İngilis Dilində Dostluq Sözləri

Son güncelleme: 21.12.2021 09:57
 • İngilis Dilində Məşhur Dostluq Sözləri Dost haqqinda İngilis sozler Dostluq haqqında İngilis dilində atalar sözləri İngilis Dilində Dostluq Haqqında Deyimlər Ingilizce Dilində Dostluq Sözleri Ingilizce Dilində Dostluk Sözleri

  A real friend is one who walks in when the rest of the world walks out. – Əsl dost dünyanın geri qalanı çıxanda tək içəri girən şəxsdir.
  Lucky are those who find a true loyal friend in this fake world. – Bu saxta dünyada sadiq dost tapan şanslı şəxsdir.
  Friendship is like a melon you must try one hundred to find a good one. – Dostluq yemiş kimidir. Bir dənə yaxşı tapmaq üçün 100 dənəsini yoxlamalısan.
  Friendship is about finding people who are your kind of crazy. – Dostluq sənin kimi çılğın olan insanlar tapmaqdır.
  There are big ship and small ships. But the best ship of all is friendship. – Böyük gəmi və kiçik gəmilər olur. Gəmilərin ən yaxşısı isə dostluqdur.

  İngilis Dilində Dostluq Sözləri

  Filosofların Dostluq Haqqında Sözləri

  I want my friend to miss me as long as I miss him. ― St. Augustine aka Saint Augustine of Hippo

  İstəyirəm, dostum mən onun üçün darıxana kimi o da mənim üçün darıxsın.

  A friend is, as it were, a second self. ― Cicero aka Marcus Tullius Cicero

  Bir dost, olduğu kimi, ikinci özündür.

  Azəringislicə'nin ödənişsiz sınaq dərsinə qatılın!

  It is not so much our friends’ help that helps us as it is, as the confidence of their help. ― Epicurus

  Dostlarımız bizə bacardıqları qədər yox, güvəndikləri qədər kömək edər.

  Friends show their love in times of trouble, not in happiness. / Life has no blessing like a prudent friend. ― Euripides

  Dostlar sevgilərini çətin anlarda göstərərlər, xoşbəxtlikdə deyil. – Həyatda kamil dosta sahib olmaq qədər nemətli bir şey yoxdur.

  We are each of us angels with only one wing, and we can only fly by embracing one another. ― Lucretius aka Titus Lucretius Carus

  Hər birimiz tək qanadlı mələklərik və sadəcə bir-birimizi qucaqlayaraq uça bilərik.

  Nothing but heaven itself is better than a friend who is really a friend. ― Plautus aka Titus Maccius Plautus

  Cənnətdən başqa heç bir şey bir həqiqi dost qədər yaxşı deyildir.

  I don’t need a friend who changes when I change and who nods when I nod; my shadow does that much better. ― Plutarch aka Lucius Mestrius Plutarchus

  Dəyişdiyimdə dəyişən və başımı salladığımda başını sallayan bir dosta ehtiyacım yoxdur. Kölgəm bunu daha yaxşı bacarır.

  Friends are as companions on a journey, who ought to aid each other to persevere in the road to a happier life. ― Pythagoras aka Pythagoras of Samos

  Dostlar səyahətdə yoldaş kimidirlər, xoşbəxt bir həyat yolunda davam etmək üçün bir-birlərinə kömək etmək məcburiyyətindədirlər.

  Azəringiliscə proqramı ilə ingilis dilinizi inkişaf etdirin.

  Friendship always benefits; love sometimes injures. ― Seneca aka Seneca the Younger or Lucius Annaeus Seneca

  Dostluq həmişə fayda gətirir; sevgi bəzən zərər verir.

  A friend is another self. ― Zeno aka Zeno of Elea

  Dost başqa bir özündür.
  Yazarların Dostluq Haqqında Sözləri

  A friend is someone who knows all about you and still loves you. ― Elbert Hubbard

  Bir dost sənin haqqında hər şeyi bilən və səni hələ də sevən biridir.

  If I had a flower for every time I thought of you… I could walk through my garden forever. ― Alfred Tennyson

  Əgər səni hər düşünəndə bir çiçəyim olsaydı… Bağımdan əbədi gəzə bilərdim.

