlere gufrab ayı
  Müminlere ihsan ayı
  Şehri Mübarek elveda!
  2
  Gündüzlerin rahmet idi
  Gecelerin nimet idi
  Aşıklara vuslât idi
  Şehri Mübarek elveda! 3
  Hakkıyla kadrin bilmedik
  Pek çok kusurlar eyledik
  Nâdim olup tövbe ettik
  Şehri Mübarek elveda!
#06.09.2005 19:19 0 0 0
 • Sana Hayrandır Efendim


  Rûhum sana âşık, sana hayrandır Efendim,
  Bir ben de il, âlem sana kurbandır Efendim.
  Ecrâm ü felek, Levh u Kalem, mest-i nigâhın,
  Dîdârına âşık Ulu Yezdândır Efendim.
  Mahşerde nebîler bile senden medet ister,
  Rahmet, diyen âlemlere, Rahmandır Efendim.
  Kıtmîrinim ey Şâh-ı Rusül, ko ma kapından,
  Asilere lütfun, yüce fermândır Efendim. Ta Arşa çıkar her gece âşıkların âhı,
  Medheyleyen ahlâkın, Kur'ân'dır Efendim
  Aşkınla buhurdan gibi tütmekde bu kalbim,
  Sensiz bana cennet bile hicrandır Efendim...
  Da kalbime bir lâhzacık ey Nur-i dilârâ,
  Nûrun ki; gönül derdime dermandır Efendim...
  Ulvî de senin ba rı yanık âşık-ı zârın,
  Feryâdı bütün âteş-i sûzandır Efendim.
#06.09.2005 19:19 0 0 0
 • Selam Olsun
  Biz dünyadan gider olduk
  Kalanlara selam olsun
  Bizim için hayır dua
  Kılanlara selam olsun
  Ecel büke belimizi
  Söyletmeye dilimizi
  Hasta iken halimiz!
  Soranlara selam olsun
  Tenin ortaya açıla
  Yakasız gömlek biçile
  Bizi bir asan vechile
  Yuyanlara selam olsun
  Sela verile kastimize
  Gider olduk dostumuza
  Namaz için üstümüze
  Duranlara selam olsun
  Derviş YUNUS söyler sözü
  Yaş dolmuştur iki gözü
  Bilmeyenler bilsin bizi
  Bilenlere selam olsun
#06.09.2005 19:20 0 0 0
 • Sana Hayrandır Efendim


  Rûhum sana âşık, sana hayrandır Efendim,
  Bir ben de il, âlem sana kurbandır Efendim.
  Ecrâm ü felek, Levh u Kalem, mest-i nigâhın,
  Dîdârına âşık Ulu Yezdândır Efendim.
  Mahşerde nebîler bile senden medet ister,
  Rahmet, diyen âlemlere, Rahmandır Efendim.
  Kıtmîrinim ey Şâh-ı Rusül, ko ma kapından,
  Asilere lütfun, yüce fermândır Efendim. Ta Arşa çıkar her gece âşıkların âhı,
  Medheyleyen ahlâkın, Kur'ân'dır Efendim
  Aşkınla buhurdan gibi tütmekde bu kalbim,
  Sensiz bana cennet bile hicrandır Efendim...
  Da kalbime bir lâhzacık ey Nur-i dilârâ,
  Nûrun ki; gönül derdime dermandır Efendim...
  Ulvî de senin ba rı yanık âşık-ı zârın,
  Feryâdı bütün âteş-i sûzandır Efendim
#06.09.2005 19:20 0 0 0
 • Seher Vakti Bülbüller Sen Yardım Eyle


  1
  Seher vakti bülbüller
  Nede güzel öterler
  Açınca tüm çiçekler
  Birlikte zikrederler
  2
  Aman Allah illallah
  Dertlere derman Allah
  Gönüle şifa veren
  Lailahe illallah
  3
  Akşam olur giderler
  Boyun büker çiçekler
  Kim bilir ne söylerler
  Feryad eder bülbüller
  4
  Aman Allah illallah
  Dertlere derman Allah
  Gönüle şifa veren
  Lailahe illallah

