Bir Aşk Mektubu

Son güncelleme: 09.08.2006 16:02
 • Bir A_k Mektubu


  ^u an 1 _ubat ak_am1 ve rüyamda yine sen vard1n. Saat olmu_ gecenin 3’ü, herkes uyumu_, annem, babam, karde_im, bende uyumu_um ama gönlüm hep ayakta, a_k1m hep ayakta, onlar hiç uyumad1 ki. Seni tan1d11mdan, sana tapal1dan beri gözüme uyku girmedi a_k1m1n, sevdam1n da. Ne tedaviler arad1m, ne ilaçlar kulland1m. Çaresi bir mucize bu hastal11n o da sensin.
  Al1yorum _u saat, unutma beni alatan sensin. Uyutmayan, hayat1 zindan eden sensin. Ne hayat tat veriyor, ne o olmazsa olmaz dediim bilgisayar, ne hava, ne ekmek, ne su,….. sadece ama sadece sensin o tat. Sensin benim hayat1m, sensin.
  Benden vazgeçmemi mi istiyorsun? Tamam kabul. Ç1ks1n birisi güne_e yazs1n ad1n1 (benim yazd11m1n yan1na) vazgeçerim senden. Ya da sa1r bir ressam, topraa dü_en gülün sesini çizsin bir ka1da o zaman vazgeçerim senden. O zaman vazgeçerim anl1yor musun? VAZGEÇMEM SENDEN.
  Benden kalan birkaç gözya_1 var bu ka1tta, sana olan a_k1m var. Eer bir gün alars1n olur ya! Bu ka1da ala. Göz ya_lar1m1z mutlu olsun sonunda. Onlar kavu_sunlar a_klar1na. Biz kavu_amasakta.
  Hem ben seni kime vazgeçerim? Kimse senin dudaklar1ndaki s1cakl11 vermiyor, kimse vermiyor sendeki o güzel kokuyu, kimse hissettirmiyor senin tenindeki buuyu, hayali, kimse bakam1yor senin bakt11n gözlerle bana, kimse senin dokunduun hatta vurdun gibi vurmuyor bana, kimse tutmuyor senin ellerinle, kimse sarm1yor senin gibi kollar1yla, kimse ama kimse sendeki a_k1 bana vermiyor. Ben sana mecburum, sonu olmasa dahi.
  Kalbim uçarsa o kelimelerin aras1na okurken yakala onu, iyi bak incitme olur mu? Arkada_ et kendi kalbinle, dost olsunlar, a_1k olsunlar birbirlerine, ölesiye hem de, s1ms1k1 sar1ls1nlar hiç b1rakmas1nlar birbirlerini, vars1n ben onsuzda ya_ar1m, yeter ki onlar mutlu olsunlar.
  Sana soruyorum? Yak1_1kl1 deilim, çok zeki deilim ama a_k1m yetmez mi sana? Neden ben deilde seni sevmeyen bir ba_kas1 ya da benim kadar deer veremeyen birisi. Neden? ^unu unutma; K1rm1z1 güllere ula_mak isteyenler ayaklar1 alt1nda ezilen papatyalar1n fark1na varamazlar.
  Senin uruna vazgeçmeyeceim _ey yok. Gururum hariç. O zaman neden ben deilim, neden ba_kas1, sana ba_kas1n1n ellerinin dokunmas1na dayanamam. Buna dayanamam anl1yor musun beni? Neden ben deilim Allah1m? Sebebi ne? Neden Allah1m neden?
  Sana tap1yorum anl1yor musun? Sana tap1yorum? Neden san1yorsun sizin s1n1fa her tenefüs geli_im? Neden san1yorsun hep ba_ka konular aray1_1m.
  Çok merak etmi_tin ya Metin ile benim bildiim o olay1. Söyleyeyeyim. Metin bunu R1za’dan duymu_. R1za ona ikinizin beraber olduunuzu söylemi_. Ben bunu duyunca içimdeki tüm gözya_lar1n1 o an ç1karmak istedim. Sa1r olmay1 istediim bunu duymayay1m diye, bugün olmas1n istedim bu olay1 ya_amay1m diye, Kör olmak istedim seni hiç görmeyeyim diye, kalbim olmas1n istedim sana hiç a_1k olmayay1m diye, hislerim olmas1n istedim senin kokuna, s1cak tenine al1_mayayd1m diye. Senin olmamak istedim, sana hasret kalmayay1m diye. Gözlerim karard1 hiç abart1s1z o an? Metin b1raksa sonsuza dek öyle kal1rd1m. Rüyay1 hep seninle kurard1m. Hep ikimiz olurduk, hep seninle olurduk, kötü kalpliler aram1za girmeye çal1_1r ama ben hep mani olur buna izin vermezdim. Her _ey senin istediin gibi olurdu. Bir tek a_k1m1z ortak. Sana adard1m her _eyimi. Seninle senin kadar güzel, senin kadar iyi, senin kadar güzel gözlü, senin kadar …. Bir bebeimiz olurdu. Ama neyse ki, hatta maalesef Metin beni rüyamdan erken uyand1rd1. VE GENE SANA KAVU^AMADIM.
  Hem sana k1yar1m hem kendime? Ölümü dahi göze al1r1m sensin hayat zaten ölüm bana? Bunlar _aka gibi geliyor ama ben sana k1yamam …. K1yamam sana biliyorsun. A_k1m beni dalasa da, a_k1n beni mecnun yapsa da, sana k1yamam. Son söylemek istediim seninle son defa konu_mak istiyorum ve diyorum ki seni çok seviyorum
#03.04.2004 12:01 0 0 0
 • saol güzel bi aşk mektubu
#12.06.2006 01:43 0 0 0
 • güzelmiş dosum kullanmak gere saygılar
#12.06.2006 08:06 0 0 0
 • teşekkürler paylaşımın için
#06.08.2006 10:09 0 0 0
 • Ellerine saglik paylasimin icin tskler
#09.08.2006 16:02 0 0 0