10 dolarlık lik Porsche

Son güncelleme: 08.06.2008 12:11
 • 10 $ 'l1k Porsche
  New Jersey'de onalt1 ya_1nda bir çocuk, eve son model bir Porsche otomobille gelince, anne ve babas1 ç1l1k atarcas1na bir sesle ba1rarak sordular:
  “O arabay1 nereden buldun? Kimin arabas1 o?”
  Onalt1 ya_1ndaki çocuk, anne ve babas1n1 sakin bir biçimde yan1tlad1:
  “Bu arabay1 herhangi bir yerden bulmu_, getirmi_ deilim” dedi. “Bu araba benim, onu bugün sat1n ald1m.”
  Anne ve baba bu kez, ç1l1ktan da yüksek bir sesle sorular:
  “Ne demek ‘Bu arabay1 ben sat1n ald1m' diye böbürlenmek?” dediler. “Biz bilmiyor muyuz bir Porsche'nin fiyat1n1? Sen hangi paranla sat1n alm1_ olabilirsin bu arabay1?”
  Çocuk, yine sakin bir biçimde yan1tlad1 anne ve babas1n1:
  “Cebimde onbe_ dolar1m vard1” dedi. “Sat1c1 da bunu onbe_ dolara satt11n1 söyleyince, ben de hemen al1verdim.”
  Anne ve baban1n tepelerinin tas1 att1:
  “Bizi delirtme, çocuk” dediler. “Böyle bir arabay1 onbe_ dolara kim satar?”
  Sakinliini bozmadan kar_1l1k verdi çocuk:
  “Caddenin ba_1ndaki sar1 boyal1 evde oturan bayan satt1 bunu bana” dedi. “Ad1n1 bilmiyorum ama evlerine bugün ta_1nd1klar1n1 biliyorum. E_yalar1 ta_1n1rken ben bisikletle yoldan geçiyordum. Bayan da bana yepyeni Porsche'yi onbe_ dolara sat1n almak isteyip istemediimi sordu.
  Çocuun annesi, e_ine döndü:
  “Kesinlikle sap11n biri olmal1 bu kad1n” dedi. “Kimbilir olumuza bundan sonra nas1l bir öneride bulunacak.”
  Ve e_inden bir istekte bulundu:
  “Lütfen caddenin ba_1ndaki o sar1 boyal1 eve gider misin?” dedi. “Kad1n1 yak1ndan bir tan1y1ver ve amac1n1n ne olduunu sor, ören.”
  E_inin bu sözlerinden sonra çocuun babas1, oluna onbe_ dolara Porsche marka araba satan bayan1 yak1ndan tan1mak için, caddenin ba_1ndaki sar1 boyal1 eve gitti.
  Orta ya_l1 bir bayan, yeni ta_1nd1klar1 evlerinin bahçesine çiçek ekiyordu.
  Çocuun babas1, caddelerine yeni ta_1nan bayana “Ho_ geldiniz” dedikten sonra kendini tan1tt1:
  “Bugün onbe_ dolara, hem de yepyeni bir Porsche araba satt11n1z çocuun babas1y1m” dedi. “Bu olay1 bir de sizden dinleyebilir miyim? Amac1n1z nedir?”
  Orta ya_l1 bayan, Porsche'yi onbe_ dolara satt11n1 dorulad1 ve bunu neden yapt11n1 da anlatt1:
  “Ben, e_imin bir i_ gezisine ç1kt11n1 san1yordum ama bu sabah kendisi bana telefon etti ve çok önemli bir i_ için, sekreteriyle birlikte Hawaii'ye gitmek ve orada en az iki hafta kalmak zorunda olduunu bildirdi” dedi. “Çok önemli olduunu söyleyerek benden, yeni Porsche'sini en k1sa sürede satmam1 ve alaca1m paran1n tümünü kendisine göndermemi istedi.”
  Çocuun babas1, bayan1 merakla dinliyordu. O ise sözlerini _öyle noktalad1:
  “Ben de dediini yapt1m” dedi. “Yeni Porsche'sini satt1m ve kar_1l11nda ald11m paran1n tümünü kendisine gönderdim.”
#24.03.2004 17:42 0 0 0
#26.03.2004 05:27 0 0 0
 • :P
#26.03.2004 09:03 0 0 0
 • Esini aldatan birinide biz bulsak yaw :D
#26.03.2004 09:16 0 0 0
 • :oki:
#11.04.2004 22:17 0 0 0
 • ahhh aahhhhhhh ben hastasıyımdır 911 carrera olacak boyle 86 model uffff
#16.08.2004 19:36 0 0 0
 • Orijinalin yazari LEVIS-501
  Esini aldatan birinide biz bulsak yaw :D

  ben şimdiden aramaya başlıyorum.
#17.08.2004 10:18 0 0 0
#17.08.2004 10:25 0 0 0

#18.08.2004 00:49 0 0 0
 • güzel fikra
#19.04.2005 01:52 0 0 0
 • ellerine sağlık sağolasın
#19.04.2005 14:17 0 0 0
 • payLasım ıçın tesekkurLer
#31.01.2007 20:20 0 0 0
 • ellerine saglık
#01.02.2007 17:07 0 0 0
 • paylaşım için teşekkürler
#07.06.2008 16:34 0 0 0
 • :Deline saglık
#08.06.2008 12:11 0 0 0