Bol Qazanc Duası

Son güncelleme: 22.03.2012 10:57
  • bol qazanc üçün dua - tilsimli dualar - dilək duası


    çərşənbə, cümə axşamı və cümə günləri oruclu olaraq keçirir. Yalnız cümə günü cümə namazına getməzdən əvvəl boy dəstəmazı alaraq cümə namazına iştirak edər. Yolda giderkende bir kasıba sədəqə verər. Cümə namazı sona çatınca, əllərini ilahi dərgaha açaraq belə duada olur:

    Allahumme inni es'eluke bismikel azıymi bismillahirrahmanirrahıymillezi la ilahə illa hu * Alimül qeybi ves şehadeh * Hüver Rahmanur rahıym * Es, elüke bismikellezimelees semacati vəl erda və es'eluke bismike bismillahirrahmanirrahıymillezi anet ləhül vücühü və haşeat ləhül asvatü və veciletil klubu min haşyetihi ən tüsalliye ala səyyidina Məhəmmədin və ala alihi və sahbihi və səllim və ən təqdim ..

    Allahın izni ilə duası reallaşar.
#22.03.2012 10:57 0 0 0