Uranyum

Son güncelleme: 02.01.2022 16:14
  • Uranyum Nedir?
    Uranyum, sembolü U ve atom numarası 92 olan kimyasal bir elementtir. Aktinitlere aittir.

    Tek sayıda nötron içeren uranyum izotopları, termal nötronlar tarafından nispeten kolayca bölünebildiğinden, uranyum izotopu 235U, nükleer zincir reaksiyonu yapabilen bilinen tek doğal olarak oluşan maddedir. Uranyum 235U, nükleer santrallerde ve nükleer silahlarda birincil enerji taşıyıcısı olarak kullanılır. Ekonomik önemi büyüktür. Ancak toryum 232Th'den çıkan yapay uranyum 233U da bölünebilir ve yüksek sıcaklıklı reaktörlerde üretilip tüketilir.
#02.01.2022 16:14 0 0 0