Merhaba Sevgi…

Son güncelleme: 10.05.2005 20:51
 • MERHABA SEVG0… MERHABA ARKADA^IM…
  Merhaba gülen gözlü arkada_1m! Duda1ndaki tebessümü kaybetmemmi_sin daha.
  Ne güzel dünyaya gülen gözlerle bakabilmek ve insanlara tebessümler saçabilmek senin gibi
  Biliyorum, üzülüyorsun donuk gözlerle kar_1la_1nca
  Ne yapal1m arkada_1m! Herkes senin gibi olamaz…
  Duyabiliyorum ”hay1r olmal1” dediini
  Hakl1s1n arkada_1m! Asl1nda bütün insanlar senin gibi olmal1
  Bilseler bir tebessümle neler yapabileceklerini,
  Bir çocuun gözlerindeki 1_1lt1y1,bir tebessümle nas1l görebileceklerini,
  S1k1nt1larla dolu bir insana,nas1l dünyalar1 verebileceklerini bilseler,
  Ve gülen gözlerin buzlar1 nas1l erittiini,kalpleri nas1l birle_tirdiini bilseler,
  Eminim onlar da senin gibi olmak isterlerdi…
  Ve sevgi saç1yorsun gülen gözlerinle arkada_1m,
  Saf ve hiç beklentisi olmayan bir çocuk gibi…
  Hay1r arkada_1m! Sevgi sadece sevgiliyle duyulmaz.
  Sevgi evrenseldir…
  Hiç kimse alt1n y11nlar1 gibi kasas1na kilitleyemez onu.
  O’nun yeri kalplerdedir…
  Bir annenin kalbindedir o’nun yeri,çocuuna verebilmek için.
  O’nun yeri bir bahç1van1n ellerindedir,sevgi tohumlar1 saçabilmek için…
  Evet, sevgi her yerdedir.
  Yeter ki sen onu bulmak iste.
  Sevgiyi bulmak kolay, zor olan onu elinde tutabilmekte.
  Unutma arkada_1m! Sevgiyi duyabilmekle de i_ bitmiyor.,
  Sevgiyi göstermek de gerekiyor
  Hayat k1sa arkada_1m bugün olan yar1n yok!
  Sevgiyi göstermek beklemeye gelmez,yar1n çok geç olabilir…
  Elindekini kaybetmeden k1ymetini bilmelisin.
  Biliyorum arkada_1m, bana hak veriyorsun.
  ^imdi ko_ sevdiinin yan1na!
  Önce ona gülen gözlerle s1ms1cak bir gülümse ve ” seni seviyorum” deyiver,
  0çinden gelen en s1cak sesinle…
  Hay1r, bunlar komik _eyler deil arkada_1m…
  Seni seviyorum anne,seni seviyorum baba, karde_im, arkada_1m demek komik deil.
  Bu senin gibi bütün canl1lara kar_1 sonsuz bir sevgi duyan bir insan hiç de zor deil…
  Sadece biraz cesaret arkada_1m.
  Bu yaln1zca, yüreinin buz kaplad11n1 zanneden insanlara biraz zor gelecektir,
  Ama onlar da senin gösterdiin cesareti gösterdiklerinde,
  Kalplerinde sevgi k1p1rt1lar1n1 hissettiklerinde
  Ve alamay1 örendiklerinde, inan her _ey onlar için ve bütün insanlar için daha güzel olacak.
  Evet arkada_1m! Gülmek varken surat asmak niye,
  Güldürmek varken alatmak niye,
  Güzel sözler söylemek varken, kalpleri k1rmak niye,
  Hayat çok k1sa arkada_1m ve bu dünyadaki hiçbir _ey k1r1lan kalplere demez,
  ^imdilik ho_ça kal arkada_1m… yine gel.
  Yan1na senin gibi gülen gözlü,yürei sevgi dolu insanlar1 al1p yine gel olur mu?
  Beni fazla bekletme.
  Çünkü yar1n burada olmayabilirim.
  ”SEN0 SEV0YORUM ” demek için geç kalmay1n.
#03.03.2004 09:41 0 0 0
 • ;(
#11.03.2004 22:46 0 0 0
 • okumakta biraz zorlandım
  ama kolay olan şey teşekkür etmek

  Teşekkür ediyorum arkadaşım
#02.05.2005 16:40 0 0 0
 • yüreğin dert görmesin arkadaşım.
#03.05.2005 11:12 0 0 0
 • karakterler bıraz ucuk olmus ama yınede anlasılıyor ve
  Emegın ıcınde saool
  Ellerıne saglık kardesım
#03.05.2005 16:52 0 0 0
 • Paylaşımın için t$krler
#03.05.2005 18:38 0 0 0
 • Payla$ımın İçin Te$ekkürler
#10.05.2005 19:36 0 0 0
 • SEN0 SEV0YORUM demek için geç kalmay1n.
#10.05.2005 20:51 0 0 0