  5
  Onlarda bütün dertler
  Yine de şükrederler
  Salat selam söylerler
  Beytullaha giderler
  6
  Aman Allah illallah
  Dertlere derman Allah
  Gönüle şifa veren
  Lailahe illallah
  1
  Kapundan gayriye muhtac olmayalım
  Sen yarattın yine sen yardım eyle
  Han-ı vasle doyu aç olmayalım
  Sen yarattın yine sen yardım eyle
  2
  Gülşende bülbülü zâr eden sensin
  Düşmanı dost edüb yâr eden sensin
  Alemleri yokdan var eden sensin
  Sen yarattın yine sen yardım eyle
  3
  Canıma cananı kiden umayım
  Derdime dermenı kimden bulayım
  Lütfile ihsanı kimden umayım
  Sen yarattın yine sen yardım eyle
  4
  Sensiz bir kişinin işi bitmedi
  Kimse buyru unsuz gelip gitmedi
  Halk edicek kimse yardım etmedi
  Sen yarattın yine sen yardım eyle
  5
  Bilmeyenler gayrın nef'i var sandı
  Bilecek gatre bakmadan usandı
  Sen esirge Hüdayi derdimendi
  Sen yarattın yine sen yardım eyle
#06.09.2005 19:21 0 0 0
 • Ölmemeye Çaremi Var


  Gururlanma insano lu
  Ölmemeye çaremi var
  Hazen görmüş bir gül gibi
  Salmamaya çarenmi var
  Hayat denen dolap döner
  Bütün mahluk olan biner
  Ya ı biten kandil söner
  Sönmemeye çaremi var

  Hiç aldanma mala mülke
  Gitmez isen do ru yola
  Tatlı canın azraile
  Vermemeye çaremi var
  Hiç güvenme can dostuna
  Uçuşurlar mal kastına
  Çıkıp teneşür üstüne
  Yatmamaya çaremi var
  Düşünmezsin hiç ölmeyi
  Terk etmezsin hiç gülmeyi
  Yakası yok ak gömle i
  Giymemeye çaremi var

  Nerde ecdad nerde ata
  Hak'ka karşı yapma hata
  Taput denen a aç ata
  Binmemeye çaremi var
  Daim yürür Hak izinde
  Hak'kı söyler her sözünde
  Dört kişinin omuzunda
  Gitmemeye çaremi var
  Kalkacaktır gözden perde
  Göreceksin yarin, nerde
  Ev kazılmış kara yerde
  Yatmamaya çaremi var

  Münker nekir gelecektir
  Rabbin kimdir diyecektir
  Mümin cevap verecektir
  Vermemeye çaremi var
#06.09.2005 19:21 0 0 0
 • Cürmüm ile Geldim Sana


  1
  Ey rahmeti bol Padişah
  Cürmüm ile geldim sana.
  Ben eyledim hadsiz günah
  Cürmüm ile geldim sana.
  2
  Haddi tecavüz eyledim
  Deryayı zenbi boyladım
  Malum sana ben neyledim
  Cürmüm ile geldim sana.
  3
  Senden utanmadım heman
  Ettim hata gizli ayan
  Vurma yüzüme el-aman
  Cürmüm ile geldim sana.
  4
  Senin adın Gaffar iken
  Ayıp örtücü Settar iken
  Kime gidem sen var iken
  Cürmüm ile geldim sana. 5
  Hiç sana kulluk etmedim
  Rah-ı rızana gitmedim
  Hem buyru unu tutmadım
  Cürmüm ile geldim sana.
  6
  Sübhan Allah, Rahman Allah
  Tüm dertlere derman Allah
  Ben eyledim hadsiz günah
  Cürmüm ile geldim sana.
#06.09.2005 19:21 0 0 0
 • --------------------------------------------------------------------------------
  Da lar İle Taşlar İle  1
  Da lar ile taşlar ile
  Ça ırayım Mevlâm Seni
  Seherlerde kuşlar ile
  Ça ırayım Mevlâm Seni
  2
  Su dibinde mahi ile
  Sahralarda ahu ile
  Abdal olup "ya hû" diye
  Ça ırayım Mevlâm Seni
  3
  Gökyüzünde İsa ile
  Tur da ında Musa ile
  Elindeki asa ile
  Ça ırayım Mevlâm Seni
  4
  Derdi pekçok Eyyub ile
  Gözü yaşlı Yakub ile
  Ol Muhammed Mahbub ile
  Ça ırayım Mevlâm Seni
  5
  Yunus okur diller ile
  Hakk'ı seven kullar ile
  Ol Fahri bilenler ile
  Ça ırayım Mevlâm Seni

