Sanayinin Kalbi- Belgrad

Son güncelleme: 23.12.2022 08:33
  • * BELGRAD *

    Belgrad şehri Sırbistannın başkentidir. Tuna ve Sava nehirlerinin birleştiği platoda kurulmuştur.Orta ve Batı Avrupayı Ön Asya ülkelerine bağlayan ana yollar Belgraddan geçer. Bu nedenle eskiden beri önemli bir yerleşim merkezidir. Avrupa ve Ön Asyanın endüstri ve ticaret bölgelerinin de kavşak noktası olması dolayısıyla önemlidir. Ayrıca önemli tarihsel yolların kesişme noktasıdır.Paleolitik çağ yerleşmelerinin kalıntılarına rastlanan kent, Kalemegdan kalemeydan burnu üzerindeki eski kalenin çevresinde gelişti. Keltlerin İÖ 4.yy.da kurduğu ilk kale Romalılarca Sigidinum adıyla anılır. Kale kavimler göçü sırasında istilalara uğradı, 422 yılında Hunların daha sonra da Ostrogotların saldırılarıyla harab oldu. 6. yyda I Justinianus tarafından etrafına sur çektirilerek onarıldı. Aynı yüzyılda Avarlar ve Slavlar şehre hakim oldular, ama Bizanslılar şehri geri aldılar. 9. yy.da şehir Belgrad adını aldı. Haçlı seferleri sırasında uğrak yer oldu ve Haçlılar tarafından tahrip edildi. Sonraki dönemlerde de Sırp, Macar ve Bulgarlar arasında el değiştirdi. Sırp kralı Stephan Duşan 1354de şehri zaptetti.1389 Kosova Muharebesinden sonra Osmanlıların nüfuz sahasına giren Sırp Devleti, başkentini Belgrada nakletti [1404]. Ancak artan Osmanlı baskısıyla şehir Macarlara bırakıldı.Osmanlılar Belgradı ilk kez II. Murat zamanında [1441] kuşattılar. Ancak II. Muratın da katıldığı altı ay süren kuşatma başarılı olmadı. Belgrad ikinci kez Fatih Sultan Mehmet tarafından 1456da kuşatıldı. Vidindeki Osmanlı donanması Belgrad önlerine geldi. Ancak ordunun yağmaya erken başlaması ve dağınık olması yüzünden başarı sağlanamadı. Osmanlı ordusu geri çekildi ve kuşatma kaldırıldı.2. Belgrad seferi Kanuni dönemindedir. Kanuni Sultan Süleyman, 1 Ağustos 1521de Belgrad önlerindeki ordugâha geldi. Günlerce süren savaştan sonra 8 Ağustosta Belgrad alındı. Kanuni 30 Ağustosta Belgrada girdi ve şehrin en büyük kilisesini camiye çevirdi. Ayrıca Belgradın imarını emretti. Osmanlı hâkimiyetindeki Belgrad, 16. ve 17. yüzyıllarda giderek gelişti, aynı zamanda önemli bir askeri üs ve ticaret merkezi oldu.2. Viyana Kuşatması yenilgisini fırsat bilen Avusturyalılar Belgrada kadar ilerlediler ve Osmanlıların toparlanmasına fırsat vermeden şehri kuşattılar. Belgrad Kalesi 8 Eylül 1688de Avusturyanın eline geçti. Osmanlıların yoğun baskısıyla şehir geri alındıysa da tahribatın boyutları çok büyüktü. Osmanlı kısa sürede şehri imar ettiyse de 1717-1739 ve 1789-1791 yılları arasındaki Avusturya saldırıları ile yeniden tahrip edilmiştir.Belgrad dönemdönem AvusturyayaPasarofça Antlaşması dönem dönem de Osmanlı hâkimiyetine girmiştir [Ziştovi Antlaşması]18. yyda şehir bir sınır kalesi olduktan sonra, yamak denilen yeniçeriler Belgrada muhafız olarak konulmuştu. Bunların Müslüman ve Hristiyan halka karşı kötü davranmaları Sırp ayaklanmasının sebeplerindendiŞablonKaynak belirtilmeli.Sırplar Kara Yorgi önderliğinde tarihe Sırp İsyanı diye geçen isyanı başlattılar. Rusyanın desteklediği Kara Yorgi 13 Aralık 1806da Belgrada girdi. 1812de Osmanlılar Sırbistanı tanıdıysa da 1813 de Rusyanın Napolyonla savaşmasından yararlanarak Belgradı yeniden aldı.1521de Kanuni döneminde Osmanlı topraklarına katılan Belgrad 1878, Belgrad antlaşmasına kadar Osmanlıda kaldı. Bu tarihten sonra Sırbistan istiklalini kazandı ve Belgrad başkent oldu. Bugün hâlâ Belgradda Türk tarihinin ve kültürünün izlerini görmek mümkündür. Osmanlılardan kalma Bayraklı Camii bugün hala Belgarddaki müslümanlara hizmet vermektedir.Belgrad, 1. Dünya Savaşında Avusturyanın işgaline uğradıysa da Sırpların mücadelesiyle Sırbistana başkentlik yapmayı sürdürdü. 2. Dünya Savaşında üç gün devam eden ve 20.000 sivilin ölümüne neden olan Almanyanın hava bombardımanı şehri harap etti. 1944de Yugoslav partizanların yardımıyla Talbuhinin Sovyet birlikleri tarafından kurtarıldı. 2. Dünya Savaşından sonra sanayileşme nedeniyle kırsal kesimden aldığı göçle nüfusu hızla arttı. Günümüzde kentte oturanların çoğu Sırptır, en büyük azınlıklar Hırvatlar ve Karadağlılardır.Belgrad günümüzde bir sanayi merkezidir. Makine aletleri, motorlu araçlar, elektrik donanımı, dokuma ve yapı malzemeleri üretilir. Yugoslavyanın en büyük ticaret merkezi olarak dış ticaretin yarıdan fazlasını elinde tutar.
#03.02.2007 11:30 1 0 0
  • Okuyabilcek kadar zamanım yok maalesef:S

    qirmişken yorumsuz bırakmayayım dedim emeqine saqlıK
#04.02.2007 00:57 0 0 0
  • tesekkurler paylasim icin
#07.02.2007 10:25 0 0 0
  • Paylaşım için Teşekkürler
#23.12.2022 08:33 0 0 0