GALATASARAY, GELECEK SEZON DA OLiMPiYAT STADi`NDA

Son güncelleme: 03.04.2004 16:46
  • GALATASARAY, GELECEK SEZON DA OLiMPiYAT STADi`NDA
    Galatasaray Futbol Takimi`nin gelecek sezon da maçlarini Atatürk Olimpiyat Stadi`nda oynayacagi teyit edildi.

    Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Ba_kan1 Togay Bayatl1, Galatasaray Kulübü`nden kendilerine gelen yaz1da, sar1-k1rm1z1l1 ekibin maçlar1n1 gelecek sezon da Atatürk Olimpiyat Stad1`nda oynayaca1n1 bildirdiini söyledi.
    Galatasaray Kulübü ile 2 y1ll1k bir anla_ma yapt1klar1n1 kaydeden Bayatl1, ``Biz kendilerine bir yaz1 göndererek, gelecek sezonla ilgili söylentilerin bulunduunu ve bu duruma aç1kl1k getirmelerini istedik. Cevaben gelen yaz1da kendileri maçlar1 gelecek sezon da Atatürk Olimpiyat Stad1`nda oynayacaklar1n1 teyit ettiler`` dedi.
#03.04.2004 16:46 0 0 0