  I would rather walk with a friend in the dark, than alone in the light. ― Helen Keller

  Dostumla qaranlıqda gəzməyə üstünlük verərəm, nəinki işıqda tək gəzməyə.

  What is a friend? A single soul dwelling in two bodies. ― Aristotle

  Bir dost nədir? İki bədəndə yaşayan tək bir ruh.

  No person is your friend who demands your silence, or denies your right to grow. ― Alice Walker

  Sükutunuzu tələb edən və ya böyümək hüququnuzu rədd edən dostunuz deyil.

  The language of friendship is not words but meanings. ― Henry David Thoreau

  Dostluq dili sözlər deyil, mənalardır.

  Be slow to fall into friendship; but when thou art in, continue firm & constant. ― Socrates

  Dostluğa girməkdə yavaş olun, amma içində olanda möhkəm və davamlı olun.

  A friend is one that knows you as you are, understands where you have been, accepts what you have become, and still, gently allows you to grow. ― William Shakespeare

  Bir dost, səni olduğu kimi tanıyan, harada olduğıunu başa düşən, olduğun şəxsi qəbul edən və hələ də sənə böyüməyə imkan verən biridir.

  Ultimately the bond of all companionship, whether in marriage or in friendship, is conversation. ― Oscar Wilde

  Nəticədə nigahda və ya dostluqda olan bütün yoldaşlıq əlaqələri söhbətdir.

  Love is blind; friendship closes its eyes. ― Friedrich Nietzsche

  Sevgi kordur; dostluq gözlərini yumur.
  Elm Adamlarının Dostluq Haqqında Sözləri

  A good scientist values criticism almost higher than friendship: no, in science criticism is the height and measure of friendship. ― Francis Crick

  Yaxşı bir elm adamı haradasa tənqidə dostluqdan çox üstünlük verər. Xeyr, elmdə tənqid dostluğun yüksəkliyi və ölçüsüdür.

  Happiness can be found even in the darkest of times, if one only remembers to turn on the light. ― Nikola Tesla

  İnsan sadəcə işığı açmağı xatırlasa, ən qaranlıq anlarında belə xoşbəxtliyi tapa bilər.

  Let us be grateful to the people who make us happy; they are the charming gardeners who make our souls blossom. ― Ernest Rutherford

  Bizi xoşbəxt edən insanlara minnətdar olaq; onlar, ruhlarımıza çiçək açan cazibədar bağbanlardır.

  In the sweetness of friendship let there be laughter, for in the dew of little things the heart finds its morning and is refreshed. ― James Chadwick

  Dostluğun şirinliyində qəhqəhə çəkin, çünki xırda şeylərin şehində ürək səhərini tapır və təzələnir.

  A friend is one who overlooks your broken fence and admires the flowers in your garden. ― Daniel Bernoulli

  Bir dost, qırılmış çitinizi görməməzlikdən gələn və bağınızdakı çiçəklərə heyran olanlardan biridir.

  A friend who understands your tears is much more valuable than a lot of friends who only know your smile. ― Leonhard Euler

  Göz yaşlarınızı başa düşən bir dost, yalnız təbəssümünüzü bilən bir çox dostdan daha dəyərlidir.

  Sometimes being with your best friend is all the therapy you need. ― Henry Cavendish

  Bəzən ən yaxşı dostunuzun yanında olmaq sizə lazım olan bütün müalicədir.

  Life was meant for good friends and great adventures. ― Richard Feynman

  Həyat yaxşı dostlar və böyük sərgüzəştlər üçün nəzərdə tutulmuşdu.

  A best friend is someone who makes you laugh even when you think you’ll never smile again. ― Johannes Kepler

  Ən yaxşı dost, bir daha gülməyəcəyini düşünsən də səni güldürən biridir.

  True friends aren’t the ones who make your problems disappear. They are the ones who won’t disappear when you’re facing problems. ― Blaise Pascal

  Həqiqi dostlar problemlərinizi aradan qaldıran deyil. Problemlərlə üzləşdiyiniz zaman yox olmayacaq şəxslərdir.
#21.12.2021 09:57 0 0 0