İslam > Her Gün Bir Ayet Bir Hadis

  :::::::::::::::::::::::::::::
  BUGÜNÜN KURÂN ÂYETİ
  :::::::::::::::::::::::::::::

  بســــــــــــــــــــــــــــــــم الله الرحمن الرحــيــم

  Allah’a ve Resülüne düşmanlık edenler, kendilerinden öncekilerin alçaltıldığı gibi alçaltılacaklardır. Oysa biz apaçık âyetler indirdik. Kafirler için alçaltıcı bir azap vardır.

  Allah’ın onları hep birden diriltip yaptıklarını kendilerine haber vereceği günü hatırla. Allah onları sayıp zaptetmiş, onlarsa bunları unutmuşlardır. Allah her şeye şahittir.
  Göklerdeki ve yerdeki her şeyi Allah’ın bildiğini görmüyor musun? Üç kişi gizlice konuşmaz ki, dördüncüleri O olmasın. Beş kişi gizlice konuşmaz ki altıncıları O olmasın. Bundan daha az, yahut daha çok da olsalar, nerede olurlarsa olsunlar, O mutlaka onlarla beraberdir. Sonra onlara yaptıklarını Kıyamet günü haber verecektir. Allah her şeyi hakkıyla bilir.
  (Mücâdele 5-7)

  :::::::::::::::::::::::::::::
  BUGÜNÜN HADİSİ
  :::::::::::::::::::::::::::::

  Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh

  Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)
  İmam Mâlik'e ulaştığına göre, İbnu Mes'ud radıyallahu anh şöyle demiştir: "Kul yalan söylemeye ve yalan söyleme niyetini taşımaya devam edince bir an gelir ki, kalbinde önce siyah bir nokta belirir. Sonra bu nokta büyür ve kalbinin tamamı simsiyah olur. Sonunda Allah nezdinde "yalancılar" arasına kaydedilir."
  Muvatta, Kelam 18, (2, 990).
  :::::::::::::::::::::::::::::
  BUGÜNÜN KURÂN ÂYETİ
  :::::::::::::::::::::::::::::

  بســــــــــــــــــــــــــــــــم الله الرحمن الرحــيــم

  (Münâfıklar), “Allah’a ve peygambere inandık ve itaat ettik” derler. Sonra da onların bir kısmı bunun ardından yüz çevirirler. Halbuki onlar inanmış değillerdir.

  Aralarında hüküm vermesi için Allah’a (Kur’an’a) ve peygambere çağırıldıkları zaman, bir de bakarsın ki içlerinden bir grup yüz çevirmektedir.

  Ama gerçek (verilen hüküm) kendi lehlerinde ise, boyun eğerek ona gelirler.

  Kalplerinde bir hastalık mı var, yoksa şüphe ve tereddüde mi düştüler? Yoksa Allah ve Resûlünün kendilerine karşı zulüm ve haksızlık edeceğinden mi korkuyorlar? Hayır, işte onlar asıl zalimlerdir.
  (Nur 47-50)

  :::::::::::::::::::::::::::::
  BUGÜNÜN HADİSİ
  :::::::::::::::::::::::::::::

  Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh

  Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

  Abdullah b. Amr b. As'ın (r.a.) anlattığına göre: Bir kimse Hz. Peygamber'e (a.s.): "Hangi Müslüman daha hayırlıdır?" diye sordu. (Hz. Peygamber) "Dilinden ve elinden Müslümanların emniyette olduğu kimsedir" cevabını verdi.Müslim,
  İman, 63 (l, 65)
  :::::::::::::::::::::::::::::
  BUGÜNÜN KURÂN ÂYETİ
  :::::::::::::::::::::::::::::

  بســــــــــــــــــــــــــــــــم الله الرحمن الرحــيــم

  Gizlice konuşmaktan menedilip de, menedildikleri şeyi işleyen ve günah, düşmanlık ve peygambere isyanı konuşanları görmedin mi? Sana geldiklerinde Allah’ın seni selamlamadığı selamla selamlıyorlar. İçlerinden de, “Söylediklerimizden dolayı Allah bize azap etse ya!” diyorlar. Cehennem onlara yeter! Oraya girecekler. Ne kötü varış yeridir orası!2
  DİPNOT :
  2 - Yahudilerle münafıklar kendi aralarında fısıldaşıp müslümanlara bakarak kaş göz işaretleri yapıyor, onlarla alay ediyorlardı. Hz. Peygamber onların bu davranışını yasaklamış, ancak onlar bundan vazgeçmemişlerdi. Münafıklar ayrıca Hz. Peygambere selam verecekleri zaman “es-Selamu aleyke” yerine, “Ölüm sana” anlamına gelen “es-Sâmu aleyke” cümlesini söylüyorlardı. Âyet onların bu çirkin davranışlarını kınamaktadır.
  (Mücâdele 8)

