Ana Fikir Nasıl Bulunur?

Son güncelleme: 03.07.2023 16:03
 • Ana Fikir - Ana Fikir Nedir - Nasıl Ana Fikir Bulunur - Ana Fikiri Anlamanın Yolları
  Ana fikir, bir edebi eserde yazarın veya şairin okura vermek istediği temel düşüncedir. Ana fikir, tek bir cümle şeklinde özetlenebilir. Bununla birlikte ana fikir okura, eserden öğrenebileceği bir felsefeyi ve eserin yazılış amacını net bir biçimde vermelidir.

  Edebi bir eser içerisinde sadece tek bir fikir bulunmayabilir. Ancak anlatılmak istenen mesaj ve fikir yalnızca bir tanedir. Ana fikir, bu düşünceden yola çıkarak yazılır ve yardımcı fikirler ile beslenir. Ana fikir, bir eserin tek cümlelik özeti şeklinde açıklanabilmektedir. Bazı eserlerde yazarlar eserin ana fikrini doğrudan tek bir cümle olarak eserin içerisinde verir. Bazı eserlerde ise ana fikiri bulmak okura bırakılır. Tümdengelim yöntemi ile yazılan eserler genelde ana fikir cümlesi ile başlamaktadır. Yazar bu fikri ortaya atarak eseri, ana fikri kanıtlayıcı unsurlarla devam ettirir.

  Bir eserin ana fikrini bulabilmek için eserin tamamını özümseyerek okumak gerekmektedir. Eser üzerinden yapılan bu okuma ile birlikte ana fikir okura yazar aracılığıyla net bir şekilde sezdirilir. Yazar, okura göstermek istediği ana fikri ispatlamak için parçanın içerisinde pek çok kavram kullanır. Bu kavramlar ve göstergeler ana fikri çağrıştıran unsurlardır. Okurun bu kavramların anlamını bilmesi eserden ana fikir çıkarmasını sağlamaktadır.

  Yazar, eserin ana fikrini tümevarım yöntemi ile okura vermek isterse, ana fikri belirleyen cümleyi son bölüme koyabilir. Ana fikir, yazının tamamına bir birlik ve bütünlük kazandırmaktadır. Yazının temeli ana fikir üzerine kurulduğu için, okur eserin neyi amaçladığını net bir şekilde söyleyebilir.

  Ana fikir cümlelerinin açık ve özlü bir şekilde belirlenmesi gerekmektedir. Eserin ana fikri, başk düşünceleri çağrıştıracak şekilde olmamalı ve sadece esere özgü olmalıdır. Ana fikir cümlesi, açıklamalar ve örnekler ile genişletilmeye elverişli olmalıdır. Ana fikir üzerinden karşılaştırmalar, neden-sonuç ilişkisi gibi kavramlar kurulabilmelidir.

  Örneğin Goethe, '' Faust'ta neleri anlatmak istediniz? '' sorusuna '' Ben de bilmiyorum '' demiştir. Goethe, bu cevabında hiçbir sanat yapıtının tam olarak açıklanamayacağını belirtmek istemiştir. Buna göre Faust eserinin ana fikri '' Sanat eserlerinin tam olarak açıklanamayacağı '' dır.

  Alıntı
#29.07.2015 11:18 2 0 0
 • Teşekkürler
#11.10.2022 18:57 1 0 0
 • Paylaşım için Teşekkürler
#03.07.2023 16:03 0 0 0