Aşure Günü Ne Yapılır - Aşure Günü İbadetleri

Son güncelleme: 27.09.2022 17:13
 • Muharrem ayının 1'inci ila 10'uncu günü ile beraber her gün okunan dua, sabahları 3 kez okunabilir.

  Kuşluk vakti 4 rekat namaz kılınabilir.

  Günahların affı için bol bol istiğfar çekilebilir.

  “Hasbünâ’llâhu ve ni’me’l-vekîl, ve ni’me’lmevlâ ve ni’me’n-nasîr, gufrâneke rabbenâ ve ileyke’l-masîr” denilebilir.

  “Lâ-ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü mine’z-zâlimîn” tesbihi çekilebilir.

  10 mümine selam verilebilir.
  Hasta kişiler ziyaret edilebilir.

  O gün eve götürülen rızık arttırılabilir. En sevabı ise 10 çeşit olmasıdır.

  Muharrem’in 10’unu, 11’ine bağlayan gece, 1 kez Zümer sûresi okunabilir.

  AŞURE GÜNÜ OKUNMASI GEREKEN DUA  AŞURE DUASI'NIN TÜRKÇESİ:

  Euzü Billahi Mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim.

  Elhamdülillahi rabbi alemin. Vesselatü vesselamü ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaıyn. Allahümme entel ebediyyül gadim. El hayyül kerim. El hennanül mennan. Ve hazihi senetün cedidetün. Eselüke fihel ismete mineşşeytanirracimi ve evliyaih. Vel avne ala hazihinnefsil emmarati bissu. Vel iştiğale bima yügarribuni ileyke ya kerim. Ya zelcelali vel ikram. Bi rahmetike ya erhamerrahimin. Ve sallallahu ve selleme ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve ehli beytihi ecmeın.

  AŞURE DUASININ ANLAMI:

  "Hamd alemlerin Rabbi olan Allah' mahsustur. Salatü selam ise Onun resulü Efendimiz (s.a.v.) ile onun ashabına olsun. Kendisinden önce varlık olmayan, varlığı, yaşamı, kulları için keremi, merhameti, kullarına bağışladığı nimetler sonsuz olan Allah'ım! Bu yeni yılda, yıl boyu huzurundan kovulan şeytandan korunmayı, kötülüğü emreden nefsime karşı galip gelmeyi yardımını diliyorum, beni sana yakın tutacak işlerle meşgul olmayı diliyorum. Ey Celal ve ikram sahibi olan Allah'ım!

  Ey Erhamer Rahimin Rabbim rahmetinin bereketi ile duamızı kabul eyle, Allah'ın selamı Hz. Muhammed (s.a.v.) ile onun ashabının ehli beytinin üstüne olsun."
#07.08.2022 21:12 1 0 0
 • Paylaşım için Teşekkürler
#27.09.2022 17:13 0 0 0