  :::::::::::::::::::::::::::::
  BUGÜNÜN HADİSİ
  :::::::::::::::::::::::::::::
  Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh

  Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

  Hz. Ali (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Biz Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) ile birlikte otururken uzaktan Mus'ab İbnu Umeyr (radıyallâhu anh) göründü, bize doğru geliyordu. Üzerinde deri parçası ile yamanmış bir bürdesi vardı. Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) onu görünce, (Mekke'de iken giyim kuşam yönünden yaşadığı) bolluğu düşünerek ağladı. Sonra şunu söyledi:
  "(Gün gelip, sizden biri, sabah bir elbise, akşam bir başka elbise giyse
  ve önüne yemek tabakalarının biri getirilip diğeri kaldırılsa ve evlerinizi
  de (halılar ve kilimler ile) Kà'be gibi örtseniz o zamanda nasıl olursunuz?"
  "O gün, dediler, biz bugünümüzden çok daha iyi oluruz. Çünkü hayat külfetimiz karşılanmış olacak, biz de ibâdete daha çok vakit ayıracağız."
  "Hayır! buyurdu, bilakis siz bugün o günden daha iyisinizdir."
  Tirmizi, Kıyamet 36, (2478).
  :::::::::::::::::::::::::::::
  BUGÜNÜN KURÂN ÂYETİ
  :::::::::::::::::::::::::::::
  بســــــــــــــــــــــــــــــــم الله الرحمن الرحــيــم

  Aralarında hüküm vermek için Allah’a (Kur’an’a) ve Resülüne davet edildiklerinde, mü’minlerin söyleyeceği söz ancak, “işittik ve iman ettik” demeleridir. İşte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir.

  Kim Allah’a ve Resülüne itaat eder, Allah’tan korkar ve O’na karşı gelmekten sakınırsa, işte onlar başarıyı elde edenlerin ta kendileridir.
  (Nur 51-52)

  :::::::::::::::::::::::::::::
  BUGÜNÜN HADİSİ
  :::::::::::::::::::::::::::::
  Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh

  Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

  Ebü Ümâme İbnu Sà'lebe el-Ensâri (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ın yanında dünyayı zikretmişlerdi. Buyurdular ki:-
  "Duymuyor musunuz, işitmiyor musunuz? Mütevâzi giyinmek Îmandandır, mütevâzi giyinmek imandandır!"
  Ebü Dâvud, Tereccül 1, (4161); İbnu Mâce, Zühd 22, (4118)
  :::::::::::::::::::::::::::::
  BUGÜNÜN KURÂN ÂYETİ
  :::::::::::::::::::::::::::::

  بســــــــــــــــــــــــــــــــم الله الرحمن الرحــيــم

  Münâfıklar sen kendilerine emrettiğin takdirde mutlaka savaşa çıkacaklarına dair en ağır bir şekilde Allah’a yemin ettiler. De ki: “Yemin etmeyin. Sizden istenen güzelce itaat etmektir. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.”

  “Allah’a itaat edin, peygambere itaat edin” de. Eğer yüz çevirirseniz bilin ki ona yüklenen sorumluluğu ancak ona ait; size yüklenen görevin sorumluluğu da yalnızca size aittir. Eğer ona itaat ederseniz doğru yola erersiniz. Peygambere düşen ancak apaçık bir tebliğdir
  (Nur 53-54)

  :::::::::::::::::::::::::::::
  BUGÜNÜN HADİSİ
  :::::::::::::::::::::::::::::

  Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh

  Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

  Allah'ım! Şimdiye kadar yaptığım, bundan sonra yapacağım işlerin şerrinden sana sığınırım.Müslim,
  "Zikir" 65, 66
  :::::::::::::::::::::::::::::
  BUGÜNÜN KURÂN ÂYETİ
  :::::::::::::::::::::::::::::

  بســــــــــــــــــــــــــــــــم الله الرحمن الرحــيــم

  Ey iman edenler! Size, “Meclislerde yer açın” denildiği zaman açın ki, Allah da size genişlik versin. Size, “Kalkın”, denildiği zaman da kalkın ki, Allah içinizden inananların ve kendilerine ilim verilenlerin derecelerini yükseltsin. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.
  Ey iman edenler! Peygamber ile başbaşa konuşacağınız zaman, başbaşa konuşmanızdan önce bir sadaka verin. Bu, sizin için daha hayırlı ve daha temizdir. Şâyet (sadaka verecek bir şey) bulamazsanız, bilin ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