  Derviş Ba rı Taş Gerek  1
  Derviş ba rı gerek
  Gözü dolu yaş gerek
  Koyundan yavaş gerek
  2
  Sen derviş olamazsın
  Sen Hakk'ı bulamazsın
  Yâ Mevlam hû Mevlam
  Aşkın bize ver Mevlam
  3
  Dö ene elsiz gerek
  Sö ene dilsiz gerek
  Derviş gönülsüz gerek
  4
  Sen derviş olamazsın
  Sen Hakk'ı bulamazsın
  Yâ Mevlam hû Mevlam
  Aşkın bize ver Mevlam
  5
  Do ruya varmayınca
  Mürşide ermeyince
  Hakk nasib etmeyince
  6
  Sen derviş olamazsın
  Sen Hakk'ı bulamazsın
  Yâ Mevlam hû Mevlam
  Aşkın bize ver Mevlam
  Dost  1
  Erler demine destur alalım
  Pervaneye bak ibret alalım
  Aşkın ateşine gekl bir yanalım
  Dost dost dost 2
  Günler geceler durmaz geçiyor
  Sermayen olan ömrün bitiyor
  Bülbüllere bak figan ediyor
  Ey gonca gül mevsim geçiyor
  Dost dost dost 3

  Devrana girip seyran edelim
  Eyvah demeden Allah diyelim
  La ilahe illallah
  La ilahe illallah
  La ilahe illallah
#06.09.2005 19:22 0 0 0
 • Ehlen ve Sehlen


  1
  Ey enbiyalar serveri
  Ey evliyalar rehberi
  Ey insucan peygamberi
  Ehlen ve sehlen merhaba
  2
  Sen canların cananısın
  Dertlilerin dermanısın
  Alemlerin sultanısın
  Ehlen ve sehlen merhaba 3
  Allahü ekber şanühü
  Sultanehü sübhanehu
  Kad caena burhanehu
  Ehlen ve sehlen merhaba
  4
  Sensin mahbub-i hüda
  Etme şefaatten cuda
  Ahmet Muhammed Mustafa
  Ehlen ve sehlen merhaba 5
  Derviş yunus söyler sözü
  Dergahına sürer yüzü
  Severler mahşerde bizi
  Ehlen ve sehlen merhaba

  Enisim Allah  1
  Lütfunda kahrında enisim Allah
  Kalbimin şehrinde enisim Allah
  Haşrımda neşrimde garib kabrimde
  Üsrümde yüsrümde enisim Allah
  2
  Aklımın erdi i esfel a'lada
  Gözümün gördü ü cümle eşyada
  Bu fani dünyada, baki ukbada
  Süretle manada enisim Allah
  3
  Aşk derd ü hevası, yoktur devası
  Nihayetsiz meydan aşkın sahrası
  aldı beni benden Hakkın sevdası
  Ruhumun gıdası enisim Allah
  4
  Hakkı seyredenin kalır mı sabrı
  Mahv eder Sam'yi tecelli nuru
  Serim bir lahza olmaz ayrı gayrı
  Yoktur Hakdan gayrı enisim Allah

  Ey Allah'ım Sen Var İken


  1
  Ey Allah'm sen var iken
  Ya ben kime yalvarayım
  Senin ismin Gaffar iken
  Ya ben kime yalvarayım
  2
  Azrail canımı alınca
  Canım tenden ayrılınca
  Yalnız kabre varınca
  Ya ben kime yalvarayım
  3
  Amelim iyi olmazsa
  Süalim kolay gelmezse
  Muhammed şef'i olmazsa
  Ya ben kime yalvarayım
  4
  Ol arasat meydanında
  Cümle mahluk gelir anda
  Süalim de çok ol anda
  Ya ben kime yalvarayım
  5
  Od alevi parlayınca
  Başta beyin kaynayınca
  Senden imdad olmayınca
  Ya ben kime yalvarayım
  6
  Altımızda taşlar batar
  Üstümüzde otlar biter
  Yılan çiyan mekan tutar
  Ya ben kime yalvarayım
#06.09.2005 19:22 0 0 0
 • Taleal- Bedru  1
  Taleal- bedru aleynâ
  Min seniyyâti-il vedâ
  Vecebe'ş-şükrü aleynâ
  Mâ deâ lillahi dâ'
  2
  Eyyühel meb'usü fînâ
  Ci'te bi'l-emri'l muta
  Ci'te şerrafte'l- Medîne
  Merhabâ yâ hayra da 3
  Ente şemsun, ente bedrun
  Ente nûrun âlâ nûr
  Ente misbe hassüreyya
  Ya habîbi, ya Rasul
  4
  Kad lebisnâ sevbe izzin
  Ba'de esvâb'r-rika
  Ve rada'nâ sedye mecdin
  Ba'de eyyâm-id dayâ 5
  Kaalet ahmâru'd-deyâcî
  Ku lli erbâbi'l-İslâm
  Küllü nan yetba Muhammed
  Yenbe î en lâ yüdaam
  6
  Ve teâhednâ cemîan
  Yevme aksümne-l yemîn
  Len nehûne'l ahde yevmen
  Vettehazne's- sıdka dîn 7
  Leste vallahi neziyyen
  Mâ yukasihi'l i-bâd
  Meşheden yâ necme emnîn
  Zû vebâin ve vidâd

