cennet nasil bir yerdir?

Son güncelleme: 30.06.2023 23:40
 • cennet nasil bir yerdir?


  Cennet nasil bir yerdir?
  Cennet Kuran ayetlerine uyan, Allah in emirlerini yerine getiren, yasamini O'nun rizasi için geciren insanlarin sonsuza kadar yasayacaklari istedikleri herseye sahip olarak mutluluk icinde yasam surecekleri bir yerdir. Cennette insan, aklina gelen her turlu güzellige diledigi anda sahip olabilecek, diledigini diledigi anda yapabilecektir. insan nefsinin arzu edecegi ve zevk alacagi hersey ve daha fazlasi cennette mevcuttur. Ayetlerde inananlarin gorecegi guzel karsilik söyle haber verilmistir:
  Ey kullarim bugun sizin icin korku yoktur ve siz mahzun olmayacaksiniz.
  Ki onlar, benim ayetlerime iman edenler ve musluman olanlardir.
  Siz ve esleriniz cennete girin; 'sevinc icinde agirlanacaksiniz.
  Onlarin etrafinda altin tepsiler ve testilerle dolasilir orada nefislerin arzu ettigi ve gözlerin lezzet (zevk) aldigi hersey var. Ve siz orada suresiz kalacaksiniz.
  iste, yaptiklariniz dolayisiyla mirasci kilindiginiz cennet budur. (Zuhruf Suresi, 68-72)
  Cennete kimler gider?
  & Onlar, oyle kimselerdir ki, (Allah) kalplerine imani yazmis ve onlari kendinden bir ruh ile desteklemistir. Onlari, altlarindan irmaklar akan cennetlere sokacaktir orda suresiz olarak kalacaklardir. Allah, onlardan razi olmus onlar da O'ndan razi olmuslardir. iste onlar, Allah in firkasidir. Dikkat edin; suphesiz Allah in firkasi olanlar, felah (umutlar1n1 gerceklestirip kurtulus) bulanlarin ta kendileridir. (Mucadele Suresi, 22)
  Yukaridaki ayette Allah in cenneti vaat ettigi muminlerin diger baz1 ozellikleri Kuran'da soyle belirtilmistir:
  iman edip salih amellerde bulunanlar (Bakara Suresi, 25)
  Allah'tan korkup sakinanlar (Al i imran Suresi, 15)
  ofkelerini yenenler (Al i 0mran Suresi, 134)
  Yaptiklar1 (kotu soylerde) bile bile israr etmeyenler (Al i imran Suresi, 135)
  Allah'a ve elcisine itaat edenler (Nisa Suresi, 13),
  Namazi kilanlar, zekati verenler, elcilere inanan, onlari savunup destekleyenler (Maide Suresi, 12)
  Dogru sozlo olanlar (Maide Suresi, 119)
  Guzel davranislarda bulunanlar (Yunus Suresi, 26)
  Rablerine kalpleri tatmin bulmus olarak baglananlar (Hud Suresi, 23)
  Emanetlerine ve ahitlerine riayet edenler (Muminun Suresi, 8)
  Tevbe edenler (Meryem Suresi, 60)
  Namazlarini (titizlikle) koruyanlar (Muminun Suresi, 9)
  Hayirlarda yarisanlar (Fatir Suresi, 32)
  Takva sahibi olanlar (Muhammed Suresi, 15)
  Gonulden Allah'a yonelip donenler (Kaf Suresi, 32)
  Gormedikleri halde Rahman'a karsi icleri titreyerek korku duyanlar ve icten Allah'a yonelmis bir kalp ile gelenler (Kaf Suresi, 33)
  ( ALLAH butun ummeti muhammede nasip etsin )
#20.03.2004 22:39 1 0 0
 • Degerli bilgilerin icin Allah senden razi olsun! :razi:
#22.03.2004 01:51 0 0 0
 • Cennete ancak Müslüman girer


  * Kâfirler zulüm ile öldürülse de cennete gitmez. Cennete girme _art1 Müslüman olmakt1r.

  * 0nsan1 küfre götüren günahlar1n ba_1nda kibir gelir.  * Lüzumsuz _eylerle ura_anlar1 Allahü teâlâ sevmez.

  * Harama dü_kün olmak le_e dü_kün olmakt1r.  * Medeniyet ; fende ilerlemek deildir, fen vas1talar1n1 insanlar1n hayr1na kullanmakt1r.
  Medeniyet; tamiri bilâd, terfi ibadd1r.  * Sonu olan bir _eyi elde etmek için, sonsuz olan1 vermek ak1l i_i deildir.