  Başbaşa konuşmanızdan önce sadakalar vermekten çekindiniz mi? Bunu yapmadığınıza ve Allah da, sizi affettiğine göre artık namazı kılın, zekatı verin, Allah’a ve Resülüne itaat edin. Allah bütün yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.
  (Mücâdele 11-13)

  :::::::::::::::::::::::::::::
  BUGÜNÜN HADİSİ
  :::::::::::::::::::::::::::::

  Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh

  Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

  "Müslüman dilinden ve elinden müslümanların güvende olduğu kişidir. Mü'min de insanların malları ve canları hususunda kendisine güvendiği kişidir.
  Tirmizi, İman, bab: 12
  :::::::::::::::::::::::::::::
  BUGÜNÜN KURÂN ÂYETİ
  :::::::::::::::::::::::::::::

  بســــــــــــــــــــــــــــــــم الله الرحمن الرحــيــم

  Rabbini, içinden yalvararak ve korkarak, yüksek olmayan bir sesle sabah-akşam zikret ve gafillerden olma.

  (A'raf, 205)

  :::::::::::::::::::::::::::::
  BUGÜNÜN HADİSİ
  :::::::::::::::::::::::::::::

  Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh

  Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

  Hz. Âişe (radıyallâhu anhâ) anlatıyor: "Bazı aylar olurdu, hiç ateş yakmazdık, yiyip içtiğimiz sadece hurma ve su olurdu. Ancak, bize bir parçacık et getirilirse o hâriç."
  :::::::::::::::::::::::::::::
  BUGÜNÜN KURÂN ÂYETİ
  :::::::::::::::::::::::::::::

  بســــــــــــــــــــــــــــــــم الله الرحمن الرحــيــم

  Onlardan sonra gelenler ise şöyle derler: "Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde, iman edenlere karşı hiçbir kin tutturma! Ey Rabbimiz! Şüphesiz sen çok esirgeyicisin, çok merhametlisin."

  (Haşr, 10)

  :::::::::::::::::::::::::::::
  BUGÜNÜN HADİSİ
  :::::::::::::::::::::::::::::

  Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh

  Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

  Allah'ım! Korkaklıktan sana sığınırım. Ömrün en düşük çağının zorluklarından,dünya fitnelerinden ve kabir azabından da sana sığınırım.
  Buhârî, "Cihad", 25
  :::::::::::::::::::::::::::::
  BUGÜNÜN KURÂN ÂYETİ
  :::::::::::::::::::::::::::::

  بســــــــــــــــــــــــــــــــم الله الرحمن الرحــيــم

  Gökyüzünü de korunmuş bir tavan yaptık. Onlar ise oradaki, (Allah'ın varlığını gösteren) delillerden yüz çevirmektedirler.
  (Enbiyâ, 32)

  :::::::::::::::::::::::::::::
  BUGÜNÜN HADİSİ
  :::::::::::::::::::::::::::::

  Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh

  Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

  Allah'ım! Cehenneme götüren fitneden, Cehennemin azabından zenginliğin ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım.
  Ebu Dâvûd, "Vitr", 32
  :::::::::::::::::::::::::::::
  BUGÜNÜN KURÂN ÂYETİ
  :::::::::::::::::::::::::::::

  بســــــــــــــــــــــــــــــــم الله الرحمن الرحــيــم

  Onlar, kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğunu görmeleri için yeryüzünde gezip dolaşmadılar mı?
  Halbuki onlar, kendilerinden daha kuvvetli idiler. Göklerde ve yerde (olan) hiçbir şey, Allah’ı aciz bırakamaz.
  Şüphesiz ki O, hakkıyla bilendir, (her şeye) gücü yetendir.)
  (35/Fâtır, 44)

  :::::::::::::::::::::::::::::
  BUGÜNÜN HADİSİ
  :::::::::::::::::::::::::::::

  Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh

  Kalbinde Kur’an’dan bir miktar bulunmayan kimse harap ev gibidir.
  (Tirmizî, "Fazâilü’l-Kur’ân", 18)
  :::::::::::::::::::::::::::::
  BUGÜNÜN KURÂN ÂYETİ
  :::::::::::::::::::::::::::::

  بســــــــــــــــــــــــــــــــم الله الرحمن الرحــيــم

  Allah, içinizden, iman edip de salih ameller işleyenlere, kendilerinden önce geçenleri egemen kıldığı gibi onları da yeryüzünde mutlaka egemen kılacağına, onlar için hoşnut ve razı olduğu dinlerini iyice yerleştireceğine, yaşadıkları korkularının ardından kendilerini mutlaka emniyete kavuşturacağına dair vaadde bulunmuştur. Onlar bana kulluk eder ve bana hiçbir şeyi ortak koşmazlar. Artık bundan sonra kimler inkâr ederse, işte onlar fasıkların ta kendileridir.

