foto - 06karsiyakali
  Osman Ünlü sohbetler
  image
  orjinalini görmek için tıklayınız  1999 - GÖNÜL PINARI

  Hesap Gününe Hazır Olmak
  http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/19991230_GonulPinari_HesapGununeHazirOlmak.mp3
  Sadaka
  http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/19991223_GonulPinari_Sadaka.mp3
  Zekat
  http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/19991216_GonulPinari_Zekat.mp3
  Orucun Sevabı
  http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/19991209_GonulPinari_OrucunSevabi.mp3
  Ramazan ve Oruç
  http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/19991202_GonulPinari_RamazanOruc.mp3
  Korkuyu Yenmek
  http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/19991125_GonulPinari_KorkuyuYenmek.mp3
  Kul Hakkı
  http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/19991118_GonulPinari_KulHakki.mp3
  Ölüme Hazırlanmak
  http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/19991111_GonulPinari_OlumeHazirlanmak.mp3
  Miraç Kandili
  http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/19991104_GonulPinari_MiracKandili.mp3
  Birlik ve Beraberliği Korumak
  http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/19991028_GonulPinari_BirlikVeBeraberligiKorumak.mp3
  Geçimsizlik
  http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/19991021_GonulPinari_Gecimsizlik.mp3
  Regaip Kandili
  http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/19991014_GonulPinari_RegaibKandili.mp3
  Üç Aylar
  http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/19991007_GonulPinari_UcAylar.mp3
  Ömrün Kıymetini, Değerini Bilmek
  http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/19990930_GonulPinari_OmrunKiymetiniDegeriniBilmek.mp3
  İstiğfar
  http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/19990923_GonulPinari_Istigfar.mp3
  Kusuru Kendimizde Aramak
  http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/19990916_GonulPinari_KusuruKendimizdeAramak.mp3
  Sabır
  http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/19990902_GonulPinari_Sabir.mp

