Zaman

Son güncelleme: 11.06.2006 14:59
 • ZAMAN

  D0ER FARKLI OLARAK ALINIP
  SATILAMAZ, B0R0KT0R0LEMEZ.
  BA^KASINDAN ÖDÜNÇ ALINAMAZ,
  BA^KASINA DEVRED0LEMEZ,
  ÜRET0LEMEZ, ÇOALTILAMAZ VE
  DE0^T0R0LEMEZ.

  ONDAN SADECE YARALANAB0L0R.

  H0Ç KULLANILMASA DA TÜKENMEYE
  DEVAM EDER.

  YEN0LENMES0 MÜMKÜN OLMADIINDAN,
  BÜTÜN KAYNAKLARIN EN DEERL0 OLANI
  ZAMANDIR.
  Jean-Louis Servan-Schreiber
#31.03.2004 09:14 0 0 0
 • enteresan değişik bişi saol
#11.06.2006 14:59 0 0 0