  56. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin, Resüle itaat edin ki size merhamet edilsin.

  (Nur 55-56)

  :::::::::::::::::::::::::::::
  BUGÜNÜN HADİSİ
  :::::::::::::::::::::::::::::
  Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh

  Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

  Ebü Musa (radıyallahu anh) anlatıyor: Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Aziz ve Celil olan Allah, gündüz günah işleyenlerin tevbesini kabul etmek için geceleyin elini açar.
  Gece günah işleyenlerin tevbesini kabul etmek için de gündüz elini açar, bu hal, güneş batıdan doğuncaya kadar devam edecektir. Burada "el", Allah'ın ihsan ve fazlından kinayedir.
  Müslim, Tevbe 32, (2760)
  :::::::::::::::::::::::::::::
  BUGÜNÜN KURÂN ÂYETİ
  :::::::::::::::::::::::::::::

  بســــــــــــــــــــــــــــــــم الله الرحمن الرحــيــم

  "O, gökleri ve yeri örneksiz yaratandır. Bir işe hükmetti mi ona sadece 'ol' der, o da hemen oluverir."
  (Bakara 117)

  :::::::::::::::::::::::::::::
  BUGÜNÜN HADİSİ
  :::::::::::::::::::::::::::::

  Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh

  "Üç şey iyilik hazinesidir: Hastalığı, musibeti, sadakayı gizlemek."

  (Taberani)
  :::::::::::::::::::::::::::::
  BUGÜNÜN KURÂN ÂYETİ
  :::::::::::::::::::::::::::::

  بســــــــــــــــــــــــــــــــم الله الرحمن الرحــيــم

  Onlar yeminlerini kalkan yapıp (insanları) Allah’ın dininden alıkoydular. Bunun için onlara alçaltıcı bir azap vardır.

  Onların malları da, evlatları da Allah’a karşı kendilerine bir yarar sağlamayacaktır. Onlar, cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır.

  Allah’ın onları hep birden dirilteceği, onların da (kendilerini kurtaracak) bir iş üzerinde olduklarını sanarak size yemin ettikleri gibi Allah’a da yemin edecekleri günü düşün! İyi bilin ki, onlar yalancıların ta kendileridir.

  Şeytan onları hakimiyeti altına alıp kendilerine Allah’ı anmayı unutturmuştur. İşte onlar şeytanın tarafında olanlardır. İyi bilin ki, şeytanın tarafında olanlar ziyana uğrayanların ta kendileridir.

  (Mücâdele 16-19)

  :::::::::::::::::::::::::::::
  BUGÜNÜN HADİSİ
  :::::::::::::::::::::::::::::

  Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh

  Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

  Hz. Ali'nin (r.a.) rivayet ettiğine göre: Hz. Peygamber (a.s.) şöyle buyurmuştur: "Benim ağzımdan yalan uydurmayınız! Her kim benim ağzımdan yalan söylerse ateşe girsin!"
  Müslim, Mukaddime, 2 ( l,10)
  :::::::::::::::::::::::::::::
  BUGÜNÜN KURÂN ÂYETİ
  :::::::::::::::::::::::::::::

  بســــــــــــــــــــــــــــــــم الله الرحمن الرحــيــم

  İnkâr edenlerin (Allah’ı) yeryüzünde aciz bırakacaklarını sanma! Onların varacağı yer cehennemdir. Ne kötü varış yeridir o!

  (Nur 57)

  :::::::::::::::::::::::::::::
  BUGÜNÜN HADİSİ
  :::::::::::::::::::::::::::::

  Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh

  Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

  Ebû Zer (ra)'den rivayet edildiğine göre Ebu Zerr şöyle dedi: Dostum Resûlullah (sav) bana şöyle vasiyet etti:"Çorba pişirdiğin zaman suyunu çok koy. Sonra da komşularını gözden geçir ve gerekli gördüklerine güzel bir şekilde sun!"Müslim, Birr 143(III, 2025)
  :::::::::::::::::::::::::::::
  BUGÜNÜN KURÂN ÂYETİ
  :::::::::::::::::::::::::::::

  بســــــــــــــــــــــــــــــــم الله الرحمن الرحــيــم

  Unutma ki (insanın) sağında ve solunda oturan iki kaydedici (melek, onun söz ve hareketlerini) kaydedip durur
  (50/Kâf, 17)

  :::::::::::::::::::::::::::::
  BUGÜNÜN HADİSİ
  :::::::::::::::::::::::::::::

  Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh


  Saflarınızı düz tutunuz. Omuzları bir hizaya getiriniz. Aralıkları kapayınız.
  Saf düzeni için elinizden tutup çeken kardeşlerinize yumuşak davranınız.
  Şeytanın girebileceği boşluklar bırakmayınız. Allah, safları bitişik tutanların gönlünü hoş eder.
  Safları bitişik tutmayanlara Allah nimetlerini lütfetmez.
  (Ebû Dâvûd, "Salât", 93, 98)
  :::::::::::::::::::::::::::::
  BUGÜNÜN KURÂN ÂYETİ
  :::::::::::::::::::::::::::::

  بســــــــــــــــــــــــــــــــم الله الرحمن الرحــيــم

  De ki: "Ey mülkün sahibi olan Allah'ım! Sen mülkü dilediğine verirsin. Dilediğinden de mülkü çeker alırsın. Dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye hakkıyla gücü yetensin."

  (Âl-i imrân, 26)


  :::::::::::::::::::::::::::::
  BUGÜNÜN HADİSİ
  :::::::::::::::::::::::::::::

  Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh

  Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

  Ebu Hüreyre Radiyallâhu Anhın rivayetine göre Resulullah Sallallâhu Aleyhi Vesellem şöyle buyurmuştur: "Kim ki Allah rızası için (malından iki sığır, iki koyun, iki dirhem) çift sadaka verirse, Cennet kapılarından, "Ey Allah"ın (sevgili) kulu (buraya gel)! Bu kapıda büyük hayır ve bereket vardır" diye çağrılır. Çok namaz kılan da (Cennetin) namaz kapısından çağrılır. Mücahitler cihat kapısından çağrılır. Oruçlular da "Reyyan" kapısından çağrılır. Sadaka sahipleri de sadaka kapısından davet edilirler." Ebu Bekir Radiyallâhu Anh: "Babam, anam sana feda olsun ya Resulallah! Bir mü'minin bu kapıların hepsinden davet olunması müşkül müdür, bir kişi bu kapıların hepsinden davet olunur mu?" diye sordu. Resulullah Sallallâhu Aleyhi Vesellem cevaben, "Evet, hepsinden davet olunur. Ey Ebu Bekir, umarım ki, sen de o bahtiyarlardan olasın" buyurdu.

  (Sahih-i Buhari Muhtasarı Tecrîd-i Sarih Tercemesi, Hadis no: 895.)
  :::::::::::::::::::::::::::::
  BUGÜNÜN KURÂN ÂYETİ
  :::::::::::::::::::::::::::::

  بســــــــــــــــــــــــــــــــم الله الرحمن الرحــيــم

  Allah’a ve peygamberine düşman olanlar var ya, işte onlar en aşağı kimselerin arasındadırlar.

  Allah, “Şüphesiz ben ve peygamberlerim galip geleceğiz” diye yazmıştır. Şüphe yok ki Allah çok kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir.

  (Mücâdele 20-21)


  :::::::::::::::::::::::::::::
  BUGÜNÜN HADİSİ
  :::::::::::::::::::::::::::::

  Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh

  Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

  Allah'ım sen affedicisin, cömertsin, affetmeyi seversin, beni de affet.
  Tirmizî, "Deavât", 89
  :::::::::::::::::::::::::::::
  BUGÜNÜN KURÂN ÂYETİ
  :::::::::::::::::::::::::::::
  بســــــــــــــــــــــــــــــــم الله الرحمن الرحــيــم

  Eli geniş olan, genişliğine göre nafaka versin. Rızkı (geçimi) dar olan da Allah’ın kendisine verdiği (kadarı)ndan versin.
  Allah, hiç kimseyi, (ona) verdiğinden başkasıyla yükümlü tutmaz. Allah, bir güçlükten sonra bir kolaylık verecektir.
  (65/Talâk, 7)

  :::::::::::::::::::::::::::::
  BUGÜNÜN HADİSİ
  :::::::::::::::::::::::::::::

  Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh

  İkindi namazının farzından önce dört rek`at namaz kılan kimseye, Allah rahmetini ihsan etsin.
  (Ebû Dâvûd, "Tatavvu")
  :::::::::::::::::::::::::::::
  BUGÜNÜN KURÂN ÂYETİ
  :::::::::::::::::::::::::::::