  2000 - GÖNÜL PINARI

  Rehber İnsan Olabilmek
  http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20001228_GonulPinari_RehberInsanOlabilmek.mp3
  Laf Taşımak
  http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20001221_GonulPinari_LafTasimak.mp3
  Sadakanın Önemi
  http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20001214_GonulPinari_SadakaninOnemi.mp3
  Zekat Vermenin Önemi
  http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20001207_GonulPinari_ZekatVermeninOnemi.mp3
  Bidat Nedir?
  http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20001130_GonulPinari_BidatNedir.mp3
  Din İhtiyaçtır
  http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20001123_GonulPinari_DinIhtiyactir.mp3
  Mesut Olmak
  http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20001116_GonulPinari_MesutOlmak.mp3
  Kendini Hesaba Çekmek
  http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20001102_GonulPinari_KendiniHesabaCekmek.mp3
  Güzel Söz ve Nasihatler
  http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20001026_GonulPinari_GuzelSozVeNasihatler.mp3
  Dünya Ahiretin Tarlasıdır
  http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20001019_GonulPinari_DunyaAhiretinTarlasidir.mp3
  Müslümanın Vasıfları
  http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20001012_GonulPinari_MuslumaninVasiflari.mp3
  Kuran-ı Kerim Okumanın Fazileti
  http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20001005_GonulPinari_KuraniKerimOkumaninFazileti.mp3
  Regaip Kandili
  http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20000928_GonulPinari_RegaibKandili.mp3
  Çocuk Eğitimi
  http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20000921_GonulPinari_CocukEgitimi.mp3
  Haramlarda Israr Etmek
  http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20000914_GonulPinari_HaramlardaIsrarEtmek.mp3
  Dinde Gevşek Davranmak
  http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20000907_GonulPinari_DindeGevsekDavranmak.mp3
  İman Nedir ve Nasıl Olmalıdır?
  http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20000831_GonulPinari_ImanNedirVeNasilOlmali.mp3
  Dünya Köprü Gibidir
  http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20000817_GonulPinari_DunyaKopruGibidir.mp3
  Akıllı İnsanlar Nasıl Hareket Etmeli?
  http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20000810_GonulPinari_AkilliInsanlarNasilHareketEtmeli.mp3
  İbadetler Gösterişten Uzak Olmalı
  http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20000803_GonulPinari_IbadetlerGosteristenUzakOlmali.mp3
  Yanlışları Söylemek
  http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20000727_GonulPinari_YanlislariSoylemek.mp3
  Her Şey Ona Muhtaçtır
  http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20000824_GonulPinari_HerSeyOnaMuhtactir.mp3
  Ölüm Herkese Çok Yakındır
  http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20000706_GonulPinari_OlumHerkeseCokYakindir.mp3
  Üzüntüleri Gidermek İçin
  http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20000629_GonulPinari_UzuntuleriGidermekIcin.mp3
  Dini Yayınlarda Kontrol Olması Lazım
  http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20000622_GonulPinari_DiniYayinlardaKontrolOlmasiLazim.mp3
  Şükretmenin Önemi
  http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20000615_GonulPinari_SukurEtmeninOnemi.mp3
  Ahirette İflas Etmemek İçin
  http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20000608_GonulPinari_AhiretteIflasEtmemekIcin.mp3
  İmam-ı Gazali Hazretlerinin Nasihatleri
  http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20000601_GonulPinari_ImamiGazaliHazretlerininNasihatleri.mp3
  Yapılan İşleri İbadet Haline Getirmek
  http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20000525_GonulPinari_YapilanIsleriIbadetHalineGetirmek.mp3
  İnsanın Geçirdiği Safhalar
  http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20000518_GonulPinari_InsaninGecirdigiSafhalar.mp3
  Dua Etmeden Önce Yapılması Gereken Şeyler
  http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20000511_GonulPinari_DuaEtmedenOnceYapmakGerekenSeyler.mp3
  Gönül Temizlemek
  http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20000504_GonulPinari_GonulTemizlemek.mp3
  Kavga Etmek
  http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20000427_GonulPinari_KavgaEtmek.mp3
  Peygamber Efendimizin Hayatından Nakiller
  http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20000420_GonulPinari_PeygamberEfendimizinHayatindanNakiller.mp3
  Karı-Kocanın Hakları-2
  http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20000413_GonulPinari_KariKocaninHaklari%202.mp3
  Hicret
  http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20000406_GonulPinari_Hicret.mp3
  Karı-Koca Hakları
  http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20000330_GonulPinari_KariKocaHaklari.mp3
  Nimetin Kıymetini Bilmek
  http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20000323_GonulPinari_NimetinKiymetiniBilmek.mp3
  Zilhicce Ayı
  http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20000309_GonulPinari_ZilhicceAyi.mp3
  Ölünün Kabirdeki Hali
  http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20000302_GonulPinari_OlununKabirdekiHali.mp3
  Kalbin Temiz Olması
  http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20000224_GonulPinari_%20KalbinTemizOlmasi.mp3
  Dini Bozmak İsteyenler
  http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20000217_GonulPinari_DiniBozmakIstiyenler.mp3
  Hayal ve Gerçek
  http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20000210_GonulPinari_HayalveGercek.mp3
  Duanın Kabul Olması İçin Ne Yapmak Lazım?
  http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20000203_GonulPinari_DuaninKabulOlmasiIcinNeYapmakLazim.mp3
  Ahiret Gününe İman
  http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20000127_GonulPinari_AhiretGununeIman.mp3
  Allah'ın Takdirine Razı Olmak
  http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20000120_GonulPinari_AllahinTakdirineRaziOlmak.mp3
  Huy Değişir mi?
  http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20000113_GonulPinari_HuyDegisirmi.mp3
  Bayram
  http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20000106_GonulPinari_Bayram.mp3

