Muharrem Ayının Önemi

Son güncelleme: 27.09.2022 17:13
 • Hem hicri yılın başlangıcı hem de 2022 Muharrem ayının başlangıcına denk gelen 30 Temmuz Cumartesi günü itibariyle faziletli ibadetlere yönelmek gerekir. Bolluk ve bereket ayı olan Muharrem'in 10. gününe denk gelen Aşure günü hakkında merak edilenleri sizlere araştırdık. Muharrem ayı aşure günü oruç tutulur mu? Muharrem ayında Aşure günü duası...

  Hicri senenin başlangıcında ilk ayımız olan Muharrem ayı, Peygamber Efendimiz (SAV)'in Ramazan ayı dışında en çok nafile oruç tuttuğu aylardan olması ile bilinir. Nafile ibadetler arasında oruca bol bol yer verilmesi gereken bu mübarek ayda, dinimiz açısından oldukça önemli olaylar geliştiği için tüm Müslüman alemi açısından oldukça mühimdir. Muharrem ayının 10. gününe tekabül eden Aşure günü ise yapılması faziletli olan birçok ibadet vardır. Bunların başında 10 kişiye selam vermek gibi güzel davranışların olduğu, yapıldığı zaman kat kat sevapların yazıldığı daha nice ibadetler vardır. Aşure günü tutulan orucun, kendisinden önceki 1 senenin günahların bağışlanacağına kefaret olduğu yönünde rivayetler de mevcuttur.
  Ebu Hureyre (r.a) rivayetine göre, Peygamber Efendimiz (SAV) şöyle buyuruyor: “Ramazan orucundan sonra orucun en faziletlisi, Allah’ın ayı olan Muharrem ayı orucudur!..” (Müslim 1153/202)
  10 Muharrem Aşure günü vuku bulan hadiseler;

  Rivayetlere göre; İslam tarihinde Kerbelada Hz. Hüseyin Radıyallahu anh efendimizin şehid edildiği gün de 10 muharrem aşure gününe tekabül etmektedir. Allah (cc) Şefaatlerine nail eylesin.-Amin-
  1- Allah'ın, Âdem -aleyhisselâm-ın tevbesini bu günde kabul ettiği
  2- Ve Âdem(as)'in bu günde 'Safiyyullah' olduğu,
  3- İdris -aleyhisselâm-ın yüce bir mekâna bu günde ref olunduğu,
  4- Nuh(as)'u gemiden bu günde çıkardığı,
  5- İbrahim(as)'i ateşten bu günde kurtardığı,
  6- Tevrat'ı Musa -aleyhisselâm-a bu günde indirdiği,
  7- Yûsuf(as)'u zindandan bu günde kurtardığı,
  8- Ya'kub(as)'un gözlerinin bu günde iade olunduğu,
  9- Eyyûb(as)'un bu günde şifâya ka-vuşduğu,
  10- Yûnus(as)'un balığın karnından bu günde kurtulduğu,
  11- Kızıldeniz'in Benî İsrail'e bu günde yarılıp geçtikleri ve kurtuldukları,
  12- Dâvûd -aleyhisselâm-ın bu günde mağfiret olunduğu,
  13- Süleyman(as)'a bu günde mülk ve saltanat verildiği
  14- ve Muhammed -aleyhi's-salâtü ve's-selâm-ın geçmiş ve gelecek günâhlarının bu günde mağfiret olunduğu rivayet olunur.
  15- Dünyânın yaradılmağa ilk başlandığı,
  16- yeryüzüne yağmurun ilk yağdığı gün âşûra günüdür, diye de rivâyet olunmuştur.
  Bu günde eve çeşitli ve bol erzak almak, muhtaçlara tasaddukta, komşu ve akrabaya ikramlarda bulunmak sene boyunca berekete vesile olur. Yine bu günde oruçlu bulunup gecesini de ihya etmenin büyük ecir ve rizây-ı ilâhîye sebeb olacağı ifâde buyurulmuştur.
  Yahudilere benzememek için dokuzuncu ve onuncu günleri yahud onuncu ve onbirinci günleri beraber oruç tutulması gerektiği İbn-i Abbas'dan rivâyet edilmiştir.
  Er-Ravzu'l-Fâık kitabında şu kıssa anlatılır:
  Bir vakit Basra'da servet sahibi bir adam vardı. Her senenin âşûra gününde müslüman kardeşlerini evine toplar, sabaha kadar Kur'ân okuyarak okutarak geceyi ihya ederler, nerde fakîr ve yoksul, kimsesiz varsa buldurur, hepsine tasaddukda bulunur, dul ve yetimlere ikramda bulunur, elinden gelen hayrı fazlasıyla yapardı. Evinin bitişiğinde bir komşusu bulunuyordu ve komşusunun hem anası, hem de kızı senelerden beri yürüyemez vaziyette idiler. Kız, babasına sordu:
  -Babacığım bu gün nedir? Komşumuz herkesi evine toplayıp bu geceyi Kur'ân ve zikirle ihya ediyor? Babası:
  -Yavrucuğum, bu gün âşûra günüdür, Allah katında bu günün hürmeti büyüktür, ayrıca çok da faziletleri vardır, dedi.
  Sonra uykuya vardılar. Fakat kız çocuğunun gözüne uyku girmiyordu.Sanki nefesi kesilmiş bir halde huşû' ve haşyet ile Kur'ân'ı ve zikrullah'ı dinliyordu. Kur'ân'ın hatim duâsını yapdıkları vakit, yüzünü semâya doğru çevirdi ve Allah'a niyâz ederek:
  -Ey Mevlâm! Bu gecenin senin indindeki hürmeti hakkı için, senin rızânı kazanmak için bu gece Kur'ân'ını okumak için uyumamış kulların hürmeti için beni şu hâlimden kurtar, kalbimin kırıklığını sar! dedi. Daha sözünü bitirmemişdi, o anda afiyet bularak bütün ağrı ve sancılarından kurtularak kalkıp doğruldu. Sabahleyin bu hâli görünce şaşıp kalan babası:
  -Kızım bu nasıl oldu? diye sordu. O da;
  -Babacığım, bu gün ile Allah'a tevessül ettim. O da ânında bana sıhhatimi ihsan etti, dedi.
  (Dualar ve Zikirler/Ramazanoğlu Mahmud Sami(K.S) kitabından alıntıdır
#07.08.2022 21:10 1 0 0
 • Paylaşım için Teşekkürler
#27.09.2022 17:13 0 0 0