  بســــــــــــــــــــــــــــــــم الله الرحمن الرحــيــم

  Ey iman edenler! Ellerinizin altında bulunanlar (köleleriniz) ve sizden henüz büluğ çağına ermemiş olanlar, günde üç defa; sabah namazından önce, öğleyin elbiselerinizi çıkardığınız vakit ve yatsı namazından sonra (yanınıza girecekleri zaman) sizden izin istesinler. Bu üç vakit sizin soyunup dökündüğünüz vakitlerdir. Bu vakitlerin dışında (izinsiz girme konusunda) ne size, ne onlara bir günah vardır. Birbirinizin yanına girip çıkabilirsiniz. Allah, âyetlerini size işte böylece açıklar. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
  Çocuklarınız erginlik çağına geldiklerinde, kendilerinden öncekilerinizin istedikleri gibi izin istesinler. İşte Allah âyetlerini size böyle açıklar. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
  (Nur 58-59 )


  :::::::::::::::::::::::::::::
  BUGÜNÜN HADİSİ
  :::::::::::::::::::::::::::::

  Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh

  Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)


  İbnu Mes'ud (radıyallahu anh) anlatıyor: "Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) birgün yere çubukla, kare biçiminde bir şekil çizdi. Sonra, bunun ortasına bir hat çekti, onun dışında da bir hat çizdi. Sonra bu hattın ortasından itibaren bu ortadaki hatta istinad eden bir kısım küçük çizgiler attı.
  Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) bu çizdiklerini şöyle açıkladı: Şu çizgi insandır. Şu onu saran kare çizgisi de eceldir. Şu dışarı uzanan çizgi de onun emelidir. (Bu emel çizgisini kesen) şu küçük çizgiler de müsibetlerdir. Bu musibet oku yolunu şaşırarak insana değemese bile, diğer biri değer. Bu da değmezse ecel oku değer.
  Buhârî, Rikak 3; Tirmizî, Kıyamet 23, (2456); İbnu Mace, Zühd 27, (4231)
  :::::::::::::::::::::::::::::
  BUGÜNÜN KURÂN ÂYETİ
  :::::::::::::::::::::::::::::

  بســــــــــــــــــــــــــــــــم الله الرحمن الرحــيــم

  O halde Rabbinin hükmüne bağlanıp sabret ve (dînin emirlerini yerine getirmede) onlardan hiçbir günahkâr veya nanköre/kâfire boyun eğ(ip itaat et)me!
  (76/İnsân, 24)

  :::::::::::::::::::::::::::::
  BUGÜNÜN HADİSİ
  :::::::::::::::::::::::::::::

  Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh

  Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

  Kılacağı namaz sizden birini yerinde tuttuğu, ailesine dönmesine engel olduğu sürece, o kişi namazda sayılır.
  (Buhârî, "Ezân", 36)
  :::::::::::::::::::::::::::::
  BUGÜNÜN KURÂN ÂYETİ
  :::::::::::::::::::::::::::::

  بســــــــــــــــــــــــــــــــم الله الرحمن الرحــيــم

  O hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O mutlak güç sahibidir çok bağışlayandır.

  (Mülk67/2)  :::::::::::::::::::::::::::::
  BUGÜNÜN HADİSİ
  :::::::::::::::::::::::::::::

  Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh

  ( Allah Rasulü ) '' Din nasihattir \ samimiyettir'' buyurdu. '' Kime Ya Rasullallah ? '' diye sorduk. O da ; '' Allah'a , Kitabına , Peygamberine , Müslümanların yöneticilerine ve bütün müslümanlara '' diye cevep verdi.

  (Müslim , İman ,95. )
  :::::::::::::::::::::::::::::
  BUGÜNÜN KURÂN ÂYETİ
  :::::::::::::::::::::::::::::


  بســــــــــــــــــــــــــــــــم الله الرحمن الرحــيــم

  İnsan, daha önce hiçbir şey değil iken kendisini yarattığımızı düşünmez mi?

  (Meryem 67)

  :::::::::::::::::::::::::::::
  BUGÜNÜN HADİSİ
  :::::::::::::::::::::::::::::

  Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh

  Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)
  Allah'ım! Dinimi güzelce yaşat ki o benim güvencemdir. Dünyamı düzelt ki o benim geçim kaynağımdır. Ahiretimi hazırla ki o benim son durağımdır. Hayatımda her türlü hayrı ziyadesiyle ihsan eyle. Ölümümü de her türlü şerlerden muhafaza eyle.
  Müslim, "Zikir", 71
  :::::::::::::::::::::::::::::
  BUGÜNÜN KURÂN ÂYETİ
  :::::::::::::::::::::::::::::

  بســــــــــــــــــــــــــــــــم الله الرحمن الرحــيــم

  Allah’ın gökten bir yağmur indirip de, onu yerdeki kaynaklara dahil (edip depo) ettiğini,
  sonra onunla çeşitli renklerde ekinler (bitkiler) çıkardığını, daha sonra da kuruttuğunu görmedin mi?
  Nihayet sen onu sararmış olarak görürsün. Sonra (Allah), onu bir çöp kırıntısına çevirir.
  Şüphesiz bunda akl-ı selîm sahipleri için elbette bir ibret (ve öğüt) vardır.