  2001 - GÖNÜL PINARI

  Dünya Fanidir
  http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20011213_GonulPinari_DunyaFanidir.mp3
  Nasıl Dua Edelim?
  http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20011206_GonulPinari_NasilDuaEdelim.mp3
  Külfet ve Ülfet
  http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20011129_GonulPinari_KulfetVeUlfet.mp3
  Orucun Fazileti
  http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20011123_GonulPinari_OrucunFazileti.mp3
  Ramazan Ayının Önemi
  http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20011115_GonulPinari_RamazanAyininOnemi.mp3
  Nefs Büyük Düşmandır
  http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20011109_GonulPinari_NefsBuyukDusmandir.mp3
  Ömrün Kıymetini Bilmek
  http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20011102_GonulPinari_OmrunKiymetiniBilmek.mp3
  Müslümanın Gayesi Ne Olmalı?
  http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20011025_GonulPinari_MuslumaninGayesiNeOlmali.mp3
  İyi Bir Müslüman Olmak
  http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20011018_GonulPinari_IyiBirMuslumanOlmak.mp3
  Üzüntülere Karşı İnsanın Sabırlı Olması
  http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20011011_GonulPinari_UzuntulereKarsiInsaninSabirliOlmasi.mp3
  Ölüme Hazırlıklı Olmak
  http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20011004_GonulPinari_OlumeHazirlikliOlmali.mp3
  Öfkeyi Yenmek
  http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20010927_GonulPinari_OfkeyiYenmek.mp3
  Regaip Kandili
  http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20010921_GonulPinari_RegaibKandili.mp3
  İlim Meclisinde Bulunmanın Önemi
  http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20010913_GonulPinari_IlimMeclisindeBulunmaninOnemi.mp3
  Tevekkül Etmenin Önemi
  http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20010830_GonulPinari_TevekkulEtmeninOnemi.mp3
  Kişi Sevdiği İle Beraberdir
  http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20010823_GonulPinari_KisiSevdigiIleBeraberdir.mp3
  İbret Almak
  http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20010816_GonulPinari_IbretAlmak.mp3
  Kadere İman
  http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20010809_GonulPinari_KadereIman.mp3
  Çocuk Eğitimi
  http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20010802_GonulPinari_CocukEgitimi.mp3
  Yol Uzun Yük Ağır
  http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20010726_GonulPinari_YolUzunYukAgir.mp3
  Dost Kazanmanın Yolları
  http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20010712_GonulPinari_DostKazanmaninYollari.mp3
  İnsanlara Yardımcı Olmak
  http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20010705_GonulPinari_InsanlaraYardimciOlmak.mp3
  Takva Sahibi Olabilmek
  http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20010628_GonulPinari_TakvaSahibiOlabilmek.mp3
  İnsanın Kendisini Üstün Görmesi
  http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20010621_GonulPinari_InsaninKendisiniUstunGormesi.mp3
  Helal Lokma Kazanmak
  http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20010614_GonulPinari_HelalLokmaKazanmak.mp3
  Önce Farz
  http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20010607_GonulPinari_OnceFarz.mp3
  Hazırlıklı Olmak Lazım
  http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20010531_GonulPinari_HazirlikliOlmakLazim.mp3
  Duanın Kabul Olması İçin
  http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20010524_GonulPinari_DuaninKabulOlmasiIcin.mp3
  İmanın Gitmesine Sebep Olan Haller
  http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20010517_GonulPinari_ImaninGitmesineSebepOlanHaller.mp3
  Huzurlu Olmak İçin
  http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20010510_GonulPinari_HuzurluOlmakIcin.mp3
  Niyetin Önemi
  http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20010503_GonulPinari_NiyetinOnemi.mp3
  Haramlardam Sakınmak
  http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20010419_GonulPinari_HaramlardanSakinmak.mp3
  Dertler ve Üzüntüler
  http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20010412_GonulPinari_DertlerVeUzuntuler.mp3
  İnsanların En Kötüsü, En İyisi, En Akıllısı
  http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20010405_GonulPinari_InsanlarinEnKotusuEnIyisiEnAkillisi.mp3
  Cuma Gününün Fazileti
  http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20010401_GonulPinari_CumaGunununFazileti.mp3
  Sabırlı Olmak
  http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20010329_GonulPinari_SabirliOlmak.mp3
  Dile Sahip Olmak
  http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20010322_GonulPinari_DileSahipOlmak.mp3
  Çeşitli Dualar
  http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20010315_GonulPinari_CesitliDualar.mp3
  Ölüm Hali ve Kabir Hayatı
  http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20010301_GonulPinari_OlumHaliVeKabirHayati.mp3
  Dert ve Belalara Nasıl Sabredeceğiz
  http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20010222_GonulPinari_DertVeBelalaraNasilSabredecegiz.mp3
  İstiğfar ve Dua
  http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20010215_GonulPinari_IstigfarVeDua.mp3
  Kul Hakkının Önemi
  http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20010208_GonulPinari_KulHakkininOnemi.mp3
  Dert ve Belanın Kaynağı
  http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20010111_GonulPinari_DertVeBelaninKaynagi.mp3
  Nasihat Kabul Etmeyen Nefsimiz
  http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20010104_GonulPinari_NasihatKabulEtmeyenNefsimiz.mp3
  Hz. Isa ( 123 Mb ) [FTP LINK]
  image
  orjinalini görmek için tıklayınız
  SAG TIKLA !!!! Hedefi Farkli Kayit Yapin


  Hz. Isa ( 123 Mb ) Avi FORMAT
  Iki Sehir Mekke ve Medine [FTP LINK]
  image
  orjinalini görmek için tıklayınız
  SAG TIKLA !!!! Hedefi Farkli Kayit Yapin


  Iki Sehir Mekke ve Medine ( 207 Mb ) Avi FORMAT
  Canlilarda Fedakarlik [FTP LINK]
  image
  orjinalini görmek için tıklayınız

  SAG TIKLA !!!! Hedefi Farkli Kayit Yapin


  Canlilarda Fedakarlik ( 250 Mb ) Avi FORMAT
  Konusan Kuslar Mucize [FTP LINK]
  image
  orjinalini görmek için tıklayınız

  SAG TIKLA !!!! Hedefi Farkli Kayit Yapin


  Konusan Kuslar Mucize ( 109 Mb ) Avi FORMAT
  Kiyamet Günü [FTP LINK]
  image
  orjinalini görmek için tıklayınız


  SAG TIKLA !!!! Hedefi Farkli Kayit Yapin

  Kiyamet Günü ( 225 Mb ) Avi FORMAT[
  Duyuru Hack [ TürkCe ]
  Tesekkür ederim sagol var ol harika bir anlatim kardes