İslam > mevlana tasavvuf tefekkür

  Mevlana hazretleri tanıdığım en büyük aşıklardandır. Benim yanımda leyla ile mecnun bu kadar büyük bir etkiye sahip değildir. çünkü mevzu bir kişiyi çok sevmeden çok her kişiyi sevebilmektir. mevlana aşk ve şevki ile bir zirvedir onu alıp tasavvufa ve tefekküre sevk eden şeyde yine bu ikisidir. o sema yaparken sadece dönmüyor semalar açıkıp geziniyor hatta alemi seyre dalıyordu.
  bundan dolayı anadoludan çıkmayan mevlana dünyanın düzlüğünün ilimden sayıldığı o zamanda dünyayı kavunun içindeki yumurtaya benzetiyor ve onu en ince ayrıntısına kadar anlatıyor tasvir ediyordu.
  Mevlana aynı zamanda maddeyi elinin tersiyle yiterken mananın derinliklerine dalıyor ve bunlar güller deriyordu. Ve şimdi biz onu sadece sema dansı (sema bir dans değildir) ustasıdır diye yetkiliağızlardan duyuyor ve acı acı gülüyoruz. Ve ben anlıyorum kiş onu bu şekilde tasvir edenler ondan hiç nasiplenmemişler.
  Mevlanaya şemsi (şemsi termizi; mevlanın en yakın arkadaşı) görünce döndüğü sema yaptığı için isnatta bulunuyoruz ama ona bunu soranlara verdiği cevabı duymuyoruz;
  'düya güneşin etrafında dönüyorsa bende şemsin(şems arapça güneş demek) etrafında dönüyorum'
  Halbuki o zaman dünyanın hiç bir yerinde ne dünyanın yuvarlak olduğundan nede dünyanın hem kendi hemde güneş etrafında döndüğünden bahsediliyordu...
  mevlana günümüzden bir şeyler sezmiştir. çünkü bu gün dünyanın bir çok ihtiyaçını dile getirdiği gibi birçok sorununada o zamandan çözümler sunmuştur. Mevlana hoşgörünün zirvesinde bir isimdir, dünya hiç bir dönem hiç bir zaman bu kadar hoşgörü va dialoga muhtaç değildir. geçen asır bir çok savaşla başlamış ve bitmiştir. insanlık tarihinin en kısa, en kanlı, en büyük savaşlarına ev sahipliği yaptığı bu zaman dilimi içinde insanlık hiç ama hiç bir şey kazanamamış kazanan her kim olursa olsun kayıp etmiş veya buna mahkum olmuştur.
  işte hayatıyla çok şey öğrene bileceğini,z mavlananın bazı sözlerini (bulabildiklerimi) yayınlayacağım.
  Bir adamın birçok hüner, fen, bilgi sahibi olduğuna bakma! Verdiği sözde duruyor mu? Vefâsı var

  mı? Ası ona bak! Hakla ettiği sözleşmeyi yerine getiriyorsa, insanlara verdiği sözde duruyorsa,

  vefâlıysa onu istediğin kadar öv! Onun iyi vasıflarını bir bir say! O, senin övgünden, saydığın

  meziyetlerden daha üstün bir kişidir.
  Şöhret âfettir; şöhret peşinde koşmak, iyi tanınmak için uğraşmak, insanlığa yakışmaz. Eğer sen

  hakikati, aşk incisini arıyorsan, görünüşten kurtulman, deniz dalman, derinliklere inmen gerek!

  Yoksa şöhret, gösteriş, deniz kıyısına düşen köpüktür.
  Kötü huy kılavuzun oldukça mutlu olacağım sanma! Sen sabaha kadar gaflet uykusundasın, ömürse

  kısadır. Korkarım ki, sen bu uykudan uyanınca gündüz olur.
  Haydi şu benlikten kurtul, herkesle anlaş, herkesle hoş geçin. Sen kendine kaldıkça, bir habbesin,

  bir zerresin fakat herkesle birleştin, kaynaştın mı, bir ummansın, bir madensin! Bütün insanlarda

  aynı ruh vardır, ama hepsinde de aynı yağ bulunmaktadır. Dünya da çeşitli diller, çeşitli lügatler var,

  fakat hepsinin da anlamı birdir, çeşitli kaplara konan sular, kaplar birleşirler, bir su hâlinde

  akarlar. Tevhidin ne demek olduğunu anlar da, birliğe erersen, gönülden sözü, mânâsız düşünceleri

  söküp atarsan, can, mânâ gözü açık olanlara haberler gönderir, onlara gerçekleri söyler.
  Sende bulunan beş duygu ışığını, gönül nuruyla aydınlat. Duyguları beş vakit namaz gibi bil.

