Cabir Novruz Şeirləri

Son güncelleme: 06.01.2022 06:57
 • Allah rəhmət eləsin, böyük şairimiz, gözəl insan. Çox səmimi şeirdir. Ata məhəbbətinin bu şeirdən artıq poetik ifadəsi mümkün deyil. Bu şeiri bəlkə 50 dəfə dinləmişəm və hər dəfə dinləyəndə insan göz yaşlarını saxlaya bilmir.

  Cabir Novruz Şeirləri

  SAĞLIĞINDA QİYMƏT VERİN İNSANLARA


  Bir arzum var, ay adamlar, qoyun deyim,
  Sağlığında qiymət verin insanlara,
  Yaxşılara sağlığında yaxşı deyin,
  Sağlığında yaman deyin yamanlara,
  Yalnız, yalnız sağ olanda,
  Hər kəs əsl qiymətini bilər onda
  Bu sözlərim düz olmasa töhmət edin,
  Sizdən ricə eləyirəm milyon kərə,
  Şairlərə sağlığında hörmət edin,
  Sağlığında heykəl qoyun ölməzlərə
  Gələcəyə çox da ümid bağlamayın,
  Sözünüzü sonralara saxlamayın
  Zəhləm gedir sonralardan,
  Vaxtsız dinən zurnalardan,
  Boşboğazdan, avaradan,
  Toydan sonra nağaradan
  Sağlığında sevindirin təmizləri,
  Siz həyatda bu amalla addımlayın
  Sağlığında ifşa edin xəbisləri,
  Satqınlara sağlığında satqın deyin,
  Tülkü deyin tülkülərə,
  Aslan deyin aslanlara
  Sağlığında qiymət verin insanlara
  Hər kəs bilsin öz yerini
  necə sağdır,
  bu, pislərin həyatını qısaltmaqdır
  yaxşılarının həyatını uzatmaqdır
  bu nədəndir ölən kimi, qəlbimizdə
  adamlara sevgi, hörmət aşıb-daşır
  Ölən kimi yaxşılar da yaxşılaşır

  Yamanlar da yaxşıaşır
  Çirkinlər də təmiz olur ölən kimi
  Yadlar belə əziz olur
  ölən kimi
  xatirələr söyləyirik,
  nekroloqlar qollayırıq,
  hamısını ucdantutma yaxşı deyib
  o dünyaya yollayırıq
  Bu gecikmiş xeyir-dua kimə gərək?
  Bundan məzar böyüyəcək,
  ya ölənmi diriləcək?
  Xoşum gəlmir
  Bu köhnəlmiş adətlərdən,
  Xoşum gəlmir
  Bu sərdabə sevgiərdən,
  hrmətlərdən xoşum gəlmir
  İstəmirəm vaxt-vədəsiz şöhrəti mən,
  Bir an ömrü milyon qızıl ölüm gələ
  dəyişmərəm
  diri üçün iynə boyda hörməti mən
  ölü üçün min heykələ dəyişmərəm
  düz deməsəm, onda məni bağışlayın,
  Ü tutaram uşaqlara,
  qocalara, cavanlara,
  Sağlığında qiymət verin insanlara,
  Yaxşılara sağlığında yaxşı deyin,
  Sağlığında yaman deyin yamanlara

  O VAXT ANAM CAVAN İDİ


  O vaxt annam cavan idi, çox cavan,
  O toyların ziynətiydi, ziynəti
  Amma birdən atam getdi dünyadan
  Mən anamı heç oynayan görmədim

  Kəndimizdə o hamıdan gözəldi,
  Başdan-başa geyinərdi zərxara
  Mağararda təran kimi süzərdi,
  Atam öldü ta getmədi toylara

  Elə bil ki, birdən beli əyildi,
  Uzun qara saçlarına düşdü dən
  Çox cavanlar kama çatdı, sevildi,
  Qız-gəlinlər evdən-evə köçdülər
  Mənim də ki, boy calandı boyuma,
  Amma qəlbim sevinmədi, gülmədi
  Ta anamın həsrət qaldım oynuna,
  Ta anamı heç oynayan görmədim

  Bacıma da bir bahar toy qurdular,
  Axırda da bir "Vağzalı" çalındı
  Hey anamın qabağında durdular,
  O gizləndi çarşabının dalında

  Göz yaşıyla o bacımı ötürdü,
  Dedi, - quzum, Allah sənə yar olsun
  Gəlin bacım bulud kimi tutuldu,
  Anasının bərk boynuna sarıldı

  Qızım köçdü, xoşbəxt olsun, - dedilər,
  Bir oğlun var onun toyun görəsən
  Daha onda, ay Qızıgül bəxtəvər,
  Göz dolusu oynayasan gərək sən

  Bir gün mən də eşq səsinə ayıldım,
  Özümə bir yuva hörmət istədim
  Annam mənə elçi getdi dayımla,
  Müqəddəsdir elimizin adəti

  Sonra annam günü, ayı sanadı,
  Mənsə zaman necə keçdi bilmədim
  Qəribədir mən Qızılgül anamı,
  Toyumda da heç oynayan görmədim

  Bir qış günü vida dedi həyata,
  Atam oldu son istəyi, son sözu
  Nə böyükmüş, nə möhkəmmiş, xudaya,
  Bizim ata-anaların sevgisi