  (39/Zümer,21)


  :::::::::::::::::::::::::::::
  BUGÜNÜN HADİSİ
  :::::::::::::::::::::::::::::

  Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh

  Akrabasıyla ilgisini kesen kimse cennete giremez.
  (Buhârî, "Edeb" ,11)
  :::::::::::::::::::::::::::::
  BUGÜNÜN KURÂN ÂYETİ
  :::::::::::::::::::::::::::::

  بســــــــــــــــــــــــــــــــم الله الرحمن الرحــيــم

  "Rabbimiz! Senin indirdiğine iman ettik ve Peygamber'e uyduk.Artık bizi (hakikate) şahitlik edenlerle beraber yaz."

  (Âl-i imrân, 53)


  :::::::::::::::::::::::::::::
  BUGÜNÜN HADİSİ
  :::::::::::::::::::::::::::::

  Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh

  Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

  İbnu Abbas radıyallahu anhüma anlatıyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki:
  "Sana günah olarak, husümeti devam ettirmen yeterlidir (çünkü bu, gıybete kapı açar)."
  Tirmizi, Birr 58, (1995)
  :::::::::::::::::::::::::::::
  BUGÜNÜN KURÂN ÂYETİ
  :::::::::::::::::::::::::::::

  بســــــــــــــــــــــــــــــــم الله الرحمن الرحــيــم

  Allah’a ve ahiret gününe iman eden hiçbir topluluğun, babaları, oğulları, kardeşleri yahut kendi soy-sopları olsalar bile, Allah’a ve peygamberine düşman olan kimselere sevgi beslediğini göremezsin. İşte Allah onların kalplerine imanı yazmış ve onları kendi katından bir ruh ile desteklemiştir. Onları, içlerinden ırmaklar akan ve içlerinde ebedi kalacakları cennetlere sokacaktır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah’tan razı olmuşlardır. İşte onlar, Allah’ın tarafında olanlardır. İyi bilin ki, Allah’ın tarafında olanlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir.

  (Mücâdele 22)

  :::::::::::::::::::::::::::::
  BUGÜNÜN HADİSİ
  :::::::::::::::::::::::::::::

  Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh

  Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

  Allah'ım! Fakirlikten, yokluktan ve zilletten sana sığınırım; zulmetmekten ve zulme uğramaktan da sana sığınırım. Buhârî, "Deavât", 40
  :::::::::::::::::::::::::::::
  BUGÜNÜN KURÂN ÂYETİ
  :::::::::::::::::::::::::::::

  بســــــــــــــــــــــــــــــــم الله الرحمن الرحــيــم

  Artık evlenme ümidi beslemeyen, hayızdan ve doğumdan kesilmiş yaşlı kadınların zinetlerini göstermeksizin dış elbiselerini çıkarmalarında kendileri için bir günah yoktur. Ama yine sakınmaları onlar için daha hayırlıdır. Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir
  (Nur 60 )


  :::::::::::::::::::::::::::::
  BUGÜNÜN HADİSİ
  :::::::::::::::::::::::::::::

  Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh

  Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

  İbnu Abbas radıyallahu anhüma'nın anlattığına göre, kendisine bir dilenci gelmiş o da dilenciye sormuştur:
  "Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed aleyhissalatu vesselam'ın O'nun elçisi olduğuna şehadet ediyor musun?" Adam, "Evet!" deyince tekrar sormuştur: "Oruç tutuyor musun?" Adam tekrar "Evet!" demiştir. Bunun üzerine İbnu Abbas:
  "Sen istedin. İsteyenin bir hakkı vardır. Bizim de isteyene vermek, üzerimize vazifedir" der ve ona bir elbise verir. Sonra ilaveten der ki:
  "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm'ı işittim şöyle demişti: "Bir müslümana elbise giydiren her müslüman mutlaka Allah'ın hıfzı altındadır, ta o giydirdiğinden bir parça onun üzerinde bulundukça."
  Tirmizi, Kıyamet 42, (2485)
  :::::::::::::::::::::::::::::
  BUGÜNÜN KURÂN ÂYETİ
  :::::::::::::::::::::::::::::

  بســــــــــــــــــــــــــــــــم الله الرحمن الرحــيــم

  Mücrimlere (günahkarlara) sorulacak ,sizi cehenneme sokan nedir? onlar,biz namaz kılanlardan değildik diyecekler.''
  (MÜDDESİR 43.AYET )
  ''Sana kitaptan vahy edileni oku ve namazı dosdoğru kıl,gerçekten namaz kötülüklerden ve çirkinliklerden alı koyar.''
  (ANKEB...UT 45.AYET)

