Şiddətli Yağışın dayanması Üçün Oxunacaq Dua

Son güncelleme: 10.02.2012 17:50
 • Yağışın kəsilməsi üçün oxunacaq dua - şiddətli yağışın kəsilməsi üçün oxunacaq dua


  Yağışın çox yağmasından zərər görənlərin israrı üzərinə Peyğəmbərimiz (s.ə.v.) cümə günü xütbədən sonra bu duanı oxumuş və yağışın dindiği xalqın günəşin çıxması ilə evlərindən çıxıb işlərinə güclərinə qoyulduğu rəvayət edilmişdir.

  dua

  '' Allahummə havaleyna və la aleyna, Allahummə aləl akami vez zırabi və bütünül evdiyeti və mezabitiş şəcərə''


  mənası

  '' Allahım! Bizə deyil ətrafımıza yağdır.Allahım! Dağlara, təpələrə, vadilərə meşələrə yağdır. '
#10.02.2012 17:50 0 0 0