  Belə olub bu millətin keçmişi,
  Heyf, indi onun quru adı var
  Hanı indi atam kimi bir kişi,
  Hanı indi annam kimi qadınlar

  Bəli, o vaxt annam vardı çox cavan,
  O toyların bəzəyiydi, ziynəti
  Nə zaman ki, atam getdi dünyadan,
  Mən anamı heç oynayan görmədim

  SƏN ELƏ BİR VAXTDA RAST GƏLDİN MƏNƏ


  Sən elə bir vaxtda rast gəldin mənə,
  Qurumuş bulağam, bulanmış suyam
  Sən elə bir vaxtda rast gəldin mənə,
  Oxunmuş nəğməyəm, çalınmış toyam

  Nə gücüm çatdı ki, səndən yapışım,
  Nə gücüm çatdı ki, səndən qaçam mən
  Nə odum oldu ki, yanam, alışam,
  Nə sehrim oldu ki, cavanlaşam mən

  Sən elə bir vaxtda rast gəldin mənə,
  Ömrün payız vaxtı, xəzəl çağıydı
  Sən elə bir vaxtda rast gəldin mənə,
  Sənin gəncliyinin gözəl çağıydı

  Nə deyə bildim ki, tutmaz sevdamız,
  Nə deyə bildim ki, tutar bizimki
  Bizimdir səmada axan o ulduz,
  O uzaqda itən qatar bizimdi

  Sən elə bir vaxtda rast gəldin mənə,
  Dayanıb durmuşdum yol ayrıcında
  Sən elə bir vaxtda rast gəldin mənə,
  Bir üzüm cavandı, bir üzüm qoca

  Nə deyə bildim ki, sevən çağımdı,
  Nə dedim sevirəm, mənə dayaq ol
  Nə deyə bildim ki, mənə yaxın dur,
  Nə deyə bildim ki, məndən uza qol

  Sən elə bir vaxtda rast gəldin mənə,
  Ömrün eşq badəsi içilmiş idi
  Sən elə bir vaxtda rast gəldin mənə,
  Mənzilimin çoxu keçilmiş idi

  Nə deyə bildim ki, ürəksən mənə,
  Nə deyə bildim ki, ürək deyilsən
  Nə deyə bildim ki, gərəksən mənə,
  Nə deyə bildim ki, gərək deyilsən

  Sən elə bir vaxtda rast gəldin mənə,
  Bu necə fəsildi, necə vaxt idi
  Sən elə bir vaxtda rast gəldin mənə,
  Bu necə taleydi, necə bəxt idi

  Nə deyə bildim ki, pənahsızam mən,
  Nə deyə bildim ki, pənah məndədir
  Nə deyə bildim ki, günahsızam mən,
  Nə deyə bildim ki, günah məndədir

  Sən elə bir vaxtda rast gəldin mənə,
  Özüm öz halıma gülmək istədim
  Sən elə bir vaxtda rast gəldin mənə,
  Təzədən dünyaya gəlmək istədim

  GECİKMİŞ MƏHƏBBƏT MAHNISI


  Sən gizli gəlmisən ömrümə, inan,
  Bu gizli eşq ilə yaşayacağam
  Dünyanın ən ağır yükü sayılan,
  Gecikmiş məhəbbət daşıyacağam
  Sən mənim ömrümdə açan çiçəksən,
  Onu ürəyimdə bəsləyəcəyəm

  Sən məni heç zaman görməyəcəksən,
  Mən səni hər zaman gözləyəcəyəm
  Uzaqdan göz qoyub gözünə sənin
  Sanki görəcəyəm Allahımı mən
  Düşüb qarış-qarış izinə sənin,

  Əzbərləyəcəyəm yollarını mən
  Səni zərrə-zərrə kəşf edəcəyəm,
  Səni milyon kərə kəşf edəcəyəm
  Hər günü adınla başlayacağam,

  Hər günü adınla bitirəcəyəm
  Səni röyalarda oxşayacağam,
  Səni xəyallarda itirəcəyəm,
  Sən məni heç zaman duymayacaqsan,

  Mən bütün ömrünü izləyəcəyəm,
  Sən mənə məhəl də qoymayacaqsan
  Mən səni həmişə səsləyəcəyəm,
  Hər gün məni üçün doğulacaqsan,

  Hər gün mənim üçün yox olacaqsan
  Mənim sevincim də sən olacaqsan,
  Mənim kədərim də sən olacaqsan
  Mən sənin adına hər saat, hər an,
  Qəlbimdə məktublar yollayacağam
  Sən heç vaxt fikrimdən çıxmayacaqsan,
  Mən heç vaxt yadında qalmayacağam
  Beləcə həsrətlə qocalacağam,
  Belə enəcəyəm, ucalacağam
  Keçib hər alovdan, keçib hər oddan
  Böyük əzabından şad olacağam,
  Sən mənə həyatda ən doğma adam,
  Mən sənə yaddan da yad olacağam,
  Sən ömr edəcəksən ayrı adamla,
  Mən kiməm, nəçiyəm bilməyəcəksən
  Bir gün bu dünyadan sənin adınla,
  Köçüb gedəcəyəm bilməyəcəksən


  Allahım bu qədərmi gözəl izah olunarmış. Dünya necə gozəlmis dedirtdi mənə


  Sağlığında qiymət verin insanlara
#06.01.2022 06:57 0 0 0