UMUTSUZUN HiKAYESi

Son güncelleme: 24.12.2007 14:41
 • UMUTSUZUN HiKAYESi

  Karanl11 severdi...
  Belki dünyan1n pisliini saklad11 için karanl1k asl1nda güzeldi.
  Güne_ batt1ktan sonra ve ay ç1k1nca,
  Gölgeler kaybolur birer birer,
  Ve sessizlik çöker..
  Sadece sen vars1nd1r,
  Hafif bir rüzgar ürpertir çou zaman,
  Kokusu bile degi_mi_tir havan1n
  Sonra huzur kaplar içini,
  Payla_mak istersin...


  Yaln1zl11 da severdi...
  Belki onu daha güçlü yapt11 için yaln1zl1k asl1nda güzeldi.
  0nsan en kötüye al1_1nca,
  Kötü, kötü olmaktan ç1kar.
  Zorluklar a_1l1nca birer birer
  Ve ac1lar, çekildikçe biter.
  S1n1f geçen çocuklar gibidir ruhun,
  Sonra bir anda mahvolur her_ey,
  Kuyunun dibine bir ip gelir en tepeden,
  Ve sen ne yapaca1n1 bilemeden,
  Tutunursun ipe, dönerken her_ey eskiye,
  Hiçbir_ey ya_anmam1_ gibidir,
  Alarken sessizce...
#12.04.2004 21:41 0 0 0
 • ellerine sağlık
#24.12.2007 14:41 0 0 0