Söyleşi Nasıl Yapılır?

Son güncelleme: 27.07.2015 10:18
  • Söyleşi - Söyleşi Nedir - Söyleşi Özellikleri - Söyleşi Nasıl Yazılır
    Söyleşi, yazarların güncel konulardan, edebiyat, siyaset gibi alanlardan aldığı bir konuyu, kendi görüş ve düşüncelerini ortaya koyarak sanki karşısında biri varmış gibi yani sohbet ediyormuş gibi yazdığı yazı türüdür. Söyleşi yazıları öznel bir anlatıma sahip olması ve güncel konulara değinmesi yönüyle fıkra türüne benzese de söyleşi yazılarında konu kısıtlaması yokken fıkra yazılarında güncel konulardan bahsedilir. Söyleşi yazı türünde yazar kişisel görüşlerini içtenlikle ve öznellikle aktarmakla birlikte düşüncelerini kanıtlamak zorunda değildir.

    Söyleşi yazılarında yazarlar konuşma havası yaratmak için genellikle yazılarına bir soru ile başlar. Yazar yazılarında inandırıcılığını artırmak adına diğer yazarların düşüncelerine ya da işledikleri konu ile ilgili özdeyişlere yer verir. Söyleşi yazılarında ifadeler okuyucuyu sıkmamak için kısa tutulur. İşlenen konuların günlük hayattan olması ya da güncel konulardan olması daha çok ilgi çeker. Yazarlar söyleşide anlattıkları konu ile ilgili görüşlerini yazının sonunda özet olarak aktarır. Her yazı türünde olduğu gibi söyleşi türünde de yazar yazısını yazmaya başlamadan önce inceleme, gözlem ya da araştırma gibi hazırlıklar yapar. Yazarlar gereksiz ifadelere yer vermeden, daha çok konuşma diline yakın bir dil ve nesnel bir üslupla söyleşilerini yazarlar. Söyleşi yazıları bu nesnelliği ile makale yazılarına benzeyebilir. Fakat söyleşi yazıları yine konuşma havasında yazıldığı için makale yazısında ayrılır. O halde yazar söyleşi yazılarında güncel konuşma dilinden yararlandığı için ciddi bir tutum sergilemez. Yazarlar söyleşi yazılarında daldan dala atlarlar. O yüzden sık sık konuları toparlamak ya da özetlemek durumunda kalır. Söyleşi yazıları genellikle gazete ve dergilerde yayınlanır. Daha sonra yazarlar tarafından derlenip kitaplaştırılabilirler. Söyleşi yazıları her ne kadar sohbet havasında yazılsa da yazarlar söyleşilerini her yazı türünde olduğu gibi giriş, gelişme ve sonuç sıralamasına göre planlar.

    Söyleşi yazıları Türk edebiyatında çok eski bir yazı türü değildir. Söyleşi yazı türünün ilk örnekleri Tevfik Fikret’te Servet-i Fünun dergisinde yazı dizisi olarak düzenlediği Musahabe-i Edebiyye sütunlarında görülmektedir. Ahmet Rasim (Ramazan Sohbetleri), Ercüment Ekrem, Suut Kemal Yetkin, Peyami Safa, Nurullah Ataç, Şevket Rado, Sait Faik Abasıyanık da bu yazı türünün diğer değerli sanatçılarındandır.

    Alıntı
#27.07.2015 10:18 0 0 0