  :::::::::::::::::::::::::::::
  BUGÜNÜN HADİSİ
  :::::::::::::::::::::::::::::

  Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh

  Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

  Hz. Ebu Hüreyre Radiyallahu Anh'tan rivayetle Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vessellem buyurdular ki:
  "Kıyamet gününde haklar sahiplerine o derece (eksiksiz) ödenecektir ki, boynuzlu koyun, tosladığı boynuzsuz koyunla kısas olunacaktır."
  (Müslim)
  :::::::::::::::::::::::::::::
  BUGÜNÜN KURÂN ÂYETİ
  :::::::::::::::::::::::::::::

  بســــــــــــــــــــــــــــــــم الله الرحمن الرحــيــم

  İnanan ve salih ameller işleyenler, Rablerinin izniyle, ebedi kalacakları ve içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokulacaklardır. Oradaki esenlik dilekleri "selam" dır.
  (İbrahim, 23 )

  :::::::::::::::::::::::::::::
  BUGÜNÜN HADİSİ
  :::::::::::::::::::::::::::::

  Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh

  Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

  Osmân İbni Affân radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:"Sizin en hayırlılarınız, Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerinizdir. "
  Buhârî, Fezâilü'l-Kur'ân 21 (VI, 108)
  :::::::::::::::::::::::::::::
  BUGÜNÜN KURÂN ÂYETİ
  :::::::::::::::::::::::::::::


  بســــــــــــــــــــــــــــــــم الله الرحمن الرحــيــم

  Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah’ı tespih etmektedir. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

  O, kitap ehlinden inkar edenleri ilk toplu sürgünde yurtlarından çıkarandır. Siz onların çıkacaklarını sanmamıştınız. Onlar da kalelerinin, kendilerini Allah’tan koruyacağını sanmışlardı. Ama Allah‘ın emri onlara ummadıkları yerden geldi. O, yüreklerine korku düşürdü. Öyle ki, evlerini hem kendi elleriyle, hem de mü’minlerin elleriyle yıkıyorlardı. Ey basiret sahipleri ibret alın
  DİPNOT
  Hz. Peygamber Medine’ye hicret edince Yahudiler’den Nadîroğulları ile tarafsız kalmaları konusunda bir antlaşma yapmıştı. Bunlar, Bedir zaferinden sonra, “Hz.Peygamber’i kastederek “Bu zat Tevrat’ta geleceği haber verilen peygamberdir” demelerine rağmen Uhud savaşından sonra, yaptıkları antlaşmayı bozdular. Liderleri Ka’b b.Eşref kırk atlı ile birlikte Mekke’ye giderek müslümanlara karşı Ebu Süfyan ile ittifak yaptı. Durumu öğrenen Hz.Peygamber, Muhammed b.Mesleme’yi görevlendirerek Ka’b’ı öldürttü. Bununla da kalmayıp Nadîroğullarının bulunduğu bölgeyi kuşattı. Çıkıp başka yere gitmelerini istedi. Nadîroğullarının münafıklardan bekledikleri yardım bir türlü gelmedi. Sonunda yaşadıkları yerden ayrılıp gitmeye razı oldular. Bunun üzerine kuşatma kaldırıldı. Ayrılırken geride bıraktıkları eşyaları imha ettiler, evlerini de yıktılar. Âyette bu olaya değinilmektedir.

  (Haşr 1-2)

  :::::::::::::::::::::::::::::
  BUGÜNÜN HADİSİ
  :::::::::::::::::::::::::::::


  Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh

  Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)


  Ebu Hureyre'nin (r.a.) naklettiğine göre: Allah Resulü (a.s.): "Allah Teala, ümmetimin söylemedikleri veya yapmadıkları müddetçe içlerinden geçirdikleri kötülükleri bağışlamıştır" buyurdu.
  Müslim, İman 201 (l, 116)
  :::::::::::::::::::::::::::::
  BUGÜNÜN KURÂN ÂYETİ
  :::::::::::::::::::::::::::::


  بســــــــــــــــــــــــــــــــم الله الرحمن الرحــيــم

  De ki: "Ey Rabbim! Şeytanların vesveselerinden sana sığınırım."

  (Mü'minûn, 97)

  :::::::::::::::::::::::::::::
  BUGÜNÜN HADİSİ
  :::::::::::::::::::::::::::::


  Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh


  Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

  Allah'ım sen affedicisin, cömertsin, affetmeyi seversin, beni de affet.Tirmizî, "Deavât", 89