  Ötme Bülbül  1
  Ismi Sübhan virdin mi var?
  Bahçelerde yurdun mu var?
  Bencileyin derdin mi var?
  Garip garip ötme bülbül
  2
  Ötme bülbül ötme bülbül
  Derdi derde katma bülbül
  Benim derdim bana yeter,
  Bir de sen dert katma bülbül.
  3
  Bilirim âşıksın güle
  Gülün hâlinden kim bile.
  Bahçedeki gonca güle
  Dolaşıp söz atma bülbül.
  4
  Ötme bülbül ötme bülbül
  Derdi derde katma bülbül
  Benim derdim bana yeter,
  Bir de sen dert katma bülbül. 5
  Bilirim âşıksın verde,
  Cünûnun var gâyet serde.
  Şu sînemde olan derde
  Bir de sen dert katma bülbül.
  6
  Ötme bülbül ötme bülbül
  Derdi derde katma bülbül
  Benim derdim bana yeter,
  Bir de sen dert katma bülbül.
  7
  Pervâz olup uçar mısın,
  Deniz deryâ geçer misin?
  Bencileyin nâ-çâr mısın?
  Sen de hâlin söyle bülbül.
  8
  Ötme bülbül ötme bülbül
  Derdi derde katma bülbül
  Benim derdim bana yeter,
  Bir de sen dert katma bülbül. 9
  A bülbülüm uslu musun,
  Kafeslerde besli misin?
  Bencileyin yaslı mısın?
  Garip garip ötme bülbül.
  10
  Ötme bülbül ötme bülbül
  Derdi derde katma bülbül
  Benim derdim bana yeter,
  Bir de sen dert katma bülbül
  11
  YUNUS vücûdun pâk derken,
  Cihanda mislin yok derken,
  Seher vakti "Hakk Hakk" derken
  Bizi de unutma bülbül.
  12
  Ötme bülbül ötme bülbül
  Derdi derde katma bülbül
  Benim derdim bana yeter,
  Bir de sen dert katma bülbül.
#06.09.2005 19:23 0 0 0
 • Sensin Yâ Resulâllah  1
  Sadr-ı cem'il mürselin
  Sensin yâ Resulâllah
  Rahmeten-lil-alemin
  Sensin yâ Resulâllah
  2
  Nûrun sırâc-ı vehhâc
  Âlemler sana muhtac
  Sahibü tac-ı mi'rac
  Sensin yâ Resulâllah
  3
  Ayinei rahmani
  Nur-ı pak-i sübhani
  Sırrı Seb'el-mesani
  Sensin yâ Resulâllah
  4
  Şahidün Leyl-ü isra
  "Subhan ellezi esra"
  Mazhar-ı nur-i esma
  Sensin yâ Resulâllah
  5
  Ey menba-ı lütf-ü cud
  Yerin Makam-ı Mahmud
  Yaradılmışken maksud
  Sensin yâ Resulâllah
  6
  Canlar için canan
  Ma'den ilm u irfan
  Ceddim ve pirim sultan
  Sensin yâ Resulâllah
  7
  Açan rah-ı tevhidi
  Bulan sırı tefridi
  Hüdayi'nin ümidü
  Sensin yâ Resulâllah