  Gönlünse yedi âyetten ibâret olan Fatiha Sûresine benzer. Her sabah göklerden bir ses gelir,

  gönlünden dünya sevgisini atabilirsen o sesi duyar, hakikat yolunun izini bulur, yol alır gidersin.
  Gel, gel, daha yakın gel, bu yol vuruculuk ne zamana kadar sürüp gidecek? Madem ki sen, bensin,

  ben de senim. Artık bu senlik ve benlik nedir? Biz Hakkın nuruyuz, Hakkın aynasıyız. Şu halde

  kendi kendimizle, birbirimizle ne diye çekişip duruyoruz? Bir aydınlık bir aydınlıktan neden böyle

  kaçıyor? Biz hepimiz, bütün insanlar, tek bir vücud halinde olgun bir insanın varlığında toplanmış

  gibiyiz. Fakat neden böyle şaşıyız? Aynı vücudun birer uzvu olduğumuz halde neden zenginler,

  yoksulları böyle hor görürler? Aynı vücutta bulunan sağ el, ne diye sol elini hor görür? Her ikisi de

  madem senin elindir, aynı tende uğurlu ne demek, uğursuz.
  Mânâların aşk burakı, aklımı da, gönlümü de aldı, götürdü.Nereye götürdü? diye den bana sor.

  Aklımı da, gönlümü de senin bilmediğin o tarafa, ötelere götürdü. Ben öyle bir revâka, öyle bir

  kemer altına ulaştım ki, orada ne ay gördüm, ne de gök. Öyle bir dünyaya eriştim ki, orada dünya

  da, dünyalıktan çıkar, dünyalığını kaybeder.
  Mutlu olmanın sırrını Peygamber Efendimizden öğren de, Allah sana ne verirse ona razı ol. Başına

  gelen derde, balaya razı olur da, ses çıkarmazsan, o anda hemen sana cennet kapısı açılır. Eğer gam

  elçisi sana gelirse, tanıdık bir dost gibi karşıla, onu kucakla. Zaten o sana yabancı değildir, onunla

  aşinalığın vardır. Sevgiliden gelen cefaya karşı sakın suratını asma, onu neşe ile karşıla, merhaba,

  hoş geldin de. Onu güler yüzle, tatlı sözle karşıla ki gönül alıcı o eşsiz varlık hoşa gitmeyen çarşafını

  üstünden atsın da güzelliği ortaya çıksın.
  Ey benim canım, şu toprak perdesinin ötesinde, gizli bir zevk, gizli bir mutlu yalayış vardır. Her şeyi

  gizleyen bu örtünün altında, yüzlerce güzel Yusuflar vardır. Bu ten, bu görünen beden ortadan

  gidince, asıl varlığın olan ruhun kalkar. Ey sonsuz olan ruh, ey fani olan ten! Bu halin nasıl

  olduğunu anlamak istersen, her gece kendine bak. Uykuya dalınca tenin ölmüş gibidir. Ruhunsa

  cennet bahçelerine kanat çırpmaktadır.
  Pişman olmayı kendine âdet edinirsen boyuna pişman olur durursun! Nihayet bu pişmanlığa da daha

  ziyade pişman olusursun! Ömrünün yarısı perişanlıkla geçer, öbür yarısı da pişmanlıkla heder olur

  gider! Bu fikri, bu pişmanlığı terket de, daha iyi bir hâl, daha iyi bir dost ve daha iyi bir iş ara!
  Ezel sofrası üzerinde her ne kadar halk kavgadaysa da, yediler ve yerlerse de, sofra yine o sofradır,

  ondan hiçbir şey eksilmez. O olduğu gibi durur. Bir kuşu bir dağın üstüne konsa, sonra uçup gitse,

  dağda bir fazlalık veya bir eksiklik görünür mü?
  Şu tenimiz ruhumuzun bir köşküdür. Orası bir tepe, bit yıkık yer değildir. Ruhumuz bizim biricik

  dostumuz, yârimizdir. O, bize hiçbir zaman yabancı olmaz. Gönül yolu, korkunç bir çölden geçer.

  Yürekli bir er, Rüstem gibi bir yiğit olmayan oraya nasıl varabilir? Oraya varacak kişi, bir pehlivan

  gibi hasmını yere vuran, çeşitli gıdalarla bedenini besleyen, kuvvetli, güçlü kişi değildir. Oraya

  varacak kişi, nefsini yenen, kendi benliğini yıkıp alt eden, dünya âşığı değil, Allah âşığı olan kişidir.

  Böyle bir kişinin bedeni mezara girince; mezarın toprağı ile örtülünce, o bedenden tohum nasıl baş

  verir yücelirse, tıpkı onun fini Hak tarafından kabul edilmiş ağacı yükselir, boy atar. Nurlu bir gönül

  erinden başka, o nura âşık olan kimdir? Aşk mumu, pervanenin gönlünden başka neyi yakar?
  Sermâyesi kanaat olan kişinin; her yaptığı iş, tâat olur, ibâdet sayılır. Onun yemesi, içmesi,

  uyuması, Hakkın emrini tutması, yerine getirmesi içindir. Sakın Haktan başkasını dost edinme!

  Çünkü halkın dostu olmak, halkın gözüne girmek ömürsüzdür, ancak yarım saat sürer.
  Cömertlikte yardım etmede akar su gibi ol

  Şefkat ve merhamette güneş gibi ol,

  Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol..

  Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol,

  Tevazu ve alçakgönüllülükte toprak gibi ol,

  Hoşgörülükte deniz gibi ol,

  Ya olduğun gibi görün...

  Ya göründüğün gibi ol...
  emeğin ve paylaşımın için çok saol kardeş
  Allah razı olsun