Frigler, MÖ 1200�lerde Trakya ve Boğazlar üstünden Anadolu�ya gelmişler, ilk yıllarda Trakya ve Güney Marmara Bölgesi�nde geçici yerleşim merkezleri kurduktan sonra Batı Anadolu�nun iç kesimlerine yayılmışlardır. Siyasi bir topluluk olarak ilk defa MÖ 750�den sonra ortaya çıkan Frigler, Anadolu�ya gelen Balkan kökenli boylardan biridir. Anadolu dışından gelmelerine rağmen kısa zamanda yerel kültürlerle kaynaşarak Anadolululaşmışlar, özgün bir Anadolu kültürü oluşturmuşlar ve siyasi egemenliklerini kaybettikten sonra dahi bin yılı aşkın bir süre kültürel anlamda varlıklarını sürdürmüşlerdir.

FRİG VADİSİ TURİZM KUŞAĞI PROJESİ


Emre Gölü (Döğer)

Afyonkarahisar, Kütahya ve Eskişehir İlleri arasında bulunan ve Frigya Vadisi adı verilen alan; turizm için gerekli tarihi, kültürel ve doğal bakımdan önemli özelliklere sahip olmasına rağmen ilimizde yaşayanların dahi yerini ve coğrafi özelliklerini bilmediği bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır.

Son yıllarda Vadi�nin turizm potansiyeli bakımından önemi anlaşılmış ve Afyonkarahisar Valisi�nin bizzat himayelerinde ve talimatlarıyla; Afyonkarahisar İl merkezi, Döğer, Alanyurt ve İscehisar arasında kalan bölümde ve Bayat İlçesi�nde Afyonkarahisar Valiliği Acil Durum Yönetimi ve Bilgi İşlem Merkezi bünyesinde İlimiz resmi kurum personellerinin katılımıyla tarihi, kültürel ve doğal varlıkların inceleme çalışmaları yapılmasına başlanılmıştır. Turizm açısından durumları, ulaşım, konaklama ve bölgedeki diğer hizmet potansiyelleri tespit edilmeye çalışılmıştır.

Kaya Anıtları
Kumcaboğaz Anıtı (Kayıhan)Frigler�in Afyonkarahisar Bölgesi�nde günümüze kalan önemli eserleri, kaya anıtlarıdır. Bunlar, Ayazini, Göynüş Vadisi, Döğer�de yoğunluk kazanmıştır. Bunlar M.Ö. 7. yüzyılın sonlarına tarihlenmektedirler. Aslantaş, Yılantaş, Maltaş, Kumcaboğaz, Kapıkaya ve Aslankaya�yı örnek olarak verebiliriz.

Kübele, Frig döneminde yeniden önem kazanmış olan Anadolulu bir tanrıçadır. Frigler Anadolu�ya dışarıdan gelmiş olmalarına rağmen Anadolu kültüründe yer alan Ana Tanrıça�ya inanmışlar, tapınım alanları ve anıtlarla birlikte bu dönemde kayalar kültü öne çıkmıştır. Aslankaya, Kapıkayalar ve Maltaş gibi anıtlar yapılmıştır.

Vadi�de gerek Frig, gerekse Roma ve Bizans dönemine ait çok sayıda kaya mezarları yer almaktadır. Bunların bazıları, Göynüş Vadisi, Aslantaş, Yılantaş, Ayazini, Akpınar Yaylası Mezar Odaları, Selimiye Mezar Odalarıdır.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1657
favori
like
share