  Sevdim Seni


  1
  Sevdim seni hep canlara cânân diye sevdim,
  Bir ben de il, âlem sana kurbân diye sevdim.
  Ecrâm-u felek, levh-u kalem mest-i nigâhın,
  Dîddârına âşık Ulu Yezdân diye sevdim...
  2
  Mahşerde nebîler bile senden meded ister,
  Gül yüzlü melekler sana hayrân diyesevdim...
  Aşkın ile buhurdan gibi tütmede bu kalbim,
  Sensiz bana Cennet bile hicrân diye sevdim...
  3
  Tâ Arş'a çıkar her gece âşıkların âhı,
  Asilere lûtfun yüce fermân diye sevdim...
  Da kalbime bir lâhzacık ey nur-i dilâra,
  Sevdânı gönül derdine dermân diye sevdim.
  4
  Bülbül de senin ba rı yanık âşık-ı zârın,
  Feryâd bütün âteş-i sûzân diye sevdim...
  Hûriler ezelden beri şeydâ-yi cemâlin,
  Yanmıştı sana "Yusuf-ı Ken'ân" diyesevdim...
  5
  Evlâd'ü ıyalden geçerek Ravzâna geldim
  Evsafını medh etmede Kur'an diye sevdim.
  "Kıtmîr"inim ey şâh-ı Rüsûl kovma kapıdan,
  Alemlere rahmet dedi Rahmân diye sevdim..
  Şeydâ kuluna eyle nazar merhametinle,
  Bir lâhza nazar en büyük ihsân diye sevdim..
#06.09.2005 19:23 0 0 0
 • Seyrettim Muhammedi  1
  Seyrettim Muhammedi, do muş nurlar içinde
  Yerlere göklere ruşen oldu, yatar kundak içinde
  2
  Do uran ana hayran, melekler eder bayram
  Hakkın didârın seyreder kundak içinde
  3
  Ba lamışlar elini, kimse bilmez halini
  Zikre vermiş dilini, söyler kundak içinde
  4
  Yakın olur uzaklar, kabul olur dilekler
  Ümmeti için minnet eyler kundak içinde
  5
  Adın koymuşalr Ahmed, ezelinden Muhammed
  Ümmeti için minnet eyler kundak içinde
  6
  Hakk'a vermiş özünü, sürmelemişler gözünü
  Gördüm ânın yüzünü parlar kundak içinde
  Seyreyleyip Yandım  1
  Seyreyleyip yandım mah cemalini
  Nur kundak içinde yatar Muhammed
  Canımın cananısın yâ Muhammed
  Nur kundak içinde yatar Muhammed
  Canımın cananısın yâ Muhammed
  2
  Kevser dudakların bilmem ne söyler
  Hulusi kalbiyle hakkı zikreyler
  Daha tıfıl iken ümmetin diler

  Nur kundak içinde yatar Muhammed
  Canımın cananısın yâ Muhammed
  3
  Bildim Odur iki cihan serveri
  Allahın Habibi, son peygamberi
  Odur yerin ö ün şemsi kameri

  Nur kundak içinde yatar Muhammed
  Canımın cananısın yâ Muhammed
#06.09.2005 19:23 0 0 0
 • Taştı Rahmet Deryası


  1
  Taştı rahmet deryası
  Gark oldu cümle asi,
  Dört kitabın manası:
  La ilahe illallah.
  2
  Budur manasının hası
  Siler kalbinden pası
  İsm-i a'zam duası
  La ilahe illallah.
  3
  Gönül burcundan do ar,
  Aleme rahmet ya ar
  Hakk'ın birli i ö er
  La ilahe illallah.

  4
  Kitaplarda yazılıdır,
  Gönüllerde gizlidir.
  Söylenecek söz budur;
  La ilahe illallah.
  5
  Cennetten çıktı Adem,
  Dünyaya bastı kadem,
  Bunu der idi müdam:
  La ilahe illlallah.
  6
  Erenlerin bura ı,
  Yakın eder ıra ı,
  Arşın kürsün dire i
  La ilahe illallah.

  7
  Gönüllere yol eyler.
  Da ı taşı kül eyler,
  Sultanları kul eyler,
  La ilahe illallah.
  8
  Yunus da bunu dedi,
  Yanar yürek aşk oldu.
  Mevla'nın güzel adı
  La ilahe illallah.
  Vahid Vahid Ya Vahid  1
  Akıl ermez işine
  Rastlanamaz işine
  Nihayet yok aşına
  Vahid Vahid ya Vahid
  2
  Muradısın her erin
  Zamanı yok, yok yerin
  Her şeyler sende derin
  Vahid Vahid ya Vahid
  3
  Ey biricik bir tek-bir!
  Her şey getirir tekbir!
  Ruhun virdi Vahiddir
  Vahid Vahid ya Vahid
  4
  Ruh ki şevke nazırdır
  Şevk de ona hazırdır
  İkisi bir Hızırdır
  Vahid Vahid ya Vahid
  5
  Meded ey vahid bana
  Özdamar hayran sana
  Derdin dermandır ona
  Vahid Vahid ya Vahid
#06.09.2005 19:24 0 0 0