  * Dünya, haramlar ve mekruhlard1r.

  * Nefes say1s1 bellidir. Artmaz eksilmez. Trafik kazas1, kalb krizi vesaire bunlar i_in bahanesi.  * Min gayri havlin minna vela kuvveh... çok güzel bir dua, benden deil, benimle ilgisi yok, benim kudretim, emeim d1_1nda, demektir. Mesela, yemek yiyoruz, fasulye nerelerden, kimlerden geçerek geliyor. Ekilmesinden yeti_tirilmesinden ay1klanmas1ndan hiç haberimiz yok. Önümüze gelmi_ yiyoruz. R1z1k insan1n, insan r1zk1n1n pe_inden ko_ar. Birbirlerini ararlar bulurlar. [Bu duan1n tam _ekli, Duan1n önemi ve Çe_itli dualar maddesinde, yemekten sonra nas1l dua edilir k1sm1nda var.]  * Birinin mal1n1 paras1n1, gizli almaya h1rs1zl1k, bilerek zorla almaya gasp denir. O para verilmedikçe ölünceye kadar devaml1 günah yaz1l1r. Ak1l i_i deil. Böyle yap1ld11nda, gasp, h1rs1zl1k günah1n1n yan1nda, bir de _u günah var. Eer bu mal, para götürülmemi_ olsayd1, onunla hay1rl1 bir hizmet yap1lacak idiyse, bu hizmete mâni olunduu için h1rs1zl1k ve gasp günah1na bu vebal de eklenir. Kul hakk1 çok önemlidir. Bunun için ölün fakat ba_kas1n1n hakk1n1 yemeyin.  * Kul hakk1ndan korkan [önemini bilen] aya1n1 uzat1p yatamaz.

  * Kimseye tepeden bakmay1n. Tepeden bakan tepetakla gider.  * Suizandan sak1n1n. Ba_ka günahlara da sebep olur. En tehlikeli günahlardand1r. Çünkü suizann1n tövbesi olmaz. Yani ki_i suizan ettiini bilmedii için tövbe etmez. Tövbe edilmeyen günah1n cezas1 cehennem ate_idir.  * Mümin g1da gibi olmal1. Her zaman ona ihtiyaç duyulmal1.  * Müminin alameti güler yüzdür. Münaf11n alameti çat1k ka_l1 olmakt1r. Allahü teâlâ ihsân ettii nimeti göstermemizi sever. Müslüman olmak nimetini nas1l göstereceiz; güler yüzümüzle, tatl1 dilimizle, merhametimizle, _efkatimizle.  * Size gelen nimete vesile olan kimseye te_ekkür etmedikçe, o nimet için yapaca1n1z _ükrü Allahü teâlâ kabul etmez.  * Küfürden sonra en büyük günah kalb k1rmakt1r. Kâfirin dahi kalbini k1rmay1n.
#22.03.2004 02:45 0 0 0
 • Degerli bilgilerin icin Allah senden razi olsun! :razi:
#22.03.2004 18:17 0 0 0
 • sagol kardesim ellerine saglik
#18.12.2005 08:10 0 0 0
 • allah(c.c) senden razı olsun bu güzel paylasımların için
#18.01.2006 21:06 0 0 0
 • Paylaşımın için teşekkürler
#19.01.2006 08:46 0 0 0
 • rabbim cumlemizi cennetine girmeyi ve sefaatina nail eyler insallah paylasimin icin ALLAH razi olsun
#19.01.2006 09:57 0 0 0
 • allah senden razıolsun abi bunları paylaştığın için allah hepimizi cennet eylesin
#25.01.2006 10:11 0 0 0
 • allah razı olsun arkadaşım
#22.02.2006 13:25 0 0 0
 • Rabbim bizlere cennet arkadaşlığı nasip etsin
#22.02.2006 19:31 0 0 0
 • Paylaşımın için çok sağol,ellerine sağlık.Bu güzel bilgiler için tekrar sağol.
  Allah (c.c) razı olsun.
#10.03.2006 00:24 0 0 0
 • allah razı olsun
#21.05.2007 09:39 0 0 0
 • allah bizlride o cennetine alcak kadar razı olsun bizde
#17.07.2007 09:33 0 0 0
 • Paylaşım için Teşekkürler
#30.06.2023 23:40 0 0 0